Tiesitkö, että matematiikan laskutoimitukset ovat olleet aina osa ihmisten välistä toimintaa? Tämän todistaa monet eri kirjalliset lähteet, pitkältä ajalta historiasta. Muinaiset yhteiskunnat kannustivat yhteiskuntansa jäseniä aritmetiikan ja geometrian pariin, sillä sen tiedettiin kehittävän loogista ajattelukykyä. Tämän lisäksi myös monet kauppiaat tekivät matemaattisia laskuja omissa liiketoiminnoissaan: jollainhan vaihdantaa oli seurattava.

Oppineiden parissa monet matemaatikot ja filosofit ovat väitelleet matematiikan määritelmästä ja tarkasta laajuudesta. Esimerkiksi Aristoteleksen mukaan matematiikka oli erilaisten suureiden tieteitä. Vuosisatoja myöhemmin Benjamin Pierce puhui matematiikasta tieteenä, jossa käsitellään välttämättömiä johtopäätöksiä. Huolimatta siitä, että keskustelua on käyty vuosisatojen ja kenties tuhansien ajan, niin matematiikalle ei ole olemassa täydellistä määritelmää. Asian pohdinta jatkuu tänäkin päivänä.

Tavoitteenamme ei välttämättä ole lokeroida matematiikkaa tiettyyn muottiin, vaan ennen kaikkea auttaa opiskelijoita saamaan vankka pohja oppiaineeseen. Oli sitten kyse päässälaskusta tai vaikeammasta yhtälön ratkaisemisesta. Jos olet kiinnostunut toimimaan matematiikan opettajan koulussa, sivutoimena tai harrastuksena – sijoita seuraavat minuutit viisaasti ja lue lisää aiheesta blogistamme.

Matikan opettajan uran voit aloittaa halutessasi jo tänään – kiitos Superprofin!

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Kuinka opettaa matematiikkaa?

Yksinkertainen kysymys. Hieman monimutkaisempi vastaus. Ennen kuin voit aloittaa matematiikan opettajan työn, selvitä itsellesi ainakin seuraavat asiat:

 • Nautitko siitä, että saat koko luokkahuoneellisen oppilaita kuuntelemaan? Vai ovatko kahdenkeskiset tunnit lähempänä vahvuusaluetta? Pidätkö kenties molemmista opetustavoista?
 • Haluaisitko luennoida yliopistossa vai työskennellä mieluummin alakoululaisten aiheiden parissa?
 • Mikä on oma matematiikan tasosi? Osaatko yliopistokurssit ulkoa vai viihdytkö paremmin helpompien yhtälöiden parissa?
 • Haluatko opettaa kokoaikaisesti, osa-aikaisena tai erikoistua matematiikan pääsykokeisiin?

Kyllä, aikaa voi käyttää tovin, että löytää itselleen mieluisimman kentän matematiikan opettamisesta. Näiden kysymysten avulla pystyt määritelemään, minkä tasoista opetusta haluaisit antaa, milloin sekä missä. Soitellen ei parane lähteä sotaan.

Entäpä sitten pätevyys? Tai koulutustausta, millaiset paperit tarvii matematiikan opettajan toimimiseen? Voit ryhtyä matematiikan opettajaksi ilman pedagogista taustaa, mutta oppiaine itsessään on ehdottomasti oltava hallussa. Esimerkiksi, jos itse vielä opiskelet niin on varsin loogista että hallitset kunkin osa-alueen, joita oppilaasi (joka voi olla sinua vanhempikin) haluaa käydä läpi. Et voi opettaa asioita, joita et itsekään osaa – tämä itsestäänselvyys on hyvä muistaa oppiaineesta riippumatta.

Summa summarum – kannustamme kaikkia matematiikasta kiinnostuneita ja sitä osaavia harkitsemaan uraa yksityisopettajana. Lue artikkeli aiheesta, jossa käsittelimme matematiikan opettajana aloittamista, niin pääset hyvin vauhtiin. Jos päätät lähteä alalle, niin pidä mielessä etenkin se, että kärsivällisyyttä ei voi koskaan olla liikaa. Rauhallinen, kuuntelevainen ja selkeä opetustapa vievät jo pitkälle, kun taas turhautuminen ja moittiminen eivät kuulu osaavan opettajan repertuaariin. Empatia on jopa välttämätön ominaisuus, joka opettajan tulee omata.

Matikan tunnit helposti
Matematiikan tunteja voi pitää läsnä sekä verkossa. (Kuva: Unsplash / Scott Graham)

Valmistaudu matematiikan opettamiseen

Toisin kuin monen muun oppiaineen suhteen, niin matematiikan opinnoissa harvoin heittäydytään spontaaniksi. Jokaisen oppitunnin olisi luonteva rakentua aiemmin omaksutun asian päälle. Ei ole fiksua pomppia aiheesta toiseen, sillä siinä menee helposti sekaisin.

Matematiikan opettajan on tärkeää pitää yllä muistiinpanoja kustakin oppilaasta, jonka kanssa pidät yksityistunteja. Tämä varmistaa opetustaitojen jatkuvan kehittymisen ja sen, että oppilas pysyy mukana opetuksessa. Varsinkin, jos oppilaita on asiakkaana useampia, niin sitä tärkeämmäksi dokumentointi tulee.

Usko pois – innostus tarttuu! Jos nautit itse yhtälöiden ratkaisemisesta ja saat iloa matemaattisten pulmien parissa, voit olla varma siitä että oppilaasikin huomaavat tämän. Ja se on pelkästään positiivinen asia!

Tai kiinnostaisiko äidinkielen opettajaksi ryhtyminen?

Näin matematiikan opetus on kehittynyt

Jotta pääsemme paremmin käsiksi matematiikan saloihin, on parempi tietää perusasiat menneestä. Matematiikan opetuksella on ollut rooli jo Antiikin Kreikan ajoista lähtien (vaikka nykyisen kaltaisille tuntihinnoille ei silloiset opettajat päässeetkään). Koulun sijaan, opetusta järjestettiin usein kotona – oppilaat aloittivat 12-vuotiaasta lähtien kieliopin, logiikan ja retoriikan opiskelun.

Aritmetiikkaa ja geometriaa pidettiin keinona henkisten tekijöiden vahvistamisessa. Esimerkiksi Platon suositteli, että matematiikkaa opetettaisiin noin kymmenen vuoden ajan aivotoiminnan kehityksen huomioimiseksi. Aluksi se olikin konkreettisesti suunnattu kauppiaille ja liiketoiminnan parissa toimiville, jotka suorittivat laskutoimituksia, miettivät muistisääntöjä ja opettelivat päässälaskua – ilman ymmärrystä taustatekijöistä.

Yksi matematiikan opetuksen historiaan merkittävästi vaikuttanut tekijä oli roomalaiskatolinen kirkko, mikä määräsi ja valvoi mitä opetettiin ja miksi opetettiin. Oppiaine nousi merkittävään asemaan viidennellä vuosisadalla, kun paavi kopioi Boethiuksen löytämän matemaattisen teoksen ja julisti sen keskeiseksi oppiaineeksi.

1800-luvulle päästessä alkoi myös numeroiden ja luonnontieteiden asema vakiinnuttamaan paikkaansa akateemisessa maailmassa. Silloin kiinnitettiin enemmän huomiota, miten ja milloin aritmetiikkaa tulisi opettaa:

Aritmetiikan perusteet olisi hyvä käydä läpi heti, kun lapset aloittavat koulunkäynnin. Oppimista olisi tärkeää pohjustaa fyysisten esineiden havainnoinnilla. Esimerkiksi merenkulku vaati paljon sijainnin ja nopeuden laskentaa, joten aritmetiikka, geometria ja tähtitiede koettiin tällä saralla olennaiseksi.

Yksi matematiikan opetuksen historiaan vaikuttanut henkilö oli Augustus De Morgan, Lontoon yliopiston professori. Hän uskoi perinpohjaiseen oppimiseen ja kotitehtävien avulla pystyi päättelemään, mitkä osa-alueet opetuksesta oli ymmärretty ja mihin taas tuli jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Tämä on tuttu vielä nykypäivänkin opetuksesta: palaamalla haastaviin laskutoimituksiin, vahvistetaan oppimista niitä kertaamalla.

Matikan opettajan työ
Matematiikkaa voi opettaa monin eri tavoin. (Kuva: Unsplash / Christina Wocintechchat)
Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Matematiikan opettajan pätevyys

Jotta voit opettaa matematiikkaa peruskoulussa tai esimerkiksi ammattikorkeakoulussa, tulee sinulla olla tiettyjä pätevyyksiä. Ja hyödyt myös näistä matikan opettajan ominaisuuksista, joita olemme käsitelleet. Yliopistotutkinto tai opettajan pedagoginen pätevyys tulevat monelle alasta haaveilevalle tutuksi asiaa googlettaessa. Mutta. Jos kuitenkin yksityisopetus kiehtoo, niin se ei vaadi päättötodistuksia tai käytyjä kursseja. Matematiikan taustaopinnoista ei kuitenkaan ole missään tapauksessa haittaa, päinvastoin.

Jotta voit menestyä matematiikan yksityisopettajana, niin tarvitset muun muassa sitoutumista, tietotaitoa sekä ennen kaikkea intohimoa. Matemaattisissa aineissa opettajan tulee olla ammatillisen pätevyyden lisäksi myös looginen ja selkeä viestinnässään. Esimerkiksi jos oppilaalla on vaikeuksia ymmärtää tietty matematiikan käsite, niin opettajalla tulee olla työkalupakissaan erilaisia keinoja aiheen opettamiseksi.

Koska matematiikka on kumulatiivinen oppiaine, niin on tärkeää testata asioiden oppimista esimerkiksi tenteillä tai kertaamalla. Tässä on muutamia yleisimpiä aiheita, joista matematiikan oppilaat kysyvät yksityisopetuksessa ja jotka opettajan on olennaista osata:

 • Luvut, negatiiviset luvut, kokonaisluvut, murtoluvut, desimaaliluvut.
 • Kertolasku, vähennyslasku, jakolasku
 • Mittasuhteet ja määreet
 • Eksponentit ja yhtälöt
 • Sini, kosini ja tangentti
 • Funktiot
 • Neliöjuuret
 • Pythagoraan lause
 • Polynomit

Ja niin edelleen. Ota huomioon, että oppilaat ovat usein eri lähtökohdista ja opetusta tulee pystyä mukauttamaan kunkin tilanne ja osaaminen huomioiden. Tämä tekeekin opetustyöstä asteen verran mielenkiintoisempaa!

Matematiikan opetus ei saa olla jäykkää!

Vaikka opettaja usein päättääkin oppituntien kulun, on hyvä antaa tilaa myös oppilaalle vaikuttaa sen kulkuun. Ajankäyttöä on hyvä optimoida niille osa-alueille, joissa oppilaalla on eniten ongelmia. Jos geometriset pulmat sujuvat kuin vettä vaan, mutta prosenttilaskut tuottavat vaikeuksia, keskity jälkimmäiseen.

Matematiikan yksityistunnit tuottavat tuloksia silloin, kun opetus on tarpeeksi laadukasta. Tämä vaatii opettajalta vankkaa matematiikan osaamista sekä innostusta oppimiskokemusten tuottamiseen! Nämä varmistetaan Superprofilla etukäteen, jotta voimme taata opetuksen laadun.

Matikan läksyt
Matematiikan tehtäviä voi tehdä netissä ja perinteisin keinoin. (Kuva: Unsplash / Antoine Dautry)

Verkko-opettajana toimiminen

Seuraa paljastus: koskaan aikaisemmin ei ole ollut yhtä hyvä aika aloittaa verkkotunneilla opettamista, kuin 2020-luvulla! Miksi et siis aloittaisi opettajan taitojen hiomista Superprofin sivustolla? Tavoitat matematiikasta kiinnostuneet oppilaat pelkän verkkoyhteyden ja web-kameran avulla, kun tarjoat matikan tunteja netissä. Ymmärsit oikein, voit auttaa muita ratkaisemaan matemaattisia pulmia vaikka kotisohvalta käsin. Toiminta-alueena koko Suomi – tai miksei maailma, jos matematiikka on hallussa myös englanniksi!

Verkko-opetuksen kautta on mahdollista edistää monen oppilaan matematiikan osaamista. Esimerkiksi videopuhelut ja ruudunjaot sekä kotitehtävät apuohjelmia hyödyntäen takaavat tehokkaan oppimisympäristön. Nämä kaikki onnistuu toteuttaa helposti etäyhteyksin. Kirjoitimme aiheesta tarkemmin artikkelissa, jossa käsiteltiin matikan verkko-opettajana toimimista. Muista, että oikotietä onneen ei ole luvassa – on otettava huomioon tietyt asiat, jotta matematiikan opetus verkossa onnistuu sujuvasti:

 • Persoonallinen ja kiinnostava opetustapa. Kukaan ei jaksa katsoa puhuvaa päätä livenä, miksi myöskään ruudun kautta?
 • Motivoiva ja pätevä matemaattinen osaaminen. Jos matikan osaaminen on kehnompi kuin oppilaalla, on tilanne nurinkurinen.
 • Vaikeiden käsitteiden selittäminen auki lyhyesti ja yksinkertaisesti. Tässä kiteytyy opettajan ammattitaito.

Edellä mainitut tekijät ovat luonnollisesti tärkeitä myös perinteisessä opetuksessa, yksityisessä ja luokassa, mutta verkossa niihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Verkko-opetusta varten on järkevää löytää itselleen rauhallinen ja siisti työtila, jossa keskeytykset eivät häiritse opetusta. Vaatii enemmän kuin luulisi tehdä etätunneista mielenkiintoisia! Kun kehityt verkkotyöskentelyssä, voit alkaa nauhoittamaan oppitunteja ja kenties rakentaa verkkokursseja.

Löydä matematiikan oppilaita, jotka etsivät kertaustunteja

Ei, edessä ei ole neulan etsintää heinäsuovasta tai pikkukalan bongausta valtamerestä. Nopealla google-haullakin selviää, että laadukkaalle matematiikan opetukselle on kysyntää. Kysymys kuuluukin, että voitko sinä vastata tarpeeseen?

Tänä päivänä tehokkain tapa tavoittaa uusia asiakkaita, oppilaita, on ehdottomasti internet. Superprof on yksi hyvä esimerkki, miksi netissä olemisella on merkitystä: luomalla profiilin sivustollemme, oppilaat löytävät sinut. Eikä toisinpäin. Referenssit ovat tärkeitä ja puolueettomia keinoja vakuuttaa omilla taidoillaan. On kuitenkin totta, että pieni pohjatyö voi mahdollistaa suuremman näkyvyyden: kerro siis tutuille ja tuntemattomille, että tarjoat yksityistä matematiikan opetusta!

Perinteisiä keinoja mainostamiseen ovat myös kaupan ilmoitustaulut, omat harrastukset, naapureiden tiedottaminen ja vaikkapa lähikouluihin vinkkaaminen. Kyllä, osa oppilaista kysyy kertaustunteja suoraan koulustaan ja tässä tapauksessa pätevät suositukset ovat paikallaan. Peruskoulun opettajat kun harvoin ehtivät itse auttamaan.

Näin hinnoittelet matematiikan opettajan työn

Kun olet tehnyt päätöksen matematiikan opettajana toimimisesta, niin yksi ensimmäisistä kysymyksistä mitä mieleen juolahtaa, on raha. Paljonko voit veloittaa per tunti?

Tässä muutama asiaan vaikuttava tekijä:

 • asiantuntemuksen taso
 • tausta ja koulutus
 • pedagogiset taidot
 • matematiikan erikoistumisalueet
 • sijainti / kaupunki

Suomessa matematiikan opettajat veloittavat keskimäärin 20-60€ yhdestä opetustunnista. Hinta on hieman korkeampi pääkaupunkiseudulla kuin muualla. Yksi parhaista keinoista hahmottaa omaa markkinahintaa, on tutustua muihin opettajiin: paljonko heidän oppitunnit maksavat ja millä perusteella. Voit rohkeasti kysyä mielipidettä alalla toimivilta ja käydä läpi erilaisia profiileja, joita löydät netistä. Vertaa omaa lähtökohtaasi muihin, niin löydät nopeasti sopivan hintalapun omille matematiikan tunneillesi.

On myös luonnollista varoittaa, että halvan hinnan politiikka on harvoin hyvä ajatus. Hintaa on vaikea nostaa kesken kaiken, etenkään pitkäaikaisia asiakkuuksia silmällä pitäen. On myös huomioitava mahdolliset kulut, joilla on vaikutusta hinnan muodostamiseen.

Jos etsit netistä matematiikan opettajan palkkaa, niin asiaan vaikuttaa moni tekijä. Ja nyt emme puhu yksityisten matikan maikkojen hinnoittelusta, vaan palkansaajista.

Lehtori tienaa usein enemmän kuin sivutoiminen matematiikan tuntiopettaja ja palkkataso vaihtelee aina 3000 euron paremmasta puolesta yli 4000 euroon, kokemusvuodet mukaan laskien. Näin ollen voikin todeta, että moni iäkkäämpi ja kokemusvuosia omaava opettaja tienaa yleensä paremmin kuin vastavalmistunut. Kuten lyhyelläkin matematiikalla lasket, niin yksityisopettajan tuntihinta ei täsmää kuukausipalkkaisen opettajan laskettuun tuntipalkkaan ja niin edelleen. Näillä on syystäkin eroa.

Matematiikan ryhmäopetus
Yksityistunnit eroavat luokkahuoneopetuksesta. (Kuva: Unsplash / Kenny Eliason)

Ryhdy matematiikan opettajaksi!

On hyvä vetää yhteen, mitä kaikkea liittyy yksityisen matematiikan opettajan työhön. Uskotko, jos sanomme että moni matematiikan opettaja ei tee työtään pelkän rahan vuoksi. He nimittäin pitävät matematiikasta niin paljon, että se ei aina tunnu työltä. Jos nautit yhtälailla oppiaineesta, nii miksi et siis matikan opettajaksi!

Opettaminen on ikään kuin taidetta ja etenkin matematiikan alalla. Matematiikan opettajat ovat vuosisatojen ajan taistelleet oppiaineen arvostuksen puolesta, joutuen monesti jopa pilkan kohteeksi. Työ itsessään on ollut samaa jo pitkään, vuosisatojen ajan – lukuun ottamatta teknisten innovaatioiden hyödyntämistä ja erilaisten oppimisvaikeuksien ymmärtämistä.

Jos haluat aloittaa uran tai harrastuksen matematiikan yksityisopettajana, suosittelemme tutustumaan Superprofin toimintaan. Mukanamme on miljoonia tyytyväisiä opettajia ja oppilaita, jotka kohtaavat palvelumme kautta. Aloita esimerkiksi lukemalla lisää tietoa siitä, kuinka oikein saat oppilaita matikan tunneille.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Eetu

Tampereelta käsin nakuttava kirjoittaja, jonka kiinnostuksen kohteet eivät mahdu tähän ruutuun. Yhteenvetona: musiikkibisnestä ja kirjoitettua tekstiä.