Espanjan kielen opettamiseksi oma kielitaito on kaiken A ja O. Mutta. Pelkkä kielitaito ei riitä, sillä myös opettaminen on taito itsessään - ei vain toiminto. Jos haluat espanjan kielen opettajaksi mihin tahansa ympäristöön, on opettamisen taidon hankkimisesta otettava koppia jo ennen alkujaan. Joillekin opettaminen voi tulla enemmän luonnostaan kuin toisilla, mutta kyse on ehdottomasti taidosta, jonka jokainen voi oppia.

Jos opettaminen kuulostaa perustaidolta niin mietitäänpäs hetki... Miten opiskelija pidetään motivoituneena? Miten omaa osaamistaan voi jakaa muille tehokkaasti? Miten espanjan kielen yksityinen oppitunti suunnitellaan? Entäs kokonaisen kurssin suunnitteleminen? Mitkä opetustekniikat sopivat erilaisille oppijoille? Tai suoraan sanottuna; mitä opetustekniikoita on edes olemassa?

Suurimpaan osaan kysymyksiä ei ole edes selkeitä vastauksia. Kuten kaikissa taidoissa, on lopulta kyse tietotaidon soveltamista erilaisissa tilanteissa onnistuneesti. Yksi opetustekniikka ei sovi kaikille opiskelijoille. Toinen tärkeä tekijä uuden taidon oppimisessa on kokemus. Et siis voi vain kirjoja lukemalla tulla parhaaksi opettajaksi vaan opettamisen taidossa kehittyminen on oma matkansa. Aloita siis rohkeasti opettamisen taidon harjoittelu ja itse espanjan kielen opettaminen!

Olisiko opettajan työ mieleistä sinulle?

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Espanjan kielen osaaminen

Riittääkö espanjan kielen taitosi pärjäämään hyvin lomamatkalla Espanjassa? Hieno juttu, mutta tämä ei välttämättä vielä riitä espanjan kielen opettamiseen muille. Toisten opettamisessa on tärkeää, että A) olet espanjan kielessä edistyneempi kuin opetettava opiskelija ja B) kielitaitosi on täysin sujuvaa. Tämä on jo sen takia, että opiskelijan on tarkoitus kysyä sinulta kysymyksiä, joihin sinun oletetaan osaavan vastata. Nämä voivat liittyä sanastoon, kielioppiin, kulttuuriin tai oikeastaan mihin tahansa.

Kielen sujuva hallinta nostaa itseluottamusta omaan opettamiseen. Siksi esimerkiksi ulkomailla espanjaa puhuvassa maassa asuneet ovat usein erinomaisia espanjan kielen opettajia. Sinulla ei siis tarvitse olla espanjan kielen tai opettajan tutkintoa takataskussa vaan muualta hankitulla kokemuksella ja tietotaidolla pärjää jo pitkälle. Ehkä olet espanjan kielen natiivipuhuja, jolloin kannattaa todellakin keskittyä pääosin opettamisen taidon kehittämiseen. Lue lisää mahdollisuuksista toimia opettajana ilman tutkintoa.

Espanjan kielinen kyltti ulkomailla
Ulkomailla opitusta espanjan kielen taidosta on suuri hyöty opettajana. Kuva: Unsplash / John M.Elijah

Voit hyödyntää myös muualta saamaasi opetuskokemusta ja soveltaa sitä espanjan kielen opettamiseen. Oletko esimerkiksi valmentanut jossain urheilulajissa? Johtanut omaa partioryhmää nuorena? Tai auttanut lastenvahtina lapsia kotiläksyjen tekemisessä? Lisäksi opettamisesta voi oppia paljon opiskelemalla itse ja seuraamalla miten opetus on rakennettu. Jos olet siis esimerkiksi yliopisto-opinnoissa kiinni niin käytä tämä tilaisuus hyödyksi.

Kielioppisääntöjen hallinta

Espanja on yksi romaanisista kielistä, joten voit hyödyntää sen opettamisessa muita kieliä, kuten englantia, ranskaa tai italiaa. Tämä määräytyy vähän sen mukaan mitä muita kieliä sekä sinä että opetettava opiskelija osaa ennestään. Varsinkin monet kielioppisäännöt saattavat muistuttaa toisiaan tai olla jopa identtisiä, vaikka itse sanasto olisi hyvin erilaista kahden eri kielen välillä. Muista kuitenkin olla sekoittamatta vahingossa kahta kieltä keskenään opiskelijan mielessä.

Espanjan kieleen liittyy monia uskomuksia, joihin on hyvä opettaessa kiinnittää huomiota. Sanoja saatetaan esimerkiksi vääntää suoraan englannista lisäämällä espanjan kielelle "tyypillinen" pääte. Kuten itsekin allekirjoittaneena välillä teen, että lisäilen vain englannin kielen sanoihin loppuun -a tai -o (esimerkiksi villagio, joka ei tosiaankin tarkoita englannin kielen sanaa village, suom. kylä). Myöskään espanjaa äidinkielenään puhuva mieheni ei ole kovin vakuuttunut.

Kirkon ulkoseinä Meksikossa ja espanjan kielinen lause
Ilman kielioppisääntöjen hallintaa ei voi puhua kieltä. Kuva: Unsplash / Scott Umstattd

Vaikka espanjan kielen opiskelua pidetään helppoa, etenkin kielioppisäännöt aiheuttavat monelle päänvaivaa. Espanjan kielen opettajana sinun tärkeä tehtäväsi on pystyä opettamaan kielioppisäännöt opiskelijalle jo ennestään tutun sanaston ja esimerkkien avulla. Opetettavia kielioppisääntöjä ovat esimerkiksi:

 • Verbien taivutukset ja persoonapronominit.
 • Epäsäännölliset ja epäsuorat verbit kuten gustar.
 • Lauserakenteet ja sanajärjestykset
 • Yksiköt, monikot, maskuliini- ja feminiinimuodot
 • Verbien aikamuodot ja passiivimuodot

Opiskelijan motivoiminen vaikeidenkin kielioppisääntöjen muistamiseen voi olla haaste opettajalle. Moni meistä inhoaa juurikin kielioppia, vaikka kaikki muu espanjan kielessä innostaisi. Kielioppi on kuitenkin pakollinen paha, jotta kielellä pystyy ylipäätänsä kommunikoida. Onneksi kielioppia voi harjoitella monella eri tavalla, joten opettajana sinun kontollesi jää kullekin opiskelijalle motivoivimpien harjoitusten etsiminen tai luominen.

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Espanjan puhumisen jalo taito

On tärkeää, että oma ääntämisesi espanjan kielellä on enemmän kuin kunnossa. Meillä suomalaisilla on monesti vahva suomen kielen aksentti vieraita kieliä puhuessa (esimerkkinä rallienglanti). Tämä myös tarttuu kohtuullisen helposti, joten on tärkeää keskittyä omaan espanjan kielen puhumiseen opiskelijan läsnäollessa. Varsinkin sen takia, että yleensä suurin osa puhumisen taidosta kertyy vain opettajan tai muiden opiskelijoiden kanssa puhuessa ellei ole suuntaamassa espanjaa puhuvaan maahan opiskeluiden aikana. Opettajan oma kielitaito on opettamisen perusta.

Espanjalaisia tanssijoita kadulla
On tärkeää kuulla natiivipuhujien puhetta osana kielen opiskelua. Kuva: Unsplash / sydney Rae

Aakkosten ja erilaisten äänteiden opettaminen voi olla hauskaa. Espanjan kielessä on muutama äänne, jotka eivät välttämättä ole omasta kielestä tuttuja, mutta helppo oppia:

 •  ll
 •  j
 • rr
 • ch
 •  ñ

Näiden opettamiseen voi keksiä erilaisia esimerkkejä. Esimerkiksi suomalaiset perinteisesti lausuvat Amarillo nimisen ravintolan nimen kirjaimellisesti niin kuin se kirjoitetaan, vaikka kyseessä on keltaista väriä tarkoittava espanjan kielen sana. Oikea ääntämistapa on siis enempi amarijo kuin amarillo. Myös R-kirjain on lähes kaikissa kielissä erilainen kuin meille tutussa suomen kielessä, eikä espanjan kielen r ole tästä poikkeus.

Puhumisen opettamisen lisäksi on annettava opiskelijoille kuullun ymmärtämisen harjoituksia. Tämä samalla kehittää puhumisen taitoa, kun opiskelija kuulee espanjaa myös muiden ihmisten puhumana. Tämä rohkaisee opiskelijaa puhumaan kieltä omalla ajallaan, mikä tietenkin helpottaa taas osaltaan sinun työtäsi opettajana. Huomioi myös puhumisen opetuksessa, että suomalaisten on vaikea välillä hahmottaa eri tavujen korostuksia ja lauseiden painotuksia, sillä niitä ei käytetä omassa kielessämme ollenkaan.

Kulttuurin tunteminen

Espanjan kieli on kansainvälisesti yksi suurimmista ja laajalle levinnyt historian saatossa. Kulttuurin ja historian opetus on aina osa uuden vieraan kielen opetusta. Sinun täytyy siis tuntea espanjan kielen historiaa ja kulttuuria. Eikä tämä vielä riitä. Sinun tulisi tuntea myös espanjaa puhuvien maiden kulttuuria. Älä huolehdi jos kaikkien 20 maan historia ei ole hallussa, mutta työkalupakista olisi hyvä löytyä ainakin Espanjan kulttuurin tuntemus. Tämä onnistuu itseoppineenakin opettajana.

Espanjalaiset ruoat, harrastukset, merkittävät henkilöt... kulttuuriin kuuluu paljon asiaa. Tosin olet varmasti päässyt itsekin perehtymään tähän kaikkeen jo omien espanjan kielen opintojen aikana, joten aivan ei tarvitse tyhjästä lähteä käyntiin opettajana. On hyvä syventyä aiheeseen osana opettajaksi ryhtymistä. Opiskelijoilta saattaa irrota mitä mielenkiintoisimpia kysymyksiä aiheesta kuin aiheesta.

Perinteistä espanjalaista tanssia kadulla
Kulttuuri on erottamaton osa kielen opetusta. Kuva: Unsplash / James Lee

Uskomme, että olet hyvin intohimoinen espanjan kieltä kohtaan, kun harkitset sen opettajaksi ryhtymistä. Sillä pääsee jo pitkälle! Kulttuurin tuntemuksen lisäksi opiskelijoita varmasti kiinnostaa sinun omat kokemuksesi ja tarinasi espanjan kieltä puhuvissa maissa vieraillessa. Voit suositella opiskelijoille omia suosikkisarjojasi, artisteja tai kirjoja. Yritä löytää yhteiset kiinnostuksen kohteet jokaisen opiskelijan kanssa.

Opettajan tärkeimmät ominaisuudet

Mainitsimme aikaisemmin, että osalle opettaminen tulee enemmän luonnostaan kuin muille. Tämä johtuu siitä, että monet hyvän opettajan ominaisuudet ovat osin kytköksissä myös persoonallisuuspiirteisiin. Espanjan kielen opettajien joukossa on kuitenkin hyvin erilaista porukkaa eli ei hätää, jos et koe itseäsi synnynnäiseksi opettajaksi. Opettajana toimiminen on osaltaan rooli, jonka takana on harjoiteltua opettamisen taitoa.

Hyvän opettajan ominaisuuksia:

 • Kärsivällisyys ja kuuntelemisen taidot: kaksi korvaa ja yksi suu.
 • Kyky soveltaa opetustekniikoita ja mukautua erilaisten opiskelijoiden opettamiseen.
 • Huumorintaju ja rento ote, jotta oppiminen pysyy hauskana ja motivoivana.
 • Hyvät kommunikointitaidot sekä taito selittää asioita selkeästi ja yksinkertaisesti.
 • Luovuus, jonka avulla kehityt jatkuvasti etkä jää jumiin rutiineihin.

Hyvä opettaja osaa myös hyödyntää verkosta löytyviä resursseja. Opettaminen ei ole taito, joka vain saavutetaan and that's it. Opettaminen kehittyy jatkuvasti jos verrataan vaikka koulunkäyntiä 20 vuotta sitten tähän päivään. Tämä tekeekin opettamisesta motivoivaa, sillä "valmista" opettajaa ei olekaan ja aina pääsee oppimaan uutta. Osuiko ja upposiko tässä artikkelissa mainitut ominaisuudet? Espanjan kielen yksityisopettajana pääset aloittamaan jo tänään!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Emilia

Oman elämänsä generalisti, joka on aina oppimassa uutta ja tutustumassa uusiin kulttuureihin.