Oletko kiinnostunut venäjän opettamisesta, mutta pohdit vielä opettajien työtilannetta? Venäjän kielen taitajille on Suomessa tarvetta nyt ja tulevaisuudessa, ja vaikka opettajan työn yhdistää helposti ala- ja yläasteelle, käytännön työelämä kenttä on paljon tätä laajempi. Venäjän kielen taidot ja pedagogista osaamista arvostetaan sitä paitsi alalla kuin alalla, joten opettajaksi kouluttautuminen ei mene koskaan hukkaan!

Esittelemme tässä artikkelissa venäjän opettajan työkenttää ja keskitymme lisäksi opetustarjonnan eroihin Suomen sisällä: suurissa kaupungeissa venäjää on paremmin tarjolla ympäri Suomen, mutta niiden ulkopuolella opetus on yleisempää Etelä- ja Itä-Suomessa. Se on kuitenkin varma, että työpaikkoja venäjän opettajille riittää, eikä tilanne tule äkkiä muuttumaan.

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Kouluasteet

Ketkä olivat koulutaipaleesi suosikkiopettajia? Kuinka moneen kielenopettajaan törmäsit matkan aikana? Millä kouluasteilla he työskentelivät? Perusopetus, lukio ja korkeakoulut työllistävät ison osan venäjän kielen opettajista, mutta kysyntää riittää myös niiden ulkopuolella.

Perusopetus

Suomessa iso osa aineenopettajista työskentelee yläasteella, mutta kieltenopettajille myös ala-asteen ovet ovat auki. Erityisesti Etelä- ja Itä-Suomen suuremmissa kaupungeissa venäjää voi olla tarjolla heti ensimmäiseltä luokalta alkaen – toinen yleinen vaihtoehto on aloittaa venäjä 4. tai 5. luokalla.

Kielten opetus keskittyy pitkän koulutaipaleen aikana eri osa-alueisiin, kuten kuullun ja luetun ymmärtämiseen, puhumiseen ja kirjoittamiseen. Ala-asteella ja erityisesti sen alkupuolella tavoitteet ovat kuitenkin hieman erilaiset: tärkein tehtävä on herättää oppilaan kiinnostus vierasta kieltä ja kulttuuria kohtaan. Ensimmäisillä luokilla opetus ei keskity niinkään lukemiseen ja kirjoittamiseen vaan lauluihin, peleihin ja leikkeihin. Ala-aste sopiikin juuri sellaisille opettajille, jotka nauttivat lasten kanssa työskentelystä ja haluavat muovata kieleen liittyviä kokemuksia ja asenteita heti alusta alkaen.

Yläasteella 1–6. vuosiluokilla hankittuja taitoja lähdetään syventämään; pelit ovat yhä vahvasti opetuksessa läsnä, mutta leikeistä ja loruista siirrytään kohtia musiikkia ja draamaa. Ylä-asteella myös oppilaan aktiivisuus korostuu entisestään, ja opetettavaa kieltä käytetään aina kun mahdollista. Venäjän voi totta kai aloittaa myös yläasteella alusta; silloin lähdetään ruohonjuuritasolta, mutta oppiminen on ala-astetta nopeampaa.

Yläasteen opettajuus sopii erityisesti heille, jotka työskentelevät mieluummin nuorten kuin lasten kanssa. Yläaste mielletään usein murkkulasten temmellyskentäksi, mutta monet opettajat tykkäävät haastaa itseään ja auttaa nuoria kasvamaan ja löytämään omia polkujaan. Yläkoulussa opettajalta vaaditaan siis paksumpaa nahkaa ja erilaisia ryhmänhallintataitoja, mutta jos ne löytyvät, yläkoulu voi tarjota todella palkitsevan työpaikan.

Ala- ja yläkoulun venäjän opettajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, 60 opintopistettä venäjän kielen opintoja sekä opettajan pedagogiset opinnot, jotka ovat niin ikään 60 opintopistettä.

Pieniä lapsia kävelemässä jonossa
Ala-asteen aineenopettajilta vaaditaan erilaista työkalupakkia kuin ylä-asteen tai lukion opettajilta. (Kuva: Unsplash/note thanun)

Lukio

Lukiossa venäjän kielen opettaja pääsee hyödyntämään työkalupakkiaan entistä laajemmin. Kielen harjoittelu siirtyy yhä lähemmäs käytännön elämää, ja yleisiä kurssiaiheita ovat esimerkiksi matkailu, nuorten elämä, hyvinvointi, kulttuuri ja media, työelämä sekä kansainvälisyys.

Lukiossa kuvaan astuvat myös ylioppilaskirjoitukset, joissa testataan suurien kokonaisuuksien hallintaa. Kansainvälisyys on yhä vahvemmin läsnä myös käytännössä: toisinaan jo yläkoulussa saatetaan tehdä kielimatkoja, mutta erityisesti lukioilla on kansainvälisiä kytköksiä ja tietoverkkoja, mikä tekee visiiteistä huomattavasti yleisempiä. Joissain lukiossa venäjää voi opiskella niin sanottuna pitkänä kielenä, jolloin opinnot rakentuvat perusopetuksesta saatujen tietojen varaan, mutta monesti venäjä on tarjolla täysin uutena kielenä.

Lukiossa opettamista voi suositella heille, jotka haluavat haastaa itseään opettajina ja valmentaa oppilaita kohti työelämää. Lukiossa aineenopettajien palkka on hieman perusopetusta suurempi, mutta myös töitä on usein enemmän. Opettajien tulee siis miettiä, mitä työltään etsii ja keiden kanssa tulee parhaiten toimeen.

Lukion aineenopettajilta vaaditaan ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi 120 opintopistettä venäjän opintoja sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Monivalintakoe, jonka päällä kynä
Lukioissa ylioppilaskirjoitukset työllistävät paljon myös opettajia. (Kuva: Unsplash/Nguyen Dang Hoang Nhu)

Korkeakoulut

Venäjän opettajia tarvitaan luonnollisesti kaikkialla, missä venäjää voi opiskella – näin myös korkeakoulut tarjoavat monelle venäjän opettajalle työpaikan. Opetuksen kenttä ei kuitenkaan ole niissä yhtä selkeärajainen kuin perusopetuksessa tai lukiossa.

Yliopistossa opetusta voivat tarjota muun muassa professorit, yliopistonlehtorit, dosentit, tutkijatohtorit, tutkijakoulutettavat ja yliopisto-opettajat. Polkuja opettajuuteen on siis monia, ja tavallisesti kaikkien toimenkuvaan kuuluu opettamisen lisäksi myös tutkimustyö. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että yliopisto-opettajan tehtävään voi päästä soveltuvilla maisterinpapereilla, kun taas yliopistonlehtoreilta vaaditaan tohtorintutkintoa – pedagogisia opintoja ei (ainakaan vielä) vaadita.

Ammattikorkeakouluissa tilanne on hieman erilainen. Ammattikorkeakoulun lehtoreilta ja tuntiopettajilta vaaditaan soveltuvia maisterinpapereita eli ylempää korkeakoulututkintoa, yliopettajilta taas jatkotutkintoa (lisensiaatti tai tohtori). Ammattikorkeakoulujen opettajilta vaaditaan lisäksi pedagogiset opinnot.

Korkeakouluissakin opetustehtävät voivat vaihdella paljon: venäjää voi opiskella oppilaitoksen mukaan pää- tai sivuaineena, ja lisäksi tarjolla on usein yksittäisiä kielikursseja. Korkea-asteen opettajuus sopii erityisesti heille, jotka ovat kiinnostuneita venäjän kielestä aina tutkimustasolle asti; opetuksen fokus on ennen kaikkea opetettavassa aineessa ja haastavissa sisällöissä ja vähemmän itse oppijoissa.

Muut vaihtoehdot

Perusopetuksen, lukion ja korkeakoulujen lisäksi venäjän kieltä voi opettaa myös esimerkiksi kansalaisopistossa, aikuislukiossa, kielikursseja tarjoavan yrityksen leivissä tai yrittäjänä. Näistä viimeinen eli yksityisopetus sopii monelle, joilta ei löydy venäjän kielen opettajan pätevyyttä mutta löytyy senkin edestä halua opettaa. Superprofilla yksityisopetuksen tarjoaminen on vaivattoman helppoa!

Jos olet työelämän kynnyksellä tai opinnot ovat vielä kesken, opetuskokemusta voi hankkia myös sijaistamalla. Monilla kaupungeilla ja kunnilla on yleisiä sijaislistoja, joiden kautta useat opettajan alut saavat ensikosketuksensa työelämään. Myös kouluilla voi olla omat listansa, ja koulun opettajien tunteminen voi sekin poikia sijaisuuskyselyitä. Sijaisuuspätkät ovat usein lyhyitä ja niitä tarjotaan lyhyellä varoitusajalla, mutta niiden kautta voi luoda verkostoja ja saada jalan oven väliin, eikä palkkakaan ole yhtään hullumpi.

Venäjänkielinen kirja silmälasien läpi
Venäjä on Euroopan puhutuin kieli. (Kuva: Unsplash/Dmitry Ratushny)

Itä- ja Etelä-Suomen painotus

Suomessa kuntien, kaupunkien ja koulujen välillä on eroja kielitarjonnassa, mikä heijastuu luonnollisesti myös opettajan työllistymiseen. Jos asut suurehkossa kaupungissa, venäjän kieltä on eittämättä tarjolla jossain alueen peruskoulussa. Suomessa venäjän tarve ja venäjänkieliset ovat kuitenkin keskittyneet Itä- ja Etelä-Suomeen, jossa myös venäjän opetus on yleisempää muuhun maahan verrattuna.

Tästä hyviä esimerkkejä ovat Helsingissä sijaitseva Suomalais-venäläinen koulu (SVK) sekä Itä-Suomen koulu Joensuussa, Lappeenrannassa ja Haminassa. Molemmat ovat yhtenäiskouluja, jotka erikoistuvat venäjän kielen ja kulttuurin opetukseen. Venäjän kielen opiskelu ja kulttuuriin tutustuminen aloitetaan jo esiopetuksessa, ja kieltä opiskellaan tavallista enemmän.

Molemmat opinahjot ovat tunnettuja kansainvälisyydestään, ja koulut ovat perinteisesti tehneet kansainvälistä yhteistyötä ja järjestäneet kielimatkoja Venäjälle ja muihin maihin. Jompikumpi niistä voisi olla myös sinun työpaikkasi tulevaisuudessa!

Venäjän kielen opettajalle löytyy siis jos jonkinlaisia työllistymismahdollisuuksia, eivätkä ne kaikki vaadi opettajan pätevyyttä. Venäjän opettajille löytyy myös tarvetta tulevaisuudessa, vaikka Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa varjostaakin kieltä ja maan kulttuuria.

On kuitenkin tärkeä pyrkiä pitämään kieli maailmanpolitiikasta irrallaan. Se on toki Venäjän hallinnon keskiössä, mutta se on myös sodan vastustajien kieli, ja sitä puhutaan laajalti Venäjän ulkopuolella. Vaikka siis venäjän kieli on kokenut kiinnostavuuskolauksen, venäjän asiantuntemusta tullaan tarvitsemaan Suomessa myös jatkossa, ja uusien asiantuntijoiden kouluttamisessa venäjän opettajat ovat kaiken A ja O.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.