Kun jonkin asian osaa hyvin, saattaa taitojaan haluta käyttää muuhunkin kuin vain harrastamiseen. Monen haaveena onkin tehdä rakkaasta harrastuksesta itselleen ammatti. Yksi harrastuksista, joissa näin voi tehdä, on pianonsoitto. Pianonsoiton opettajaksi ei kuitenkaan tulla yhdessä yössä. Pianoharrastuksen muuttaminen ammatiksi vie todennäköisesti jopa vuosia, sillä opettajan on luonnollisesti tarkoitus olla oman alansa asiantuntija.

Mitä nuorempana on aloittanut harjoittelun, sitä parempi. Totuus nimittäin on, että alasta riippumatta, oli kyseessä musiikki, urheilu tai oikeastaan mikä tahansa muukin ala, todelliset huippunimet ovat aloittaneet harjoittelun jo nuorena. Ei kuitenkaan pidä missään nimessä käsittää niin, että peli on menetetty, jos pianonsoittoa ei ole aloittanut heti kävelemään opittuaan. Soittoharrastuksen voi vallan mainiosti aloittaa vanhemmallakin iällä, kehittyä siinä ja aikanaan aloittaa myös muiden opettamisen.

Opettajaksi ryhtyminen on siis ajankohtaista niille, joilla on mielellään jo vuosien kokemus pianonsoitosta. Harrastuksen alkutaipaleella oleville se on vielä tulevaisuuden haave, jonka eteen on tehtävä ahkerasti töitä. Tässä blogiartikkelissa käydään läpi yleisiä seikkoja, jotka tulevan tai jo uraansa aloittelevan pianonsoiton opettajan on hyvä ottaa huomioon. Mukana on myös hyödyllistä tietoa aloittelijoille, jotka vasta ovat pianonsoittomatkansa alussa.

Lähikuva pianon koskettimista
Taitavaksi pianonsoittajaksi tuleminen vie vuosia (Kuva: Pixabay/Pexels)
Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Hyvän opettajan ominaisuudet

Sanomattakin on siis selvää, että pianonsoiton opettajan on osattava asiansa riippumatta siitä, mitä kautta tiedot ja taidot on hankittu. Erittäin tärkeää ensinnäkin on, että opettajalla on riittävästi enemmän osaamista kuin opiskelijalla. Olisi kieltämättä hullunkurista, jos oppilas osaisi enemmän kuin opettaja – siinä tapauksessa roolit voisi yhtä hyvin vaihtaa toisinpäin. Aloittelevan opettajan kannattaa siis pohtia jo etukäteen, minkätasoisille soittajille hänellä on varmuudella annettavaa.

Selvää on, että asiaosaamisen on oltava kunnossa: opettajan on tietenkin tunnettava musiikin teoriaa sekä soittamisen käytäntöä riittävästi. Jos vähintäänkin perusteet ovat hallussa, on osaamista varmasti riittävästi vasta-alkajien alkeistuntien pitämiseen. Osaamisen suhteen tutkinnon tai muun kattavan koulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat olla turvallisin mielin, sillä heillä osaaminen on väkisinkin korkealla tasolla. Vähemmän koulutusta saaneilla vastuu oman osaamisen arvioinnista on voimakkaammin itsellä.

On vaikeaa yksiselitteisesti määritellä, kuinka paljon kokemusta pitää olla, jotta pianonsoiton opettajana toimiminen onnistuu. Joskus on esimerkiksi arvioitu karkeasti, että opettajalla pitäisi olla vähintään kolmesta viiteen vuotta enemmän soittokokemusta kuin oppilaalla. Tällaisiin arvioihin pitää kuitenkin suhtautua varauksella, sillä eri ihmiset oppivat eri tahdissa. Totuus joka tapauksessa yleensä on, että sujuva soittaja, joka tuntee niin musiikin teorian kuin soittamisen käytännön teknisen puolenkin, on soittanut useiden vuosien ajan – esimerkiksi 5, 10 tai 15 vuotta. Tarkkojen vuosimäärien sijaan tärkeintä on kuitenkin opettajan osaaminen ja suhtautuminen opettamiseen.

Aikuinen ja pieni lapsi soittamassa pianoa yhdessä
Opettajan riittävä taitotaso riippuu loppujen lopuksi oppilaiden osaamisesta (Kuva: Unsplash/Paige Cody)

Opettajan on esimerkiksi tärkeää osata asettua oppilaan asemaan. On hyvä tiedostaa, että itselle itsestäänselvät asiat eivät ole yhtä itsestäänselviä harrastuksen alkuvaiheessa oleville oppilaille. Lisäksi opettajalla on oltava kärsivällisyyttä. Liian vaativa opettaja ei kannata olla, sillä oppilaat edistyvät eri tahtiin, ja joillakin voi jonkin tietyn asian oppiminen kestää kauankin. Opettaminen on usein samojen asioiden toistamista, joten opettajan on kyettävä toistamaan samoja rutiineja kerrasta toiseen. Jos soittamiseen suhtautuu intohimolla, tämä ei varmastikaan ole ongelma!

Opettajalta vaaditaan myös pedagogisia eli opettamiseen liittyviä taitoja. Asian itsensä osaaminen ei siis aina riitä, vaan lisäksi on tiedettävä, miten tätä osaamista siirretään eteenpäin. Eväitä opettamiseen saa alan koulutuksesta, mutta taidot karttuvat toki myös käytännön tekemisen ja kokemuksen myötä. Musiikin opettamisessa on omat koukeronsa ja hyväksi havaitut menetelmänsä, jotka on hyödyllistä tuntea. Tärkeä opettamiseen liittyvä taito on esimerkiksi yksinkertaistaminen: monimutkaisia asioita on osattava esittää yksinkertaisessa muodossa, jotta aloittelijakin saisi juonen päästä kiinni. Jos itse on käynyt pianotunneilla, mukaan on takuuvarmasti tarttunut erilaisia pikku niksejä ja muistisääntöjä, jotka helpottavat oppimista. Tärkeä taito myöskin on tehokas pianotunnin suunnittelu, sillä tunnit ovat loppujen lopuksi lyhyitä, mutta niiden aikana on tarkoitus oppia mahdollisimman paljon.

Pianonsoiton koulutus

Koulutuksesta puhuttaessa aivan aluksi on todettava, ettei musiikki ole millään lailla säädelty ala. Toisin sanoen ei ole olemassa virallista määritelmää sille, kuka on pätevä opettamaan ja kuka ei. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuka tahansa saa käyttää itsestään nimitystä pianonsoiton opettaja ja tarjota palveluitaan asiakkaille. Tällaisella vapaudella on luonnollisesti hyvät ja huonot puolensa. Hyvää on tietenkin se, että ala on periaatteessa kaikille avoin ja tarvittavan tietotaidon hankkimiselle on monta erilaista reittiä. Avoimuus on kuitenkin myös huono puoli, sillä opettajiksi voi ryhtyä myös henkilöitä, joilla ei tarvittavaa osaamista ole.

Henkilö soittamassa pianoa vuoristoisessa maisemassa
Pianonsoittoa voi oppia montaa eri reittiä (Kuva: Unsplash/OC Gonzalez)

Pianonsoittoa harjoittelevat voivat olla hyvinkin laatutietoisia, joten liian kokemattomille tai osaamattomille opettajille ei ole luvassa pitkää ja menestyksekästä uraa. Opettajan tausta luonnollisesti kiinnostaa oppilaita, joten vahvimmilla ovat ne, joilla on musiikkialan koulutus. Suomessa on esimerkiksi mahdollista opiskella musiikkipedagogiksi pääaineena piano, mikä antaa hyvät valmiudet toimia opettajana tulevaisuudessa. Pianonsoittoa voi opiskella myös eri musiikkiopistoissa.

Varsinkaan nykyaikana ei ole aivan tavatonta, että pianisti on itseoppinut. Internet on täynnä hyviä tietolähteitä, joten pianonsoittoa on ainakin tiettyyn pisteeseen asti mahdollista oppia omin neuvoin. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että itseopiskelu on aina tarpeellista koulutuksen muodosta huolimatta. Jos tähtää huipulle, on vapaa-aikaakin uhrattava soittoharjoitteluun. Puhtaasti itseoppineita pianisteja ei pidä missään nimessä automaattisesti tyrmätä, mutta on toki huomautettava, että alan koulutus todennäköisesti herättää potentiaalisten oppilaiden keskuudessa enemmän luottamusta. Koulutuksesta saatu todistus on todiste siitä, että opettaja todella osaa tietyt asiat. Näin ollen koulutettu opettaja on aina varma valinta – kouluttamattomien puolestaan on todistettava kykynsä muilla tavoin. Pianonsoiton oppilaiden löytäminen voi olla hankalaa, jos omia taitoja ei pysty tarpeeksi hyvin perustelemaan!

Keskittynyt henkilö soittamassa koskettimia
Vaikka kävisi pianotunneilla, suurin työ kuitenkin tehdään itsenäisesti (Kuva: Pixabay/StockSnap)

Opettajaksi yksityistuntien avulla

Tutkinto-opiskelu ei suinkaan ole ainoa tie taitavaksi soittajaksi. Kuten moni musiikkia harrastanut varmasti tietääkin, yksityistunnit ovat tehokas tapa oppia pianon soittamista niin teoriassa kuin käytännössäkin. Yksityistunnit sopivat erityisesti niille, jotka haluavat oppia mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Jos itselleen löytää asiantuntevan opettajan, voi yhteistyö olla parhaimmillaan jopa monivuotista ja erittäin hedelmällistä. Yksityistuntien ehdoton etu on, että niille voi osallistua kuka tahansa. Vertailun vuoksi esimerkiksi musiikkiopistoihin on pääsykokeet ja rajallinen määrä aloituspaikkoja, joten kaikki halukkaat eivät millään voi päästä sisään.

Yksityistunnit ovat mahdollisuus myös pianonsoiton opettajille. Opettajan virkoja oppilaitoksissa on vain vähän tarjolla ja niihin on tiukat kriteerit muun muassa koulutuksen suhteen, joten suurimmalle osalle pianonsoiton opettajan työstä haaveileville realistisin vaihtoehto on toimia yksityisopettajana. Jos pohdit yksityisopettajaksi ryhtymistä, olet tullut oikeaan paikkaan!

Superprof on alusta, jolle pianotunteja tarjoavat opettajat voivat luoda profiilin. Opettajat saavat itse määritellä työskentelyn ehdot, kuten omien pianotuntien hinnat, ja ilmoituksen jättäminen on ilmaista. Alustalla opettaja voi asettaa profiilissaan näkyville tasot, joilla hän tarjoaa opetusta. Näin oppilaat näkevät heti, onko opettaja heille potentiaalisesti sopiva. Tämä mahdollistaa myös sen, että hieman kokemattomammatkin opettajat voivat suunnata palvelunsa esimerkiksi nuorille lapsille – lasten tutustuttaminen pianonsoittoon ei nimittäin välttämättä vaadi vielä rautaista kokemusta.

Tai voit myös harkita äidinkielen opettajaksi ryhtymistä!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Aleksi

Itselläni on koulutustaustaa journalismin ja kielten parissa. Nykyään sisällöntuotannon tehtävissä.