Kun pianonsoitosta on ehtinyt kertyä kokemusta, saattaa mieleen tulla ajatus, että olisi mukavaa jakaa soittamisen iloa muillekin ja tienata siinä sivussa rahaa. Pianon opetus yksityisopettajana tai esimerkiksi musiikkiopiston palkkalistoilla ovat oivia vaihtoehtoja niille, jotka haluavat tehdä intohimostaan ammatin.

Pianonsoiton opettajana toimimiselle ei sinänsä ole mitään virallisia vaatimuksia, joten kuka tahansa saa pitää pianotunteja. Kuitenkin jos mielii opettaa musiikkiopistossa tai muussa oppilaitoksessa, alan koulutus, kuten musiikkipedagogin tutkinto, yleensä vaaditaan. Työpaikkoja ei kuitenkaan aivan loputtomasti ole, joten opettamisesta haaveilevat voivat joutua hankkimaan kokemusta jotakin muuta kautta – monille paras tapa päästä alan töihin on yksityisopetus.

Piano-opetuksen aloittaminen ei aina välttämättä ole aivan yksinkertaista – opetustyöhön nimittäin liittyy monia asioita, jotka olisi hyvä ottaa huomioon. Siksi olemme koonneet tähän blogiartikkeliin hyviä vinkkejä aloitteleville pianonsoiton opettajille! Vinkit sopivat erityisen hyvin niille, jotka ovat juuri aloittamassa pianonsoiton yksityistuntien pitämisen tai suunnittelevat niiden aloittamista.

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Millainen on hyvä pianonsoiton opettaja?

Hyväksi pianonsoiton opettajaksi ei tulla yhdessä yössä tai muutamassa kuukaudessakaan. On sanomattakin selvää, että niin musiikin teorian kuin käytännön soittotekniikankin on oltava opettajalla hallussa. Opettajalla on yleisesti ottaen oltava riittävästi enemmän osaamista kuin oppilaalla, jotta opettaminen onnistuu. Jos takana on esimerkiksi vasta parin vuoden soittokokemus, on varmasti kykenevä opettamaan alkeita, mutta edistyneitä tunteja ei välttämättä kannata vielä harkita.

Hyvällä opettajalla siis on takanaan vuosien harjoittelu pianonsoitossa. Yleensä tiedot ja taidot on hankittu soittotunneilla käymällä, mutta ei ole tietenkään poissuljettua, etteikö taitavaksi soittajaksi voisi tulla täysin omatoimisesti opiskelemallakin. Korkeakoulutasoiset musiikkiopinnot ovat erinomainen todiste taidoista, ja niiden erityinen hyvä puoli on, että ne monesti sisältävät silkan instrumentin osaamisen lisäksi pegagogisia taitoja eli musiikin opettamiseen liittyvää koulutusta.

Naispianisti soittamassa ilmeikkäästi elehtien
Hyvä piano-opettaja suhtautuu soittamiseen intohimoisesti ja innostaa oppilaitaan (Kuva: Pixabay/ivanovgood)

Jokainen piano-opettaja on yksilö, joten kahta täysin samanlaista opetustyyliä tuskin on. Pelkkä soittimen ja musiikin teorian tuntemus ei aina riitä, sillä on myös osattava opettaa. Raa'an asiaosaamisen lisäksi hyvältä opettajalta vaaditaan muun muassa näitä ominaisuuksia:

  • Aito innostus soittamiseen
  • Kyky yksinkertaistaa vaikeitakin asioita: omasta mielestä itsestäänselvät asiat eivät monesti ole vasta-alkajalle itsestäänselviä
  • Kärsivällisyys: oppilaat oppivat eri asioita eri tahdissa, ja joskus johonkin asiaan voi joutua käyttämään runsaastikin aikaa
  • Kyky sopeutua: oppilaat todellakin ovat erilaisia, joten hyvän opettajan ominaisuuksiin kuuluu taito löytää kullekin oppilaalle toimivia tapoja opettaa

Pianotuntien hinnat

Kun omat pianotunnit aloittaa, on tuntihinta tietenkin oltava mietittynä. Yksityisten pianotuntien hinnat saa periaatteessa päättää täysin vapaasti, mutta käytännössä alan kilpailutilanne on otettava tarkkaan huomioon. Varsinkaan aloittelevalle opettajalle sopivan pianotunnin hinnan määrittäminen ei aina ole helppoa.

Esimerkiksi Superprof-palvelussa suomalaisille asiakkaille tarjottujen tuntien hinnat ovat yleensä olleet 20–60 euroa. Musiikkiopistoissa hinnat ovat tyypillisesti hieman korkeampia, esimerkiksi 80 euroa tunnilta. Toisin sanoen pianotuntien hinnat ovat tänä päivänä 50:n molemmin puolin, joten jonnekin lähimaille on oma tuntihinta sijoitettava, jotta kilpailussa muita opettajia vastaan pärjäisi.

Tarkka pianotunnin hinta luonnollisesti riippuu täysin opettajasta ja tämän ominaisuuksista. Hintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Opettajan kokemus. Mitä kokeneempi opettaja on niin soittajana kuin musiikin opettajanakin, sitä korkeampi hinta todennäköisesti on.
  • Opettajan koulutus. Koulutetut ammattilaiset pyytävät todennäköisesti korkeampia hintoja tunneistaan kuin kouluttamattomat harrastajamuusikot.
  • Tunnin taso. Tunnin vaikeustaso on yksi hintaan vaikuttavista tekijöistä: esimerkiksi lasten alkeistunnit ovat todennäköisesti edullisempia kuin tavoitteelliset aikuisten tunnit.
  • Tunnin sijainti. Jos alueella on runsaasti kilpailua piano-opettajien kesken, voi sillä olla hintaa madaltava vaikutus. Sijainti on tärkeä myös siksi, että opettaja joutuu sisällyttämään mahdolliset matkakulut tunnin hintaan.
Mustavalkoinen lähikuva vanhan ja kuluneen pianon koskettimista
Pianotunnit kannattaa hinnoitella järkevästi, jotta pärjäisi kilpailussa asiakkaista (Kuva: Pixabay/Dariusz Sankowski)

Hinnoittelussa on joka tapauksessa keskeistä löytää tasapaino hinnan ja laadun välillä. Hinnan on syytä olla kohtuullinen opettajan taitoihin ja kokemukseen nähden, jottei kävisi niin, että oppilaat eivät koe saavansa rahoilleen täyttä vastinetta. Toisaalta hinta ei myöskään saisi olla liian matala, sillä se olisi oman asiantuntemuksen aliarvioimista. Varsinkin jos on epävarma omasta hinnoittelustaan, kannattaa tutkia, millaisia hintoja muut suurin piirtein yhtä kokeneet piano-opettajat pyytävät.

Koska kyse on loppujen lopuksi kilpailusta, pianotuntien hinnat on hyvä yrittää pitää mahdollisimman houkuttelevina – yksi hyvä keino tähän on erilaiset tarjoukset. Jotkut yksityisopettajat esimerkiksi tarjoavat ensimmäisen tunnin ilmaiseksi. Jos ilmaistunnit eivät itsestä tunnu hyvältä idealta, voi esimerkiksi tuntuvan alennuksen tarjoaminen olla hyvä vaihtoehto. Niin opettajan kuin oppilaankin kannalta parhaita tilanteita ovat pitkät opetussuhteet, joten pidemmistä opetusjaksoista voi olla viisasta tarjota paljousalennusta eli toisin sanoen tarjota sitä edullisempi tuntikohtainen hinta, mitä enemmän tunteja oppilas varaa kerralla.

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Asiakkaiden löytäminen

Kun päätös pianonsoiton opettajaksi ryhtymisestä on tehty, on aika etsiä itselleen asiakkaita eli oppilaita. Tapoja on monia perinteisistä mainoslehtisistä aina blogikirjoituksiin asti. Markkinoinnissa loppujen lopuksi on vain mielikuvitus rajana, joten muista poikkeavien tapojen keksiminen perinteisten keinojen lisäksi on aina plussaa!

Vanha kunnon viidakkorumpu on perinteinen ja hyvä tapa tehdä itseään tunnetuksi. Piano-opettajaksi ryhtymisen hetkellä on useimmilla takana vuosien harjoittelu musiikkiopistoissa ja yksityisopettajien kanssa, ja tätä verkostoa kannattaa ilman muuta hyödyntää. Muusikkokavereille kannattaa vinkata omista tunneistaan, ja he parhaassa tapauksessa tuntevat jonkun, joka voisi olla kiinnostunut piano-opettajan palveluksista. Mitä suuremmalle joukolle ihmisiä kertoo, sitä todennäköisimmin joku tuntee jonkun!

Toinen perinteinen tapa on printtimainokset. Ostamalla mainoksen paikallislehteen saa hyvää näkyvyyttä juuri omalla alueellaan. Aina ei paperimainoksista kuitenkaan tarvitse maksaa, sillä monet tahot, kuten koulut, kaupat ja paikkakunnan yleiset tilat saattavat antaa luvan mainosten kiinnittämiseen ilmoitustauluille.

Edellä mainitut tavat ovat toki toimivia, mutta tänä päivänä suuren yleisön huomion kuitenkin saa parhaiten internetissä. Siksi kannattaa luoda itselleen nettisivut, tai ainakin vähintään niin sanottu ammattitili johonkin suosittuun sosiaalisen median palveluun, kuten Facebookiin. Luomalla mielenkiintoista sisältöä saa hyvää näkyvyyttä, ja parhaassa tapauksessa se saa monet aivan uudet ihmiset innostumaan pianonsoitosta.

Lisäksi netistä kannattaa etsiä muita alustoja, joiden kautta omia palvelujaan voi tarjota – yksi sellainen on Superprof. Se on oppilaat ja yksityisopettajat yhdistävä alusta, jossa eri asioiden oppimisesta kiinnostuneet voivat selata opettajien jättämiä ilmoituksia. Profiilissaan kukin opettaja pääsee esittelemään omaa osaamistaan, määrittämään sopivat taitotasot ja mikä parasta, päättämään itse hinnoistaan.

Mies soittamassa flyygeliä ulkotiloissa yleisön seuratessa taustalla
Omia pianotunteja kannattaa mainostaa, sillä asiakkaat eivät muutoin löydä niitä (Kuva: Unsplash/Nazar Yakymenko)

Kuinka suunnitella pianotunti?

Pianotunnin lähestyessä on tietenkin mietittävä, mitä pianotunnilla tehdään. Hyvä lähtökohta suunnitteluun on oppilaan taitotason ja tavoitteiden kartoittaminen. Jos näitä asioita ei selvitä, oppilaan tarpeita palvelevan tunnin suunnitteleminen on käytännössä mahdotonta.

Opettajan on siis syytä selvittää, mitä oppilas jo entuudestaan osaa. Näin opiskeltavat asiat ja niiden vaikeustason pystyy jo heti alkuun sovittamaan oikeanlaiseksi. Taitojen selvittäminen etukäteen voi olla hankalaa, joten varsinkin jos tunteja on luvassa pidemmäksi aikaa, voidaan ensimmäisellä tunnilla käyttää aikaa pieneen testiin, jossa oppilaan osaaminen käy ilmi. Lisäksi aivan yhtä tärkeää on tietää, mitä oppilas tunneiltaan haluaa: haluaako tämä kerrata joitakin jo aiemmin opiskelemiaan asioita, vai onko mielessä kenties joitakin muita tiettyjä asioita, joihin halutaan panostaa.

Kaikki pianonsoiton opettajat ja oppilaat ovat yksilöitä, joten tunnitkin ovat aina omanlaisiaan. Ei ole olemassa mitään yhtä tiettyä kaavaa, jonka mukaisesti kaikki pianotunnit on aina pidettävä – opettaja voi siis rohkeasti tehdä tunneista juuri itsensä näköisiä! Tuntien suunnittelu tuskin muodostuu ongelmaksi, sillä suurimmalla osalla piano-opettajasta on runsaasti kokemusta tunneista vähintäänkin oppilaan roolissa. Kannattaa siis miettiä, mitkä asiat ovat omilla aiemmilla tunneilla olleet toimivia, ja hyödyntää näitä oppeja itse opettamillaan tunneilla.

Aivan äärimmäisen persoonallisia pianotunteja ei kuitenkaan välttämättä kannata pitää, sillä tunneilla on joitakin yhteisiä hyväksi todettuja piirteitä, joita oppilaat tunneiltaan odottavat. Pianotunnit eivät esimerkiksi ole pelkkää kappaleiden läpisoittoa, vaan ne sisältävät myös erilaisia tekniikkaharjoituksia. Yleinen käytäntö myöskin on, että tunneilla annetaan kotona itsenäisesti tehtäviä harjoituksia, joita käsitellään seuraavalla tunnilla.

Pieni lapsi soittamassa pianoa kuulokkeet päässään
Oppilas ja tämän tarpeet on tunnettava, jotta pianotunnit onnistuisivat (Kuva: Unsplash/Arseny Togulev)

Pianonsoiton opettajaksi ryhtyminen

Oman rakkaan harrastuksen ja intohimon kohteen muuttaminen ammatiksi on erittäin hienoa ja takuuvarmasti palkitsevaa, jotain josta jokainen sellaisen päätöksen tehnyt ansaitsee onnittelut! Tässä kohtaa on kuitenkin muistutettava, ettei se varsinkaan alkuvaiheessa ole aina helppoa – pianonsoiton oppilaiden etsiminen ja oman paikan vakiinnuttaminen voivat viedä aikaa.

Alku voi joskus olla hankala, joten piano-opettajaksi ryhtyessään on uuteen uraan panostettava. Muun muassa oman osaamisen markkinointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä oppilaita ei voi tulla, jos he eivät edes tiedä opettajan olemassaolosta. Selvää myöskin on, että tunteihin on panostettava täysillä, jotta kerran tulleet oppilaat haluaisivat tulla tunnille uudestaankin. Vaivannäkö kuitenkin palkitaan, joten kannattaa olla rohkea!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Aleksi

Itselläni on koulutustaustaa journalismin ja kielten parissa. Nykyään sisällöntuotannon tehtävissä.