Nuotinlukutaidosta on monia hyötyjä kaikille muusikoille. Monet aloittelijat haluavat ymmärrettävästi keskittyä konkreettiseen soittamiseen, mutta musiikin teoriaan ja nuottien lukemiseen panostaminen voi avata monia musiikkimaailman ovia.

Se pätee erityisesti klassisiin soittimiin, kuten pianoon ja viuluun, minkä tämä nuottien lukemista käsittelevä artikkelisarja pyrkii osoittamaan.

Jos epäröit nuottien lukemisen harjoittelua sekä siitä saatavia hyötyjä, ajattele musiikin olevan enemmän kuin pelkkää ääntä. Kuten monissa muissa aktiviteeteissa, teoreettinen tieto auttaa ymmärtämään ja lähestymään aihetta uudenlaisella ja innostavalla tavalla.

Alkeellinen nuotinlukutaito voi muun muassa rajoittaa yhteistyötä muiden muusikkojen kanssa ja oman musiikin kirjoittamista sekä vaikeuttaa oman potentiaalin saavuttamista.

Käydään siis seuraavaksi läpi, miten, miksi ja missä nuottien lukemista kannattaa harjoitella, jotta pystyt kehittymään pianistina kokonaisvaltaisesti.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Piano
Elise
5
5 (4 arvostelua)
Elise
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Maire
5
5 (7 arvostelua)
Maire
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Tiia
5
5 (3 arvostelua)
Tiia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elsa
5
5 (1 arvostelua)
Elsa
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Tiia
Tiia
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Svetlana
Svetlana
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Moonika
Moonika
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Aet
Aet
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elise
5
5 (4 arvostelua)
Elise
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Maire
5
5 (7 arvostelua)
Maire
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Tiia
5
5 (3 arvostelua)
Tiia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elsa
5
5 (1 arvostelua)
Elsa
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Tiia
Tiia
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Svetlana
Svetlana
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Moonika
Moonika
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Aet
Aet
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Miten nuotteja luetaan?

Aluksi lähestymme aihetta teknisessä mielessä. Nuottien lukeminen rakentuu muutaman peruspalikan varaan, jotka tulee opetella heti aluksi. Näihin kuuluu muun muassa nuottikirjoitus ja nuottiviivasto.

Nuottien luku alkuun voi tuntua hankalalta, mutta treenaamisen ei kuitenkaan tarvitse olla puuduttavaa – se kannattaa nähdä tulevaisuuteen ja itsensä panostamisena. Mitä enemmän ymmärrät soittamisesta ja instrumentistasi, sitä parempi muusikko sinusta kasvaa.

Pianonsoiton opettelu aloitetaan koskettimien opettelusta. Jokainen kosketin vastaa yhtä säveltä. Aluksi on hyvä tietää, missä keski C:n paikka on, ja myös se mistä C-nuotti löytyy valkoisilta koskettimilta.

Voit esimerkiksi ottaa avuksesi yksityisopettajan Superprofilta, ja opiskella joko etänä tai lähiopetuksessa. Nuottien lukeminen ei ole kovin paljon vaikeampaa, kuin kirjojenkaan luku, joten nappaa vinkit tästä artikkelista, ja mikset jo sen lisäksi ottaisi opettajaa sivustoltamme - se käy hetkessä!

Nuotit

Nuotit ja symbolit ovat musiikkimaailman Tetris-palikoita. Nuotinnoksen aakkoset tulee siis opetella, jotta ymmärtää musiikin kielen.

Mitkä musiikin aakkoset sitten ovat?

Pianomusiikki kirjoitetaan nuottiviivastoille, joista löytyy joko basso- tai diskanttiavain; ne osoittavat, kummalla kädellä viivaston nuotit tulisi soittaa.

Nuottiviivasto

Nuottiviivasto luo nuotinnoksen raamit, ja se koostuu viidestä vaakasuorasta viivasta sekä niiden väliin jäävistä neljästä välistä. Jokainen viiva vastaa tiettyä sävelkorkeutta, ja jokaisen viivaston alusta löytyy edellä mainittu avain, joka kertoo soitettavan käden.

Nuottikirjoitusta pianolle.
Pianistin tulee pystyä lukemaan kahta riviä: ylemmän rivin vasemmassa laidassa oleva G-avain osoittaa oikean käden nuotit ja alemman rivin F-avain vasemman käden nuotit. (Kuva: Pixabay/ElasticComputeFarm)

Basso- ja diskanttiavain

Bassoavain tai F-avain tarkoittaa käytännössä matalia ääniä, joita soitetaan lähtökohtaisesti vasemmalla kädellä. Diskanttiavain eli G-avain tarkoittaa päinvastaisesti korkeampia ääniä ja oikeaa kättä.

Sekä basso- että diskanttiavaimelle löytyy oma rivi, jonka vasemmassa reunassa on kyseisen avaimen merkki. Pianistin tulee siis lukea samanaikaisesti molempia rivejä, jotka on yhdistetty vasemmalta puolelta kaarisulkeella.

Oletko vielä kärryillä? Hyvä!

Nuottiviivasto koostuu monesta muustakin liikkuvasta osasta, mutta keskitytään tältä erää näihin.

Itse soittaminen tapahtuu nuottien avulla, joita merkitään nuottiviivaston joko riveille ja rivien väliin tai sitten sen ylä- ja alapuolelle. Musiikin aakkosto koostuu seitsemästä kirjaimesta: c, d, e, f, g, a ja h, jotka merkitään pianon valkoisille koskettimille.

Näiden järjestyksen ja paikkojen muistaminen auttaa jo paljon nuottien lukemisessa.

Harjoittelu kannattaa aloittaa keski-c:stä, joka ei tietenkään löydy kosketinrivistön puolivälistä vaan sen vasemmalta puolen (24. valkoinen kosketin vasemmalta tai keskikohtaa lähimpänä olevien kahden mustan koskettimen vasemmalla puolella oleva valkoinen kosketin).

Kun löydät sen helposti, paikannat kohta myös sitä ympäröivät aakkoset. Jos harjoittelu maistuu puulta, ota oma suosikkikappale harjoittelun tueksi ja koita nimetä sen nuotteja. Voit myös itse piirtää palloja eri kohtaan nuottiviivastoa ja nimetä niitä.

Mies soittamassa pianoa nuoteista.
Nuottien lukemisen harjoitteleminen voi maistua puulta, mutta sinnikkyys voi avata ovet ammattipianistin arkeen. (Kuva: Unsplash/Corey Young)

Muista, että nuotteja ei opi lukemaan yhdessä yössä. Yksityistuntien avulla nuotteja pystyy lukemaan sujuvasti noin kuukaudessa tai kahdessa, joten itsenäinen harjoittelu vaatii panostusta, ja sen tueksi kannattaa ottaa esimerkiksi netistä löytyviä oppimismateriaaleja. Esimerkiksi Ylen Musiikkitieto-sivusto tarjoaa perustietoa nuottien lukemisen osalta lyhyissä ja selkeissä paketeissa. Se esittelee myös eri orkesterisoittimia sekä suomalaista musiikkia ja orkesteritoimintaa laajemmin, mikä voi herättää syvempää kiinnostusta musiikkia kohtaan.

Apua voi etsiä myös Sostekosta, joka käsittelee muun muassa edellä esiteltyjä aiheita aloittelijaystävällisesti.

Miksi nuottien lukemista kannattaa harjoitella?

Koska nuottien lukemisen harjoitteleminen nojaa pitkälti teoreettiseen tietoon, se voi olla monelle aloittelevalle pianistille puuduttavaa.

Harjoitukset jäävät usein kesken, jos treenaamiseen ei löydy omaa sisäistä motivaatiota ja harjoittelun takaa löytyy esimerkiksi opettajan tai vanhempien toiveet. Mieti siis, miksi oikeasti haluat opetella nuottien lukemista. Kuten kohta käy ilmi, on olemassa monia hyviä syitä opetella lukemaan nuotteja, ja niiden tiedostaminen on tärkeä osa harjoittelua.

Uuden musiikin nopea oppiminen

Jos osaat lukea nuotteja, pystyt oppimaan uutta musiikkia huomattavasti nopeammin. Totta kai kappaleita voi opetella pelkästään kuulokorvalta ja aika-ajoin se on myös kannattavaa, mutta se on eri asia, oppiiko kappaleet oikein.

Jos ymmärrät musiikin kieltä ja pystyt perkaamaan kappaleen osiin, opit arvostamaan kappaleiden luontiprosessia sekä ymmärtämään niitä osia, jotka tekevät kappaleesta juuri niin hyvän/huonon.

Mielipiteesi ja ymmärryksesi ei siis nojaa pelkästään intuitioon ja korvaan, vaan pystyt konkreettisemmin hahmottamaan kappaleiden rakennetta ja perustelemaan näkemyksiäsi niiden avulla.

Yhteistyön tekeminen

Monet unelmoivat oman bändin perustamisesta ja muusikon urasta, ja yhteistyön muiden kanssa voi myös motivoida harjoittelemaan nuottien lukemista.

Jos pystyt kirjoittamaan kuullun kappaleen tai vaihtoehtoisesti päässäsi soivan melodian paperille, kommunikoit universaalilla kielellä, mikä tekee muiden kanssa työskentelystä helpompaa.

Mikäli määränpääsi on tulla paremmaksi pianistiksi, voit aina kokeilla hakea esimerkiksi 'pianotunnit helsinki' hakusanalla tarpeitasi vastaavaa opetusta Superprofista.

Mies soittamassa pianoa ulkona yleisölle.
Soittaisitko sinä mieluummin yhtyeessä kuin soolona? (Kuva: Unsplash/Nazar Yakymenko)

Oman musiikin kirjoittaminen

Kaikki eivät tähtää sooloartistisuuteen ja omien kappaleiden kirjoittamiseen, mutta pelkästään sen yrittäminen voi olla silmiä avaavaa ja palkitsevaa.

Lähtökohta on se, että oman musiikin kirjoittaminen on huomattavasti haastavampaa ilman nuotinlukutaitoa, erityisesti pianon osalta.

Olemme verranneet nuottien lukemisen opiskelua uuden kielen opiskeluun; miten siis pystyisit kirjoittamaan kielellä, jota et itse ymmärrä?

Missä nuottien lukemista voi harjoitella?

Jos odotat innolla harjoittelun aloittamista, kannattaa etsiä ennakkoon hyviä materiaaleja, jotka eivät pelkästään nopeuta oppimista vaan pitävät motivaatiota yllä.

Netissä on monia hyviä video-oppaita ja sivustoja, jotka tarjoavat selkeitä ohjeita nuottien lukemiseen. Jos kuitenkin harjoittelisit mieluummin ammattilaisen opastuksessa, yksityisopetus ja musiikkitunnit ovat siihen paras vaihtoehto. Ne tarjoavat jokaiselle sopivan etenemistahdin ja nopeita vastauksia askarruttaviin kysymyksiin, olit sitten aloittelija tai kokeneempi pianisti.

Opetusta järjestetään sekä paikan päällä että etänä.

Hiljaisuutta esittävä notaatio.
Jos nuoteissa ei vaikuta olevan mitään järkeä, yksityisopettajan avulla löydät oikean suunnan nopeasti. (Kuva: Pixabay/minka2507)

Paikan päällä

Yksityistuntien saatavuus riippuu pitkälti oppilaan asuinpaikasta, joten ennen lopullisen päätöksen tekemistä kannattaa kartoittaa, kuinka paljon alueella järjestetään opetusta. Jos asut maaseudulla, kontaktiopetuksen löytäminen voi olla vaikeaa, kun taas suuremmissa kaupungeissa voi iskeä jopa valinnan vaikeus opettajien kohdalla.

Toinen paikan päällä järjestettävä opetusmuoto on kurssiopetus, jota järjestävät muun muassa musiikkiopistot. Jos siis suosit ryhmäopetusta etkä halua maksaa jokaisesta tunnista erikseen kuten yksityisopetuksessa, harkitse pianonsoittoon tai nuottien lukemiseen keskittyviä kursseja.

Aloita Superprofin pianotunnit vaikka heti!

Netissä

Verkko-opetus on erinomainen vaihtoehto heille, jotka haluavat harjoitella suoraan kotoa käsin. Sen avulla voi säästää sekä aikaa että rahaa, eikä opettajan löytäminen rajoitu asuinpaikan perusteella.

Tunnit saa myös sovittua juuri omaan aikatauluun sopiviksi, joten työ- tai opiskelukiireet eivät ole harjoittelun esteenä. Etäopetuksen suosio on ollut viime vuosina kasvussa, joten myös opettajia on paljon tarjolla. Tämä näkyy suoraan hinnoissa, eikä edullisen ja samalla laadukkaan opetuksen löytäminen ole enää vaikeaa.

Etäopetus nojaa pitkälti tasaiseen verkkoyhteyteen sekä videopuhelun toimivuuteen, mikä voi luoda omat haasteensa opetukselle. Myös opettajan läsnäolon puute voi heikentää opetuksen laatua, mutta nuottien lukemisen ja pianonsoiton kohdalla pelkällä näkemisellä ja kuulemisella pääsee jo pitkälle.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

4,00 (2 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.