Sopiva pianotunnin hinta saattaa hyvinkin olla yksi aloittelevan pianonsoiton opettajan murheenkryyneistä. Hinnan päättäminen voi olla yllättävänkin vaikeaa – se ei tietenkään saisi olla liian matala, mutta ei liian korkeakaan.

Pianonsoiton opetus vaatii runsaasti asiantuntemusta, joten on tärkeää, että opettaja saa työstään kohtuullisen korvauksen. Jokainen yksityisopettaja on toki vapaa itse päättämään hinnoistaan, mutta hinnoittelu ei kuitenkaan ole aivan niin yksioikoista. Palveluitaan tarjoava yksityisopettaja nimittäin kilpailee oppilaista muiden opettajien kanssa – hinnoilla on tässä kilpailuasetelmassa suuri merkitys. Tässä Superprof-blogin artikkelissa käsitellään asioita, joita jokaisen aloittelevan ja miksei kokeneemmankin pianonsoiton opettajan olisi hyvä hinnoittelussaan ottaa huomioon.

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Selvitä muiden pianotuntien hinnat

Kun omien pianotuntien hintoja alkaa miettiä, hyvä lähtökohta sopivan hinnan arviointiin on vertailu alan muiden toimijoiden kanssa. Jos yleiseen hintatasoon ei ollenkaan tutustu, on väärän hinnoittelun vaara todellinen. Liian alhainen hinta on oman osaamisen aliarviointia, kun taas liian korkeilla hinnoilla itsensä hinnoittelee tehokkaasta ulos kilpailusta.

Jos tarkoituksena on olla itsenäinen pianon yksityisopettaja, kannattaa luonnollisesti tutustua muiden yksityisopettajien hintoihin. Esimerkiksi Superprof-palvelussa suomalaisille asiakkaille tunteja tarjoavien yksityisopettajien tuntihinnat ovat tyypillisesti olleet 20–60 euroa. Tähän haitariin tai ainakin lähelle sitä olisi omankin tuntihinnan hyvä osua, jotta pärjäisi kilpailussa. Lisäksi on hyvä tutustua musiikkiopistojen ja muiden vastaavien instituutioiden hintoihin, jotta saisi kattavan kuvan pianotuntien yleisestä hintatasosta.

Sopivan hinnan määrittäminen

Jos opettajalla on vuosien tai kenties jopa vuosikymmenien kokemus pianonsoitosta, ja niin käytäntö kuin teoriakin on hyvin hallussa, ei hinnoittelussa tarvitse ujostella. Totuus on, että laatu maksaa. Jos itsellä on runsaasti osaamista, ei hintaa tarvitse asettaa liian matalaksi vain siksi, että on opettajana ensikertalainen tai koska joku muu pyytää pienempää hintaa. Tärkeää kuitenkin on tuntea tarkkaan oma osaamisensa kullakin soittamisen osa-alueella ja ylipäätään suhtautua omiin taitoihinsa realistisesti. Ylioptimistinen suhtautuminen ja siitä seuraava liian kova hinta ei missään nimessä kannata, sillä edistyneet piano-oppilaat varmasti huomaavat, jos he eivät saa rahoilleen täyttä vastinetta. Lisäksi hintaan vaikuttaa luonnollisesti se, millaisille oppilaille minkäkinlaisia tunteja pitää.

Lähikuva pianoa soittavasta kädestä
Pianotunnin hinta on hyvä sovittaa rohkeasti omalle asiantuntemukselle sopivaksi (Kuva: Pixabay/qiipqiipfly)

Opettajan kokemus

Yksi merkittävistä hinnoitteluun vaikuttavista tekijöistä on koulutus. Jos opettajalla on musiikkialan tutkinto takataskussa, voi hän lähtökohtaisesti pyytää tunneistaan suurempaa hintaa. Alaa vasta opiskelevien on yleensä oltava hieman vaatimattomampia pyynnöissään. Koulutetuilla muusikoilla osaaminen on todistetusti korkealla tasolla, kun taas kouluttamattomat opettajat voivat joutua perustelemaan osaamistaan enemmän. Koulutetuilla opettajilla yleensä on takanaan myös pedagogisia opintoja, joten he tietävät, kuinka suunnitella pianotunti tehokkaasti. Ei kuitenkaan pidä käsittää niin, että ilman tutkintoa olisi auttamattomasti alakynnessä – vuosien harjoittelu musiikkiopistoissa tai yksityisopettajien kanssa on merkittävä ansio sekin.

Opettajan soittokokemus vaikuttaa ehdottomasti hintaan. Kolme vuotta harjoitellut opettaja pyytää tunneistaan keskimäärin vähemmän kuin 30 vuotta soittanut opettaja. Pelkän soittovuosien määrän lisäksi myös opettajan osaaminen luonnollisesti vaikuttaa. Perusasioiden on syytä olla jokaikisellä opettajalla hallussa, mutta kun esimerkiksi erilaiset soittotekniikat astuvat kuvaan, nousee opettajan erityisosaaminen arvoonsa. Jos opettaja osaa jonkin tietyn tyylin tekniikat erinomaisesti ja lukeutuu juuri kyseisten tekniikoiden asiantuntijoiden joukkoon, on se totta kai syytä huomioida hinnoittelussa.

Opettajan työ ei ole koskaan ollut helpompaa! Ryhdy opettajaksi muutamalla klikkauksella.

Ulkotiloissa oleva piano, jonka vieressä mikrofoni
Saatu koulutus on hyvä todiste osaamisesta (Kuva: Pixabay/Sonyworld)

Lisäksi se, mitä tunneilla konkreettisesti tehdään, voi vaikuttaa tunnin hintaan. Korkeampi hinta voi olla perusteltua, jos opettajalla silkan asiaosaamisen lisäksi on hallussa hyväksi todettuja opetustekniikoita. Tällaisia pedagogisia taitoja saa tietenkin alan opinnoista, mutta niitä voi ja toisinaan kannattaakin kehittää aivan itse! Jokin tietty tapa opettaa voi olla oiva kilpailuvaltti.

Joka tapauksessa tärkeää on, että omien pianotuntien hinnat ovat perusteltavissa. Jos itse on soittanut vasta kolme vuotta, mutta hinta on samaa luokkaa koulutettujen 20 vuotta soittaneiden pianistien tuntien kanssa, voi potentiaalisille oppilaille olla vaikeaa perustella tuntihintaansa. Oppilaat luonnollisesti odottavat saavansa tunnin hinnan arvoista opetusta – mitä korkeampi hinta, sitä parempaa opetusta tietenkin. Toisaalta hintaa ei myöskään kannata laskea liian alas, sillä se saattaa synnyttää vaikutelman, että tunnit eivät ole kovinkaan kummoisia. Jälleen kerran on syytä toistaa, ettei omaa osaamista kannata aliarvioida!

Harmaa lähikuva pianistin sormista koskettimilla
Opettajan kokemus ja taitotaso ovat suurimpia tunnin hintaan vaikuttavia tekijöitä (Kuva: Pixabay/StockSnap)

Oppilaan taitotaso

On luonnollista, etteivät alkeistunnit aina maksa yhtä paljon kuin edistyneet tunnit. Liian korkeat alkeistuntien hinnat saattavat olla monelle este pianonsoiton aloittamiselle, joten varsinkin ensi alkuun kannattaa pitää hinta houkuttelevana. Edullisempi hinta voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun alkeistunteja pitää pienille lapsille. Leikin varjolla tehty pianoon tutustuttaminen ei vaadi opettajalta yhtä paljoa vaivannäköä tai asiantuntemusta kuin tavoitteelliset säännölliset pianotunnit, joten hinnasta voi joutua tinkimään.

Kannattaa siis miettiä jo etukäteen, haluaako tehdä erottelua iän tai taitotason mukaan. Kaikki pianon opettajat eivät niin tee, vaan heillä on yksi tuntihinta, jonka kaikki oppilaat maksavat. Joskus kuitenkin voi olla paikallaan huomioida ikä ja taidot hinnoissa.

Opettajan kustannukset

Varsinkin aloittelevien opettajien on hyvä ottaa huomioon, että pianotunnin hinta ei siirry lompakkoon sellaisenaan. Tuntien pitämiseen liittyy nimittäin kustannuksia, jotka olisi hyvä ottaa huomioon hinnassa. Piano-oppilaiden löytäminen voi maksaa jo ennen ensimmäisenkään oppilaan löytämistä, jos opettaja ostaa itselleen maksullisia mainoksia.

Myös muun muassa matkakulut on syytä huomioida. Jos opettaja matkustaa oppilaan luo, syntyy polttoaineista tai julkisen liikenteen lipuista kuluja. Varsinkin jos matka on pitkä, esimerkiksi tunnin ajomatka, lohkaisee liikkuminen jo yllättävänkin suuren osan hinnasta. Toinen merkittävä menoerä on verotus. Verojen, kuten arvonlisäveron, maksaminen riippuu muun muassa siitä, toimiiko opettaja yrittäjänä vai ei. Selvää joka tapauksessa on, että työhön liittyy pakollisia maksuja. Lisäksi jos tunneilla käytetään opettajan omaa pianoa, on hyvä huomioida, että soittimen huollosta syntyy pitkällä aikavälillä kuluja.

Läheltä kuvattu vanha tummanpuhuva piano
Kohtuullinen hinta kattaa kulut, ja lisäksi opettajalle jää riittävästi rahaa käteen (Kuva: Pixabay/Tama66)

Pianotunnin hinta voi muuttua

On joka tapauksessa hyvä huomioida, että pianotunnin hinta ei ole koskaan kiveen hakattu. Yleensä ei siis ole mahdollista eikä liioin kannattavaakaan päättää yhtä ainoaa hintaa, jota käyttää tilanteessa kuin tilanteessa. Hinnassa voi nimittäin joskus joutua huomioimaan sen, mitä kautta oppilaan on löytänyt. Yksinkertaisimmillaan voi olla kyse siitä, että pianotunnille tulee ystävän viisivuotias tytär. Ystävälle saattaa haluta antaa "kaverialennusta", joka tarkoittaa, ettei tunnista pyydä yhtä paljoa kuin muilta oppilailta pyytäisi. Lisäksi on monia muitakin syitä, joiden vuoksi hinnoittelua voi olla syytä muuttaa. Esimerkiksi erilaiset alennukset ovat oiva tapa parannella asemiaan kilpailussa oppilaista.

Jotkut pianonsoiton yksityisopettajat tarjoavat ensimmäisen tunnin ilmaiseksi. Tarjous toki on avokätinen, mutta parhaimmillaan se voi olla alku pitkälle ja hedelmälliselle projektille. On ymmärrettävää, että kaikki opettajat eivät tällaista tarjotusta tee, sillä on aina mahdollista, ettei oppilas haluakaan jatkaa tunteja. Jos ilmaisten tuntien tarjoaminen ei tunnu mieluisalta, voi uusia asiakkaita houkutella sen sijaan tarjoamalla merkittävän alennuksen ensimmäisen tunnin hintaan.

Jos oppilaan kanssa neuvotellaan pidemmästä opetusjaksosta tai ylipäätään jonkinlaisesta suuremmasta paketista, voi paljousalennus tulla kyseeseen. Paljousalennuksella tarkoitetaan sitä, että kun pianotunteja sovitaan kerralla suurempi määrä, lasketaan tuntihintaa pienemmäksi kuin yksittäinen tunti muutoin maksaisi. Näin toimimalla tarkoitus on tietenkin kannustaa oppilaita varaamaan enemmän tunteja kerralla. Paljousalennus on melko yleinen käytäntö, joten osa oppilaista saattaa jopa automaattisesti odottaa sellaista. Jos paljousalennusta aikoo antaa, olisi yksittäisen tunnin hinnassa luonnollisesti syytä olla riittävästi pelivaraa tällaisen alennuksen antamiseen.

Toinen yleinen alennustyyppi on sisarusalennus. Se tarkoittaa käytännössä, että jos yksi saman perheen sisaruksista käy jo tunneilla, toisen sisaruksen tunneista saa alennusta. Tällaista alennusta tarjotaan yleensä lapsiasiakkaille, mutta sitä voisi olla hauskaa ehdottaa aikuisillekin!

Yhteenvetona voidaan siis sanoa, että pianotunnin hinta olisi hyvä olla tiedossa jo ennen kuin aloittaa varsinaiset pianonopettajan työt. Hinnan on luonnollisesti syytä olla tarkkaan harkittu ja perustua omaan taitotasoon, kilpailutilanteeseen sekä tuntien sisältöihin. Hinnoittelu ei ole koskaan kerralla valmis, sillä ympäröivät olosuhteet sekä kilpailu muuttuvat ajan myötä. Yksityisopettajana pianotuntien hinnat saa päättää itse, joten kyse on loppujen lopuksi yksinkertaisesti siitä, mitä haluaa vastineeksi omasta osaamisestaan.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Aleksi

Itselläni on koulutustaustaa journalismin ja kielten parissa. Nykyään sisällöntuotannon tehtävissä.