Pätevyyden saavuttaminen vaatii asiasta riippumatta paljon harjoittelua. On tärkeää, että kaikki osa-alueet kehittyvät, kun kyse on kielen hallitsemisesta. Kirjoittaminen, lukeminen ja puhuminen ovat kaikki yhä yhtä välttämättömässä osassa englannin kielen hallintaa. Jos tähtäät väitöskirjan kirjoittamiseen yliopistossa, on englannin kielen hallitseminen lähes pakollista.

Suomessa väitöskirjojen kirjoittaminen englanniksi on ollut suuntaus jo vuosikymmeniä. Tänä päivänä lähes kaikki väitöskirjat ovat englanniksi, sillä onhan myös tiede kansainvälistä. Toimiakseen tieteen alalla määrätietoisesti ja saadakseen kansainvälisiä mahdollisuuksia, on kehitettävä omaa kielitasoa. Ennen kaikkea uuden oppiminen on kuitenkin sinua itseäsi varten, ja antaa sinulle mahdollisuuden ilmaista itseäsi toisella kielellä. Englannin yksityisopetus auttaisi sinut siis varmasti alkuun!

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Englanti
Lidia
5
5 (12 arvostelua)
Lidia
28€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Minttu
5
5 (3 arvostelua)
Minttu
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Ida
5
5 (5 arvostelua)
Ida
26€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (4 arvostelua)
Saara
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (5 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Sara
5
5 (9 arvostelua)
Sara
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Vilma
4,5
4,5 (2 arvostelua)
Vilma
14€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Lidia
5
5 (12 arvostelua)
Lidia
28€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Minttu
5
5 (3 arvostelua)
Minttu
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Ida
5
5 (5 arvostelua)
Ida
26€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (4 arvostelua)
Saara
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (5 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Sara
5
5 (9 arvostelua)
Sara
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Vilma
4,5
4,5 (2 arvostelua)
Vilma
14€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Opi kirjoittamaan pidempiä tekstejä englanniksi

Jos tähtäät opinnoissasi tohtorin tutkintoon, ei väitöskirja tule olemaan ensimmäinen pidempi englanninkielinen tekstisi. Sitä ennen tulet varmasti kirjoittamaan monia esseitä sekä maisterin tutkintoa varten suoritettavan gradun eli pro gradu -tutkielman. Vaikka et tähtää tohtorin tutkintoon, on tästä artikkelista sinulle takuulla paljon hyötyä. Englanti ei ole pakollinen osa vain opiskelua, vaan se on yksi hyödyllisimmistä ja yleisimmistä toisista kielistä työelämässä.

Pitkän englanninkielisen tekstin kirjoittaminen voi tuntua alkuun haastavalta. Kirjoittaminen kehittää samalla englannin kielen puhumista sekä lukemista. Kirjoittamisesta tulee jatkuvasti entistä sujuvampaa. Vaikka alkuun kirjoittaminen saattaa edetä tahmeasti, nopeutuu se ennen kuin huomaatkaan. Säännöllisellä kirjoittamisella pidät yllä hyvää rutiinia sekä kehityt jokaisen tekstin ansiosta paremmaksi kirjoittajaksi.

Onko vielä lyhyemmät tekstit kirjoittamatta? Kurkkaa lyhyiden tekstien kirjoitusvinkit.

Vanhanaikainen käsin kirjoitettu teksti
Onneksi opiskeluissa ei enää kirjoiteta lopputöitä käsin. Kuva: Unsplash / Aaron Burden

Suomessa lähes jokainen opiskelee englantia yhtenä vieraana kielen heti alakoulusta lähtien. Se ei kuitenkaan tarkoita, että meistä jokainen kirjoittaisi täysin sujuvaa englantia aikuisiällä. Englannin hallintaa auttaa Suomen kansainvälisyys - esimerkiksi englanninkielisiä TV-ohjelmia harvoin dubataan suomeksi. Lisäksi englannin kieltä tulee vastaan eri yhteyksissä jokapäiväisessä elämässä. Haasteitakin toki on, ja tässä niistä muutama selitettynä:

  • Omalla äidinkielelläkin kirjoittaminen, etenkin tieteellisesti ja pidempiä tekstejä, on ajoittain haastavaa. Kirjoittaminen itsessään on jo taito, ja siihen päälle vielä vieraan kielen hallitseminen. Sama pätee englannin kielen puhumiseen, omalla äidinkielellä kuulostamme usein "fiksummalta", koska pystymme ilmaisemaan itseämme luontevammin.
  • Suomen kieltä ei voi suoraan kääntää englanniksi. Esimerkiksi suomen kielellä käytetään termiä 'kirjoittaa ylös', englannin kielelle tämä termi kuitenkin kääntyy write down eli 'kirjoittaa alas'. Joskus käännökset kuulostavat loogiselta omassa mielessä, vaikka niitä ei oikeasti englannin kielessä käytetä. Suomessa englantia taitavat ymmärtävät esimerkiksi mitä tarkoitetaan sanoessa give help, mutta todellisuudessa oikea tapa ilmaista tämä on sanoa offer help (antaa apua).
  • Kieltä pitää ymmärtää, jotta sitä voi käyttää oikein. On tiedettävä miten juuri tässä kielessä tietty asia ilmaistaan. Suomen kielellä on sanoja, joita ei ole englannin kielellä olemassa esim. 'jaksaa' tai 'sisu'. Englannin kieliset ilmaisut harvemmin tulevat mieleen puhtaasti suomen kielen kautta mietittynä. Esimerkiksi sanonta 'to have no skin in the game'. Englannin kielellä kirjoittaessa täytyy osata ajatella suoraan englannin kielen kautta.

Ajattelukyvyn kehittäminen englanniksi

Avain yllä mainittujen haasteiden selättämiseen on oman ajattelukyvyn kehittäminen englanniksi. Tässä toki auttavat kaikki harjoitteet aina englannin kielellä puhumisesta kirjoittamiseen. Mutta oletko ikinä yrittänyt ajatella englanniksi? Tämä todellakin auttaa. Monet vaihto-opiskelijat sanovat vaihtaneen "ajattelukielensä" ulkomailla ollessa, ja tämä on todellakin ollut iso tekijä kielitaidon kehittämisessä.

Nuori mies näyttää miettivältä
Oletko ikinä ajatellut ajattelevasi toisella kielellä? Kuva: Unsplash / Jake Young

Seuraavalla kerralla suunnitellessasi englannin kielellä kirjoitettavaa tekstiä, yritä suunnitella teksti etukäteen mielessäsi englanniksi. Myös englanninkieliseen taustamateriaaliin tutustuminen auttaa, sillä suomeksi luettu materiaali helposti kääntyy mielessä sanasta sanaan englanniksi. Yliopistotason kirjoittamisesta puhuttaessa on tärkeää, että englannin kielellä kirjoittaminen sujuu tutkinnon koulutustasoa vastaavalla tasolla.

Jotkut meistä puhuvat paremmin kuin kirjoittavat, ja toisin päin. On kuitenkin tärkeää, että pystyt esittämään ideasi ja argumentoimaan kirjoittamastasi teemasta myös suullisesti. Suomessa väitöskirjan julkaisuun sisältyy väitöstilaisuus, jossa väitöskirjan kirjoittaja joutuu vastaamaan suullisesti väitöskirjan sisällöstä esitettäviin kysymyksiin.

Vinkkejä sujuvaan sanastoon ja rakenteeseen

Monipuolisen sanaston ja selkeän rakenteen käyttäminen pidemmissä teksteissä auttaa lukijaa pitämään mielenkiinnon yllä ja ymmärtämään käsittelemäsi aiheen paremmin. Hyvä kirjoittaminen lähtee perusteista. Esimerkiksi oikeinkirjoituksen on oltava hallussa, sillä pienetkin virheet ja typot antavat helposti kirjoituksesta epäammattimaisen ja huolimattoman kuvan. Ja tällaista mielikuvaa ei tietenkään haluta antaa - etenkään väitöskirjassa.

Lue vinkit englannin kielen kirjoittamiseen.

Laajenna sanastoasi

Mitä tahansa kirjoitusta tehdessä, on samalla laajennettava omaa sanastoa. Rajoittunut sanaston hallinta käy ilmi kirjoituksessa samojen sanojen ja ilmaisujen toistuvana käyttönä. Tämä tekee kirjoituksesta yleensä raskasta luettavaa. Toki meillä kaikilla on omanlainen tapamme kirjoittaa ja suosimamme sanat, mutta tavoitteena tulisi aina olla kirjoittaa monipuolisemmin eikä ainoastaan omalla mukavuusalueella. Mitä laajempi sanavarasto, sitä paremmin voit selittää asioita. Englannin kielen opettaja on tässä myös apuna.

Englannin kielisen sanakirjan sivu
Ota sanakirja avuksi kirjoittaessa. Kuva: Unsplash / Romain Vignes

Omaa sanastoaan voi laajentaa lukemalla englannin kielisiä tekstejä, käyttämällä sanakirjaa (etenkin synonyymien etsiminen auttaa) ja hyödyntämällä natiivipuhujia. Voi olla, että sanastosi on laajempi kuin tajuat. Monet käyttävät puhuessa ja kirjoittaessa eri sanoja. Tässä artikkelin kirjoittajana voin myöntää, että vaikka puhun kotikielenäni englantia, on minulla paljon päivittäin puhuessani käyttämiä sanoja, joita en ole ikinä kirjoittanut. Eilen jouduin esimerkiksi googlaamaan miten kirjoittaa oikeaoppisesti 'interpret'.

Hallitse tekstin rakenne

Väitöskirjaa kirjoittaessa on noudatettava tarkasti väitöskirjalle vaadittua rakennetta, kuten 1-2 sivun tiivistelmää sekä aiheen käsittelyn loogista etenemistä sitä seuraavissa kappaleissa. Hyvä rakenne ei liity vain väitöskirjaan vaan on oltava kaikissa teksteissä - ainakin jos haluat kirjoituksellasi olevan lukuarvoa. Kukaan meistä ei halua lukea tekstiä, jota on vaikea seurata tai ymmärtää. Hyvä rakenne keskittyy erityisesti kappaleiden jakoon ja otsikointiin. Yleensä jo vilkaisu tekstin sisällysluetteloon, kertoo tekstin rakenteen lukijalle.

Hyvässä rakenteessa aiheen käsittely etenee loogisesti, otsikointi kertoo selkeästi mistä kunkin kappaleen tekstissä on kyse ja kappaleet on jaettu sopivan pituisiksi osioiksi. Pidemmissä teksteissä tarvitaan yläotsikoiden lisäksi alaotsikoita. Luonnollisesti useampien sivujen mittaisissa kappaleissa käsitellään useampaa asiaa tai vähintään yhtä asiaa useammasta eri näkökulmasta. Alkutiivistelmän tulisi kertoa lukijalle mitä odottaa koko tekstiltä. Lisäksi kirjoituksissa suositaan loppuun yhteenvetoa, jossa lukijalle toistetaan tärkeimmät asiat.

Motivaatioa ja tarkastuslista kirjoittamiseen

Kun taustatyö on tehty, sanastoa laajennettu ja tekstin rakenne on hyvin mielessä, on aika aloittaa kirjoittaminen. Tähän ei ole sen kummempaa konstia kuin yksinkertaisesti vain aloittaa. Aloittaminen on helposti se vaikein osio. Kirjoittamisen '"flow'-tilaa voi helpottaa kirjoittamalla erilaisia tekstejä säännöllisesti. Tätä voi verrata treenaamisen aloittamiseen - pitkän tauon jälkeen aloittaminen tuntuu haastavalta, mutta säännöllisellä tekemiselle siitä tulee luonnollinen osa arkea ja toistuva rutiini.

Kynä, vihko ja suunnitelman kirjoittaminen.
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kuva: Unsplash / Cathryn Lavery

Yleisimpä haasteita alkuvaiheessa ovat mm. oikeiden sanojen löytäminen, ajatuksen punaisen langan ylläpitäminen sekä suunnitelmallisuus. Nämä kaikki helpottavat ajan kanssa ja vain tekemällä oppii. 'Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty' -sanonta pätee täydellisesti myös kirjoittaessa. Harva meistä pystyy kirjoittamaan pitkää tekstiä täysin kylmiltään valmistautumatta. Keräsimme sinulle muutaman vinkin, jotka on hyvä pitää mielessä niin kirjoittamista ennen kuin sen aikana ja jälkeen.

  • Suunnittele rakenne, luonnostele otsikot sekä tärkeimmät argumenttisi.
  • Tutustu tekstityypin yleisiin vaatimuksiin ja kriteereihin.
  • Tee taustatyö - lue aiheesta ja tee omaa tutkimusta.
  • Tarkista oikeinkirjoitus, käytä lyhyitä lauseita ja pysy aiheessa.
  • Keskustele kirjoittamastasi muiden kanssa ja pyydä apua tarvittaessa.
  • Oikolue kaikki kirjoittamasi ja varmista tekstin looginen eteneminen.

Motivaation kannalta on parasta valita kirjoittamisen aiheeksi sinua kiinnostava asia. Toki välillä täytyy (varsinkin opiskellessa) kirjoittaa aiheesta, joka ei tunnu ollenkaan omalta. Ahkeralla harjoittelulla ja säännöllisellä kirjoittamisella nämäkin luonnistuvat paljon sujuvammin. Sparrailu yhdessä ystävien kanssa ja englannin kielen opettajan hyödyntäminen ovat myös oivia keinoja pitää yllä omaa motivaatiota. Tärkeintä on aloittaa, joten mitä vielä odotat!

Etsitkö sinua kiinnostavaa työtä? Opi miten englanninkielinen hakemuskirje kirjoitetaan.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Emilia

Oman elämänsä generalisti, joka on aina oppimassa uutta ja tutustumassa uusiin kulttuureihin.