Etusivu
Tarjoa opetusta
25€/h
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Profiili ja tutkinto varmennettu
Vastausaika 24h
Opettajan Mari tarjoamat tunnit
  • Henkilökohtainen opetus
Tunnit voidaan pitää
Opetetut aiheet
  • Erityistarpeisten lasten oppimistuki
Tasot
  • Kaikki tasot

Neuropsykiatristen lasten ja nuorten oppimisen tukeminen koulu- ja kotiympäristöissä

Opetustyyli

Tuntini perustuvat teemoihin, joita käsitellään selkeästi. Asioiden perusteet käydään huolellisesti ja oppilaan omat oppimistavoitteet huomioiden.

Jokaisen oppitunnin alussa saat miettiä oppimistavoitteen itsellesi, jota kohti mennään.

Tunnin lopuksi kokonaisuus vedetään yhteen ja kiteytetään pääasiat.

Kokemus

Olen koulutukseltani sosionomi (AMK), toimintaterapeutti (AMK) ja neuropsykiatrinen valmentaja.

Töitä olen tehnyt lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi n. 16 vuotta.

Työurani aikana olen tehnyt töitä nuoriso-ohjaajana, lastentarhanopettajana, lastensuojeluyksikön sosiaaliohjaajana, ammattikorkeakoulussa tuntiopettajana ja neuropsykiatrisena valmentajana sekä toimintaterapeuttina.

Tällä hetkellä teen paljon neuropsykiatrista valmennusta.

Hinnat

Hinta verkko-opetukselle : 25€/h
Opettajan Mari tarjoamat tunnit
Henkilökohtainen opetus
Tunnit voidaan pitää
Opetetut aiheet
  • Erityistarpeisten lasten oppimistuki
Tasot
  • Kaikki tasot

Samankaltaiset opettajat

tunnit aiheessa erityistarpeisten lasten oppimistuki lähellä sinua. Tässä lisää ilmoituksia, jotka voisivat sopia sinulle.

Helppoa ja hauskaa!

Porvoo
Luokanopettajaksi haaveileva tarjoaa apua oppimiseen Uudenmaan alueella (tarvittaessa muualla)
20€
Pinja
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Tutustun hieman ensin lapseen ja sen mukaan suunnittelen mahdollisten seuraavien tuntien kulun. Lähestyn asioita aina...

Tunteja verkossa Lähiopetustunnit
Hänen kotonaan Sinun kotonasi Web-kameralla
1 tunti Ei saatavilla Ei saatavilla 25€
Varaa tunti