Nuottien lukeminen on kaikkien ammattimuusikkojen ja -pianistien elinehto. Nuotinlukutaidosta on lukuisia hyötyjä, ja vaikka sen harjoittelu voi tuntua tylsältä, tavoitteiden saavuttaminen tapahtuu harvoin ilman sinnikkyyttä ja kovaa työtä.

Vasta-alkajien kohdalla pianonuottien lukemisen voi rinnastaa uuden kielen opetteluun. Aluksi tulee opetella eri nuottien ja symbolien merkinnät sekä niihin liittyvät säännöstöt, mikä luo pohjan laajemmalle musiikin teorian opiskelulle.

Jos siis harkitset nuottien lukemisen harjoittelemista, kysy itseltäsi, mikä sinua siihen motivoi? Nuottien lukeminen voi esimerkiksi helpottaa oman musiikin kirjoittamista huomattavasti sekä yhteistyötä toisten muusikoiden kanssa ja kehittää yleistä soittotaitoa.

Ennen tätä kaikkea ei ole pahitteeksi perehtyä nuottien lukemiseen yleisellä tasolla, mikä onnistuu kätevästi tämän artikkelin kanssa; sukellamme nuottikirjoituksen maailmaan ja tarjoamme perustietoa harjoittelun tueksi. Artikkelin lopussa listaamme muutamia hyödyllisiä resursseja, jotka voivat tehostaa opiskelua.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Piano
Elise
5
5 (4 arvostelua)
Elise
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Maire
5
5 (7 arvostelua)
Maire
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Tiia
5
5 (3 arvostelua)
Tiia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elsa
5
5 (1 arvostelua)
Elsa
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Tiia
Tiia
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Svetlana
Svetlana
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Moonika
Moonika
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Aet
Aet
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elise
5
5 (4 arvostelua)
Elise
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Maire
5
5 (7 arvostelua)
Maire
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Tiia
5
5 (3 arvostelua)
Tiia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elsa
5
5 (1 arvostelua)
Elsa
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Tiia
Tiia
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Svetlana
Svetlana
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Moonika
Moonika
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Aet
Aet
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Nuottikirjoitus

Aluksi on hyvä käydä läpi nuotinlukuun liittyvät peruspalikat ja niiden lukemista. Vaikket olisi koskaan lukenut nuotteja, olet varmasti joskus nähnyt, miltä nuottikirjoitus eli notaatio näyttää. Käytännössä se on sivu täynnä viivoja erikoisine symboloineen ja merkintöineen.

Kuten kielten opiskelussa, harjoittelu kannattaa aloittaa aakkoston opiskelulla, eli tässä tapauksessa modernin nuottikirjoituksen perusnuoteilla ja symboleilla.

Miltä kuulostaisi pianotunnit netissä?

Yksinkertainen nuottiviivasto ja erilaisia nuotteja.
Nuottiviivasto ja sen eri merkinnät voivat vaikuttaa alkuun heprealta, mutta niiden opettelu ei ole aakkosten opettelua hankalampaa. (Kuva: Pixabay/FotoshopTofs)

Nuottiviivasto

Nuottiviivasto ei ole niinkään nuotti tai symboli, vaan se luo raamit, joiden sisään varsinaiset nuotit kirjoitetaan. Nuottikirjoituksessa käytetään viisirivistä nuottiviivastoa, joiden väliin jää neljä tyhjää tilaa. Lähes kaikki nuotinnoksen nuoteista sijoitetaan joko näille riveille tai niiden väleihin. Nuottien sijainti kertoo soitettavan nuotin sekä sävelen korkeuden ja keston: mitä ylemmäksi nuotin pää on sijoitettu, sitä korkeampi sävel on kyseessä. Sävelkorkeutta merkitään pallolla.

Jokaista nuottia kuvataan aakkosella, ja ne soitetaan joko vasemmalla tai oikealla kädellä riippuen siitä, onko kyseessä bassoavain (F-avain) vai diskanttiavain (G-avain).

Näihinkin periaatteisiin löytyy luonnollisesti poikkeuksia, esimerkiksi jotkut nuotit merkitään nuottiviivaston ala- tai yläpuolelle.

Bassoavain (F-avain) ja diskanttiavain (G-avain)

Pianistin tulee pystyä lukemaan nuotteja kahdelta eri nuottiavaimelta, jotka merkitään omille riveilleen. Hän siis lukee kahta riviä yhtä aikaa: ylemmällä nuottiviivastolla on G-avain ja alemmalla F-avain, ja rivit on yhdistetty vasemmalta puolelta kaarisulkeella.

Harjoittelun alkupuolella kannattaa keskittyä vain toiseen ja yleensä oikeaan käteen eli G-avaimeen, sillä se on kaikkein suosituin avain ja käytössä monissa laulukirjoissa. F-avainta käytetään puolestaan paljon klassisessa musiikissa.

Kolme pianomusiikin viivastoa
Pianomusiikin nuoteissa ylärivin vasempaan reunaan on merkitty G-avain ja alariveille F-avain. Yläriveiltä löytyy siis oikean käden osuus ja alariveiltä vasemman. (Kuva: Pixabay/Barni1)

Nuottiaakkoset

Musiikin aakkosia löytyy seitsemän kappaletta, ja ne merkitään pianon valkoisille koskettimille: c, d, e, f, g, a ja h. Aakkoset toistuvat koskettimilla aina uudestaan niin kauan kuin koskettimia riittää, eli jos c:n vasemmalta puolelta löytyy h j a, h:n oikealta puolelta taas c ja d.

Pääset sillä jo pitkälle, kun muistat aakkosten järjestyksen oikein ja pystyt sijoittamaan ne nuottiviivastolle. Mistä harjoittelu tulisi sitten aloittaa? Keski-c:stä.

Englannin kielessä a:n ja c:n välistä löytyy loogisesti b, mutta Suomessa on päädytty syystä tai toisesta h:hon. Älä siis ihmettele, jos vieraskielisissä materiaaleissa löytyy vieraita aakkosia.

Keski-c on 24. valkoinen kosketin vasemmalta lukien; valkoisia koskettimia on yhteensä 52, joten se ei harmillisesti osu aivan puoliväliin, mutta sen löytäminen on lyhyen harjoituksen jälkeen helppoa. Pianon mustat koskettimet ovat lähtökohtaisesti joko kahden tai kolmen ryppäissä, ja c-sävelen paikka on aina kahden mustan koskettimen vasemmalla puolella. Kun siis löydät keskikohtaa lähimpänä olevat kaksi mustaa kosketinta, löydät myös keski-c:n.

Nämä seitsemän nuottiaakkosta tai juurisäveltä nousevat asteittain: c on siis matalin ja h korkein. Keski-c merkitään apuviivalle nuottiviivaston alapuolelle, joten se on helppo muistaa. Joka toinen nuoteista kirjoitetaan puolestaan viivan päälle, joka toinen niiden väliin.

Jos tämä kaikki vaikuttaa ensisilmäyksellä hankalalta, ei hätää. Pääset parhaiten alkuun, kun käytät artikkelin loppupuolella olevia linkkejä harjoittelun tukena.

Pianotunnit auttavat sinut myös alkuun!

Käytännön harjoittelu

Kun olet perehtynyt nuottiviivaston rakenteeseen ja nuottiaakkosiin, on käytännön harjoittelun vuoro. Nuotinlukuun liittyy luonnollisesti paljon enemmän tietoa, mutta harjoittelun alkupuolella motivaatio pysyy paremmin yllä, kun etenee asiakokonaisuus kerrallaan ja aloittaa perusteista.

Käytännön harjoittelu kannattaa aloittaa opettelemalla muutama nuotti ja niiden paikat ulkoa. Tämän jälkeen niitä voi verrata keskenään sekä muihin nuotteihin. Voit myös kirjoittaa nuotteja viivastojen eri kohtiin, mikä pakottaa sinut ajattelemaan nuotinlukuprosessia. Kun olet piirtänyt palloja viivastolle, kirjoita niiden alapuolelle niitä vastaava aakkonen.

Oman suosikkikappaleen soittaminen toimii monelle hyvänä motivaationa harjoittelussa, ja ne voivat myös tukea oppimista. Etsi siis kappaleen nuotit, mutta ennen kun aloitat soittamisen, kirjoita myös siihen nuotteja vastaavat aakkoset. Tätä varten kannattaa luonnollisesti valita kohtalaisen yksinkertainen kappale.

Mikäli määränpääsi on tulla paremmaksi pianistiksi, voit aina kokeilla hakea 'pianotunnit helsinki' hakusanalla tarpeitasi vastaavaa opetusta Superprofista.

Visuaaliset vinkit

Yksi keino opetella eri nuottien paikkoja ja nimiä on luonnollisesti ulkoa opettelu, mutta sen voi tehdä myös visuaalisten vinkkien avulla.

Harjoittelun alussa voi numeroida omat sormet, joko mielessä tai konkreettisesti tussilla, 1–5. Aseta 1. sormi eli peukalo G-sävelen kohdalle ja loput sormet (2–5) sen viereisille koskettimille valkoisille koskettimille, ja soita sitten 1-2-3-1. Kuulostaako tutulta? Soitit juuri Jaakko kullan ensimmäiset sävelet.

Pianon koskettimia, joissa numeroita.
Sormien ja koskettimien numerointi voi helpottaa alkuun pääsemistä. (Kuva: Denise Jans)

Tekniikkaa on hieman vaikeampi soveltaa monimutkaisempien kappaleiden kohdalla, mutta perusteiden opettelussa se voi toimia erityisesti visuaalisille oppilaille.

Jos harjoittelu tuntuu työläältä ja sekavalta, yksityisopettajan puoleen voi aina kääntyä!

Netin resurssit

Yksityisopetuksen jälkeen tehokkain tapa oppia pianon nuottien lukemista on lukuisat netistä löytyvät materiaalit: ne vaihtelevat kokonaisvaltaisista pianokursseista sivustoille, joilla voi selata erilaisia nuotteja. Tässä pari vaihtoehtoa:

8Notes

8Notes on englanninkielinen sivusto, jolta löytyy lukematon määrä pianonuotteja monista eri genreistä. Jos siis uskot, että nuotinlukemisen harjoitteleminen onnistuisi paremmin oman suosikkikappaleen tahtiin, kokeile 8Notea.

Sivustolta voi etsiä nuotteja esimerkiksi rockista, jazzista ja klassisesta musiikista. Sivustolla pystyy lisäksi kuuntelemaan kappaleita ja säätämään muun muassa niiden tempoa, mikä helpottaa vieraidenkin nuottien lukemista ja seuraamista.

Playground Sessions

Toinen arvostettu englanninkielinen sivusto on Playground Sessions, joka tarjoaa kokonaisvaltaista opetusta niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin pianisteille. Jos siis englannin kieli ei ole esteenä, sivuston avulla voi kehittyä nopeasti sekä teorian että käytännön musisoinnissa.

Sivusto myös tarkkailee kehitystäsi, mikä helpottaa oman tason arvioinnissa sekä kehityksen seuraamisessa. Playground Sessionsista saa eniten irti kuukausi- tai kertamaksun jälkeen, mutta sieltä löytyy myös hyviä ilmaisvideoita erityisesti pianonsoiton aloittelijoille.

Musta sähköpiano.
Monet unelmoivat akustisesta pianosta, mutta soittaminen onnistuu vallan mainiosti myös sähköpianolla. (Kuva: Unsplash/Clayton Malquist)

Suomenkieliset resurssit

Suomeksi ei valitettavasti ole saatavilla yhtä kattavasti helppokäyttöisiä piano-oppaita, joten itseopiskelun eteen tulee nähdä hieman enemmän vaivaa.

YouTubesta löytyy pianonsoiton opasvideoita paljon, ja netti on pullollaan erilaisia blogitekstejä harrastuksen aloittamisesta. Näitä voi etsiä esimerkiksi googlaamalla ”pianonsoiton alkeet” tai ”nuotinlukeminen”. Esimerkiksi YouTuben Musiikkituotanto Keys-kanavalta löytyy selkeitä suomenkielisiä videoita nuottien lukemisen avuksi.

Jos taas haluat perehtyä nuottikirjoituksen rakenteeseen ja aakkosten opetteluun, Sosteko tarjoaa siihen hyvän alustan. Sivustolta löytyy ilmaistietoa muun muassa nuottikirjoituksesta, sävellajeista ja asteikoista sekä intervalleista, ja saatavilla on maksua vastaan kattavia tehtäviä aihealueisiin liittyen.

Miten paljon nuottien lukemisen harjoitteluun tulee sitten varata aikaa? Se riippuu täysin oppilaasta. Kuukauden tai kahden yksityisopetuksen jälkeen valtaosa pystyy lukemaan nuotteja jo sujuvasti. Jos siis itsenäinen opiskelu ei ota edetäkseen, kannattaa kokeilla yksityisopetusta.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.