Pianonsoiton harjoittelua voi lähestyä monella tapaa: sitä voi harjoitella itsenäisesti, yksityisopetuksessa tai musiikkiopistoissa ja -kouluissa. Itselle sopivan polun löytäminen voi olla hankalaa, joten pyrimme tässä artikkelipaketissa kartoittamaan pianonsoiton harjoittelun eri muotoja sekä sen keskeisimpiä osa-alueita.

Kaikkien aloittelevien pianistien on hyvä tiedostaa se, että harjoitteluun ei löydy varsinaisia oikoteitä tai yksinkertaisia vastauksia. Omat tavoitteet, harjoittelumotivaatio, opiskelutapa, budjetti sekä musiikillinen lähtötaso vaikuttavat kaikki siihen, miten harjoittelua kannattaa lähestyä, mitä sen tulisi sisältää ja miten nopeaa se on. Yksi on kuitenkin varma: pianotunnit kannattavat aina.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Piano
Elise
5
5 (4 arvostelua)
Elise
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Tiia
5
5 (3 arvostelua)
Tiia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mikko
Mikko
12€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jenna
Jenna
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Maria
5
5 (1 arvostelua)
Maria
45€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kasper
Kasper
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juuso
Juuso
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pekka
Pekka
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elise
5
5 (4 arvostelua)
Elise
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Tiia
5
5 (3 arvostelua)
Tiia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mikko
Mikko
12€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jenna
Jenna
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Maria
5
5 (1 arvostelua)
Maria
45€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kasper
Kasper
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juuso
Juuso
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pekka
Pekka
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Aloita harjoittelu näin

Tulemme käsittelemään edempänä muun muassa pianonsoiton opetusta, harjoittelua yleisellä tasolla ja yleisimpiä sointuja, mutta mistä kaikki kannattaa aloittaa? Musiikin teoria ja nuottien lukeminen ovat hyviä vaihtoehtoja.

Pianoa voi harjoitella ja soittaa myös ilman nuotteja, mutta mitä enemmän kehitystä tapahtuu, sitä keskeisimpiä nuotit ovat. Nuotinluvun harjoittelulle on monia syitä:

  • Pystyt sen avulla soittamaan kaikki kappaleet itsenäisesti.
  • Nuotinlukutaito nopeuttaa uuden musiikin opettelua ja tekee siitä konkreettisempaa.
  • Harjoittelun myötä nuotinlukutaito tukee oman musiikin tekemistä.
Nuottikirjoitusta
Nuotinlukuharjoitukset voi aloittaa nuottikirjoituksen peruspalikoista, kuten nuottiviivaston osista ja yleisimmistä nuoteista. (Kuva: Unsplash/Nikki Rowaan)

Miten nuotinlukuharjoituksia kannattaa lähestyä?

Mitä nuorempana harjoittelun aloittaa, sen parempi. Lapset oppivat lähtökohtaisesti aikuisia nopeammin, mutta kuka tahansa pystyy lukemaa nuotteja ja opiskelemaan sitä; tietyiltä osin aikuisten kehittyneemmät kognitiiviset taidot jopa tehostavat oppimista. Voit siis tutustua pianotunteja Helsinki?

Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että harjoitukset kannattaa aloittaa yhdessä soittamisen kanssa. Yksittäiset harjoituskerrat voivat luonnollisesti keskittyä joko nuotteihin tai soittamiseen, mutta pidemmän päälle osa-alueet kannattaa yhdistää, sillä ne tukevat toisiaan vahvasti. Teorian ja käytännön harjoitusten yhdistäminen auttaa myös seuraamaan (ja kuulemaan) omaa kehitystä konkreettisesti, mikä on aina motivoivaa.

Nuotinluvun harjoittelussa kannattaa hyödyntää monipuolisia materiaaleja, kuten oppikirjoja, videoita ja pelejä. Monelle nuottien lukeminen ei ole se mieleisin pianonsoiton osa-alue, joten harjoittelusta kannattaa tehdä mahdollisimman monipuolista. Erityisesti soittoharrastuksen alkuvaiheilla nauttiminen on ensisijaisen tärkeää, sillä jos ensimmäiset harjoituskerrat menevät tyystin kuivan teoriakirjan sivuilla, harjoitteluinto voi laskea vauhdilla.

Sopivan harjoittelumuodon löytäminen

Pianonsoiton harjoitteluun on monia tapoja, joista yleisimmät ovat itseopiskelu ja pianotunnit. Soittotunteja voi suositella kaikille tilanteesta ja tavoitteista riippumatta, mutta itseopiskelukin voi olla tehokasta, jos tietää, mitä tekee.

Pianonsoitto itseopiskeluna

Jos olet päättänyt panostaa itsenäiseen harjoitteluun, tarvitset harjoittelun tueksi

  • metronomin
  • oppaan pianonsoiton perusteisiin
  • oppaan musiikin teoriaan
  • aloitteleville sopivia nuotteja
  • kosolti päättäväisyyttä ja motivaatiota.

Itseopiskelussa pystyt aikatauluttamaan harjoittelusi vapaasti ja keskittymään juuri siihen, mihin haluat. Internet on myös pullollaan ilmaisia opetusvideoita ja oppaita, joita kannattaa käyttää harjoittelun tukena.

Itsenäinen harjoittelu vaatii päättäväisyyttä ja tietotaitoa – vasta-alkajan on vaikea edes kartoittaa kaikkia pianonsoiton osa-alueita, joten harjoittelu kannattaa rakentaa erilaisten materiaalipakettien ja tietopankkien varaan. Jos tämä tuntuu vaikealta, kehitystä ei tapahdu tai harjoittelumotivaatio hipoo nollaa, kannattaa kääntyä pianonsoiton opettajan puoleen.

Miltä pianotunnit aikuisille kuulostaisi sinusta?

Kirjoja rivissä
Nuotteja ja musiikin teoriaa on perinteisesti etsitty kirjoista, mutta tänä päivänä internet tarjoaa paljon laadukasta ilmaismateriaalia. (Kuva: Unsplash/Keisha)

Pianotunnit opettajan johdolla

Pianotunteja on monenlaisia. Musiikkiopiston kirjoilta voi löytää kurssimuotoista opetusta, joka tarjoaa säännöllisempää, yleisempää ja opetussuunnitelmaan nojaavaa ryhmäopetusta, kun taas yksityisopetuksessa pääpaino on täysin oppijassa. Onkin yksilöllistä, minkälainen pianonsoiton opetus sopii kullekin soittajalle.

Yksityisopetuksessa tunteihin vaikuttavat muun muassa oppilaan tavoitteet (harrastus, ammattilaisuus), lähtötaso, suosikkigenre sekä hänen suosimansa oppimistavat. Myös aikataulut ovat usein joustavampia, ja opetus muovataan asiakkaan toiveiden mukaan.

Kaikenlaisen opetuksen suurimpia hyötyjä on siitä saatava palaute – itsenäisessä harjoittelussa virheitä voi olla vaikea tunnistaa, kuten myös onnistumisia. Pianonsoitto sisältää myös lukuisia osa-alueita, joiden välillä voi olla vaikea tasapainotella ilman ohjausta. Lisäksi soitto-opettaja toimii motivaationlähteenä ja auttaa ongelmatilanteissa. Opettajaa valitessa kannattaa kuitenkin varmistaa kemioiden kohtaaminen – säännölliset tapaamiset voivat laskea harjoitteluintoa nopeasti, jos opettajan kanssa ei tule toimeen.

On myös hyvä muistaa, että harjoitusmuodon ei tarvitse koskaan olla kiveen kirjoitettu. Huipulle tähtäävät voivat suosia ”perinteistä tapaa”, jossa pianonsoiton eri osa-alueita harjoitellaan tasapainoisesti ja pitkäjänteisesti opettajan johdolla. Toisen tavoitteena voi puolestaan olla omien suosikkikappaleiden soittaminen, mikä voi onnistua suoraviivaisemman ja itsenäisen harjoittelun avulla. Kolmas voi aloittaa pianonsoiton yksityisopetuksessa mutta jatkaa muutaman kerran jälkeen itseopiskeluna – vaihtoehtoja on lukuisia, ja niitä voi ja kannattaakin hyödyntää monipuolisesti.

Henkilö soittamassa pianoa
Pianonopettaja voi auttaa esimerkiksi soittotekniikoiden ja ryhdikkään soittoasennon kanssa. (Kuva: Unsplash/Patrick Tomasso)

Neljän soinnun kappaleet

Entä jos tavoitteena on juuri oppia soittamaan pianolla jotakin, mutta mittava harjoittelu ei kiinnosta? Kokonaisvaltaiseen pianonsoittoon ei ole oikoteitä, mutta omia suosikkikappaleitaan pystyy oppia soittamaan vain muutamien yleisempien sointujen avulla – ei välttämättä täydellisesti mutta ainakin yksinkertaistetusti.

Sointuja on monenlaisia, mutta aloittelevan pianistin kohdalla riittää, jos keskittyy yleisimpiin kolmisointuihin. Ne ovat sointuja, jotka koostuvat kolmesta sävelestä, ja ne voidaan jakaa duuriin ja molliin. Niiden erottaminen onnistuu pelkällä korvakuulolla: duurit ovat tavallisesti iloisia, mollit taas surullisia. Jos yleisimmät kolmisoinnut eivät ole vielä hallussa, voit ottaa niihin pikakurssien toisen artikkelimme avulla.

Miten kolmisointuja pystyy sitten hyödyntämään soittamisessa? C-duuri, G-duuri, a-molli ja F-duuri muodostavat yhden kaikkien aikojen yleisimmistä sointukierroista, ja sitä on käytetty sadoissa kappaleissa. Paperilla tämä voi vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta todellisuudessa kiertoa voi soveltaa ja monipuolistaa paljon, esimerkiksi sointujen kääntämisen avulla. Perusmuotoinen C-duurikolmisointu on c-e-g. Alimpana oleva c-sävel voidaan kuitenkin nostaa oktaavia ylemmäksi, jolloin järjestys on e-g-c. Kolmas mahdollinen järjestys on g-c-e – vaikka sävelten järjestys muuttuu, kyseessä on silti C-duurikolmisointu. Tällaiset sointukierrot ovat aloitteleville soittajille mielekkäitä, sillä sointujen järjestys pysyy aina samana. Lisäksi niitä pystyy monipuolistamaan paljon, joten kappaleisiin saa aina halutessaan lisää haastavuutta.

Tämä on vain pintaraapaisu ”neljän soinnun kappaleisiin” ja niissä käytettäviin sointuihin. Musiikkimaailmassa on monia vastaavanlaisia kiertoja, joten kolmisoinnuissa ja yleisimmissä sointukierroissa riittää paljon pureskeltavaa.

Nuottivihko sekä piano
Pianonsoittaminen ei aina vaadi monimutkaisia nuotteja. (Kuva: Unsplash/Lorenzo Spoleti)

Yleisiä harjoitteluvinkkejä

Valitsitpa yksityistunnit tai itseopiskelun, tavoitteiden saavuttaminen tulee vaatimaan rutkasti harjoittelua. Pianisti ei ole koskaan täydellinen, vaan aina löytyy jotain uutta opittavaa ja olemassa olevia taitoja voi aina hioa. Nuottien lukemisen perusteet voi omaksua nopeasti, mutta prima vista -soitto, eli täysin vieraan kappaleen soittaminen pelkistä nuoteista, voi viedä lähemmäs kymmenen vuotta. Myös harmonioihin, rytmiin sekä käsien yhteistyöhön pitää panostaa erikseen, sävelasteikoita unohtamatta. Alla meidän vinkkimme, jolla omaa harjoittelua saa tehostettua.

Harjoittelussa kannattaa painottaa säännöllisyyttä: jos pystyt treenaamaan 15 minuuttia joka päivä, hyvä! Mitä useammin treenaat, sen parempi. Näin harjoitellut asiat pysyvät hyvin mielessä ja tukevat tulevaa harjoittelua. Opit varmasti jotain, vaikka harjoittelisit kerran kahdessa viikossa – tauon aikana opittua asiaa ei kuitenkaan aina tule hyödynnettyä, joten osa siitä voi unohtua.

Jos olet aloitteleva soittaja, suosittelemme rauhassa aloittamista: harjoiteltavat osa-alueet on hyvä jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotta pää ei mene heti alussa pyörälle. Myös etenemistahti on hyvä olla rauhallinen – perehdy yhteen asiaan kerrallaan ja tee se huolella. Siirry vasta sitten seuraavaan aihealueeseen, kun edellinen tuntuu olevan jotakuinkin hallussa. Rauhassa aloittamista voi soveltaa myös soittoharjoituksiin. Harjoitusotteita ja kappaleita voi olla hankala soittaa alkuperäisellä nopeudella, joten laske harjoitusten tempoa ja nosta sitä vaiheittain kehityksen mukana.

Jos kuitenkin jäät harjoittelussa jumiin, siirry huoletta seuraavaan aiheeseen. Pienempien kokonaisuuksien välillä on helppo liikkua, ja hyvien yöunien jälkeen vaikeakin aihe voi tuntua huomattavasti helpommalta. Mikäli harjoittelu ei etene silloinkaan, arvioi omaa tilannettasi ja harjoiteltavan asian tärkeyttä – tarvitsetko sitä nyt tai tuletko tarvitsemaan sitä tulevaisuudessa? Jos vastaus on ”ei”, käytä aika hyödyksi ja keskity johonkin muuhun. Jos vastaus on ”kyllä”, älä epäröi pyytää apua.

Vain muutamalla yksityistunnilla voi saada kaiken tarvittavan, jotta itseopiskelu etenee jälleen. Voit halutessasi käydä vain yhdellä tunnilla, hakea pianonopettajalta vastaukset vaikeimpiin kysymyksiin, ja jatkaa sitten itsenäistä harjoittelua. Harjoitteluun ei siis ole yhtä ja oikeaa tapaa – tärkeintä on, että harjoittelua tapahtuu ja että soittamisesta pystyy nauttimaan.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.