Syed - Prof läksyapu - Oslo

Hän on paras opettaja. Profiilin laatu, tutkinnon erinomaisuus, taattu vastaus. Syed järjestää huolellisesti ensimmäisen oppituntisi aiheessa Läksyapu.

Syed

 • Tuntikohtainen hinta 51€
 • Vastausaika 1h
 • Oppilaiden määrä 50+
Syed - Prof läksyapu - Oslo
 • 5 (37 arvostelua)

51€/h

Varaa tunti
 • Läksyapu
 • Tutorointi
 • Metodologia

Opi tekemään metodologisia valintoja: päättämään tutkimusparadigmista ja valitsemaan kvantitatiivisten ja laadullisten tutkimussuunnitelmien välillä. Pyydä apua yliopiston tiedekunnalta ja tutkimusohj

Oppitunnin sijainti

  • verkkokameralla
  • sinun luonasi tai julkisella paikalla : matkustaa 20 km asti paikassa Oslo

Lähettiläs

Tarjoamme parhaat tuutorit. Profiilin laatu, alansa kokemus, taattu vastaus. Syed järjestää ilomielin ensimmäisen tuntisi Läksyapu.

Tietoa henkilöstä Syed

Työskenteli tutkimusmenetelmien tiedekuntana yli 19 vuotta. Hänellä on monipuolisia ja monialaisia tutkimusintressejä yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden aloilla.

Minulla on 17 vuoden kokemus akateemisesta tutkimuksesta, mukaan lukien opinnäytetyön ohjaajan, vanhemman tutkijan ja tutkimuksen koordinaattorin roolit.

Ohjannut opinnäytetöitä kandidaatin ja maisterin tasolla yhteiskuntatieteiden, kuten liiketalouden, taloustieteen, valtiotieteen ja humanististen tieteiden, kuten sosiologian ja psykologian, aloilla.

Hän on kirjoittanut useita aikakauslehtiartikkeleita, kun taas useita tutkimusartikkeleita julkaistaan kansainvälisissä konferenssijulkaisuissa.

Työskenteli konsulttina kahdessa sopimusprojektissa.

Lue lisää

Tietoa tunnista

 • Ala-aste
 • Yläaste
 • Lukio
 • +6
 • tasot :

  Ala-aste

  Yläaste

  Lukio

  Aikuiskoulutus

  Kandidaatti

  Maisteri

  Tohtori

  Muu

  Varhaiskasvatus

 • Tanska
 • Suomi

Kaikki kielet, joilla tämä tunti on saatavilla :

Tanska

Suomi

Seuraavassa on tarkennuksia siitä, miten suhtaudun ja säätelen tutkimuksen ohjauskokemustani:

Ensimmäistä kertaa akateemista tutkimusta suunnitteleville tutkijoille on tärkeää suunnitella kirjallisuuden hakustrategia, jotta varsin naiivi tutkimuskäsitys saadaan muotoiltua hyvin jäsennellyksi ehdotukseksi ja hypoteesiksi. Tehdäkseni sen tehokkaasti luotan vahvasti tieteellisen ja akateemisen kirjallisuuden tietokantoihin, kuten Jstor, Science Direct, Springer Link, Sage jne., jotta mikä tahansa tutkimuskäsitys voi perustua vahvasti kirjallisuuteen.

Pääpaino on siinä, kuinka valita sopiva tutkimussuunnitelma, joka vastaa läheisesti tutkimushypoteesin väitettä. Meillä on jatkuvasti tarve tehdä tutkimushypoteesin lausunnosta, ulkonäöltään tieteellisemmäksi ja testattavammaksi. Esitetyn hypoteesin akateemisen arvon arvioiminen vanhentuneena, konventionaalisena, nykyaikaisena ja puhtaasti alkuperäiskansojen narratiivina on aina tärkeää tutkijoille ja ohjaajille, varsinkin jos he pyrkivät selvittämään tutkimuksen aukkoja.

Suunnitellessani tutkimussuunnitelmaa ehdotetulle tutkimukselle tarkastan huolellisesti, että metodologisten työkalujen valinta perustelee datan ja datainstrumenttien tarpeet, minimoiden siten epäasianmukaisten tutkimussuunnitelmien valinnasta aiheutuvat harhavaikutukset.

Tutkimusohjaajana minun on varmistettava, että tutkimuskäsitys on omaperäinen ja että ehdotettu työ ei ole vaikuttanut rajoittuneeseen rationaalisuuteen (liian vähän tietoa).

Erityisesti painotetaan, miten opinnäytetyö rakennetaan yksityiskohtaiseksi sisällysluetteloksi, miten tehdään ja kirjoitetaan kirjallisuuskatsaus siten, että plagioinnin esiintyminen voidaan luonnollisesti välttää.

Kuinka tehdä valintoja tiedonkeruumenetelmistä ensisijaisen tiedonkeruun joukossa suunnittelemalla puolistrukturoituja tai täysin jäsenneltyjä kyselylomakkeita, päätettävä muuttujien valinnasta tiettyihin analyyttisiin tarpeisiin käyttämällä tilastotietokantoja aikasarjaanalyysissä ja miten yhdistä tiedot.

Ottaen huomioon tämän päivän tutkimuksen digitalisaatiosuuntautuneisuuden sekä kvantitatiivisessa että laadullisessa tutkimussuunnittelussa, voimme mahdollisesti täydentää aineiston analysointiin paketteja, kuten Stata, SPSS, Minitab ja Nvivo.

Kuinka raportoida havainnoista ja tuloksista, miten tulkita tuloksia ja miten määritellä tutkimuksen rajoitukset.

Tehtävien hallinta ja tutkimustoiminnan aikatauluttaminen Gantt-kaavioiden avulla jne.

Lue lisää

Hinnat

Tuntikohtainen hinta

 • 51€

Tuntipakettien hinnat

 • 5h: 256€
 • 10h: 512€

webcam

 • 51€/h

Matkustaminen

 • + 150€

Yksityiskohdat

Voimme järjestää 15 minuutin ilmaisen istunnon akateemisista huolenaiheistasi kertomiseen ja oppituntien alustavaan suunnitteluun.

Mainittu maksu on tavanomaisen kurssisisällön oppitunneista, kun taas tehtävistä, tutkimusprojekteista yms. keskusteluista meidän on päätettävä tuntimaksusta.

Mikäli työsi (tiedostosi) tarkastaminen on tarpeellista, ilmoitan ennen kokousta, että arviointiprosessiin on varattu aika, joka on korvattava.

Ennakkomaksun suorittaminen on kuitenkin ennakkoedellytys, jotta voit jatkaa tulevaa oppituntia.

Tutustu lisää henkilöön Syed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Tutustu lisää henkilöön Syed

 • When did your interest in this subject and for private tuition begin?

  My fondness for teaching profession has traces at the stage of my schooling: when I and my siblings were used to ask parents about different occupations and professions, so that every one of us can choose a plausible career path, accordingly. I can clearly recall that my father was used to say that though prophets and saints opted quite a few professions, but teaching and health care are always being regarded amongst incredibly noble professions. I can say that the strong literary background of my parents predominantly appreciated my respect for teaching profession.

  For quite some time in pedagogical sciences it is being preferred that in order to ensure individual attention, small group of students have high efficacy, over large number of students. In recent times, theories of personality development further stress upon individualization. In this context we as academician require to assess personalized needs of students, with great diligence. In one on one coaching I carefully make use of case specific illustrations, examples, choice of analytical tools etc. to ensure in-depth understanding of the subject. If the subject in itself is rather complex, I make sure to simplify things.
  I liked the Superprof. Portal as it gives comprehensive outreach to students, in form of one on one/ group caching and also through online consultation.
 • Tell us more about the subject you teach, about the topics you enjoy sharing with students (and possibly those you like less)!

  My learning and teaching interests include Quantitative methods: Mathematical modeling; Econometrics; and Statistics, core subjects in Economics such as Microeconomics, Macroeconomics, Mathematical Economics, while heart of my academic proficiency lye in thesis supervision, in domain of Social Sciences and humanities. So far, I have supervised over 141 theses of Honor’s, Master’s and at M.Phil levels.
  Regarding digitalized computational/ analytical skills, I am proficient in using Stata, SPSS, Minitab, Statgraphics, Maple, WinQSB, Nvivo and Turnitin, both in my teaching as well as in my research experience.
 • Tell us about your idols, whether it was a teacher who left a deep mark or a work of art that inspired you.

  I can clearly mention that I am providential enough that my father suggested me to opt Economics, Statistics and Mathematics as soon as I completed my schooling, as he viewed these subjects more close to my nature. Throughout my career, whenever my temperament and skillfulness is appreciated by my students or at International forums, I always thanked my late father, for assessing me so well. As I was duly equipped with different aspects of quantitative methods due to my long standing interest, I enjoyed quantitative proficiency not just in my teaching experience but predominately in my research experience as well.
 • Which, in your opinion, are the necessary quality to be an expert in your field?

  A strong background in quantitative skills is a prerequisite for quite some time as there has been an intense use of Descriptive and Inferential Statistics, Econometrics & Regression analysis, Mathematics of chance: Game Theory as well as of mathematics of optimization: Linear/ nonlinear/ integer/ goal programming etc, in academic curricula and in research. Secondly, I feel that a good teacher essentially should have good sense of observational psychology: within a short conversation he/ she should carefully assess personalized needs of the student. And last but not the least, a good communication skill: ability of making simplification; wide choice of vocabulary and an easy going conversation style.
  While tutoring, the timing/ stage of seeking student response/ feedback is always very important: un till I feel that student has grasped something, the feedback of the student is always being invited with a pause, so that he/she can participate effectively, without losing confidence/ faith.
 • An anecdote related to your subject or education you want to tell?

  At a young age of 24, I was invited as visiting Professor to teach Econometrics to master’s classes. I had to spend days and night before the semester start, to fully grasp the subject as well as to fully absorb lecture contents, as part of my understanding. Getting such a tough assignment at a young age developed my temperament, and in rest of my career this time investment amused me a lot.
 • Despite your multi-talents, maybe you also had some difficulties at school? Tell!

  I am bit skeptical that in last around one decade or so, due to extensive use of digital/ mobile gadgets and social media, we have witnessed that the ability of students to concentrate on academics has adversely been affected. Simultaneously, the habit of consulting books and libraries also witnessed slackness.
 • Help us to get to know you better by sharing your passions (which you might share a day via Superprof).

  Potentially, I can manage to explain how students can be benefited through digitalization in education, specifically in domain of research. Secondly, I can arrange seminars on the incidence of plagiarism, how its incidence is being detected, how to avoid it naturally, and what legal complications can arise, if its incidence is established.
 • What makes you a Superprof?

  Precisely, I can say that I have sizable experience of teaching in above mentioned subjects; lots of experience as thesis supervisor; have 13 journal publications in the Norwegian Database of Scientific publication (NSD); was invited as International guest at Peradeniya International Economics Research Symposium in 2014; worked as a consultant on two contractual projects; and last but not the least, I have 14 International conference proceedings.
--
--

Samankaltaiset opettajat Läksyapu

 • Väitöskirjaansa viimeistelevä filosofian lisensiaatti tarjoaa läksyapua ja tukiopetusta kaikissa alakoulun lukuaineissa.

  Mari-Anne

  Oulu & verkkokameralla

  Uusi
  • 15€/h
  • 1er tunti ilmaiseksi
 • Oppiminen saa olla mukavaa, jopa hauskaa. Olen luokanopettaja, joka auttaa sinua opiskelussa ja luomaan mielekkyyttä oppimiseen. Apua ja tukea oppimiseen etänä tai lähiopetuksena Kuopiossa.

  Leevi

  Kuopio & verkkokameralla

  5 (1 arvostelut)
  • 25€/h
  • 1er tunti ilmaiseksi
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen maisteri. Kokemusta opetuksesta vapaan sivistystyön kursseilta, peruskoulusta, toiselta asteelta ja korkeakouluihin. Oppimisvaikeudet, m

  Anni

  Joensuu & verkkokameralla

  Uusi
  • 40€/h
  • 1er tunti ilmaiseksi
 • Olen kokenut tutkija. Autan sinua kaikkia koulun todellisia ongelmia sekä kaikkia akateemisia kysymyksiä. Ota minuun yhteyttä vapaasti

  Bisma

  , Iso-Britannia & verkkokameralla

  5 (11 arvostelut)
  • 23€/h
 • Katso opettajat aiheessa
  Läksyapu