Venäjän kielellä on Suomessa pitkät juuret. Ennen itsenäistymistä oli ajanjaksoja, jolloin se oli kaikille pakollinen oppiaine, mutta sittemmin sen opiskelu on ollut pääosin vapaaehtoista. Kielen suosio ja suomalaisten kiinnostus sitä kohtaan ovatkin heitelleet historian saatossa paljon, mikä on jatkunut myös 2020-luvulle: Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa monen kohdalla siihen, mitä venäjän kielestä ajattelee ja miten kiinnostavalta se tuntuu.

Vaikka kieli on kokenut kolauksen, sillä on silti vahva asema Suomessa, sen opiskelulle on monia hyviä syitä, ja sen osaajia tullaan tarvitsemaan paljon myös tulevaisuudessa. Pohdimme tässä artikkelissa näitä asioita ja myös sitä, miksi juuri venäjän kielen opettajaksi ryhtyminen kannattaa vuonna 2022.

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Venäjä on Suomessa vahvasti läsnä

Venäjän kielen opiskelun huippuvuodet osuvat Suomessa 1980-luvulle ja erityisesti sen alkupuolelle. Kiinnostus kieltä kohtaan ja opiskelijoiden määrä laskivat hitaasti mutta varmasti 2000-lukua kohti, eikä käyrä ole lähtenyt varsinaiseen nousuun, vaikka venäjän osaajille on tänä päivänä enemmän tarvetta kuin koskaan aikaisemmin.

Venäjään puhuu maailmalla yhteensä noin 275 miljoonaa ihmistä ja äidinkielenään 163 miljoonaa – näillä luvuilla se on maailman 8. puhutuin kieli. Neuvostohistorian myötä sitä ei puhuta pelkästään Venäjällä, vaan se on virallinen kieli myös muun muassa Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä, ja sen puhujiin voi törmätä esimerkiksi Virossa, Armeniassa, Moldovassa ja tietysti Suomessa.

Täällä meillä Venäjä on kolmanneksi puhutuin kieli suomen ja ruotsin jälkeen – noin 87 000 henkilöä puhuu sitä äidinkielenään eli noin 1,6 % väestöstä. Eniten venäjänkielisiä asuu Etelä- ja Itä-Suomessa, kuten Helsingissä, Lappeenrannassa, Imatralla ja Kotkassa.

Venäjän kielellä ei ole huomattava asema vain Suomen maassa vaan myös suomen kielessä. Venäjän kielestä tai sen vanhemmista kehitysvaiheista on lainattu arviolta noin tuhat sanaa, joista monet ovat vakiintuneet yleiskieleen, esimerkiksi majakka, savotta ja kolpakko. Venäjällä on näppinsä pelissä myös monissa murresanoissa: tökötti on peräisin venäjän sanasta djogot ja jässikän juuret ovat sanassa jastsik.

Raamatun aukeama tummalla taustalla
Monet uskonnolliset sanat on lainattu historian saatossa venäjän kielestä, kuten pakana, pappi, raamattu ja risti. (Kuva: Unsplash/Aaron Burden)

Miksi venäjän kielen opiskelu kannattaa?

Monet opiskelevat alakoulussa ensimmäisenä vieraana kielenään englantia, mutta monissa kouluissa voi sen sijaan opiskella esimerkiksi saksaa, venäjää tai ruotsia. Venäjän opiskelu onnistuukin Suomessa aina esiopetuksesta korkeakouluun saakka – pääaineena sitä voi opiskella esimerkiksi Helsingin yliopistossa. Mutta miksi kaikkien tulisi ainakin harkita venäjän opiskelua?

Venäjän kielellä on merkittävä asema Suomen lisäksi myös maailmalla. Venäjän kieltä puhutaan monessa Euroopan maassa, ja niillä kaikilla on paljon tarjottavaa kulttuurisesti. Eri kulttuureihin voi kuitenkin olla vaikea päästä sisään ilman venäjän kielen osaamista. Toki tietoa löytyy paljon myös englanniksi ja suomeksi, mutta kyrillisten aakkosten ja venäjän osaaminen tarjoaa täysin uudenlaisia mahdollisuuksia. Venäjä on lisäksi yksi internetin käytetyimmistä kielistä, ja siellähän kaikki tänä päivänä tapahtuu.

Venäjän kielen osaamiselle riittää kysyntää myös konkreettisella tasolla. Tavallisessa arjessa venäjästä voi hyötyä esimerkiksi kaupassa, kouluissa, sairaaloissa, matkailussa ja viranomaisten kanssa asioidessa. Venäjän kielen osaaminen voi siis helpottaa työnsaantia erityisesti Etelä- ja Itä-Suomessa, joista venäjänkielisiä löytyy eniten.

Vettä, jonka taustalla havumetsää
Venäjän kielen vahva asema Suomessa sekä venäjän osaajien tarve ovat molemmat hyviä syitä opiskella venäjää. (Kuva: Unsplash/JM Piqué)

Venäjä on perinteisesti ollut Suomelle myös tärkeä kauppakumppani ja matkailumaa. Suomeen on tuotu vuosien saatossa paljon muun muassa venäläistä puuta, öljyä ja maakaasua, ja Suomesta on vastavuoroisesti viety monenlaisia tavaroita ja palveluita, kuten teollisuuden koneita. Myös matkailun saralla ovet olivat pitkään molempiin suuntiin auki: itänaapuri on ollut helppo ja suosittu matkailumaa suomalaisille, ja venäläinen turismi on kukoistanut Suomessa erityisesti viimeisen 20 vuoden aikana.

Kuluneen vuoden maailmapolitiikka ja Venäjän hyökkäyssota kuitenkin käänsivät tilanteen päälaelleen. Tästä huolimatta tarvetta venäjän osaamiselle on, ehkä aiempaa enemmänkin. Ukrainan sota voi leimata koko kielen, mutta on hyvä muistaa, että venäjä on kokonaisten kulttuurien ja monien eri maiden kieli – myös sodan vastustajien.

Venäjää tarvitaan yhä enemmän käännös- ja tulkkaustilanteissa, ja myös venäjäntaitoisille opettajille riittää kysyntää esimerkiksi ukrainalaisten ja venäläisten pakolaisten kanssa. Venäjän taito tulee olemaan tärkeässä roolissa myös jatkossa: sitä tarvitaan rauhanneuvotteluissa molemmin puolin, ja ilman sitä naapurimaan ajattelun ymmärtäminen on mahdotonta.

Vaikka siis venäjä ei tällä hetkellä vaikuta maailman trendikkäimmältä kieleltä, sen opiskelulla on monia hyviä syitä. Venäjän opetus ei tule tulevaisuudessa myöskään loppumaan, maiden pitkä yhteinen historia ja huomattava kielivähemmistö takaavat sen.

Punatukkainen nainen mustassa topissa taulun edessä
Venäjän kielen tuutori voi tarjota esimerkiksi kotiläksyapua, ääntämisvalmennusta tai kokonaisvaltaisempaa opetusta. (Kuva: Unsplash/ThisisEngineering RAEng)

Miksi opettajaksi ryhtyminen kannattaa?

Venäjän osaamisesta voi hyötyä esimerkiksi kaupan alalla ja turismissa sekä monissa arjen tilanteissa. Yksi ala, jolla venäjän osaamista tarvitaan, on opettaminen. Tässä muutamia hyviä syitä, miksi venäjän opettajaksi kannattaa siis ryhtyä:

  • Palkitsevuus. Monet päätyvät opettajan uralle, sillä he viihtyvät lasten ja nuoren parissa. Yksi opettajan työn parhaita puolia onkin seurata lasten ja nuorten kehitystä kohti täysmittaisia kansalaisia. ”Nuoret ovat tulevaisuus” on klisee mutta samalla totuus, ja opettajilla on tärkeä rooli siinä, minkälaisia nuoria oppilaista kasvaa.
  • Monipuoliset työllisyysnäkymät. Opettajan yhdistää helpoiten ala- tai yläasteelle tai lukioon, joissa iso osa opettajista työskenteleekin. Mikäli lapset ja nuoret eivät kuitenkaan ole oma ykkösyleisö, venäjää voi opettaa myös aikuiskoulutuksessa tai yksityisellä puolella. Monet tahot tarjoavat esimerkiksi venäjän kielikursseja, ja yksityisopetus on myös varteenotettava vaihtoehto.
  • Oman kiinnostuksen jakaminen. Omat suosikkiopettajani olivat usein sellaisia, joista huokui kiinnostus opetettavaa ainetta kohtaan. Opettajana pystyykin suunnittelemaan tunneista itsensä näköiset, ja oma intohimo tarttuu oppilaisiin helposti.
  • Vaikutusmahdollisuudet. Opettajana pystyy siis vaikuttamaan oppilaisiin ja heidän kehitykseensä, mutta venäjän kohdalla opettaja vaikuttaa myös kuvaan ja asenteisiin venäjän kielestä. Tällaisena aikana opettajilla onkin tärkeä rooli pitää kieli irrallaan maailmanpolitiikasta ja korostaa sen monipuolisuutta, tärkeyttä ja kauneutta.
  • Pitkät lomat. Kaikkihan sen tietävät, että opettajilla on pitkät lomat, mikä voi myös houkutella alalle. Lyhyempiä lomia on parin kuukauden välein, ja pitkinä kesälomina akut kerkeävät latautua hyvin tulevaa syksyä varten.
  • Hyvä palkka. Kielenopettajan peruspalkka osuu suomalaisten keskipalkan tienoille ja kaikilla lisillä höystettynä reilusti sen yläpuolelle. Yksityispuolella pystyy puolestaan vaikuttamaan siihen, kuinka paljon tunneistaan laskuttaa: aloitteleva yksityisopettaja voi hinnoitella yksittäisen tunnin esimerkiksi 20 euroon, mutta vaativimpien aiheiden opettaminen ja työkokemus voi nostaa sen lähemmäs 50 euroa tai jopa sen yli!

Venäjän kielestä kiinnostuneiden olisikin hyvä jatkaa harrastuneisuuttaan vallitsevasta maailmantilanteesta huolimatta. Venäjän osaajat pystyvät tukemaan esimerkiksi Ukrainaista ja Venäjältä tulleita pakolaisia, ja pitkällä tähtäimellä opettajat muovaavat tulevaisuuden venäjän osaajia.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.