Venäjä kuuluu 270 miljoonalla puhujallaan maailman suurimpien kielten joukkoon, ja sillä on vahva jalansija monissa Euroopan maissa, myös Suomessa. Venäjänkieliset muodostavat Suomessa merkittävän kielivähemmistön, ja erityisesti Etelä- ja Itä-Suomessa on tarvetta venäjän moniosaajille. Myös venäjän kielet opettajat löytyvät tarvelistan kärkipäästä, onhan heidän tehtävänään kouluttaa tulevaisuuden venäjän taitajia.

Tästä syystä keskitymme tässä artikkelissa venäjän kielen opettajuuteen. Artikkelin luettuasi tiedät kaiken tarvittavan matkasta kohti venäjän opettajan ammattia, kuten sen, minkälaisia opintoja aineenopettajilta vaaditaan, missä venäjän opettajaksi voi kouluttautua ja missä muualla venäjän osaamista voi hyödyntää.

Tarkoitus onkin tarjota jokaiselle jotakin: koulumaailmassa opettaminen vaatii lähtökohtaisesti korkeakoulututkinnon suorittamista, joten fokus on venäjän kielen opiskelussa, mutta on myös muita väyliä, joissa opetusta voi tarjota ilman varsinaista pätevyyttä.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Venäjä
Anna
5
5 (2 arvostelua)
Anna
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elena
Elena
75€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Irina
5
5 (2 arvostelua)
Irina
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Alina
Alina
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Julia
Julia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Päivi
Päivi
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Yulia
Yulia
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kristina
5
5 (1 arvostelua)
Kristina
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Anna
5
5 (2 arvostelua)
Anna
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elena
Elena
75€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Irina
5
5 (2 arvostelua)
Irina
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Alina
Alina
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Julia
Julia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Päivi
Päivi
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Yulia
Yulia
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kristina
5
5 (1 arvostelua)
Kristina
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Kielenopettajan pätevyys

Suomessa päteviltä aineenopettajilta vaaditaan kolme asiaa: korkeakoulututkinto, opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Venäjän kohdalla tämä tarkoittaa siis venäjän kielen sekä opettamisen opintoja yliopistossa.

Opintojen laajuus määrittää sen, missä opettajana voi työskennellä. Perusopetuksen eli ala- ja yläasteen opettajalta vaaditaan 60 opintopisteen laajuisia perus- ja aineopintoja opetettavasta aineesta. Käytännössä nämä mahtuvat venäjän kielen kandidaatin tutkintoon. Lukion opettajilta vaaditaan puolestaan vähintään 120 opintopisteen laajuisia opintoja, eli perus- ja aineopintojen lisäksi syventäviä opintoja.

Nämä ovat perusvaatimukset, joihin liittyy kuitenkin hieman pelivaraa. Jos yhdestä opetettavasta aineesta löytyy 120 opintopisteen edestä opintoja, kaikkia opetettavia aineita voi opettaa myös lukiossa. Tämä aukeaa ehkä paremmin esimerkin avulla:

  • Matti Meikäläinen on opiskellut yliopistossa 60 opintopistettä venäjän kieltä ja sen lisäksi opettajan pedagogiset opinnot. Matti pystyy opettamaan venäjää vain perusopetuksessa.
  • Eija Esimerkki on opiskellut yliopistossa 60 opintopistettä venäjän kieltä ja sen lisäksi opettajan pedagogiset sekä 120 opintopistettä englannin kieltä. Eija pystyy opettamaan venäjää (ja englantia) perusopetuksessa ja lukiossa.

Ja jotta tilanne ei olisi liian yksinkertainen, tähän liittyy korkeakoulukohtaisia eroja: jotkut oppilaitokset tarjoavat kielistä eri linjoja (esimerkiksi kulttuuri- ja käännös-linjat), eikä käännösopintoja välttämättä lasketa opetettavan aineen opintoihin, vaikka niitä olisi opiskellut 300 opintopisteen edestä.

Onneksi opettajan pedagogiset opinnot ovat yksinkertaisempi kokonaisuus: vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot. Niin sanotut ”opeopinnot” sisältävät teoriaopintojen lisäksi käytännön harjoittelua lähialueen kouluissa. Yleensä opetusharjoitteluita on yhteensä neljä, mutta opintojen toteutuksessa on myös korkeakoulukohtaisia eroja.

Eiköhän tämä riitä opintopisteiden ja poikkeusten pyörittelystä! Otetaan seuraavaksi käytännönaskel eteenpäin kohti konkreettista opiskelua.

Punainen tutkintokansio, jossa yliopiston kultainen logo
Suomessa opettajan ammattiin on tarkat vaatimukset. (Kuva: Unsplash/Yuhan Du)

Venäjän opettajan opinahjot

Venäjän opettajilta vaaditaan luonnollisesti erinomaista venäjän kielen taitoa, jonka hankkimiseen on kaksi yleistä tapaa: koulunpenkki tai koti. Monet suomalaiset venäjän opiskelijat ovat aloittaneet opiskelun ala-asteella ja jatkaneet sitä läpi lukion. Suomen yliopistoista löytyy kuitenkin myös monia opiskelijoita, joille venäjän on (toinen) äidinkieli. Yliopistoon tarvittavan taidon voi siis hankkia eri tavoin, mutta kieli pitää olla hyvin hallussa, jos sitä mielii opiskella korkeakoulussa.

Suomessa venäjän kieltä voi opiskella monessa paikassa: Helsingin yliopistossa, Turun yliopistossa, Åbo Akademissa, Tampereen yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa sekä Jyväskylän yliopistossa. Yliopistojen välillä on paljon sisältöeroja:

  • Helsingin yliopistossa tarjotaan venäjän kielestä ja kulttuurista sekä kandi- että maisteriohjelma. Tarjolla on luonnollisesti myös opettajan pedagogisia opintoja, joten se sopii hyvin kaikille opettajuudesta haaveileville.
  • Turun yliopistossa venäjää voi opiskella (tällä hetkellä) vain sivuaineena, joihin voi hakea kielikokeella tai aiempien opintojen ja kielitaidon kautta.
  • Åbo Akademissa venäjää on tarjolla sekä pää- että sivuaineena, ja pääaineopinnot on jaettu yleiseen kielilinjaan sekä aineenopettajalinjaan.
  • Tampereen yliopistosta löytyy pää- ja sivuaineopintoja: venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandiohjelma tarjoaa laajat perustaidot, ja maisteriohjelmassa erikoistutaan joko kulttuurin tai kääntämisen puolelle.
  • Itä-Suomen yliopistossa venäjää voi opiskella Joensuun kampuksella sekä pääaineena että sivuaineena. Kandidaatinopinnot ovat Tampereen yliopiston tapaan kaikille yhteiset, ja maisterivaiheessa suuntaudutaan joko kulttuuri- tai käännöslinjalle.
  • Jyväskylän yliopiston tarjonta eroaa hieman edellisistä: venäjää voi opiskella pää- ja sivuaineena, mutta pääaineopinnot on jaettu kahtia aineenopettajien ja monialaisten kieliasiantuntijoiden linjoihin.
Kolme oppilasta pitämässä valmistujaishattujaan käsissään
Suomalaista yliopistokoulutusta ja opetusta arvostetaan ympäri maailmaa. (Kuva: Unsplash/Leon Wu)

Venäjän opettajaksi voi siis opiskella ympäri monessa eri yliopistossa. Valtaosassa opintoja on tarjolla pääaineena (sekä kandidaatti- että maisteriohjelma), mikä antaisi opettajalle pätevyyden opettaa sekä perusopetuksessa että lukiossa. Toki esimerkiksi Turun yliopistossa voi opiskella venäjää pitkänä sivuaineena (n. 60 op), tähän kylkeen aineenopettajan pedagogiset opinnot (n. 60 op), ja lukiopätevyyden voi hankkia sitten pääaineena opiskeltavasta aineesta.

Muista kuitenkin aina tarkistaa oppiahjon omat kotisivut, kun perehdyt vaihtoehtoihin tarkemmin! Korkeakoulujenkin opetussuunnitelmat elävät ja muuttuvat, ja tämänkin artikkelin tietoihin tulee varmasti lähivuosina muutoksia.

Entä jos takataskusta löytyy jo opetettavan aineen opinnot mutta pedagogiset puuttuvat? Ne voi hankkia erillisinä opintoina. Pääset alkuun, kun googlaat "erilliset aineenopettajan pedagogiset opinnot". Venäjän kielen osalta vaihtoehtoja ovat muun muassa Helsingin ja Itä-Suomen yliopisto.

Helsingin yliopistossa venäjän kielelle oli varattu vuonna 2022 kolme aloituspaikkaa; Itä-Suomen yliopistossa yhteensä viisi ruotsin, saksan ja venäjän kielille. Aloitusmäärät ovat pieniä, mutta niitä ei kannata säikähtää: myös hakijamäärät ovat viime vuosina olleet melko maltillisia. Ota yhteyttä yliopistoihin, jos kiinnostuit erillisten opeopintojen suorittamisesta!

Henkilöitä istumassa tuoleilla
Opettajan pedagogisten opintojen pääpaino on käytännön opetusharjoitteluissa, joita tehdään useampi opintojen aikana. (Kuva: Unsplash/Sam Balye)

Yksityisopetus

Tähän mennessä olemme keskittyneet juuri aineenopettajan pätevyyden hankintaan. Venäjää pystyy kuitenkin opettamaan myös koulumaailman ulkopuolella, joten ei hätää, vaikkei sinulta löytyisi varsinaista opettajan pätevyyttä!

Suomessa yksityisopetusta voi tarjota kuka tahansa, ja silloin voit vakuuttaa asiakkaan muutenkin kuin säihkyvillä tutkinnoilla. Yksi asiakas voi kaivata kotiläksyapua, jolloin venäjän lukio-opinnot voivat riittää. Toinen voi haluta hioa ääntämistään, jolloin natiivi venäjänkielinen on usein paras apu. Kolmas voi puolestaan haluta oppia venäjää työelämää varten, jolloin venäjää osaava insinööri tarjoaa loistavan vaihtoehdon.

Yksityisopetuksessa onkin tärkeä markkinoida itseään oikein ja pelata omilla vahvuuksilla – mieti, mitkä osa-alueet ovat sinulle vahvimpia, miksi pyrit opetusalalle ja missä kysyntä piilee. Jos esimerkiksi nautit erityisesti lasten kanssa työskentelystä, painota sitä tarjonnassasi ja keskity hauskoihin, lapsille sopiviin opetustapoihin.

Joukosta voi erottua myös hyvällä profiililla. Jos yksityisopettajia on paljon tarjolla, profiilien selaamiseen ei käytetä turhaa aikaa. Panosta siis kuvaukseesi ja profiilikuvaasi, ja jos et luota suomen kieleesi täysin, lähetä kuvauksesi oikolukijalle – kirjoitusvirheet ja nopeasti hutaistu profiili syövät äkkiä uskottavuutta.

Myös hinnoittelua kannattaa miettiä: kuinka arvokasta aikasi on ja miten kauan tuntien suunnittelu vie aikaa? Saman aineen opettajien välillä voi olla kymmenienkin erojen eroja; kallis yhdistetään usein hyvään opetukseen, mutta edullisestikin voi löytää erinomaisen opettajan. Lukiotason venäjän tunnin suunnittelu voi viedä 60 minuuttia, kotiläksytarkistuksen taas 5 minuutta, jolloin hintaero ei kerro niinkään opetuksen laadusta vaan sen sisällöstä.

Suomessa on monia väyliä tarjota yksityisopetusta, joista Superprof on helpoimmasta päästä. Voit luoda profiilisi maksutta vain muutamalla klikkauksella, ja sinulla on yksityisopettajana vapaat kädet luoda profiilisi, markkinoida itseäsi ja hinnoitella palveluitasi. Mikä parasta, Superprof ei toimi laskutuksessa välikätenä – tarkoituksena on vain tuoda yksityisopettajat ja asiakkaat yhteen.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.