Riippumatta opiskelijan tasosta tai perusteiden hallinnasta, sinun tehtäväsi opettajana on auttaa häntä kehittymään valitussa aihealueessa.

Haluaako oppilas päästä tenteistä läpi ja välttää uusinnat? Tähtäävätkö he korkeakouluopintoihin ja haluavat korottaa arvosanojaan? Heidän tulee työskennellä entistä kovemmin saavuttaakseen tavoitteensa, ja sinulla on siinä keskeinen rooli.

Mutta kuka yksityisopettaja oikeastaan on?

Tämä artikkeli käy läpi keskeisimmät muuttujat yksityisopettajuudesta, vaadittavista ominaisuuksista, omien palvelujen räätälöimisestä asiakkaalle sopiviksi sekä mahdollisista pätevyyksistä.

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Oman opetuksen räätälöinti

Hyvältä yksityisopettajalta vaaditaan sopeutumiskykyä.

Opettajan työ tulee sopeuttaa kaikkiin tilanteisiin ja vastaamaan kaikkien oppilaiden tarpeisiin. Älä pelkää kyseenalaistaa itseäsi aika ajoin – näin neuvosi ja opetuksesi pysyy ajan hermolla, ja ne ovat varmasti kaikille sopivia.

Hyvä opiskelusuunnitelma on totta kai kaikkien onnistuneiden opetuskertojen pohjalla, mutta älä jää jumiin tapoihin, jotka eivät toimi tietyn oppilaan kanssa. Mieti, kuinka voit muovata opetustekniikoitasi oppilaan oppimistapojen mukaisiksi.

Tummahiuksinen nainen opettamassa lapsia.
Kuuntele oppilasta ja miettikää yhdessä, minkälaiset tunnit sopisivat hänelle parhaiten. (Kuva: Unsplash/Adam Winger)

Opetustapojen sopeuttaminen on taidetta ja yksi keskeisistä syistä vertaistuutoroinnin suosioon – ne tarjoavat jotain, mihin perinteinen opetus ei pysty. Jokaisella oppilaalla on tietyt tarpeet, ja sinun tehtäväsi on löytää vahvuuksiin nojaava, personalisoitu ja sitä kautta tehokas oppimistapa.

Jos oppilaalla on ongelmia kysymyksenasettelussa, sinun tehtäväsi on muuttaa kysymys sellaiseen muotoon, jonka viestin oppilas ymmärtää. Aiheuttaako tietty aihealue ongelmia? Selvitä, mistä epäselvyys voisi johtua ja kokeile toisenlaista lähestymistapaa.

Sopeutumiskyky kasvattaa suosiotasi niin oppilaiden kuin vanhempienkin keskuudessa. Tyytyväiset asiakkaat ovat parasta mainontaa opetuksellesi.

Mielikuva yksityisopetuksesta merkitsee

Yksityisopetuksen tarve kasvaa kasvamistaan, kun yhä useammat huomaavat räätälöidyn opetuksen hyödyt. Älä siis unohda, että opettajat tarjoavat oppilaille palvelujaan luomalla ja ylläpitämällä positiivista vuorovaikutusta.

Positiivinen suhde oppilaisiin on tärkeää ellei jopa elintärkeää akateemisen osaamisen kehittämisessä. Molemminpuolinen luottamus oppilaan ja tuutorin välillä takaa sen, että oppilas tuntee kontrolloivansa kehitystään.

Tällainen luottamus ei vaadi kaveruutta vaan ymmärrystä niistä syistä, jotka ovat luoneet yksityisopetuksen tarpeen. Kysy oppilaan ja hänen kavereidensa kuulumisia, miten päivä on mennyt, miten kotona menee, yms.

Tavoitteena on tunnistaa heidän vahvuutensa ja kehityskohteet ja hyödyntää niitä opetuksessa. Huomaat ajan mittaan, kuinka oppilas voi auttaa sinua heidän auttamisessaan!

Kognitiivinen käyttäytymisvalmennus

Kognitiivinen käyttäytymisvalmennus tarkoittaa sellaisten jo opittujen ajatustapojen tai toimintojen muuttamista, jotka estävät kehittymistä. Kyseessä on prosessi, joka auttaa ihmisiä näkemään itsensä oikeassa valossa, mikä on hedelmällisen oppimisen keskiössä.

Miten tämä liittyy yksityisopetukseen?

Kun pääset yksityisopetuksessa vauhtiin, tapaat monia oppilaita, jotka ovat jääneet tunneilla jälkeen. Tavallisesti tällaisilta oppilailta puuttuu itseluottamusta eivätkä he näe omaa potentiaaliaan.

Käyttäytymisvalmennus voi auttaa purkamaan vastaavia kielteisiä asenteita. Jos oppilas ajattelee olevansa "liian tyhmä pärjäämään", he tekevät onnistumisen liki mahdottomaksi.

Haluaisitko ryhtyä esimerkiksi äidinkielen opettajaksi?

Hymyilevä poika koulussa.
Tehokas oppiminen edellyttää positiivista asennetta. (Kuva: Unsplash/Ben White)

Tällaisia toimintatapoja käytetään jo opetuksessa, ja tutkimukset ovat osoittaneet, että positiivinen mielentila vähentää ahdistuneisuutta ja lisää aktiivisuutta.

Työsi yksityisopettajana todistaa opiskelijoille heidän taitonsa ja hiljalleen rikkoo kielteisiä ajattelutapoja.

Tässä muutama vihje oppilaan asenteen korjaamiseen:

 • Älä epäröi tarjota neuvoja, kuinka koulun oppitunneista saa mahdollisimman paljon irti. Esimerkiksi: älä pidä opetusta itsestäänselvyytenä, ole aktiivinen ja kysy, jos et ymmärrä, ole ylpeä työstäsi, korosta ja ympyröi tärkeitä kohtia, yms.
 • Asetu heidän saappaisiinsa: miksi juuri trigonometria aiheuttaa ongelmia?
 • Ohjaa oppilasta antamatta heille vastauksia: kun oppilas pääsee oikeaan vastaukseen itse, se ei ainoastaan nosta itsetuntoa vaan auttaa myös tehtävän ymmärtämisessä.
 • Esittele heille yleisiä oppimisstrategioita, kuten muistisääntöjä, riimejä tai kuvakaavioita.
 • Kehu oppilasta, jotta he luottavat itseensä vaikket olisi paikalla.
Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Millaisia pätevyyksiä yksityisopettajuus vaatii?

Yksityisopettajilta ei vaadita tiettyjä tutkintoja tai erillistä koulutusta. Voit siis aloittaa yksityisopetuksen esimerkiksi korkeakouluopiskelijana, työn ohessa tai eläkkeellä.

Halusitpa opettaa matematiikkaa, biologiaa tai espanjaa, perusperiaate tuutoroinnille on kyseisen alan opinnot, tutkinto tai muualta hankittu pätevyys. Tutkinto-opiskelijat ovat erityisen sopivia yksityisopettajiksi, sillä he tuntevat vaadittavat kokeet kuin omat taskunsa. Korkeakouluopinnot takaavat myös tietyntasoista joustamista aikataulumielessä.

Korkeakouluun pääseminen onkin yksin jo mittari, että hallitsee käsiteltävää alaa. Heillä on taatusti myös kokemusta kokeiden tekemisestä ja esseiden kirjoittamisesta, mutta kannattaa muistaa, että korkeakouluopinnot ovat pitkä taival, jonka aikana oppii yhtä ja toista. Ensimmäisen vuoden opiskelija ei siis välttämättä tarjoa ongelmiin samankaltaisia ratkaisuja kuin viittä vaille valmis maisteri.

Vaikka tutkinto toimii tietynlaisena mittarina henkilön osaamisesta ja pätevyydestä, työuran tai akateemisen polun ulkopuolelta hankittu kokemus voi olla ihan yhtä arvokasta, kuten myös persoonasi yksityisopettajana. Hyviä opettajia ja yksityisopettajia on siis monenlaisia, mutta mikäli tähäät esimerkiksi oman opettajuuden kehittämiseen ja opettajakoulutukseen, Opettaja-sivusto esittelee opiskelijavalintoja varten luodun mallin, joka käsittelee opettajan osaamista.

Oletko joskus kilpaillut korkealla tasolla tai toiminut yrittäjänä? Tutkinnon ulkopuolelta voi saada paljon kokemusta ja osaamista, esimerkiksi johtajuustaitoja sekä itsekuria, joka auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Mitä opettaa tuutorina?

Valitsemasi oppiaihe riippuu paljon omista taidoistasi sekä yleisestä kysynnästä, mutta ennen kaikkea siitä, mikä sinua kiinnostaa.

Jos sinulla on matemaattinen tutkinto, pystyt taatusti auttamaan monia esimerkiksi ylioppilaskokeisiin valmistautumisessa. Jos olet lisäksi erittäin kiinnostunut aiheesta, pystyt välittämään oppilaaseen positiivista asennetta ja myötämielisyyttä, josta voi olla hyötyä vielä pidemmällä tähtäimellä.

Piano ja nuottikirja.
Superprofilla pystyy järjestämään opetusta monesta aiheesta, muun muassa pianonsoitosta! (Kuva: Unsplash/Lorenzo Spoleti)

Jos opintosi ovat kesken tai opiskelijan taitotaso on todella korkea, oma osaamisesi ei kuitenkaan välttämättä riitä. Voit varmasti opettaa englannin alkeita pelkkien lukio-opintojen pohjalta, mutta niillä ei pysty takaamaan laadukasta opetusta pääsykokeita varten.

Näistä syistä opetuksesta pyydettävät hinnat vaihtelevat paljon sekä opetettavien aiheiden välillä että niiden sisällä.

Kukaan muu ei voi määritellä omaa pätevyyttäsi kuin sinä. On tärkeä kieltäytyä kaikista töistä, joihin et pysty tarjoamaan mahdollisimman hyvää opetusta.

Jos siis haaveilet yksityisopettajaksi ryhtymisestä, tee se! Muista kuitenkin pitää jalat maassa ja rajata selkeästi ne taitotasot ja aiheet, joita pystyt opettamaan vaaditulla tasolla.

Haluaisitko ryhtyä esimerkiksi matematiikan opettajaksi?

Yksityisopettajan työn piirteitä

Yritetään seuraavaksi määritellä "yksityisopettaja".

Kouluttaja

Yksityisopetus keskittyy tarjoamaan opetuksellista apua, mitä on tehty historian saatossa pitkään. Ennen vanhaan yksityisopetus koski pääsääntöisesti aatelisperheitä, jossa lapsille opetettiin lukemista ja kirjoittamista.

Vastaavanlaista toimintaa on ollut aina, eikä se ole vaatinut erillistä määrittelyä tai tiettyä termiä; köyhempienkin perheiden lapset ovat kasvaneet omalla alallaan oppipojista mestariksi valvovan silmän alla.

Yksityisopetus tähtää siis tänä päivänä samaan kuin aiemminkin: tiedon ja taidon siirtämiseen henkilöltä toiselle, jotta he pystyvät ylittämään esteet ja saavuttamaan tavoitteensa.

Valmentaja

Yksityisopetuksen luonnetta voisi kuvailla myös valmennukseksi, ja termiä käytetäänkin tietynlaisen opetuksen yhteydessä, esimerkkinä valmennuskurssit.

Opetuskontekstissa valmennus tarkoittaakin oppilaan auttamista hyödyntämään opittuja taitoja käytännössä, kunnes ne tulevat selkärangasta. Valmennuksen voi nähdä opettamista aktiivisempana toimintana, joka tarjoaa oppilaalle oikeat työkalut ja laittaa hänet oikeanlaisiin tilanteisiin, jossa hän voi hyödyntää jo oppimaa tietoa. Valmentaja on oppilaan kanssa samalla tasolla ja haastaa opiskelijaa löytämään oikeat vastaukset, ei niinkään tarjoa niitä.

Hyvä valmentaja myös kannustaa oppilastaan ja kehittää tämän itsevarmuutta sekä itseohjautuvuutta.

Mistä yksityisopetus sitten muodostuu?

Yksityisopettaja tai tuutori keskittyy tiettyyn oppiaineeseen tai erikoisalaan. He voivat olla opiskelijoita, päteviä opettajia tai alan ammattilaisia – yksityisopettajia kasvaa monissa paikoissa.

Vanhanaikaisesta opetuksesta poiketen yksityisopettaja soveltaa osaamaansa tietoa ja ajattelee laatikon ulkopuolelta opetusstrategioita. Kullekin räätälöity opetus onkin tehokkain tapa oppia.

Kaksi naista vastakkain pöydän ääressä.
Yksityisopetuksessa kouluttajan, valmentajan ja opettajan roolit yhdistyvät asiakkaan tarpeiden mukaan. (Kuva: Unsplash/Christina @ wocinechchat.com)

Kuten valmentaja, yksityisopettaja ei toista ja tarjoa koulussa opetettavaa tietoa, vaan ohjeistaa oppilasta löytämään sen itse. Yksityisopettajat tarjoavat erilaista opetusta oppilaan tai vanhempien toiveiden mukaan:

 • Akateeminen tuki: yksityisopettaja auttaa oppilasta yhdessä tai useammassa oppiaineessa kouluopetuksen rinnalla.
 • Kotitehtäväapu: yksityisopettaja tarkistaa oppilaan kotitehtävät ja auttaa aiheeseen liittyvien ongelmien kanssa.
 • Yksityistunnit: yläkäsite, joka viittaa oppilaan auttamiseen tietyssä oppiaineessa tai koulun ulkopuolisessa aiheessa.

Hintojen korjaus

Yksityisopetuksen hinnoittelu nojaa muutamaan muuttujaan:

 • Ammattitaito: oletko pätevä aineenopettaja vai tutkinto-opiskelija? Vai haluatko opettaa esimerkiksi espanjaa, koska olet kaksikielinen?
 • Opiskelijan taso: kuinka vanha opiskelija on? Onko hän ala- tai yläkoulussa vai lukiossa? Tähtääkö hän ylioppilaskirjoituksiin?
 • Tunnin kesto: haluaako oppilas 45 vai 90 minuutin tunteja?
 • Kokemus: kuinka kauan olet toiminut yksityisopettajana? Oletko aloittelija? Onko sinulla suosittelijoita?
 • Sijainti: nykyään etäopetus on kovassa nousussa, mutta suuremmissa kaupungeissa kilpailu on kovempaa, mikä voi näkyä hinnoissa.

Jos olet aloitteleva yksityisopettaja, kannattaa perehtyä jo tarjolla olevan opetuksen hintatasoon ja verrata sitä omaan osaamiseen ja odotuksiin. Älä myöskään pelkää keskustella hinnoistasi asiakkaan kanssa: pystytkö tarjoamaan suuremmista paketeista alennusta? Ovatko etätunnit lähitunteja halvempia?

Rahasta ja palkkiosta keskusteleminen on pitkään ollut pieni tabu, mutta onneksi se on vähenemään päin. Älä siis pelkää kysyä ja tiedustella – yrittänyttä ei laiteta.

Tiivistetysti:

 • Hyvä yksityisopettaja on ennen kaikkea joustava. Pystyt siis tarjoamaan mahdollisimman hyvää opetusta kaikissa tilanteissa.
 • Yksityisopettajan tulee muodostaa molemminpuolinen luottamus asiakkaaseen.
 • Opettajan tulisi pystyä tarjoamaan kognitiivista käyttäytymisvalmennusta oppilaan hyödyksi.
 • Yksityisopettajuus ei edellytä pätevyyksiäammattitaitoa voi hankkia monella tapaa.
 • Yksityisopetuksen hinnat vaihtelevat muun muassa opetettavan aiheen, kokemuksen ja sijainnin mukaan.

Toivottavasti tämä artikkeli auttoi ymmärtämään yksityisopetukseen liittyviä muuttujia ja opit lisää yksityisopettajan työstä!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.