Suomalaisten englannin kielen taito on eriomaisella tasolla monellakin eri mittarilla. Osaaminen on pitkään painottanut kielioppia ja kirjoitustaitoa, ja puhuminen on jäänyt opetuksessa hieman taka-alalle. Tätä perinteistä tapaa on kuitenkin lähdetty rikkomaan erityisesti viimeisen 5–10 vuoden aikana: nykypäivän kielenopetuksen ytimessä on viestinnällisyys. Suomalaisten halutaan siis käyttävän vieraita kieliä rohkeasti omasta kielitaidosta riippumatta. Viestinnällisyyden keskiöstä löytyy suullinen viestintä ja sen vapaus. Tärkeintä ei ole se, miltä viesti kuulostaa, kunhan se välittyy. Viestien välittyminen vaatii kuitenkin tietyntasoista puhumistaitoa, ja ääntäminen on keskeinen osa sitä.

Englannin kieltä on monen mielestä vaikea ääntää. Suomea puhuvat ovat tottuneet siihen, että kieltä lausutaan kuten kirjoitetaan, mutta tämä ei päde englantiin, sillä se ei ole foneettinen kieli. Tarkastelemme tässä artikkelissa tarkemmin sitä, mikä englannin kielen ääntämisestä tekee niin kimuranttia ja mitä virheitä suomalaiset yleensä ääntäessä tekevät. Tarjoamme myös vinkkejä, joilla omaa ääntämistä ja suullista kielitaitoa saa parannettua.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Englanti
Lidia
5
5 (12 arvostelua)
Lidia
28€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Minttu
5
5 (3 arvostelua)
Minttu
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Ida
5
5 (5 arvostelua)
Ida
26€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (4 arvostelua)
Saara
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (5 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Sara
5
5 (9 arvostelua)
Sara
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Vilma
4,5
4,5 (2 arvostelua)
Vilma
14€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Lidia
5
5 (12 arvostelua)
Lidia
28€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Minttu
5
5 (3 arvostelua)
Minttu
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Ida
5
5 (5 arvostelua)
Ida
26€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (4 arvostelua)
Saara
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (5 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Sara
5
5 (9 arvostelua)
Sara
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Vilma
4,5
4,5 (2 arvostelua)
Vilma
14€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Englannin ääntämisen monimutkaisuus

Englannin kielen ääntämiseen ovat vuosisatojen aikana vaikuttaneet monet tekijät, mutta muiden kielten vaikutus englantiin sekä kielen sisäinen murros ovat niistä keskeisimpiä.

Tänä päivänä englantia pidetään lingua francana – maailmankielenä, jota puhutaan lähes kaikkialla. Se on levinnyt ympäri maailmaa ja jättänyt jälkensä lukuisiin kieliin, Suomi mukaan lukien. Kieltenvälisestä vaikuttamisesta yleisimpiä merkkejä ovat sanastotason lainat, mutta myös ääntämisasut ja lauserakenteet voivat muuttua pitkäaikaisen vaikutuksen myötä. Tämä vaikutus ei kuitenkaan ole englannin kohdalla aina ollut yksisuuntaista (eikä ole sitä vieläkään), vaan kieltä on rakennettu monien muiden kielten varaan. Näistä keskeisimpiä ovat latina, kreikka, ranska ja saksa sekä Brittiläisen imperiumin siirtomaiden kielet, kuten intia. Englanti on siis omaksunut muiden kielten rakenteita sekä sanoja ja niiden ääntämyksiä, mikä on tehnyt yksittäisten sanojen ääntämisasuista todella kirjavia.

Tämän lisäksi englanti on kehittynyt viimeisen 500 vuoden aikana paljon muttei kuitenkaan tasapainoisesti. Kielessä tapahtui 1500-luvulla suuri vokaalimuunnos, mikä vauhditti ääntämisen kehittymistä. Tässä vaiheessa kielen kirjoitusasu oli kuitenkin vakiintunut, eikä muunnos heijastunut vahvasti siihen. Aikamatka 2000-luvulle ja olemme tilanteessa, jossa monien englanninkielisten sanojen kirjoitus- ja äänneasut eivät vastaa toisiaan.

Erinomainen esimerkki vokaalimuunnoksesta on englannin name-sana, joka äännettiin alun perin kuten saksassa [na:me]. Kehityksen myötä sanan lopussa oleva painoton e-vokaali tippui ensin pois [na:m]. Sitten a-vokaali supistui [ne:m] ja diftongiutui eli sai i-vokaalin kylkeensä, mistä kehittyi name-sanan nykyinen ääntämys [neim].

Aloita englannin kielen kurssi Superprofilla jo tänään!

Embargo-sana englanninkielisessä sanakirjassa
Valtaosa englannin kielen sanoista lausutaan loogisesti ja säännönmukaisesti, mutta poikkeuksia löytyy paljon. (Kuva: Unsplash/Sandy Millar)

Suomalaisten yleisimmät virheet ääntämisessä

Suomalaiset puhuvat lähtökohtaisesti hyvää englantia, ja sitä harjoitellaan muun muassa suullisten kokeiden ja esitelmien muodossa. Englannin kielessä on kuitenkin ne tietyt elementit, jotka ovat osoittautuneet suomalaisille vaikeiksi. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että ääntäminen ei liity pelkästään siihen, miten yksittäisiä sanoja äännetään vaan myös muun muassa sävelkulkuun ja äänenpainoon. Tässä yleisiä suomalaisten tekemiä virheitä:

Konsonantit

Suomen kielessä harvinaisemmat konsonantit ovat luonnollisesti vaikeita, esimerkiksi w ja f – englantia puhuessa nämä sekoitetaan usein tutumman v:n kanssa. Jos yksittäiset äänteet menevät sekaisin, merkitys voi muuttua täysin: wine (viini) on eri kuin vine (viiniköynnös), ja jos englanninkielinen ystäväsi kysyy sinulta ”Do you have a wife”, kannattaa olla tarkkana, että vastaat ”Yes, I have a wife” etkä ”Yes, I have five”.

Painotus

Suomessa on totuttu siihen, että sanojen paino on tavallisesti ensimmäisellä tavulla. Tämä ei kuitenkaan päde englantiin, mikä voi aiheuttaa harmaita hiuksia. Desert (aavikko) ja dessert (jälkiruoka) on helppo erottaa paperilla toisistaan, mutta niiden ääntämisasut ovat kovin samankaltaiset. Aavikosta puhuttaessa paino on ensimmäisellä tavulla [dezert], aavikosta puhuttaessa taas toisella [di’zert].

Intonaatio

Intonaatio on olennainen osa jokaista puhuttua kieltä, ja myös sen osalta suomi ja englanti eroavat toisistaan. Jos puhuttu lause on kieliopillisesti oikein, intonaatio harvoin estää viestin välittymisen, mutta se voi vaikuttaa siihen, millaisen kuvan puhuja itsestään antaa. Suomen kielen intonaatio on englantia tasaisempia, eikä intonaatio esimerkiksi nouse kysymyslauseen lopussa. Jos siis englanninkielinen kysymys lausutaan "suomalaisittain", kuulija kyllä ymmärtää sen mutta saa puhujasta tarpeettoman vakavan kuvan.

Onneksi ääntämistä voi harjoitella!

Kirjainpalikoista muodostettu lause
Kaikki tekevät puhuessa virheitä, natiivitkin, joten niitä ei tarvitse pelätä. Viesti välittyy usein virheistä huolimatta. (Kuva: Unsplash/Brett Jordan)

Miten englannin ääntämistä voi kehittää?

Ääntämistä ja suullista kielitaitoa voi lähteä parantamaan monella tapaa.

Kuuntele kieltä paljon

Opeteltavaa kieltä kannattaa pyrkiä kuuntelemaan mahdollisimman paljon, erityisesti harjoittelun alkuvaiheessa. Tämä auttaa kielelle tyypillisten äänteiden hahmottamisessa; jos englannin kohdalla keskittyy vain kirjoitusasuihin, kuvitelma sanojen ääntämisestä voi poiketa todellisesta ääntämisestä paljon. Vaikkei puhuttua kieltä ymmärtäisi, kuuntelemalla oppii myös sävelkulusta, sanarajoista sekä painotuksista. Kuunnellessa kannattaa myös kiinnittää huomiota siihen, miten suomen kieleen rantautuneiden lainasanojen, kuten burgeri, spaghetti tai televisio, englanninkieliset vastineet äännetään.

Minkälaista kieltä sitten kannattaa kuunnella? Kaikenlaista. Englanninkieliset tv-sarjat, kappaleet ja podcastit ovat kaikki hyviä vaihtoehtoja. Kielen monipuolinen kuluttaminen auttaa ymmärtämään sen, miten merkittävässä roolissa englanti on tänä päivänä ja miten monella tapaa sitä voi puhua ja käyttää.

Puhu rohkeasti

Kieltä oppii parhaiten puhumalla, ja se pätee myös ääntämiseen. Paras vaihtoehto on puhua kasvotusten jonkun toisen englantia osaavan kanssa, mieluiten natiivin, mutta jos tämä nostaa niskavillat pystyyn, puhuminen onnistuu hyvin myös yksin. Yksittäisiä sanoja voi lukea harjoitusten yhteydessä ääneen, lyriikoita voi lausua vain omaksi iloksi ja peilillekin puhuminen on hyvä vaihtoehto. Jos olet valmis täydelliseen kielikylpyyn, englanninkieliseen maahan tai jopa kielivaihtoon lähtemistä voi suositella kaikille.

Nauhoita omaa puhetta

Jos haluat panostaa ääntämiseen kunnolla, omaa puhetta kannattaa nauhoittaa ja kuunnella. Äänitteen kanssa voi harjoitella monipuolisesti intonaatiota, sanapainoja, puherytmiä sekä yksittäisiä äänteitä. Jotta omaa puhetta voi hyödyntää ääntämisen kehittämisessä, opiskelijan tulee pystyä tunnistamaan kielestä sekä tavoiteltavia, ”oikeita”, piirteitä että niitä, joista haluaa päästä eroon. Tässä kielen kuuntelu on tärkeä työkalu, ja apuna voi käyttää myös netistä löytyviä ääntämismalleja.

Valkoinen kasetti oranssilla taustalla
Oman puheen kuunteleminen ja analysoiminen auttavat vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamisessa. (Kuva: Unsplash/Daniel Schludi)

Englanti maailmankielenä

Englanti on levinnyt maailman jokaiseen kolkkaan, ja sen vaikutus on myös huomattava. Täällä meilläkin käydään paljon keskustelua siitä, miten se on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan suomen kieleen. Helpommin vaikutuksen huomaa sanatasolla: suomessa on paljon lainasanoja, jotka ovat säilyttäneet alkuperäisen kirjoitusasunsa, kuten curling, smoothie tai cheerleader. Jokapäiväisessä käytössä on myös ilmauksia, joita ei äkkiseltään yhdistäisi englantiin: esimerkiksi baarikärpänen on käännöslaina englannin barfly-sanasta, kun taas pitkässä juoksussa on suora käännös in a long run -fraasista.

Suomenkieli on pullollaan vastaavanlaisia esimerkkejä, joten ei ole ihme, että englannin vaikutus suomeen puhuttaa. Jotkut kokevat sen uhkana, toiset taas mahdollisuutena. Joidenkin mielestä suomen kieli kuihtuu englannin myötä, toisten mielestä vieraista kielistä saatavat uudet elementit rikastavat äidinkieltämme. Englanti ei kuitenkaan ole ensimmäinen eikä viimeinen kieli, joka vaikuttaa suomeen: niinkin yleiset sanat kuin äiti, morsian, tytär, kauppa, rikas, valta, pappi, lusikka, sohva ja tavara ovat kaikki lainasanoja, vain kovin vakiintuneita sellaisia.

Miten tämä kaikki liittyy ääntämiseen? Englannin kielen levinneisyys on herättänyt keskustelua myös ääntämisen harjoittelusta ja siitä, mihin harjoittelulla tulisi pyrkiä. Englantia äidinkielenään puhuvia on valtavasti, mutta vielä enemmän on heitä, jotka käyttävät englantia päivittäin toisena tai kolmantena kielenään. Onko pyrkimys puhua englantia kuten brittiläinen tai amerikkalainen siis vanhanaikainen? Nigeriasta ja Intiasta löytyy enemmän englannin puhujia kuin Iso-Britanniasta. Puhuuko intialainen silti ”huonommin” tai ”väärin” englantilaisen rinnalla? Entäpä "rallienglantia" vääntävä suomalainen?

Kysymys ”oikeasta” englannista ei ole yksinkertainen, mutta se olisi hyvä tiedostaa englannin opiskelussa ja opetuksessa. Suomalaisten koululaisten olisi tärkeämpää pyrkiä siihen, että englantia pystyy käyttämään aktiivisesti kuin siihen, että puhe kuulostaa natiivilta englantilaiselta. Kenenkään ei tulisi kokea painetta siitä, että omasta englannin ääntämisestä löytyy suomen kielen elementtejä – se on täysin luonnollista ja hyväksyttävää. Perinteisesti oikeaoppinen ääntämys on toiminut viestinä siitä, että puhuja osaa englantia, mutta pitkässä juoksussa osaaminen määritellään paljon kattavammin ja monipuolisemmin.

Vahva aksentti ei tarkoita sitä, että englantia puhuisi huonosti.

Tiesitkö, että "rallienglannista" on vitsailtu jo 70-luvulla, joskin eri nimellä? "Tankero-englannin" juuret löytyvät juuri 70-luvun ulkoministerin Ahti Karjalaisen suusta. Tarina kertoo hänen kääntäneen eläintarhan "All animals are dangerous" -kyltin sujuvalle suomenkielelle muotoon "Kaikki eläimet ovat tankeroita". Legendan mukaan hän olisi myös tilannut ulkomaanmatkalla hotellihuoneeseen numero 32 kaksi teetä sanomalla "tuu tii tu töötituu" eli selvääkin selvemmin "two teas to thirty two". Tarina ei tässä tapauksessa kerro, saapuivatko teet lopulta oikeaan osoitteeseen, mutta se on varma, että vastaavanlainen tilanne ei hienoa natiiviaksenttia kaipaa, jotta viesti välittyy.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.