Kun aloitteleva pianonsoiton opettaja on saanut ensimmäisen asiakkaansa, onkin aika miettiä, mitä tunneilla sitten oikein tehdään. Yleensä pianotuntien suunnittelu ei ole suuren suuri ongelma, sillä useimmat pianon opettajat ovat itsekin käyneet vuosia tunneilla ja heillä on hyvä käsitys tuntien tyypillisestä rakenteesta.

Selvää joka tilanteessa on, että piano-opettaja tarvitsee suunnitelman. Jokainen saa pitää juuri itsensä näköisiä tunteja, mutta samalla kannattaa muistaa, että tunnin olisi hyvä noudatella hyväksi todettuja yleisen käytännön mukaisia suuntaviivoja. Tässä Superprof-blogissa käydään läpi yleisiä perinteisen pianotunnin piirteitä sekä vinkkejä, jotka jokaisen pianonsoiton opettajan kannattaa omilla tunneillaan ottaa huomioon.

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Arvioi oppilaan taso

Aluksi täytyy tietenkin selvittää, mistä lähteä liikkeelle. Oppilaan tietoja ja taitoja kannattaa pyrkiä selvittämään jo ennen ensimmäisenkään tunnin pitämistä – näin säästyy paljon aikaa ja vaivaa. Kun opettaja heti alusta alkaen suurin piirtein tietää, mitä oppilas jo osaa, ei ensimmäisestäkään tunnista tule suunniteltua liian helppoa tai toisaalta liian vaikeaa. Tämä on tärkeää, sillä pianonopetuksen hinta on monelle perheelle merkittävä panostus, ja oppilaat odottavat saavansa rahoilleen vastinetta!

Oppilaalta kannattaa siis kysellä, kuinka kauan tämä on soittanut ja mitä asioita hän mielestään jo osaa hyvin. Pianoa soittaneet yleensä osaavat kertoa hyvinkin tarkasti, mitä he ovat oppineet ja toisaalta mitä he eivät vielä osaa. Lisäksi hyvä keino tutustua oppilaaseen on järjestää pieni soittokoe. Kun oppilaalle antaa soitettavaksi esimerkiksi jonkin sopivan haastavan kappaleen, voi opettaja sen perusteella arvioida oppilaan taitoja. Soiton perusteella voi saada arvokasta tietoa aivan perusasioista, kuten soittoasennosta, nuottien lukutaidosta, silmän ja käden koordinaatiosta sekä vaikkapa tempon hallinnasta.

Oppilaan tunteminen on yksi hedelmällisen yhteistyön peruspilareista. Hyvä piano-opettaja ottaa selvää paitsi oppilaan nykyisistä taidoista, myös tulevaisuuden tavoitteista. Sopivan harjoitusohjelman laatiminen on varsin haastavaa ellei jopa mahdotonta, jos opettaja ei tiedä oppilaansa tavoitteita. Jos kyse on pidemmästä yhteistyöstä kuin parin yksittäisen soittotunnin pitämisestä, kannattaa oppilaalta ehdottomasti kysyä tämän suhtautumisesta soittamiseen: haluaako hän oppia vain perusteet omaksi iloksi soittaakseen vai ovatko tavoitteet kenties korkeammalla.

Olisiko opettajan työ mieleistä sinulle?

Mustavalkoinen kuva lapsesta nojaamassa pianon koskettimiin
Kun piano-opettaja tuntee oppilaan ja tämän tarpeet, on tuntien suunnittelu helpompaa. (Kuva: Pixabay/PublicDomainPictures)

Pianotunnin suunnittelu

Olipa itse uusi piano-opettaja, kokenut professori tai itseoppinut harrastajamuusikko, on pianotunti aina suunniteltava etukäteen tehokkaan ajankäytön varmistamiseksi. Harvalla meistä nimittäin on luontainen taito keksiä asioita lennosta niin, että tunti samalla pysyy rakenteeltaan järkevänä. Kokemuksen karttuessa pianotunnin suunnittelu helpottuu, ja kun mielessä on toimiva toimintamalli, on jo valmis pohja tunneille olemassa.

Koska jokainen piano-opettaja ja piano-oppilas on yksilö, on jokainen tuntikin omanlaisensa. Ei siis ole mitään yhtä tiettyä kaavaa, jonka mukaisesti kaikki pianotunnit on suoritettava. Varsinkin yksityisopettajalla on suuri vapaus päättää, millaisia hänen tuntinsa ovat. Selvää kuitenkin on, että monet toimintatavat ovat hyväksi havaittuja ja siksi melkeinpä kaikkien suosimia. Seuraavaksi käsitellään esimerkkejä asioista, joita on hyvä pianotunnin suunnittelussa ottaa huomioon.

Pianoharjoitukset

Aivan tunnin aluksi on hyvä idea lämmitellä. Lämmittely paitsi vetreyttää sormet, myös suuntaa oppilaan ajatukset ja keskittymisen arjen muista kiireistä soittamiseen. Lämmittelyynkään ei ole olemassa mitään yhtä tiettyä kaavaa, joten tässäkin kohtaa saa käyttää omaa mielikuvitusta. Satunnaisen rämpyttelyn sijaan lämmittelylläkin olisi toki hyvä olla opettavainen luonne. Lämmittelynä voidaan esimerkiksi käyttää erilaisia solfège-harjoituksia eli säveltapailua.

Pianotunnin harjoitukset kaiken kaikkiaan käsittävät vaihtelevia harjoituksia riippuen tunnin aiheesta. Harjoiteltavia asioita ovat muun muassa asteikot, soinnut, kuviot, sormijärjestys, pedaalin käyttö ja monet muut asiat. Tässä kohtaa opettajan asiantuntemus pääsee toden teolla oikeuksiinsa, sillä riippuu opettajasta, miten nämä tärkeät taidot siirtyvät oppilaalle. Myös musiikin teoriaa tulee väistämättä käsiteltyä monin paikoin.

Tärkeää joka tapauksessa on antaa oppilaalle säännöllistä palautetta. Jos palautetta ei tule tarpeeksi, oppilas ei välttämättä ollenkaan tiedä, tekeekö hän asioita oikein vai ei. Väärä tekniikka voi hyvinkin kostautua myöhemmässä vaiheessa, joten opettajan tärkeänä tehtävänä on varmistaa, että asioita opitaan oikein.

Opettajan kannattaa hankkia opetuksen tueksi asianmukaiset apuvälineet, jos niitä ei vielä ole. Yksi niistä on metronomi, joka on oiva työkalu oikean tempon harjoitteluun.

Lähikuva ruskean pianon koskettimista
Selvä pianotunnin rakenne auttaa aikataulussa pysymisessä. (Kuva: Pixabay/Taken)

Kotona tehtävät harjoitukset

Oppilaille on tapana antaa niin sanottuja kotiläksyjä, sillä ihannetilanteessa suurin osa soiton harjoittelusta tehdään itsenäisesti kotona. Tehokas oppiminen vaatii jopa päivittäistä harjoittelua, ja kuten tiedämme, ei pianotunteja välttämättä ole kovinkaan montaa viikossa. Läksyt voivat esimerkiksi olla tekniikkaharjoituksia tai jokin kappale, jota pala palalta opetellaan soittamaan.

Tunnilla on siis varattava aikaa kotiharjoitusten läpikäyntiin. Näin opettaja pääsee näkemään, kuinka oppilas edistyy ja missä mahdolliset ongelmakohdat piilevät. Samalla tietenkin selviää, onko oppilas ylipäätään harjoitellut vai ei. Jos ja kun hankalia kohtia ilmenee, päästään niihin tässä kohtaa pureutumaan.

Lisäksi joka tuntiin kuuluu seuraavan tunnin kotiläksyn antaminen. Opeteltavien asioiden sopiva vaikeustaso ja määrä riippuu täysin oppilaasta ja tämän tavoitteista. Varsinkin jos oppilas on lapsi, kannattaa tälle painottaa, että läksyjä ei suinkaan anneta vain kiusanteon vuoksi – ahkera harjoittelu on välttämätöntä pianonsoiton oppimiseksi.

Flyygeli kotona ikkunan vieressä
Oppilaille kannattaa painottaa, että suurin osa työstä tehdään itsenäisesti kotona. (Kuva: Pixabay/Michelle Maria)

Valitse oikeanlainen pianonsoiton oppimateriaali

Myös sopiva pianon oppimateriaali on tärkeää. Varsinkaan yksityisopettajan ei kuitenkaan tarvitse tarjota kaikkea materiaalia, vaan sen hankinta on oppilaan vastuulla. Hyvä pianonsoiton opettaja osaa joka tapauksessa vähintäänkin antaa vinkkejä hyvistä oppikirjoista ja muista materiaaleista. Jos oppilas esimerkiksi on täysi vasta-alkaja, on ehdottomasti suositeltavaa, että tämä hankkii jonkinlaisen pianonsoiton ja musiikin teoriaan johdattelevan oppaan.

Käytetty oppimateriaali antaa suuntaviivoja koko opetukselle. Kun käytössä on jokin tietty harjoitus- tai nuottikirja, opetellaan tunneilla soittamaan juuri tiettyjä kappaleita tai tehdään juuri tietynlaisia harjoituksia. Materiaalin on joka tapauksessa oltava tarkoituksenmukaista ja oppilaan omaan tasoon sopivaa. Lisäksi sen on myös hyvä sopia oppilaan tavoitteisiin: jos vaikkapa jazzpiano kiinnostaa, on materiaalin oltava jazzpianisteille sopivaa.

Lisäksi on hyvä muistaa, että tässä digitaalisessa ajassa internet tarjoaa huikean määrän hyödyllistä tietoa. Nuorille sähköiset aineistot ovat monesti jopa luonnollisin tapa oppia. Opettamisen tukena voi siis käyttää esimerkiksi YouTubesta löytyviä opetusvideoita.

Pidä pianotunnit sopivan haastavina

Kuten jokainen pianonsoiton opettaja tietää, on ehdottoman tärkeää seurata oppilaan edistymistä ja yrittää pitää huolta siitä, että se on parasta mahdollista. Siksi onkin suositeltavaa kehittää ainakin jonkinlainen tapa arvioida edistymistä. Edistymisen mittari voi olla vaikkapa yhteisesti sovittu lista asioista, jotka on tavoitteena oppia tietyssä ajassa. Näin tunneille saadaan selkeitä konkreettisia kiintopisteitä, ja niiden ansioista voi oppilaalle päästä antamaan kehuja hyvästä etenemisvauhdista. Kun hyviä tuloksia saavutetaan, saadaan myös hyviä asiakaskokemuksia, jotka puolestaan voivat saada aivan uudet pianonsoiton oppilaat kiinnostumaan tunneista.

Kun pianonsoiton alkeet ovat hallussa ja edistystä tapahtuu, opettajan tehtävänä on jatkaa vaikeustason asteittaista nostamista. Jos aina pysytellään mukavuusalueella, edistystä ei tapahdu, ja oppilas pahimmassa tapauksessa kyllästyy soittamiseen.

Mustavalkokuva pojasta soittamassa pianoa
Haastetta on oltava tarpeeksi, jotta pianonsoiton opetus säilyisi mielenkiintoisena. (Kuva: Pixabay/Ottawagraphics)

Piano-opettaja ja oppilas

Kun pianotunnit on suunniteltu hyvin, on toimivalle ja ennen kaikkea tulokselliselle yhteistyölle hyvät edellytykset. Totuus kuitenkin on, että musiikkia ei opeteta paperilla, vaan opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksella. Siksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen, millaiseksi opettajan ja oppilaan suhde kehittyy.

Selvää on, etteivät ihmiset aina ole parhaimmillaan. Kaikilla meistä on niin hyviä kuin huonojakin päiviä. Jos pianotunteja pidetään säännöllisesti pitkään, on melkeinpä väistämätöntä, että mukaan mahtuu myös niitä huonompia päiviä. Väsymys, stressi sekä muut henkilökohtaisen elämän ongelmat ovat ulkoisia tekijöitä, jotka voivat haitata soiton opiskelua.

Vaikka olisi itse opettajana tehnyt kaiken oikein ja suunnitellut pianotunnit huolellisesti, joskus vain käy niin, ettei oppilas ole vastaanottavaisella tuulella. Varsinkin lapsioppilaiden kanssa voi käydä niin, että oppilas on aivan joissakin toisissa maailmoissa tai ei muuten vain ole juuri sillä kerralla kiinnostunut soittamisesta. Tällaisissa tilanteissa opettajalta vaaditaan paitsi kärsivällisyyttä, myös kekseliäisyyttä. Jo etukäteen kannattaa miettiä, mitä tehdä, jos oppilaan keskittyminen uhkaa karata. Jos on suorittanut pedagogisia opintoja, erilaisia niksejä varmasti on takataskussa, mutta niitä voi tietenkin kuka tahansa kehittää. Tärkeää on, että pianotunnit ovat motivoivia, joten opettajan on hyvä kehittää tunneilleen sisältöä, joka saa myös nuorimmat muusikonalut pysymään kiinnostuneina.

Hyvälle, motivoituneelle ja oppilaita innostavalla piano-opettajalle löytyy varmasti työtä – aivan itsestäänselvää se ei kuitenkaan ole. Jos pianon yksityisopetus kiinnostaa ja mahdollisuuksiaan asiakkaiden löytämiseen haluaa parantaa, on Superprof oiva vaihtoehto. Se on alusta, joka yhdistää yksityisopettajat ja oppilaat: eri taitojen oppimisesta kiinnostuneet voivat tässä palvelussa selata opettajien jättämiä ilmoituksia ja löytää juuri itselleen sopivan yksityisopettajan. Monessa tapauksessa yksityisopetus on nopein ja helpoin tapa päästä pianonsoiton opettajaksi, joten sitä kannattaa harkita!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Aleksi

Itselläni on koulutustaustaa journalismin ja kielten parissa. Nykyään sisällöntuotannon tehtävissä.