Ranskan kielestä kasvoi yksi maailman merkittävimmistä kielistä keskiajan jälkeen. 1500- ja 1600-luvulta eteenpäin ranskasta tuli muun muassa kirjallisuuden ja kuvataiteen ykköskieli, minkä johdosta sitä alettiin ihailla ympäri Eurooppaa. Sittemmin ranskan asema on hieman heikentynyt muun muassa englannin leviämisen myötä, mutta se on edelleen yksi Euroopan ja koko maailman keskeisimmistä kielistä.

Ranskan opiskelulle onkin monia hyviä syitä, mutta monet suomalaiset pitävät sitä hankalana kielenä oppia. Onko vaikean kielen maine kuinka oikeutettu? Käsittelemme tässä artikkelipaketissa ranskan kielen vaikeutta, sen opiskelumahdollisuuksia suomessa, ranskan ääntämisen kommervenkkeja sekä ranskan kielikokeita, joten artikkeleista hyötyvät toivottavasti sekä aloittelijat että ranskan taitajat.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Ranska
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mohamed
5
5 (7 arvostelua)
Mohamed
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eda
5
5 (1 arvostelua)
Eda
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Timur
Timur
17€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elina
Elina
16€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Linda
Linda
27€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Rami
5
5 (2 arvostelua)
Rami
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Ruth
Ruth
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mohamed
5
5 (7 arvostelua)
Mohamed
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eda
5
5 (1 arvostelua)
Eda
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Timur
Timur
17€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elina
Elina
16€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Linda
Linda
27€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Rami
5
5 (2 arvostelua)
Rami
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Ruth
Ruth
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Onko ranska oikeasti vaikea kieli oppia?

Kielten vaikeutta on vaikea mitata yleispätevästi. Virolaiselle suomen kieli voi tuntua kovin helpolta, sillä viron ja suomen kielillä on pitkät yhteiset juuret. Engelsmannille suomi voi puolestaan olla täyttä hepreaa ja sen oppiminen voi olla hidasta kielipäästä riippumatta. Omalla äidinkielellä onkin merkittävä vaikutus siihen, kuinka vaikeaksi tietyn kielen kokee.

Tähän soppaan pitää muistaa lisätä myös oppijoiden yksilöllisyys: joillekin kielet ovat helppoja, toisille taas tuskaisen vaikeita. Jos siis jossain väitetään, että ranskan kielen voi oppia liki täydellisesti muutaman kuukauden intensiivisellä harjoittelulla, sitä ei kannata ottaa kirkkaana totuutena. Jos kuitenkin yritämme tarkastella asiaa mahdollisimman objektiivisesti, on useita seikkoja, joiden takia ranskan voi sijoittaa lähemmäs helppoja kuin todella vaikeita kieliä:

  1. Suomalaiset puhuvat lähtökohtaisesti erinomaista englantia, mikä tukee ranskan oppimista. Kielillä on paljon yhtäläisyyksiä erityisesti sanastojen osalta, joten yleinen kielitaito helpottaa ranskan opiskelua.
  2. Vaikka ranskaa ei äännetä samalla tavalla kuin sitä kirjoitetaan, sen ääntämissäännöt ovat monien muiden kielten rinnalla selkeät ja johdonmukaiset.
  3. Monien kielten kohdalla poikkeukset esimerkiksi taivutusmuodoissa tai sanojen suvuissa aiheuttavat harmaita hiuksia, mutta ranskan kielessä niitä on vähän.
  4. Ranskan suuruus helpottaa harjoittelua: ranskan kieli ja kulttuuri ei ole yhtä vahvasti Suomessa läsnä kuin vaikkapa Englannissa, mutta siihen törmää monesti erityisesti kulttuurin saralla. Ranskaa myös opetetaan Suomessa monipuolisesti, ja internet on pullollaan siihen liittyvää opiskelumateriaalia.

Yhdysvaltalainen kielikoulutuspalvelu FSI on arvioinut kielten vaikeustasoja englanninkielisestä näkövinkkelistä, ja heidän listallaan ranska kuuluu helpompien kielten joukkoon. Tätähän ei voi suoraan soveltaa suomalaisten kohdalle, mutta se tukee ajatusta, että muiden indoeurooppalaisten kielten taitaminen tukee ranskan opiskelua.

Varaa itsellesi hyvä ranskan kurssi Superprofilta!

Vaaleanrusertava, vanha kivirakennus
Kiinnostus kieltä, maata tai kulttuuria kohtaan vaikuttaa kummasti siihen, kuinka paljon kieltä jaksaa harjoitella ja kuinka nopeasti sitä oppii. (Kuva: Unsplash/Adrien Tutin)

Missä ranskaa voi opiskella?

Kuten jo totesimme, ranskaa voi opiskella monella tapaa. Haluatko oppia kielen aikuisiällä? Kenties haluat hioa ranskan kielen taitoa ja palautella aiemmin opittua mieleen tulevaa Ranskan-matkaa varten? Vai suunnitteletko lapsesi tulevaisuuden kielivalintoja? Vaihtoehtoja on monia, ja tässä ne tiivistetysti:

Ala-asteelta lukioon

Ranskan voi tätä nykyä aloittaa heti ensimmäisellä luokalla tai sitten myöhemmin ala- ja yläasteen tai lukion aikana. Opiskelumahdollisuuksiin vaikuttaa kuitenkin pitkälti asuinpaikka: mitä suuremmassa kaupungissa asut, sitä todennäköisemmin ranskaa on tarjolla.

Korkeakoulut

Jos ranskaa mieli opiskella vielä oppivelvollisuuden päälle, se onnistuu hyvin eri korkeakouluissa. Esimerkiksi Helsingin ja Turun yliopistoissa ranskaa voi opiskella pääaineena, ja useat muut yliopistot tarjoavat sivuaineopintoja. Myös monet ammattikorkeakoulut tarjoavat tutkinto-opiskelijoilleen ranskan kursseja.

Kielikurssit

Kurssimuotoinen opiskelu onnistuu myös ilman tutkinto-opintoja. Avoimet yliopistot tarjoavat siihen kattavimman väylän, mutta monesti ne vaativat läsnäoloa ja tutkinto-opetukseen osallistumista. Jos tähtäimessä on vapaamuotoisempi opiskelu ja pienemmät kokonaisuudet, ranskan kursseja voi etsiä myös aikuisopistojen kirjoilta sekä Ranskan instituutista.

Itsenäinen opiskelu

Jos koulut on jo käyty eikä kurssimuotoinenkaan opetus iske, ranskaa voi hyvin opiskella myös itsenäisesti. Netti on pullollaan sekä maksullisia että maksuttomia materiaaleja, joita kannattaa hyödyntää. Jos haluat oppia vain kielen alkeet, apuna voi käyttää oppimissovelluksia.

Yksityisopetus

Jos mikään näistä keinoista ei kuulosta omalta, kannattaa harkita yksityisopetusta. Superprofilla on kymmeniä ranskan opettajia tarjolla, ja asiakkaana saat vaikuttaa siihen, mihin opinnot keskittyvät, milloin tunteja pidetään ja kuinka paljon niistä maksat. Kielen opettaja tuo esimerkiksi itsenäiseen opiskeluun mukavasti lisäryhtiä ja tukea, eikä yksityisopetukseen tarvitse aina sitoutua pitkäksi aikaa kerrallaan.

Ranskaa voi opiskella siis monella tapaa, ja jokaiselle löytyy varmasti sopiva vaihtoehto!

Sinertävä reppu, kannettava ja vihko puutaustalla
Ranskan kieltä voi opiskella monella tapaa, ja olisikin tärkeää, että jokainen löytää itselleen sopivan ja mieluisan tavan. (Kuva: Unsplash/Matt Ragland)

Pistääkö ranska kieli solmuun?

Ranskan kielen ääntämissäännöt ovat siis selkeitä ja johdonmukaisia, mutta varsinkin aloitteleville opiskelijoille oikeiden äänteiden löytäminen voi tuntua mahdottomalta. Se on täysin ymmärrettävää, sillä ranskan ja suomen ääntäminen eivät kulje käsi kädessä:

  • Ranskaa äännetään eri tavalla kuin sitä kirjoitetaan, toisin kuin suomea (pääsääntöisesti).
  • Ranskassa on paljon samoja foneemeja kuin suomessa, mutta myös täysin vieraita.
  • Monet tutut foneemit äännetään hieman eri tavoin. R-kirjaimen kohdalla ero on selvä, mutta myös esimerkiksi i-, y- ja e-kirjaimissa on pieniä eroja kielten välillä.
  • Ranskaa puhuva äänentuotantokoneisto toimii eri tavalla kuin suomalaisen: suomessa puhumiseen liittyvät lihakset ovat puhuessa melko rentoina, kun taas ranskassa ne ovat jännitettyinä.

Ääntäminen voi siis aluksi tuntua vaikealta, mutta kielten erojen tunnistaminen auttaa harjoittelua paljon. Harjoittelun alkuvaiheessa on hyvä perehtyä myös ranskan aksenttimerkkeihin, jotka ohjaavat ääntämistä, sekä sanapainoon ja intonaatioon, mutta sen jälkeen onkin valmis käytännön harjoitteluun!

Opit kielen parhaiten sitä puhumalla, eikä ranskankaan kohdalla kannata pelätä virheitä tai omaa aksenttiaan. Ensinnäkin ei ole yhtä oikeaa ranskan aksenttia, vaan puhetyyleissä on huomattavia alueellisia eroja. Toiseksi kaikkihan niitä virheitä tekevät! Ranskalaiset ovat kielestään tunnetusti ylpeitä, ja he arvostavat pieniäkin yrityksiä käyttää sitä.

Sinipaitainen lapsi Ranskan lippu kädessä
Esimerkiksi eri Afrikan maissa ja Kanadan Quebecissä puhutaan hyvin erilaista ranskaa, mutta myös Ranskan sisällä on alueellisia eroja. (Kuva: Unsplash/Khamkéo Vilaysing)

Ranskan taidon osoittaminen

Kun takataskusta löytyy jo ranskan opintoja, osaamista voi mitata ja todistaa erilaisin kielitutkinnoin ja -kokein. Niistä on monelle hyötyä: yhdelle ne voivat tarjota konkreettisen mittarin ja kehitystavoitteita, toiselle ne tuovat lisäboostia CV:seen ja kolmannelle ne avaavat ovet ranskalaiseen yliopistoon.

DELF- ja DALF -tutkinnot ovat Ranskan valtion järjestämiä ja Ranskan opetusministeriön hyväksymiä kansainvälisiä kielitutkintoja. Ne ovat päteviä kaikilla mantereilla, ja ne ovat voimassa pysyvästi. Kokeissa mitataan ranskan kielen osaamista monipuolisesti kirjallisesta ja suullisesta ilmaisusta luetun ja kuullun ymmärtämiseen, ja niistä saa yhteisen arvosanan.

Suomessa kokeita järjestää Ranskan instituutti, ja niitä on tarjolla jokaiselle eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolle. A1–B2-tasot tekevät DELF-kokeen, ja C1–C2-tasojen edistyneet kielenkäyttäjät tekevät DALF-kokeen.

Toinen hyvä vaihtoehto on TEF-kielitasokoe, joka tarjoaa yksityiskohtaisemman katsauksen omasta ranskan osaamisesta. TEF-on kaikille osallistujille sama, ja siinä viisi eri aluetta pisteytetään yksitellen: luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen, sanasto ja kielen rakenteet, kirjallinen ilmaisu ja suullinen ilmaisu. TEF eroaa DELF- ja DALF-kokeista myös siinä, että se on voimassa vain kaksi vuotta.

Kokeita järjestävät tahot tarjoat harjoitteluvinkkejä eri kokeisiin, mutta yleisellä ja monipuolisella harjoittelulla ei voi mennä metsään. Kannattaa siis miettiä, mitä ranskan kielen opiskelulta tavoittelee ja miten opiskelumuoto sopii itselle, ja heittäytyä sitten ranskan vietäväksi. Kun yhdistät konkreettiseen (mieluiten ohjatun) harjoittelun sini-valko-punaiseen kielikylpyyn, jossa olet ranskan ympäröimänä päivittäin, voit oppia kielen nopeastikin ja hyötyä siitä monella tapaa!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.