Mitä enemmän englannin osaajia on, sitä enemmän business-englannista hyötyy. Se voi olla työmarkkinoilla sekä yhdistävä että erottava tekijä. Yhtäältä se voi helpottaa ja tehostaa viestintää yrityksen sisällä ja yhdistää kollegoita, toisaalta se voi taas erottaa hakijoita toisistaan työmarkkinoilla.

Olitpa sitten uunituore kauppatieteiden maisteri, kokenut alan konkari, uranvaihdosta haaveileva tai opiskelija, voit hyötyä liike-elämän englannin osaamisesta valtavasti. Se voi auttaa pienissä asioissa, kuten oikeaoppisten sähköpostien kirjoittamisessa, tai sitten suuremmissa kokonaisuuksissa, kuten sujuvassa suullisessa viestinnässä.

Mutta mitä liike-elämän englanti tai business-englanti käytännössä tarkoittaa? Otetaan siitä selvää.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Englanti
Lidia
5
5 (13 arvostelua)
Lidia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Minttu
5
5 (3 arvostelua)
Minttu
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Ida
5
5 (5 arvostelua)
Ida
26€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (5 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Sara
5
5 (9 arvostelua)
Sara
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (4 arvostelua)
Saara
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Vilma
4,5
4,5 (2 arvostelua)
Vilma
14€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Lidia
5
5 (13 arvostelua)
Lidia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Minttu
5
5 (3 arvostelua)
Minttu
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Ida
5
5 (5 arvostelua)
Ida
26€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (5 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Sara
5
5 (9 arvostelua)
Sara
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (4 arvostelua)
Saara
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Vilma
4,5
4,5 (2 arvostelua)
Vilma
14€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Mitä liike-elämän englanti on?

Business-englanti tarkoittaa englannin kieltä, jota käytetään liike-elämässä. Sitä käytetään synonyymisesti työelämän ja liike-elämän englannin kanssa, niin myös tässä artikkelissa.

Työelämän englanti ei eroa tavallisesta englannista merkittävästi. Jos siis olet hyvä englannissa, sinulla on kaikki valmiudet menestyä myös business-englannissa. Hyvä englannin taito ei kuitenkaan tee puhujasta automaattisesti hyvää työelämän englannin taitajaa – rakennuspalikat ovat samat, mutta liike-elämän englantiin liittyy muun muassa sanastollisia ja rakenteellisia piirteitä, jotka eroavat arkisemmasta englannista.

Liike-elämän englantiin voi törmätä monenlaisissa tilanteissa, kuten

 • liiketapaamisissa
 • myyntiesityksissä
 • neuvotteluissa
 • liikekirjeenvaihdossa
 • liiketoiminnan tiedotuksissa
 • johdon yhteenvedoissa
 • sähköposteissa
 • asiakaspuheluissa

Liike-elämän englanti yhdistää siis monia aloja, ja sen laajuus voi todellisuudessa yllättää.

Englanti on lingua franca eli yleiskieli, jota myös muunkieliset osaavat yleisesti ja käyttävät keskinäisessä viestinnässään. Englanti hallitsee myös kansainvälisiä markkinoita, ja business-englantia opiskelevat yleensä juuri he, jotka eivät puhu äidinkielenään englantia mutta käyttävät sitä päivittäin työelämässä.

Arvioiden mukaan jopa 75 % liike-elämän viestinnästä tapahtuu sellaisten välillä, jotka eivät puhu äidinkielenään englantia.

Liike-elämän englannille ei ole yhtä tiettyä määritelmää, vaan se kattaa monia eri asioita alasta riippuen. Monesti se jaetaan kuitenkin kahteen kategoriaan: sanastoon ja kielen käytännöllisyyteen.

Liike-elämän sanasto sisältää monia termejä, joita natiivit englantilaisetkaan eivät tunne. Sanastojen välillä voi olla myös suuria alakohtaisia eroja. Esimerkiksi kaupan, rahoituksen ja vakuutuksen aloilla viestintä voi noudattaa yleisiä business-englannin rakenteita, mutta keskeiset sanat ja käsitteet voivat erota toisistaan tai sitten tietyn sanan merkitykset eroavat alojen välillä.

Kielen käytännöllisyys tarkoittaa puolestaan kielenkäytön sujuvuutta ja selkeyttä – sitä, että eri liike-elämän tilanteet sujuvat suunnitellusti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Käytännössä harjoittelu voi siis keskittyä sanaston lisäksi tai sen sijaan esimerkiksi neuvottelutaitoihin tai esiintymiseen.

Henkilö pitämässä esitelmää pienelle yleisölle
Taito puhua vierasta kieltä ja puhua englantia sujuvasti korostuu monella alalla ja erilaisissa tilanteissa. (Kuva: Unsplash/Matthew Osborn)

Työelämän englannin kirjava kenttä

Business-englannin sisältö voi siis vaihdella pitkälti sen mukaan, millä alalla on töissä ja missä tehtävässä. Johtoportaassa painotetaan todennäköisesti eri asioita kuin asiakaspalvelussa ja syystä – kukaan ei voi oppia kaikkea liike-elämän englannista, joten parempi keskittyä omaan alaan ja rooliin vaikuttaviin tekijöihin.

Jos työelämän englannin sisältö on laaja, niin on myös lista aloista, joilla siihen törmää. Esimerkiksi taiteen aloja ei ehkä ensimmäisenä yhdistä englanninkieliseen liiketoimintaan, mutta ammattimaalari voi turvautua työssään business-englannin osaamiseensa myydessään teoksia ulkomaille sekä laskutuksessa. Vapaaehtoisjärjestön työntekijä voi puolestaan olla tiiviissä yhteydessä kansainvälisten toimittajien ja yhteystyöorganisaatioiden kanssa.

Käytännössä työelämän englannin voi siis rajata melkein mille tahansa alalle, jolla on kaupallista tai johtamis- ja hallintotoimintaa. Tässä vielä konkreettisia esimerkkejä aloista, joista toiset voivat olla selvempiä kuin toiset:

 • kansainvälinen kauppa
 • pankkiala
 • vakuutusala
 • maatalous
 • turismi
 • media ja viihde
 • taide ja kulttuuri
 • ilmailuala

Vaikka tietty ala ei varsinaisesti kuuluisi business-englannin piiriin, sille ominaisessa kielessä voi hyvin olla liike-elämän englannille tyypillisiä piirteitä. Ei siis käytetä enempää aikaa käsitteen määrittelyyn, sillä business-englannista voivat hyötyä lähes kaikki.

Henkilö kirjoittamassa vihkoon
Vieraan kielen ja englannin puhumiseen kannattaa aina varautua ennakkoon. (Kuva: Unsplash/Adolfo Félix)

Business-englannin hyödyt

Työelämän englanti on monella alalla vahvasti läsnä, ja sen osaamisesta voi hyötyä monella tapaa:

 • Työelämän englanti kehittää ilmaisutaitoja. Päivittäiset liike-elämän tehtävät voivat vaihdella asiakasviestinnästä yritysvierailuihin ja kaikkeen siltä väliltä. Business-englantiin panostaminen kehittää sekä suullista että kirjallista ilmaisua, mikä heijastuu myös työn laatuun.
 • Työelämän englanti helpottaa viestintää. Business-englanti parantaa siis suullisen viestinnän laatua, mutta se myös helpottaa sitä. Kollegoiden kanssa juttelu on huomattavasti helpompaa ja mukavampaa, kun viesti on selkeää ja puhujat ovat samalla sivulla, mutta erityisesti se helpottaa kansainvälistä viestintää – valtaosa liike-elämästä nojaa englantiin, ja liike-elämän englanti moninkertaistaa potentiaaliset verkostot.
 • Työelämän englanti nostaa osakkeita työmarkkinoilla. Englannin kielen taitoja ei voi vähätellä millään alalla, varsinkaan liike-elämässä. Business-englannin osaaminen auttaa erottumaan hakijajoukosta, ja se myös laajentaa potentiaalisten työpaikkojen määrää.
 • Työelämän englanti rikkoo kulttuurisia muureja. Jokainen yritys haluaa olla mahdollisimman avoin ja löytää itselleen sopivat osaajat hakijoiden taustoista riippumatta, ja tässä työelämän englanti on keskeisessä roolissa. Se auttaa ymmärtämään työelämän kansainvälisyyttä sekä kulttuurieroja ja tarjoaa yhteisen työkalun kaikille työntekijöille.

Nämä ovat vain yksittäisiä yleisen tason hyötyjä. Konkreettisesti liike-elämän englannin harjoittelu voi tarjota oikeat aloitus- ja lopetusfraasit sähköposteihin, työkaluja palkkaneuvotteluihin, muistisääntöjä kohteliaisuuksiin tai tapoja antaa sekä vastaanottaa palautetta. Kaikkien työelämän tarpeet ja tehtävät eivät ole samanlaisia, joten kukin oppija voi hyötyä siitä omalla tavallaan. Se on kuitenkin varma, että jokainen siitä hyötyy tavalla tai toisella.

Musta puhelin, kuulokkeet ja äänitelaite
Oman puheen nauhoittaminen ja kuunteleminen voi tuoda varmuutta vieraalla kielellä puhumiseen. (Kuva: Unsplash/Soundtrap)

Materiaaleja harjoitteluun

Business-englantia voi lähteä opiskelemaan kurssimuotoisesti, yksityisopetuksessa tai itsenäisesti. Kahden ensimmäisen kohdalla opettajalta saa varmasti apua materiaalien valinnassa, mutta jos päädyit itseopiskeluun, alta löydät muutamia vaihtoehtoja.

Kirjat

English for Everyone: Business English

Kuten nimikin viittaa, teos sopii kaikille business-englannista kiinnostuneille. Siitä on saatavilla eri vaikeustasoja, ja sen harjoitukset kattavat kaikki business-englannin osa-alueet puhumisesta kirjoittamiseen, lukemiseen ja kuuntelemiseen. Jos siis etsit kattavaa opusta, jossa painotetaan selkeyttä, tässä hyvä vaihtoehto.

Market Leader

Longman-kustantamon Market Leader on nimensä mukaisesti markkinoiden johtaja mitä tulee business-englantiin. Kirjassa on haastatteluita, tapaustutkimuksia sekä tarkempia neuvoja muun muassa neuvotteluista, esitelmistä sekä small talkista. Kirjasta on viisi eri versiota vaikeustasojen mukaan (A1–C2), joten jokaiselle löytyy varmasti sopiva.

Verkkosivut

British Council Learning English

British Councilin tarjoamat harjoitukset yhdistelevät mukavasti kirjoitusta ja kuuntelua, ja käsiteltävät aiheet ovat yleisesti hyödyllisiä, kuten johtaminen, kriisinhallinta sekä luottamuksen rakentaminen; jokaisen osa-alueen alussa on myös kerrottu selkeästi, mille kielitasolle tehtävät on suunniteltu.

One Stop to English

Sivusto tarjoaa monipuolisesti eri tasoisia harjoituksia, joiden aiheina ovat muun muassa sähköpostit, yritysenglannin kirjoittaminen, tapaamisiin valmistautuminen, asiakkaiden kanssa keskustelu ja työhaastattelut.

Breaking News English Lessons

Jos etsit ajankohtaista luettavaa englanniksi, tässä hyvä vaihtoehto. Kaikki sivuston uutiset eivät liity suoraan liike-elämään, mutta yli 3 000 uutisen joukosta löytyy varmasti mielekkäitä aiheita. Mikä parasta, uutisista löytyy useita vaikeustasoja ja niihin liittyy tehtäviä.

FluentU-blogi

Jos lukeminen maittaa mutta haluaisit yhdistää sen konkreettiseen opiskeluun, kannattaa kokeilla FluentU:n blogia. Sivustolta löytyy valtavasti nimenomaan business-englannin opiskelua käsitteleviä artikkeleita, joten matkalta voi tarttua mukaan myös hyviä uusia resursseja.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.