Opetettavan aiheen teknisen ymmärryksen lisäksi hyviltä yksityisopettajilta vaaditaan monia muita ns. pehmeitä ja kovia taitoja.

Pehmeät taidot tarkoittavat henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka voidaan lukea persoonallisuuspiirteiksi: empatiakyky, kommunikaatio tai kriittinen ajattelu. Kovat taidot taas viittaavat kokemuksen ja koulutuksen kautta hankittuihin kykyihin ja taitoihin.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajan osaamisella on suuri merkitys oppilaan menestyksessä ja heidän kehittymisessään. Tästä syystä yksityisopetuksesta onkin kasvanut yksi opettajien yleisimmistä työvaihtoehdoista.

Käymme seuraavaksi läpi kaikille tuutoreille keskeisiä taitoja ja lähestymistapoja. Opetit sitten matematiikkaa, englantia, kemiaa tai viulunsoittoa, artikkeli tarjoaa sinulle toivottavasti uusia ideoita ja apua ongelmatilanteisiin. Ryhdy siis vaikkapa matematiikan opettajaksi jo tänään - se on helppoa!

Tyttö Macbook-kannettavan ääressä.
Etätunnit vaativat sopeutumiskykyä sekä oppilaalta että opettajalta. (Kuva: Unsplash/Annie Spratt)
Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Yksityistuntien organisointi

Kun olet päässyt osaamisesi markkinoinnissa alkuun ja löytänyt oppilaita, on aika aloittaa tuntien pitäminen.

Vakiintuneet opetustavat ovat tärkeitä, mutta niitä pitää muistaa soveltaa oppilaan tavoitteiden, odotusten ja tarpeiden mukaan. Tästä on huomattavia hyötyjä oppimisen tehostamisessa.

Opettamisen ydinajatus on jotakuinkin sama aiheesta riippumatta: miten saada viesti välittymään oppilaalle mahdollisimman tehokkaasti. Prosessin suunnittelussa ja valmistelussa meneekin varsinkin aloittelevilla opettajilla paljon aikaa, ja se tulee tehdä huolella. Organisointikykysi, käyttämäsi aika ja omistautumisesi näkyvät kaikki tarjoamassasi opetuksessa, etkä voi improvisoida tunnin sisältöä ja harjoituksia lennosta.

Hyvä valmistautuminen osoittaa ahkeruutta ja parantaa asemaa opettajana.

Kannattaa muistaa, että kontakti- ja etäopetuskerroilla ei voi aina soveltaa samaa lähestymistapaa. Älä siis kierrä kehää vaan lähesty tunteja aina samasta suunnasta. Monipuoliset tehtävät ja ympäristöt tehostavat oppimista, ja saat itsekin opetuksesta enemmän irti.

Organisointi on keskeinen taito kaikkien yrittäjien arjessa, niin myös yksityisopettajien, halusit sitten tarjota laadukasta verkko-opetusta tai panostaa monimuotoiseen opetukseen.

Psykologinen lähestymistapa esteiden ylittämiseen

Jos koet ymmärtäväsi edessä istuvaa oppilasta, olet ottanut ison askeleen eteenpäin opetusprosessissa.

Voit sopia potentiaalisen asiakkaan kanssa ennen varsinaisen opetuksen aloittamista alustavan tapaamisen selvittääksesi hänen odotuksensa ja oppimistyylinsä sekä esitellä omia näkökulmiasi. Näin lähestyt opetusta perusteellisesti ja monipuolisesti; myös vanhemmat kannattaa sisällyttää prosessiin.

Selkeän tavoitteen asettaminen heti yhteistyön aloittaessa selkeyttää tehtävääsi ja tarjoaa oppilaalle konkreettisen maalin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi

 • kurssiarvosanan parantaminen puolikkaalla tai kokonaisella arvosanalla
 • uusintatentin läpäiseminen
 • tietyn aihealueen täydellinen hallinta
 • tutkinnon hankkiminen ennen määräaikaa.

Kysy siis avoimesti, mikä yksityisopetuksen tarpeen herätti ja mihin oppilas tähtää. Selvitä myös yksittäiset ongelmakohdat, joihin voitte keskittyä ensimmäisestä tunnista alkaen. Keskustelkaa, minkälaisista harjoituksista oppilas tykkää, niin voit jo hahmotella tulevaa opetusta.

Muista olla asiakkaan kanssa aina positiivinen: painota hänen onnistumisiaan ja kohota hänen itseluottamustaan askel kerrallaan. Asettakaa päätavoitteen lisäksi pienempiä välitavoitteita, ja nauttikaa yhdessä niiden saavuttamisesta. Muista, että yksityistunnit ovat oppilaalle ylimääräinen, koulun ulkopuolinen tukitoimi, johon hän panostaa aikaa ja resursseja.

Tuo myös oma persoonasi opetukseen mukaan; mitä luonnollisempi olet opetustilanteessa, sitä luonnollisempaa se on myös oppilaalle. Älä pelkää hymyillä, naureskella ja vitsailla, jos siltä tuntuu.

Ryhdy esimerkiksi äidinkielen opettajaksi jo tänään!

Iloisia nuoria aikuisia pöydän ääressä.
Tukiverkosto ja positiivisuus auttavat vaikeiden asioiden käsittelyssä. (Kuva: Unsplash/Brooke Cagle)
Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Yksityistunnit räätälöidyssä paketissa

Yksityisopetuksen oppimissuunnitelma nojaa muutamaan muuttujaan:

 • Oppilaan taso: ala-astelaisen ja lukiolaisen väliin mahtuu lukuisia kursseja, luokka-asteita ja oppimiskokemuksia. Ota ne kaikki huomioon oppilaskohtaisesti ja muovaa opetustasi.
 • Oppilaan persoonallisuus: tutustu oppilaan mieltymyksiin, harrastuksiin ja ajatuksiin. Älä teetä vasten hänen tahtoaan tehtäviä, joita hän vihaa, ellei ole aivan pakko. Lähes kaikkiin tilanteisiin ja aihealueisiin löytyy monia lähestymistapoja, sinun tulee vain paikantaa ne, jotka toimivat.
 • Opetuksen tavoitteet: opetuksen sisältö ja opetustavat riippuvat pitkälti oppilaan tavoitteista. Jos tarkoituksena on päästä uusintakokeesta läpi seuraavalla viikolla, intensiivisempi kertaus on varmasti paikallaan. Kotiläksyavun voi puolestaan aloittaa rauhallisemmin, tutustua oppilaaseen pitkäjänteisemmin ja muovata opetustavat sen mukaisesti.

Tasapainottele siis tilanteesta riippuen oppimis- ja kertaamisvaiheen välillä; kertaaminen on helppo valinta ennen koetta, mutta toisille se voi olla tarpeen yleisestikin. Kumulatiivisen tiedon varaan rakentuvissa aineissa, kuten matematiikassa, perusteiden hallinta on kaikki kaikessa uuden opettelussa. Voi myös olla, että oppilas pärjää tunneilla hyvin mutta etenee liiankin innokkaasti aiheesta seuraavaan, eikä enää muista koetilanteessa alkukurssin asioita.

Pitkäaikaisasiakkaat

Pitkäaikaiset asiakkaat ovat kaikkien osapuolten kannalta parhaita. Tuutorina tutustut oppilaaseen, muovaat opetustasi hänelle sopivaksi ja tienaat siinä sivussa säännöllisesti; oppilas puolestaan hyötyy räätälöidystä opetuksesta, kokee olonsa levolliseksi tutun opettajan seurassa ja menestyy sitä kautta paremmin.

Tunnit kannattaa lähtökohtaisesti suunnitella säännöllisiin jaksoihin, esimerkiksi kerta viikkoon, ja välttää pidempiä taukoja tuntien välissä. Säännöllinen rytmi mahdollistaa vanhan ja uuden tiedon yhdistelemisen paremmin, kun molemmat ovat samalla sivulla.

Oransseja muistilappuja harmaalla puupöydällä.
Opetuksen organisointi ja suunnittelu heti alkuun takaa parhaan tuloksen. (Kuva: Unsplash/Kelly Sikkema)

Tällainen aikataulu ei kuitenkaan aina ole mahdollinen, esimerkiksi harrastus-, perhe- tai taloussyistä, mutta siihen kannattaa silti pyrkiä. Kun varmistut asiakkaan kanssa tuntien aloittamisesta, sopikaa jo ennakkoon opetuksen määrä ja aikataulu. Näin molemmat pystyvät varautumaan tunteihin ennakkoon ja suunnitella ne osaksi omaa kalenteria.

Alustava tapaaminen ennen ensimmäistä virallista opetuskertaa onkin paras ajankohta kartoittaa vahvuuksia ja kehityskohteita, suunnitella aikataulua ja asettaa tavoitteita. Se toimii myös hyvänä tilaisuutena vakuuttaa oppilas ja hänen perhe omista taidoistasi, olivatpa ne sitten opinnoista tai niiden ulkopuolelta hankittuja.

Itsenäinen oppija

Yksityisopetus on osa laajempaa oppimisprosessia. Tarkoituksesi on tarjota asiakkaan kaipaama apu hänen ehdoillaan ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Hän ei siis tule nojaamaan opeissaan pelkästään sinuun, vaan tarkoituksena on saavuttaa taso, jolla oppilas pärjää itsenäisesti.

Kuinka paljon se vaatii aikaa, riippuu pitkälti edessäsi istuvasta oppilaasta, mutta sinun tehtäväsi on tarjota hänelle tarvittavat avaimet. Muista, minkä takia ryhdyit tuutoriksi: haluat auttaa oppilaita heidän ongelmiensa kanssa ja tavoitteiden saavuttamisessa.

On tärkeää, että hallitset oman aihealueesi kattavasti ja voit harjoittaa sitä ammattina, mutta tavoitteenasi on opettaa oppilaita oppimaan ja menestymään. Kun oppilas kehittyy ja ylittää esteensä, hän huomaa pärjäävänsä yksin ja voi sitä kautta hyödyntää hankittua tietoa sekä toimivia oppimisstrategioita. Vakuuta siis kaikille oppilaille, että he ovat kuskin paikalla oppimisessa, et sinä. Ylen oppimis-artikkeli tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman itseohjautuvuuden merkitykseen ja sen opetukseen nuoresta pitäen.

Yksityisopettajan pitää tarjota oppilailleen vaaditut taidot mutta myös tavat, joilla hyödyntää niitä. Ilman sitä oppilaasta ei kasva itsenäistä oppijaa. Opettajan työ sisältää siis paljon huomioitavaa.

Kynänmuotoinen keltainen kyltti, jossa lukee "Love to learn".
Yksi tuutorin tehtävistä on opettaa asiakasta oppimaan ja mahdollisesti myös pitämään siitä. (Kuva: Unsplash/Tim Mossholder)

Tiivistetysti:

 • Hyvä yksityisopettaja on omistautunut ja järjestelmällinen, kouluttaja ja havainnoija.
 • Hänen pitää pystyä tunnistamaan ja määrittelemään oppilaan ongelmakohdat ja räätälöidä opetustaan.
 • Oppilaiden kanssa työskentely nojaa heidän haluunsa edetä opinnoissa ja nostaa suoritustasoa.
 • Hyvä yksityisopettaja pystyy tarjoamaan vaadittavat taidot menestyä ja keinot niiden hyödyntämiseen, tavoitteena itsenäinen oppijuus.

Tuutorilla on siis oltava

 • hyvät kommunikointitaidot
 • innokkuutta ja kiinnostusta opettamiseen
 • positiivinen asenne
 • kyky kuunnella oppilaita ja mukautua heidän tarpeisiinsa
 • kunnioitusta oppilaita ja muita opettajia kohtaan.
>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.