Valtaosa rutinoituneimmistakin ammattilaisista jännittää työhaastatteluita. Varsinaisessa työssä itseluottamus voi olla katossa ja omaa osaamistaan on helppo tuoda esiin, mutta työhaastattelussa onnistuminen voi silti tuntua vaikealta. Tämä on monen kohdalla totta suomenkielisissä haastatteluissa – kun haastattelukieli vaihtuu englantiin, jännitysaste nousee potenssiin kaksi.

Monet koulutukset ja pätevyydet avaavat ovet ulkomaille, ja vieraassa maassa työskentely voi houkuttaa meitä monia. Ulkomailla työskentely tuo mukanaan myös englanninkielisiä haastatteluita, mutta niihin voi törmätä myös Suomessa. Täällä on paljon ulkomaisia yrityksiä, jotka etsivät jatkuvasti uusia osaajia, ja myös etähaastattelut ovat nykyään arkipäivää.

Luomme tässä artikkelissa katsauksen englanninkielisiin työhaastatteluihin. Keskitymme haastatteluiden vieraskielisyyteen sekä siihen, miten englanninkielisiin haastatteluihin tulisi valmistautua. Käymme myös läpi yleisimpiä kysymyksiä ja sitä, miksi haastattelukielestä ei kannata tehdä liian suurta numeroa.

Englannin kurssi Superprofilta juuri sinulle.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Englanti
Lidia
5
5 (12 arvostelua)
Lidia
28€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Minttu
5
5 (3 arvostelua)
Minttu
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Ida
5
5 (5 arvostelua)
Ida
26€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (4 arvostelua)
Saara
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (5 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Sara
5
5 (9 arvostelua)
Sara
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Vilma
4,5
4,5 (2 arvostelua)
Vilma
14€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Lidia
5
5 (12 arvostelua)
Lidia
28€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Minttu
5
5 (3 arvostelua)
Minttu
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Ida
5
5 (5 arvostelua)
Ida
26€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (4 arvostelua)
Saara
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (5 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Sara
5
5 (9 arvostelua)
Sara
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Vilma
4,5
4,5 (2 arvostelua)
Vilma
14€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Kielen herättely ja harjoittelu

Jos olet joskus käynyt työhaastattelussa, olet varmasti myös valmistautunut sellaiseen. Pohjimmiltaan englanninkielinen haastattelu ei eroa suomenkielisestä juurikaan, paitsi kielen osalta. Valmistautuminen kannattaa siis aloittaa samalla tavalla kuin suomenkielisen haastattelun kanssa.

Työilmoituksesta saat hyvän kuvan siitä, mitä työnantaja hakijoilta etsii. Perehdy siis ilmoitukseen ajatuksella: työnkuva, pätevyydet ja vaadittavat taidot ovat varmasti ennalta tuttuja, mutta pystytkö keskustelemaan niistä englanniksi? Ilmoituksessa kannattaa keskittyä erityisesti alakohtaiseen sanastoon: et todennäköisesti tule saamaan paikkaa, jos et hallitse alan keskeisimpiä käsitteitä englanniksi, olit sitten miten taitava tahansa. Myös omaan CV:seen kannattaa paneutua tavallista tarkemmin. Varmista, että varmasti ymmärrät ansioluettelon sisällön niin hyvin, että pystyt avaamaan sitä tarvittaessa.

Valmistelussa kannattaa luonnollisesti miettiä myös itse haastattelutilannetta ja sen kysymyksiä. Mitä vastaisin yleisimpiin kysymyksiin suomeksi? Voit halutessasi hahmotella yleisimmät kysymykset ja niiden vastaukset paperille ja kääntää ne. Niitä ei kuitenkaan kannata harjoitella täysin ulkoa; kysymykset voivat tulla haastattelutilanteessa eri muodossa tai hieman erilaisia, milloin ulkoa opeteltu vastaus ei välttämättä toimi sellaisenaan.

Kun sanasto, kysymykset ja vastaukset ovat hallussa, haastattelutilannetta kannattaa harjoitella. Mikäli pystyt simuloimaan haastattelutilannetta esimerkiksi alalla työskentelevän ystävän, puolison tai vanhemman kanssa, hyvä. Alan tunteva ”haastattelija” voi tarjota vinkkejä esimerkiksi mallivastauksista, mutta kysymysten ja vastausten konkreettinen harjoitteleminen on itsessään jo paljon.

Haastattelua voi harjoitella myös peilin edessä itsenäisesti – tällöin voit keskittyä suullisen viestinnän lisäksi myös kehonkieleen ja ilmeisiin, jotka ovat molemmat tärkeitä erityisesti ensivaikutelman kannalta. Omia vastauksia voi myös nauhoittaa, jolloin saat paremman kuvan muun muassa puhetahdista ja ääntämisestä. Haastattelua varten kannattaa myös valmistella kysymyksiä: heräsikö työilmoituksesta jotakin vai haluatko vain oppia lisää? Kysymykset osoittavat kiinnostusta kyisestä työpaikkaa ja yritystä kohtaan.

Kaksi kynää avoimen vihkon päällä
Kysymykset voivat liittyä esimerkiksi organisaatioon, työnkuvaan tai työympäristöön. (Kuva: Unsplash/Jess Bailey)

Yleisimmät työhaastattelukysymykset

Omia vastauksiaan on siis hyvä harjoitella etukäteen, mutta entä jos haastattelukokemusta ei vielä löydy? Internet on pullollaan yleisiä luetteloita kysymyksistä ja mallivastauksista, mutta harjoitteluvaiheessa kannattaa perehtyä myös alakohtaisiin ja alalle yleisiin kysymyksiin.

Tässä ovat ne kysymykset, joihin työnhakijat törmäävät lukuisia kertoja työuriensa aikana:

 • Tell me about yourself.
 • Why do you want to work here?
 • What are your strengths and weaknesses?
 • Why should we hire you?
 • Where do you see yourself in X years?
 • What do you know about the company?

Näistä erityisesti viimeiseen kannattaa paneutua englanninkielisessä haastattelussa. Haastatteluun kannattaa aina valmistella kysymyksiä yritykseen ja työpaikkaan liittyen, mutta tässä tapauksessa kannattaa perehtyä myös maahan, jossa yritys toimii. Jos yrityksen toimipaikka on Suomessa ja se toimii sieltä käsin, haastattelu voi olla sisällöltään ja tyyliltään tuttu. Voi kuitenkin olla, että yritys on toisella puolella maailmaa ja toimii täysin vieraassa kulttuurissa.

Amerikkalaisen kulttuurintutkijan ja antropologin Edward T. Hallin mukaan kulttuurit voidaan jakaa kahtia korkean ja matalan kontekstin kulttuureihin. Korkean kontekstin kulttuureissa painotetaan suhdekeskeisyyttä: keskiössä on ryhmä ja sen jäsenten väliset suhteet, ja ne nähdään käytettyjä sanoja tärkeämpinä. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Japani sekä Välimeren maat. Matalan kontekstin kulttuurit keskittyvät puolestaan faktoihin ja selkeään viestintään. Englannin sanonta ”Let’s get down to business” kuvastaa tätä hyvin, ja korkean kontekstin maissa arvostetaan yksilön taitoja ja niiden esilletuontia. Matalan kontekstin maita ovat esimerkiksi Iso-Britannia, Yhdysvallat, Saksa ja monet muut länsimaat.

Tällaiset erot eivät välttämättä tule haastattelussa esille, mutta ne voivat vaikuttaa siihen, mitä työnantaja hakijalta etsii ja miten hän suhtautuu tietynlaisiin vastauksiin.

Henkilö tumma puku päällä
Työhaastatteluun mennessä kannattaa myös miettiä siisteyttä ja vaatetusta: minkälainen tyyli sopii alaan ja yritykseen? (Kuva: Unsplash/Hunters Race)

Kieli ei ole kaiken keskiössä

Jos haastattelu järjestetään englanniksi, se on todennäköisesti yrityksen pääkieli. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi kaikki kaikessa. Haettava työ vaikuttaa pitkälti siihen, kuinka keskeisessä roolissa englanninkielen osaaminen työssä oikeastaan on: englanninkielisissä viestintätehtävissä vaaditaan usein natiivitason osaamista, mutta ne muodostavat poikkeuksen. Monessa tehtävässä riittää, että talonsisäinen ja alakohtainen viestintä hoituu englanniksi.

On myös hyvä muistaa, että englannin osaamista ei mitata pelkästään suullisella viestinnällä. Vaikka vieraalla kielellä keskusteleminen olisi jännittävää ja vaikeaa, kirjoitus- ja lukutaito voivat olla erinomaisella tasolla. Suullisiin viestintätaitoihin ei siis kannata takertua liiaksi. Kaksikielisyys on itsessään jo vahvuus, ja haastatteluvaiheeseen päässyt hakija täyttää monet työnantajan kriteerit. Oman kielellisen osaamisen kanssa kannattaakin olla rehellinen. Jos suullinen viestintä ei ole vahvin alueesi, älä väitä niin: keskity sen sijaan vahvuuksiisi ja luota niihin. Kielellisiä puutteita voi paikata myös positiivisella kehonkielellä, ilmeillä ja eleillä.

Monen kohdalla suomalainen aksentti aiheuttaa jännitystä, mutta todellisuudessa sillä ei ole suurtakaan merkitystä – sen aiheuttamalla jännityksellä puolestaan on. Meillä kaikilla on aksentti, ja on tilastollisesti todennäköistä, että myös haastateltavalla on jokin muu kuin britti tai jenkkiaksentti.

Maltti on valttia

Jännittäminen nostaa usein puhetahtia. Kun tämä yhdistetään vieraalla kielellä puhumiseen, viesti voi puuroutua pahoin. Englanninkielisessä työhaastattelussa olisikin hyvä keskittyä puhetahtiin ja sen rauhallisuuteen. Ota aikasi ja mieti tavallista tarkemmin, mitä haluat sanoa ja miten sen sanot. Nopea puhetahti yhdistetään usein sujuvaan puheeseen, mutta turhaan. Viesti voi olla aivan yhtä voimakas ellei jopa voimakkaampi, kun sen esittää rauhassa ja harkitusti.

Kysymysten ymmärtämistä ei kannata jännittää ennakkoon. Haastattelutilanteessa voi rohkeasti kysyä haastattelijaa toistamaan kysymyksen, mutta se kannattaa tehdä kohteliaasti. Tämä linkittyy oman kielitaidon hyväksymiseen – kaikkea ei tarvitse osata, eikä sitä tarvitse salata. Tästä syystä haastattelussa kannattaa luottaa sellaiseen kieleen, jonka varmasti hallitsee. Alalle keskeinen sanasto tulee totta kai olla hallussa, mutta turhan hienot ja monimutkaiset ilmaukset kannattaa unohtaa. Niiden kanssa piilee aina riski, että viesti ei olekaan aivan sellainen kuin oli tarkoitus.

Muista myös se, että hiljaisia hetkiä ei tarvitse aina täyttää. Varsinkin, jos et keksi mitä sanoa, on usein parempi olla hiljaa ja odottaa seuraavaa kysymystä. Kysymyksiin tulee totta kai vastata, mutta vieraalla kielellä voi olla vaikea aloittaa spontaani keskustelu kysymysten välissä, ja se harvoin on tarpeen.

Kaksi henkilöä pöydän ääressä vastakkain
Työhaastattelussa kannattaa pysyä rentona ja luottaa omiin vahvuuksiin. (Kuva: Unsplash/Christina@wocintechchat.com)

Työhaastatteluvinkkejä voi soveltaa myös esitelmien kanssa!

Englanninkielisen työhaastattelun muistilista

 1. Älä liioittele omaa kielitaitoa, jos tiedossa on englanninkielinen haastattelu.
 2. Paneudu työilmoitukseen, yritykseen ja omaan CV:seen huolella.
 3. Herättele englannin kieltä harjoittelemalla sekä kuuntelemalla puhuttua englantia.
 4. Muista, että englannin osaamista ei mitata pelkällä suullisella osaamisella.
 5. Unohda aksenttisi: mieluummin selkeä ja ymmärrettävä viesti rallienglannilla kuin epäselvä viestinpuolikas muka natiivilla aksentilla.
 6. Jos et ymmärrä kysymystä, kysy kohteliaasti sen toistamista. Jos haastattelija vaikuttaa hämmentyneeltä, varmista, että tulit ymmärretyksi.
 7. Ole kiinnostunut yrityksestä ja esitä kysymyksiä.
>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.