Pianonsoiton harjoittelua voi lähestyä monella tapaa, ja aloittelija joutuu vastaamaan moniin kysymyksiin ennen varsinaisen harjoittelun aloittamista: Mikä sopii omiin tavoitteisiin ja budjettiin parhaiten, yksityisopetus, musiikkiopisto vai itseopiskelu? Miten tulevaan opiskeluun pitää valmistautua? Löytyykö kotoa koskettimet tai piano, vai pitääkö sellainen hankkia?

Netistä voi löytää monenlaisia materiaaleja harjoittelun tueksi. Ilmaisia ja laadukkaita materiaaleja on tarjolla paljon, mutta vastaan voi tulla myös oikoteitä onneen ja 10 päivän pianonsoiton pikakursseja.

Pyrimme tässä artikkelissa kartoittamaan tätä mahdollisuuksien joukkoa ja rajaamaan ne kolmeen pääkategoriaan, joilla kaikilla on oma tavoitteensa. Parhaiten soittamista oppii yksityisten pianotuntien avulla, mutta eri tapoja voi halutessaan hyödyntää myös itsenäisessä harjoittelussa.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Piano
Elise
5
5 (4 arvostelua)
Elise
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Tiia
5
5 (3 arvostelua)
Tiia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mikko
Mikko
12€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jenna
Jenna
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Maria
5
5 (1 arvostelua)
Maria
45€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kasper
Kasper
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juuso
Juuso
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pekka
Pekka
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elise
5
5 (4 arvostelua)
Elise
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Tiia
5
5 (3 arvostelua)
Tiia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mikko
Mikko
12€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jenna
Jenna
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Maria
5
5 (1 arvostelua)
Maria
45€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kasper
Kasper
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juuso
Juuso
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pekka
Pekka
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Perinteinen tapa

Halusitpa harjoitella itsenäisesti pianoneroksi, käydä musiikkiopistossa tai harjoitella soittoa yksityisopetuksessa, harjoittelun voi jakaa kolmeen päähaaraan. Näistä ensimmäinen on perinteinen tapa, joka koostuu nuotinluvun perusteista, rytmiharjoituksista sekä konkreettisista soittoharjoituksista.

Nuotinlukuharjoitukset

Nuottien lukeminen muodostaa keskeisen osan pianonsoittoa, ja sitä aletaan usein harjoittelemaan yhdessä soittamisen kanssa. Aluksi nuottiviivastoon ja sen symboleihin voi perehtyä myös soittamisesta irrallaan, mutta pitkällä tähtäimellä ne kulkevat tiiviisti käsi kädessä.

Yksittäisen nuotin tunnistaminen tietyltä riviltä ja tietyssä avaimessa on hyvä alku, mutta soittajan tulee myös tietää, miltä nuotti kuulostaa. Harjoitusten ei tulisi painottaa liikaa teoriaa, sillä musiikin ytimestä löytyvät nuottien takana olevat äänet, eivät itse nuotit. Olisiko siis pianotunnit aikuisille Helsinki sinulle hyvä vaihtoehto?

nuotit ja piano
Nuottikirjoitus voi vaikuttaa kovin monimutkaiselta, mutta internet on pullollaan aloittelijoille sopivia nuotteja ja harjoituksia. (Kuva: Unsplash/Jesse Orrico)

Rytmiharjoitukset

Nuottien lukemisen lisäksi harjoittelun alkuvaiheilla kannattaa opiskella rytmiä. Harjoitukset kannattaa aloittaa ilman pianoa: keskity kappaleen rytmiin ja soita sitä esimerkiksi taputtamalla, kehorummulla tai naputtamalla pianon kantta. Kun rytmi on tuttu, vertaa sitä kirjoitettuun musiikkiin ja nuotteihin – miten rytmiä kuvataan?

Rytmi on pianonsoiton perusta, ja harjoitusten kautta opit erilaisia tempoja ja aika-arvoja: kokonaisia nuotteja, puolinuotteja, neljäsosanuotteja, kahdeksasosanuotteja, kuudestoistaosanuotteja, jne. Aloittelevan pianistin tuleekin ymmärtää näiden aika-arvojen suhde toisiinsa: esimerkiksi puolinuotti on aina kahden neljäsosanuotin mittainen.

Kun konsepti tuntuu olevan hallussa, on käytännön rytmiharjoitusten aika: tutustu eri aika-arvojen nuotteihin ja harjoittele niitä yksi kerrallaan. Kun rytmi on vakaa ja nuotti tuttu, siirry harjoituksissa eteenpäin sellaisiin, joissa aika-arvoja on sekoitettu. Harjoituksissa kannattaa käyttää apuna metronomia, joka auttaa pysymään rytmissä.

Soittoharjoitukset

Harjoittelun päätavoitteena on opetella soittamaan, joten ”perinteisen tavan” kolmas ja viimeinen vaihe on pianon soittaminen. Nuotinluku- ja rytmiharjoitukset yhdistetään siis käytäntöön, ja keskitytään soittamiseen ja sen tekniikoihin.

Soittoharjoitusten alussa on hyvä käydä läpi ergonomista soittoasentoa sekä perustekniikoita. Harjoitukset alkavat usein yhdellä kädellä soittamisesta, jotta oppijan pää ei mene täysin pyörälle uudesta tiedosta. Myös kappaleet ovat luonnollisesti yksinkertaisia.

Harjoitukset on tässä esitetty tietyssä järjestyksessä ja irrallaan, mutta todellisuudessa ne menevät usein ristiin rastiin ja päällekkäin. Kaikki nämä taidot tukevat toisiaan, ja soittamista oppii parhaiten konkreettisesti soittamalla. 45 minuutin harjoituskerralla voi keskittyä esimerkiksi 15 minuuttia kuhunkin aiheeseen, jotta harjoittelukokonaisuudet pysyvät sopivan pieninä ja soittajan mielenkiinto pysyy yllä.

Avoin kalenteri, jonka päällä keltamusta tussi
Oma harjoittelukalenteri kannattaa täyttää säännöllisillä mutta lyhyillä harjoituksilla. (Kuva: Unsplash/Estée Janssens)

Yksinkertaistettu tapa

Perinteinen tapa vaatii luonnollisesti paljon työtä. Aluksi kaikki se harjoittelu voi tuntua työläältä ja jopa turhauttavalta, sillä pianonsoiton oppiminen vie tavallisesti vuosia. Mikäli tavoitteet ovat korkeat, tällainen pitkäjänteinen harjoittelu on ainoa vaihtoehto. Jos taas pianonsoittoa haluaa vain kokeilla tai tavoitteena on pystyä soittamaan omia suosikkisävelmiä, pianonsoittoa voi harjoitella myös yksinkertaistetusti ja nopeammin.

Internet on pullollaan tällaisia harjoittelumuotoja pianonsoiton alkeista kokonaisiin soittokursseihin. Olet saattanut nähdä myös videoita, jotka tarjoavat oikoteitä pianonsoiton maailmaan tai joissa pianoa soitetaan mukamas puhtaasti mekaanisesti ilman minkäänlaista musikaalista harjoitusta.

Tällaiset videot herättävät usein epäilyksiä ja syystä. Pianoa ei opita soittamaan viikossa tai kuukaudessa, mutta joidenkin tavoitteisiin pikakurssit ja oikotiet voivat vastata. Yksittäisiä pianosävelmiä tai -kappaleita pystyy oppimaan ja soittamaan intuitiivisesti ilman nuottien lukemista. Yksi tehokas tapa on matkia toisen soittoa. Monimutkaisempiin kappaleisiin ja suurempiin kokonaisuuksiin se ei tietenkään toimi, ja se vaatii keskittymiskykyä sekä hyvää muistia.

Opi perusteet ja improvisoi

Entä jos Ukko Nooa ja Jaakko kulta eivät enää riitä? Voiko esimerkiksi viikossa oppia edes jotain isompaa? Musiikki rakentuu sointujen ja sointukiertojen varaan: soinnut soitetaan ennalta määrätyssä järjestyksessä ja ne liittyvät toisiinsa muodostaen eheän kokonaisuuden. Musiikkimaailma onkin täynnä hyväksi todettuja ja toistuvia kiertoja, joiden avulla voi soittaa kokonaisia kappaleita.

Jos tällainen kuulostaa enemmän omalta, harjoittelu kannattaa aloittaa peruskolmisoinnuista ja erityisesti C-duurista, G-duurista, a-mollista sekä F-duurista. Käsittelemme sointujen merkitystä pianonsoitossa toisessa artikkelissamme, ja internetistä löytyy hyviä videoita niiden harjoitteluun ja soveltamiseen. Kun yksittäiset perussoinnut, niiden yhdistäminen sekä yleisimmät kierrot alkavat luonnistua, omaa soittamistaan voi kehittää improvisoimalla: tarkoituksena ei ole nojata teoriaan tai nuotteihin vaan antaa intuition viedä ja kokeilla rohkeasti. Improvisoinnin hienous on se, että mikään ei ole oikein tai väärin. Tietyt sävelet ja soinnut toimivat luonnollisesti paremmin yhdessä kuin toiset, mutta improvisaatiossa sillä ei ole merkitystä.

Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että erilaiset ”oppimistavat” eivät ole toisiaan poissulkevia. Jos et ole halukas panostamaan täysmittaiseen ja pitkän tähtäimen harjoitteluun, voit käydä muutamalla soittotunnilla esimerkiksi yksityisopettajalla ja panostaa sitten yksinkertaisempiin ja nopeampiin tapoihin.

Harjoittelussa ei ole oikeita tai vääriä tapoja, vaan kaikki riippuu omista tavoitteista!

Nuottikirjan sivu läheltä kuvattuna
Monia kappaleita pystyy soittamaan vain muutamien sointujen avulla – jos ei täydellisesti niin ainakin yksinkertaistetusti. (Kuva: Unsplash/Michael Maasen)

Yleisimpien sointukiertojen lisäksi asteikkojen ymmärtäminen voi tukea improvisointia.

Spesifi tapa

Viimeinen tapa liittyy yksittäisiin musiikkigenreihin, joita on lukuisia. Opiskelitpa klassista musiikkia, jazz-improvisointia tai pianonsoittoa yleisellä tasolla, käytössä ovat usein samat nuotit, samat soinnut ja myös monia samoja sääntöjä. On siis täysin mahdollista siirtyä genrestä toiseen ilman sen suurempia ongelmia. Tästä huolimatta jotkut voivat keskittyä harjoittelussa tiettyyn genreen, mieluiten omaan suosikkiin. Näin mielenkiinto ja harjoittelumotivaatio pysyvät varmemmin yllä, ja harjoittelu voi vastata paremmin soittajan tavoitteisiin.

Otetaan esimerkiksi jazz, joka on improvisoinnin taidetta. Jos harjoittelun pääpaino on klassisessa musiikissa, improvisaatio voi jäädä vähemmälle huomiolle. Jazzpianistin harjoittelu vaatiikin tietynlaista opetustyyliä, improvisointia painottavaa harjoittelua sekä harmoniakeskeistä musiikinymmärrystä. Jotkut klassisen musiikin pianistit eivät välttämättä ole perehtyneet tonaliteettiin jazzin vaatimalla tavalla, mikä voi tehdä jazz-musiikin ja erityisesti sen vaatimien harmonioiden hallinnasta vaikeaa. Totta kai tämä pätee myös toiseen suuntaan: jazzharjoitukset eivät välttämättä kata kaikkia klassisen musiikin taitoja.

Jos siis tavoitteenasi on tietty genre ja olet kiinnostunut erityisesti sen soittamisesta, yritä painottaa sitä myös harjoituksissa ja mahdollisessa opetuksessa. Tämä voi vaikuttaa olennaisesti myös harjoittelun vaativuuteen – kaikista genreistä löytyy helpompia ja vaikeampi harjoituksia ja kappaleita, mutta toiset ovat lähtökohtaisesti vaikeampi kuin toiset, eikä jazz löydy helpoimpien joukosta.

Päädyitpä mihin oppimistapaan tahansa, ne kaikki vaativat harjoittelua ja motivaatiota. Kaikissa niissä on omat haasteensa, ja niiden päämäärät voivat olla hyvin erilaiset. Jos motivaatio on kuitenkin kunnossa, kaikki on mahdollista. Vaikeimpiakin tekniikoita voi oppia pitkäjänteisellä harjoittelulla, ja lähes kaikki esteet ovat ylitettävissä. Yksin se voi toisinaan tuntua vaikealta, minkä takia suosittelemme pianotunteja kaikille aloitteleville soittajille.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.