Mikään oppiaine tuskin aiheuttaa opiskelijoille niin paljon harmaita hiuksia ja palaneita hermoja kuin matematiikka. Pelkkä ajatus matematiikan kokeesta voi aiheuttaa ahdistuskohtauksen tai muita ahdistuksen oireita.

Kaikki niin peruskoulun kuin lukionkin oppilaat voivat löytää itsensä tilanteesta, jossa tietyn matemaattisen kysymyksen ratkaiseminen vaikuttaa täysin mahdottomalta.

Tätä ahdistusta ja stressiä vahvistaa se, että matematiikka on avainasemassa matemaattisten aineiden opetussuunnitelmassa; lisäksi matemaattiset taidot ja päättelykyky kuten myös matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ovat tärkeä osa opintoja.

Ne eivät ainoastaan auta oppilasta ymmärtämään ympäröivää maailmaamme ja ratkaisemaan tosielämän ongelmia, vaan niitä myös vaaditaan monilla aloilla. Esimerkiksi pitkän matematiikan yo-kokeissa menestymistä arvostetaan korkealle, ja se avaa monia jatko-opintomahdollisuuksia.

On siis todella tärkeää, että matematiikka-fobiasta pääsee yli, mutta miten?

Löydä siis nyt myös juuri itsellesi sopiva matematiikan kurssi!

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Matematiikka
Mervi
4,9
4,9 (8 arvostelua)
Mervi
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
24€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pirjo
Pirjo
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Noora
5
5 (5 arvostelua)
Noora
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mervi
4,9
4,9 (8 arvostelua)
Mervi
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
24€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pirjo
Pirjo
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Noora
5
5 (5 arvostelua)
Noora
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Vinkkejä matematiikan pelon voittamiseen

Kaikkien oppilaiden tulisi tiedostaa matematiikan tärkeys – ei pelkästään opintojen eri vaiheissa ja opetussuunnitelmassa, vaan myös työelämässä ja arjessa. Oppilaat tietävät, että heidän tulee keskittyä ja kuunnella matematiikan tunneilla. Mutta onnistuuko se, jos matematiikka aiheuttaa todellista ahdistusta?

Mies nojaamassa käteensä kannettavan ääressä.
Matematiikka voi aiheuttaa pelkoa kaikenikäisille oppijoille. (Kuva: Unsplash/Tim Gouw)

Lyhykäisyydessään kyse on matematiikan pelosta. Pahimmillaan se voi johtaa henkisiin esteisiin, ahdistuneisuushäiriöihin tai paniikkikohtauksiin, joita ei tule vähätellä. Tässä on meidän viisi vinkkiämme, joilla matematiikka-fobian saa selätettyä:

  • Hanki matematiikan yksityisopetusta. Tällainen sovellettu opetustapa voi auttaa oppilaita heidän ongelmiensa kanssa: yksityisopettajien avulla syvälle juurtuneiden matematiikkaongelmien ratkominen on mahdollista, olivatpa opettajat päteviä, itseoppineita tai vaikkapa jatko-opiskelijoita.
  • Hyödynnä käytännönläheisiä ja ajankohtaisia resursseja: matematiikan pelon voi selättää myös vaihtoehtoisilla oppimistavoilla ja käytännöllisillä materiaaleilla. Ajattele matematiikkaa tavaroiden, ympyrädiagrammien ja marmorikuulien avulla, niin ymmärrät käsitteet loogisemmin ja ylität kiistakohdat.
  • Päihitä matematiikka-ahdistus koulun ulkopuolisten materiaalien avulla – vaikeiden aihealueiden välttäminen ei ole hyväksi pitkällä tähtäimellä.
  • Tunnista henkinen esteesi: niiden juuret liittyvät usein oppilaan perhe-elämään. Opettaja voi tällaisessa tapauksessa täyttää myös psykologin aukon, mutta tarvittaessa kannattaa turvautua opintopsykologin apuun.
  • Opettele matematiikan perusteet uudelleen: yhteen- ja vähennyslaskut, päässälaskut, kertolaskuongelmat, desimaaliluvut, kokonaisluvut, jakolaskut, geometria, Pythagoraan lause, symmetria, trigonometria, kehä, kulmat, neliöjuuri... Toisin sanoen kaikki olennaiset osa-alueet, jotka vaaditaan matematiikan ylioppilaskirjoituksissa. Tämä kehittää johdonmukaista ajatteluasi.

Matematiikka-ahdistuksen lievittämiseen voi käyttää apuna myös matemaattisia sovelluksia ja muita hauskoja apukeinoja.

Matematiikan pelon ymmärtäminen

Eri kouluasteilta saadut kokemukset voivat johtaa matematiikkaan kohdistuvaan välinpitämättömyyteen tai pelkoon. Vaikka sinulla olisi negatiivisia kokemuksia matematiikasta, ei ole koskaan liian myöhäistä muuttaa ajattelutapaasi.

Iloinen tummatukkainen nainen tabletilla.
Positiivinen mieli on keskeistä kaikessa oppimisessa. (Kuva: Unsplash/Brooke Cagle)

Matematiikan pelko voi johtua ahdistuksesta, stressistä tai siitä, ettei ymmärrä matematiikan tunnilla käytyä keskeistä käsitettä. Toisilla se voi johtua siitä, että trigonometria, algebra, laskuoppi ynnä muut ovat yksinkertaisesti tylsiä tai "vähemmän houkuttelevia".

Entäpä jos kiinnostus matematiikkaa kohtaan on synnynnäistä? Jotkut voivat uskoa siihen, että matemaattisten ongelmien kanssa viihtyminen vaatii Albert Einstein -tason haaveilua: luovaavaistonvaraista oppilasta, jolla on muille asti taitoa yhdistellä aihealueiden välistä tietoa.

Toisille matematiikka voi puolestaan olla kivuliasta. Eräs tutkimus osoitti, että pelkkä vaikean matemaattisen harjoituksen odottaminen voi aiheuttaa fyysistä kipua. Matematiikan voi yhdistää mielessään myös kipeisiin tunteisiin ja muistoihin. Kyse voi olla esimerkiksi häpeästä, kun ei onnistu ratkaisemaan yhtälöä koko luokan edessä.

Kaikki ahdistus, paniikki, henkiset esteet ja häpeän pelko voivat johtaa toivottamaan vastenmielisyyteen ja inhoon matematiikkaa kohtaan. Matematiikan tunnit voivat jopa aiheuttaa kyyneliä, itsetunnon laskua ja negatiivisia ajatuksia. Opettajan näkökulmasta matematiikkaan liittyvien ongelmien ratkaisuun on saatavilla monenlaisia keinoja:

  • hyvien huomioiden korostaminen ja arvostaminen
  • oppilaiden yritysten rohkaiseminen
  • oppilaiden ymmärtäminen ja rankaisematta jättäminen
  • heidän pelkojen ja huolien kuunteleminen
  • hauskojen oppimismuotojen, kuten pelien, tietovisojen ja aivopähkinöiden käyttäminen
Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Matematiikka
Mervi
4,9
4,9 (8 arvostelua)
Mervi
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
24€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pirjo
Pirjo
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Noora
5
5 (5 arvostelua)
Noora
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mervi
4,9
4,9 (8 arvostelua)
Mervi
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
24€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pirjo
Pirjo
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Noora
5
5 (5 arvostelua)
Noora
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Sinä pystyt voittamaan matematiikan pelkosi!

Kun otamme aiheeseen hieman etäisyyttä ja tarkastelemme kaikkea sitä stressiäjoka aiheutuu sovelletusta matematiikasta, fysiikasta, kemiasta, biologiasta, teknologiasta, huomaamme, ettei matematiikka loppujen lopuksi olekaan niin pelottavaa tai mahdotonta.

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että aivojen kapasiteetti voi sekä kasvaa että pienentyä. Tiedämme myös sen, että virheiden tekeminen matematiikassa mahdollistaa aivoilta oikeanlaisen kehityksen eli virheistä oppimisen. Joten vaikka ahdistus tai paniikki ei välttämättä ole järkiperäistä, stressaavat virheet voivat tehdä sinusta viisaamman. Matemaattisten ongelmien virheellinen ratkaiseminen antaakin aivoille mahdollisuuden moninkertaistaa sen neuroneja ja yhteyksiä.

Eikä siinä vielä kaikki, sillä Jo Boalerin tutkimus osoitti, että vain 2–3 %:lla maapallon väestöstä on todellisia ongelmia matematiikan opiskelussa. Loput pystyvät siis voittamaan stressin ja ratkaisemaan vaikeatkin matematiikkaongelmat. Meidän tulisi siis yrittää muuntaa ahdistuneisuus ja paniikki "hyväksi stressiksi" – stressiksi, joka johtaa oppimiseen.

Boaler on todistanut myös sen, että aikamääreistä johtuva jatkuva paine ei anna aivojen toimia oikein. Aikamääreistä luopumalla oppilaat pystyvätkin ottamaan huomattavia kehitysaskeleita kaikilla matematiikan osa-alueilla.

Matematiikan opiskelu voi olla myös hauskaa

Matematiikan opiskelun ei tarvitse aiheuttaa ahdistuneisuutta!

Matemaattiset pelit eivät vain poista ylimääräisiä paineita opiskelusta, vaan tekevät siitä myös hauskaa. Sinun ei siis tarvitse istua ja kärvistellä läpi matematiikan tuntien ja opetella kertolaskuja ulkoa.

Iloinen mies ja nainen pelaamassa puhelimilla.
Matematiikkapelit tekevät oppimisesta hauskempaa ja niitä voi pelata missä tahansa, milloin tahansa. (Kuva: Unsplash/Afif Kusuma)

Muun muassa nämä verkkosivustot tarjoavat matemaattisia pelejä kaikenikäisille ja -tasoisille oppijoille:

On olemassa myös hyviä matematiikkasovelluksia, joita voi käyttää luokan kanssa; ne sisältävät usein aktiivista ongelmanratkaisua sekä hauskoja aivopähkinöitä, jotka vähentävät matematiikan opiskelusta aiheutuvaa stressiä, ahdistusta tai paniikkia. Meidän suosikkejamme ovat Busy Shapes, Sushi Monster, Elevate sekä Matikkakunkku.

Matematiikan uudelleen opettelu ja kertaus

Mikäli "matematiikan oppiminen voi olla hauskaa" -metodi ei sovi sinulle, kannattaa kokeilla matematiikan perusteiden kertausta ja uudelleen opettelua.

Matematiikan oppimisen voi rinnastaa uuden kielen oppimiseen: molempia on mahdoton hallita, jos perusteita ei opettele kunnolla. Jotta matematiikkaa pystyy puhumaan sujuvasti, sitä tulee harjoitella säännöllisesti ja paljon. Jos siis huomaat, että tietyt matematiikan perusteet ovat hämärän peitossa, kannattaa aloittaa uudelleen opettelu heti, sillä matematiikka on päivä päivältä tärkeämpää nyky-yhteiskunnassa.

Kello, jossa on numeroiden tilalla matemaattisia kaavoja.
Matematiikkaan törmää teknologisen kehityksen myötä yhä enemmän niin työelämässä kuin arjessakin. (Kuva: Unsplash/wu yi)

Suosittelemme, että hankit matkalle mukaan yksityisopettajan, jotta saat opiskelusta kaiken hyödyn irti mahdollisimman tehokkaasti. Toiset tykkäävät opiskella itsenäisesti, mikä onnistuu esimerkiksi verkkokurssien, kurssikirjojen sekä harjoitussovellusten avulla. Valitsit kumman tahansa, matematiikka-ahdistuksen ja pelon voittamisessa voi hyödyntää esimerkiksi oppimiskortteja, vanhoja yo-kokeita tai vaikkapa LEGO-palikoita. 

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.