Etusivu
Tarjoa opetusta
27€/h
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Opettajan profiili on varmennettu
Vastausaika 24h
Opettajan Juhani tarjoamat tunnit
 • Henkilökohtainen opetus
Tunnit voidaan pitää
Opetetut aiheet
 • Korkeakoulujen pääsykokeet
 • Biologia
 • Anatomia
 • Fysiologia
 • Kasvitiede
Tasot
 • Kaikki tasot

Filosofian lisensiaatilta opetusta mm. pääsykokeita varten biologiassa... .

Opetustyyli

Biologia ja maantiede ovat molemmat hyvin kuvallisia ja havainnollisia tieteitä. Sen takia ne ovat usein monien lukiolaisten mielioppiaineita. Opetuksessani käytän kuvia, havainnollisia karttoja, diagrammeja, videoita jne. mahdollisimman havainnollisesti.

Kokemus

Olen koulutukseltani filosofian lisensiaatti ja biologian, maantieteen sekä terveystiedon aineenopettaja. Opettajakokemusta minulla on yli 20 vuoden ajalta. Pääasiassa olen opettanut yläasteilla ja lukioissa - lukiokokemusta minulla on 14 vuoden ajalta.

Hinnat

Matkakorvaus : 12€
Hinta verkko-opetukselle : 25€/h
Hinta 5 tunnille : 125€
Hinta 10 tunnille : 220€
Opettajan Juhani tarjoamat tunnit
Henkilökohtainen opetus
Tunnit voidaan pitää
Hänen kotonaan
Sinun kotonasi
Opetetut aiheet
 • Korkeakoulujen pääsykokeet
 • Biologia
 • Anatomia
 • Fysiologia
 • Kasvitiede
Tasot
 • Kaikki tasot

Opettajan Juhani CV

CURRICULUM VITAE
Juhani Maunu Olavi Sirkiä
Opinnot:

Ylin tutkinto: Filosofian lisensiaatin tutkinto – Helsingin yliopiston biotieteellinen
tiedekunta 18.6.2008.
Filosofian maisteri 1988 - Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
26.5.1988
FM-tutkinnon ja jatko-opintojen aikana suoritetut opintokokonaisuudet:
Lisensiaatin opinnot eläintieteestä, laudatur-oppimäärät eläintieteestä ja maantieteestä, cum laude
approbatur-oppimäärät tai vastaavat opinnot: yleisbiologiasta, kasvatustieteestä ja
terveystiedosta sekä approbatur-oppimäärät tai vastaavat opinnot ympäristötieteestä,
geologiasta, kemiasta ja erityispedagogiikasta.

Opettajalle tärkeät opinnot ja taidot:

Opetushallinnon tutkinto (8 ov.). Muun muassa maantieteen opettajalle tärkeissä GIS-
paikkatietojärjestelmissä 24 opintoviikon opinnot. Olen käyttänyt opettaessani seuraavia
opetusohjelmia: WebCT, Moodle, LearnLinc, (piilotettu tieto) , AdobeConnect, Google+.
Erityisesti peda.net – sivustoille olen tehnyt todella runsaasti opetusmateriaalia. Luonnollisesti
osaan opettaa dataprojektorin ja demokameran sekä älytaulun (esim. Smartboard) avulla, mutta
toisaalta en hyljeksi vanhaa kunnon liitutauluakaan.

Luontoalan ihmiselle tärkeät opinnot ja taidot:

Laajat biologiset ja maantieteelliset opinnot, ATK-osaaminen, GIS-paikkatieto-
osaaminen, erittäin hyvä eläinten ja kasvien lajintuntemus opintojen ja
luontoharrastuksen kautta. Olen harrastanut lintuja jo 1960-luvun lopusta.


Työkokemus, opettajatyökokemus

Biologian ja maantieteen st. tuntiopettajana Kuusankosken lukiossa 7.8.2019 – (todella
miellyttävä opetuspaikka!)
- Lyhytaikaisia opettajan sijaisuuksia Kärkölässä ja Lahdessa 2016-18.
- Pakilan yläasteella terveystiedon vs. lehtorina 1.8.2013–31.5.2014 (äitiyslomasijainen).
- 14.1.-30.6.2013 sivutoimisena fysiologian, anatomian sekä mikrobiologian tuntiopettajana
Laurea ammattikorkeakoulussa Hyvinkäällä.
- Lapinniemen ya. ja Tervolan lukio biolog. ja maant. leht. 1.8.03-31.7.11 (8 vuotta).
- Sipoon ya. biolog. ja maant. sekä kemian pt. tuntiopettaja; lisätunteja uskonnossa 1.8.2002-
31.7.2003 (opetin myös erityisopetuksessa yhtä somalipoikaa ja luokka-opetuksessa
venäjänkielisiä sisaruksia).
- Mikkelin Anttolan yhtenäiskoulussa biolog. ja maant. vs. leht. 1.8.01 – 31.7.02
- Hyvinkään Sveitsin lukiossa biolog. ja maant. leht. 1.8.1999 – 31.7.2001 (2 vuotta)
- biologian ja maantiedon opett. sijaisuuksia yläasteilla ja lukioissa 1998–99 yht. 2 kk
- biologian ja maantiedon opett. sijaisuuksia yläasteilla ja lukioissa 1997–98 yht. 3 kk
- biologian ja maantiedon opett. sijaisuuksia yläasteilla ja lukioissa 1996–97 yht. 3 kk
- Vantaan Sotungin ya., biolog. ja maant. pt. tuntiopettaja 11.8.95–1.6.96
- Helsingin Itäkeskuksen lukio, biolog. ja maant. vs. lehtorina 15.8.94–31.7.95
- Espoon Karakallion ya., biolog. ja maant. vs. lehtori 16.8.93–31.7.94
- Asikkalan Vääksyn ya., biol. ja maant. pt. tuntiop., sekä Lahden kansanopisto, biolog. ja
maant. sivut. tuntiop. 1.8.1992–31.7.1993
- Lahden Tiirismaan lukio ja Kärpäsen ya., biolog. ja maant. vs. leht. 1.8.90-31.7.92 (2 vuotta).
- Opetin myös Lahden kansanopistossa biol. ja maant. st. tuntiop. 1.8.91–31.7. 92 (peruskoulun
numeroitaan korottavia + kurdinaisten ryhmä)

Työkokemus, muu
- Vieraskasvilajien torjunta- ja etsintätyö Hollolan kunnan alueella 29.4.-25.10.2019
- Helsingin yliopisto (myöhemmin HY), tutkimusavustaja prof. Ilkka Hanskin täpläverkkoperhosen populaatiobiologiahankkeessa Ahvenanmaalla (maastotyö) 15.6.–15.7.1999
- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (myöhemmin RKTL) , tutkimusavustajana erikoist. Juha
Tiaisen maatalousympäristön pesimälinnuston seurantahankkeessa Lammilla (maastotyö) 1.5.–
15.6.1999
- RKTL, tutkimusavustajana erikoistutkija Juha Tiaisen maatalousympäristön pesimälinnuston
seurantahankkeessa Lammilla (maastotyö) 1.5.–30.6.1998
- Väestörekisterikeskus, suunnittelija; 9.2.–30.4.1998 (GIS-paikkatietojärjestelmien hallinnan ja
sovellutusten erikoistumiskoulutuksen työharjoittelu)
- RKTL, tutkimusavustajana erikoist. Juha Tiaisen maatalousympäristön pesimälinnuston
seurantahankkeessa sekä lintuatlastutkimuksessa Lammilla (maastotyö) 1.5.–30.6.1997
- HY, tutkimusavustajana erikoist. Juha Tiaisen maatalousympäristön pesimälinnuston
seurantahankkeessa sekä lintuatlastutkimuksessa Lammilla (maastotyö) 1.5.–30.6.1997
- RKTL, tutkimusavustajana erikoist. Juha Tiaisen maatalousympäristön pesimälinnuston
seurantahankkeessa (selvitystyö riekon Etelä-Suomen kannan tuhoutumisesta) 1.9.-31.12.1997
- RKTL, tutkija (lohen iänmääritys ja alkuperän toteaminen) 18.8.1988 – 30.91989
- Helsingin, Espoon ja Vantaan ympäristökeskusten sivutoiminen luontoretkien luonto-opas
pääkaupunkiseudun luontokohteissa kesäisin 1988–2003.
- Tutkijana Ympäristöministeriön rahoittamassa ympäristöseurantaprojektissa Utsjoen Kevolla
kesällä 1987. 1988 ja 1990. Päätehtävänä pesimälinnuston selvitys noin 100 ha määräalalta.
Työpanos oli yhteensä 5,5 kuukautta.
- Osallistuminen kesällä 1985 Helsingin yliopiston rahoittamaan Suomen metsäpäästäiskannan
evoluutiotutkimukseen (mm. tutkijoina FT Liisa Halkka ja FT Ilkka Hanski) keräämällä
metsäpäästäisiä Lahden seudulta ja Satakunnasta.

Asevelvollisuus
Niinisalon eläinlääkintäkoulu 11.10.1989 – 4.6.1990. Sotilasarvo: jääkäri

Luottamustehtävät:
Hollolan kunnanvaltuuston jäsen. Lahden seudun ympäristölautakunnan jäsen 2013–2015.
Tämä lautakunta lopetettiin 31.1.2015 Lahden ja Nastolan sekä Hollolan ja Hämeenkosken
kuntaliitosten takia. 1.1.2016 lähtien olen ollut Hollolan tarkastuslautakunnan jäsen. Muut
luottamustehtävät: Hollolan kunnan edustajana Lahden kaupungin Vesijärvisäätiön
valtuuskunnassa, Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokouksessa ja Päijät-Hämeen
jätehuolto Oy:n yhtiökokouksessa. Syksyllä 2015 usein varajäsenenä Hollolan
kunnanhallituksen kokouksissa varsinaisen jäsenen ollessa estynyt sairauden takia. Olen useissa
lautakunnissa varajäsenenä.

Tällä hetkellä (2020) luottamustehtävät: Hollolan kunnanvaltuuston varajäsen, Salpaus-
koulutuskonsernin yhtymäkokousedustaja (edustan Hollolan kuntaa) ja Päijät-Hämeen
Vesijärvisäätiön valtuuskunnan jäsen.

Kirjallinen toiminta

Julkaisut

1. Sirkiä, J. 1979: Pikkuvarpusen (Passer montanus) esiintymisestä Päijät-Hämeessä. – Päijät-
Hämeen linnut 10:123–125.
2. Sirkiä, J. & Lammi, E. 1980: Talvehtivien varisten ja naakkojen yöpymisestä Lahden ympä-
ristössä. – Päijät-Hämeen linnut 11:43–49.
3. Sirkiä, J. 1980: Töyhtöhyypän pesimisestä Vesijärven ympäristössä vv. 1977–80. Päijät-Hä-
meen linnut 11:110–116.
4. Sirkiä, J. 1981: Päijät-Hämeen talvilinnut 1979/80. – Päijät-Hämeen linnut 12:14–20.
5. Sirkiä, J. 1981: Katsaus Päijät-Hämeen lintutalveen 1980/81. – Päijät-Hämeen linnut
12:104–113.
6. Sirkiä, J. 1983: Varangin talvilinnustosta. – Päijät-Hämeen linnut 14:68-69.
7. Sirkiä, J. 1985: Talvikatsaus 1983/84. – Päijät-Hämeen linnut 16:43-50.
8. Sirkiä, J. 1995: Ruisrääkän narina korvissamme. –Suomen Kuvalehti 27/1995, ss. 42-43.
9. Sirkiä, J., Pakkala, T. & Tiainen, J. 1997: Riekko – Uudenmaan uhanalainen. – Tringa
24:194-203.
10. Sirkiä, J. 2001: Perhosen toukkia valepuvussa. – Suomen Luonto 8/2001.
11. Tiainen, J., Pakkala, T., Piiroinen, J., Rintala, J. & Sirkiä, J. 2001: Long-term population
development of Skylarks Alauda arvensis in Finland. – Pp. 11-24 in Donald, P. F. &
Vickery, J. A. (eds.), The ecology and conservation of skylarks Alauda arvensis. RSPB,
Sandy, UK.


Julkaisemattomat opinnäytetyöt

1. Sirkiä, J. 1988: Peltolintujen habitaatinvalinnasta Hollolassa ja Limingassa. – Pro gradu.
Eläintieteen laitos. Helsingin yliopisto. 108 sivua.
2. Sirkiä, J. 1991: Suomen peltojen koosta ja peltolintujen parimäärien arvioimisesta sen tiedon
pohjalta, että peltojen kokojakauma tiedetään. – Laudaturtyö. Maantieteen laitos. Helsingin
yliopisto. 80 sivua.
3. Sirkiä 2003: The status of populations of three wader species in the agricultural areas in
Europe. – Introductory Research Essay. University of Helsinki, Department of Ecology.

Samankaltaiset opettajat

tunnit aiheessa korkeakoulujen pääsykokeet lähellä sinua. Tässä lisää ilmoituksia, jotka voisivat sopia sinulle.
Kiinnostaisiko sinua tunnit aiheessa biologia?
Sinulle voisi sopia myös seuraavat - tunnit aiheessa anatomia.
Varaa myös tunnit aiheessa fysiologia itsellesi. Helppoa ja hauskaa!

Helsinki
Opiskelen Aalto-yliopistossa perustieteiden korkeakoulussa diplomi-insinööriksi. Opetan matematiikkaa pääkaupunkiseudulla, ensisijaisesti Helsingissä.
20€
Elsa
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Mielestäni opetuksessa on tärkeintä se, että lähdetään liikkeelle siitä, että opitaan perusasiat hyvin....

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit Varmennettu profiili Vastaa tunnin sisällä
Rovaniemi
Kasvatustieteiden tiedekuntaan ensimmäisellä hakukerralla sisään päässyt tarjoaa tukea ja apua pääsykokeiden kanssa
15€
Moonika
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Pyrin olemaan tehokas, ja vaadin opetettavalta omaa panostusta. Haluan lähestyä aiheita kuitenkin niin, että...

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit Varmennettu profiili
Turku
Matematiikan maisteriopiskelija tarjoaa toisen asteen opiskelijalle tai pääsykokeisiin valmistautuvalle tasosi huomioivaa opetusta
18€
Atte
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Olen 24-vuotias kaikkien kanssa toimeentuleva nuorukainen. Luonteeltani olen rauhallinen, lempeä ja hyväksyvä, joten...

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit Varmennettu profiili
Espoo
Kokenut Aalto-yliopiston Informaatioverkostojen opiskelija tarjoaa lukion oppimäärän matematiikan opetusta.
30€
Janne
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Olen empaattinen opettaja, joka tarkastelee opittavaa asiaa nimenomaan oppilaan näkökulmasta. Minulla ei ole tarvetta...

Tunteja verkossa Varmennettu profiili
Jyväskylä
Oman koulunsa parhaalla ylioppilastodistuksella valmistunut etsii tutoroitavia lukiolaisia!
15€
Julia
 • (1 arvostelu)
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Opetan mielelläni itseäni kiinnostavia aiheita ja olen huomannut, että mielenkiintoni ja intoni tarttuu monesti myös...

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit Varmennettu profiili
Helsinki
Oletko kiinnostunut biologiasta mutta se tuntuu joskus liian vaikealta? Opetan parhaat tavat oppia bilsaa ja tutustutan sut bilsan ihmeelliseen maailmaan!
12€
Laura
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Opstustyylini on monimuotoinen: koen itse oppivani esimerkiksi erilaisten videoiden ja podcastien avulla! Lisäksi erilaiset...

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit Varmennettu profiili
Ylöjärvi
Haluatko kerrata biologian yo-kokeeseen? Onko biologia sinulle vaikea aine ja kaipaisit siihen apua? Ei hätää! Minä voin auttaa!
10€
Andreea
 • (1 arvostelu)
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Opetustyylini perustuu siihen mikä on opiskelijalle helpoin tapa oppia. Ensimmäisellä tunnilla pidän opiskelijalle...

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit Varmennettu profiili
Helsinki
Onko unelmasi päästä arkkitehdiksi? Yksilöllistä pääsykoevalmennusta tarjolla halpaan hintaan arkkitehtuurin kandilta!
14€
Vera
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Lähestymistapani arkkitehtuurin on luova ja erilainen. Saan erityisesti vaikutteita Italiasta ja historiasta. Autan sinua...

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit Varmennettu profiili
Helsinki
Mantsalta valmistuneelta tukea maantiedon peruskoulun ja lukion oppimääriin
18€
Kanerva
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Olen opetustyyliltäni suoraan aiheeseen menevä ja pitkäjänteinen. Oman kokemukseni mukaan asioita tulee kerrata. Pyrin...

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit Varmennettu profiili
Turku
Juuri luonnontieteiden kandidaatiksi Turun yliopistosta valmistunut (pääaineena biokemia) tarjoaa apua muun muassa kemian ja biologian opiskeluun Turussa.
18€
Ellinoora
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Opetustyylini on opiskelijan huomioon ottava ja hänen tarpeidensa mukaan etenevä. Suunnittelen tuntini siis etukäteen,...

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit Varmennettu profiili
Helsinki
Liikuntatieteellisen tiedekunnan 1. vaiheen pääsykokeen huippu-urheiluvalmennuskirjan selättämiseen jeesiä 2. vuoden liikuntabiologian opiskelijalta
25€
Veikko
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Tähtään opetuksessani dialogisuuteen, joka on useissa tutkimuksissa havaittu erittäin tehokkaaksi opetusmenetelmäksi....

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit Varmennettu profiili
Helsinki
Yks plus yks yhteen lasketaan ja muuta mukavaa.
7€
Isabella
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Opetustyylini mukautuu opetettavan mukaan. Osaan tarvittaessa olla kannustava ja lempeä, mutta tilanteen vaatiessa myös...

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit Varmennettu profiili
Tampere
Huippuarvosanoilla valmistuva lukiolainen tarjoaa bilsa-apua kaikentasoisille opiskelijoille etänä tai Tampereella lähinä.
15€
Kim
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Opetustyylini on erittäin joustava ja oppitunnit muovataan juuri sinulle sopiviksi. Lähdetään liikkeelle tasostasi,...

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit Varmennettu profiili
Turku
Helposti lähestyttävä humanisti tarjoaa historia-aineiden, kulttuurintutkimuksen ja taiteidentutkimuksen oppeja pääsykokeisiin tai muuten! Helsinki/Turku
25€
Vilko
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Tuntirakenteeni ovat vasta suunnitteluvaiheessa, joten jokaisella oppilaalla on nyt erinomainen mahdollisuus päästä...

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit
Lappeenranta
Opetan laajalti matematiikkaa Lappeenrannan ja Imatran ympäristössä. Kokemusta monesta tasosta yli 10 vuotta. Esimerkiksi pääsykokeet, yo kirjoitukset, yliopisto jne.
25€
Janne
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Pyrin opettamaan käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi. Käytän ennemmin monimuotoisia esimerkkejä kuin joillekkin...

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit Varmennettu profiili
Helsinki
Yliopistokokeisiin jeesiä! Myös sivujaan englannin kielen puhumiseen ja kirjoittamiseen korkeakouluopiskelijalta yksityistunteja!
20€
Miisa
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Pyrin herättämään oppilaanki kiinnostuksen aiheesta ja lähestymään uuden opettelua juuri oppilaan omien...

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit
Espoo
Yläaste ja/tai Lukiokurssien tukiopetusta rennosti mutta tehokkaasti! :)
20€
Ella
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Opetustyylini on rauhallinen, yksityistunneilla edetään lapsen omien taitojen ja tason mukaan, sekä keskitytään...

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit
Turku
Opiskele fysiikaa, matematiikaa ja/tai kemiaa aineenopettaja opiskelijan johdolla. Lähiopetusta Turussa sekä verkko-opetusta
20€
Vilma
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Opetustyylini on hyvin joustava. Ensin on tärkeä selvittää mitkä ovat sinun tavoiteesi ja mitkä opetustyylit ovat...

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit Varmennettu profiili
Hänen kotonaan Sinun kotonasi Web-kameralla
1 tunti 27€ 39€ 25€
5 tuntia 125€ 185€ 125€
10 tuntia 220€ 340€ 250€
Varaa tunti