Hyviä uutisia - sinäkin voit tarjota espanjan kielen opetusta, vaikka sinulla ei olisi virallista opettajan pätevyyttä. Ehkä opettajaksi opiskeleminen ei ikinä ollut haaveissasi, mutta koet intohimoa espanjan kielen opettamiseen. Tämä on täysin mahdollista! Opettaminen on taito, jonka voi oppia muuallakin kuin koulussa tai virallisen opettajan pedagogisten opintojen avulla. Itseoppinut espanjan kielen opettaja saattaa jopa olla se kaikista paras opettaja.

Espanjan kielen yksityisopettajana et tarvitse virallisia opettajan papereita. Riittää, että hallitset espanjan kielen ja sinulta löytyy opettamiseen tarvittavat taidot. Sillä mistä ja miten olet taidot hankkinut, ei ole merkitystä. Mahdollisuuksia espanjan kielen opettamiseen ilman tutkintoa on monia, ja tässä artikkelissa esittelemme sinulle niistä yleisimmät. Sekä neuvomme tietenkin miten pääset helposti alkuun!

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Korkeakoulututkinto vai itseoppinut?

Espanjan kielen yksityisopettamista ei koske erityisiä säännöksiä tutkintovaatimusten tai koulutustaustojen suhteen. Tottakai, jokaisen yksityisopettajan on pystyttävä vastaamaan ottamansa opiskelijan (tai asiakkaan) odotuksiin sekä opetuksen toimivuuteen. Espanjan kielen yksityisopettajana sinulla täytyy olla kieli hallussa niin lukemisen, kirjoittamisen, puhumisen ja kuullun ymmärtämisen osalta.

Lisäksi sinulla täytyy olla kykyä opettaa muita ihmisiä. On täysin eri asia osata itse jokin taito kuin osata opettaa sitä myös muille. Mistään ydinfysiikasta opettamisessa ei kuitenkaan ole kyse, ja taito on täysin itse opittavissa, jos vain motivaatiota ja mielenkiintoa löytyy. Opettaminen on ihmislähtöistä, joten hyvät sosiaaliset taidot ovat paikallaan. Opettamisen tavoite on auttaa opiskelijaa saavuttamaan omat tavoitteensa parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Kirjalaatikko penkillä ulkona.
Osaamista voi kartuttaa muuallakin kuin koulussa. Kuva: Unsplash / Les Argonautes

Omasta taustastasi ja osaamisestasi riippuen voit opettaa espanjan kieltä erilaisille opiskelijoille. Voit erikoistua lasten espanjan kielen yksityistunteihin, lukio-ikäisten tukiopetukseen, aikuisten alkeiden opetukseen tai vaikkapa kielioppisääntöihin erikoistuneeseen yksityisopetukseen. Mahdollisuuksia on monia, ja itsesi tuntemalla löydät parhaimmat juuri sinulle. Opettajana tarkoituksesi ei ole olla kaikkea kaikille, vaan löytää omat vahvuutesi ja tarjota tätä osaamista muille.

Omasta tyylistäsi ja vahvuuksistasi huolimatta yksityisopetuksessa täytyy aina räätälöidä espanjan kielen tunteja enemmän tai vähemmän jokaisen opiskelijan yksillölliset tarpeet huomioiden. Yksityistuntien pitäminen vaatii paljon suunnittelua, etenkin alkuvaiheessa. Mitä pidempään opetat, sitä enemmän kehityt myös opettamisessa. Kuten sanottua, opettaminen ei ole taito, joka opitaan vain kirjoja lukemalla tai luennoilla istumalla. Hyvän opettajan ominaisuuksia voi kehittää.

Yrittäjä, freelancer ja palkattu työntekijä?

Konsultilla on monia määritelmiä (ja sitäkin enemmän mielikuvia), mutta se on suosittu tapa toimia yrittäjänä. Espanjan kielen opettamiseen konsultointi sopii myös. Konsultin työ on yleensä lyhytaikaista ja "neuvoa-antavaa" yrityksille ja muille organisaatioille. Eikä konsulttina toimimiseen vaadita mitään tiettyä koulutusta. Konsulttina sinun tarvitsee vain olla oman alasi asiantuntija eli tässä tapauksessa hallita espanjan kieli.

Espanjan kielen konsulttina voit esimerkiksi:

  • Konsultoida rekrytointiyritystä työnhakijoiden espanjan kielen tason testaamiseen ja todentamiseen.
  • Konsultoida yrityksiä kansainvälistymään espanjan kielisiin maihin auttamalla kielimuurin kanssa.
  • Järjestää kertaluontoisia ja asiakkaalle erikseen räätälöityjä espanjan kielen koulutuksia sekä workshopeja.

Tästäkin nähdään, että mahdollisuuksia löytyy, kun vain paneutuu kunnolla asiaan. Espanjan kielelle on sen verran kysyntää, että tarve ei rajoitu vain perinteiseen opettamiseen. Ylläolevia konsultin tehtäviä voit periaatteessa tarjota myös freelancerina verokortin avulla mikäli yrittäjyys ei tunnu vielä omalle. Toinen loistava vaihtoehto verokortilla veloittamiseen on toimia kevytyrittäjänä eli laskuttaa yritystä laskutuspalvelun kautta. Monet yritykset suosivat laskutusta välttääkseen työnantajan sivukulut.

Lähtevien lentojen taulu Espanjassa
Espanjan kielen opettajana voit toimia kotimaan lisäksi ulkomailla. Kuva: Unsplash / Jametlene Reskp

Jos itsenäisenä espanjan kielen opettajana toimiminen ei huokuttele, voit toimia palkansaajana yrityksillä, jotka tarjoavat esimerkiksi kielikursseja, kielimatkoja tai muuten vain espanjan kielen opetusta. Palkkatöitä espanjan opettajille yksityisellä puolella on tarjolla niin koko- kuin osa-aikaisille. Vaatimukset saattavat näistä vaihdella paljonkin positiosta ja yrityksestä riippuen, mutta yleisesti ottaen alalla on monenlaisen taustan omaavaa espanjan kielen yksityisopettajaa.

Espanjan kieli on tärkeä osa kansainvälistä liiketoimintaa ja täten koko globalisaatiota. Siksi tarvetta espanjan kielen opetukselle löytyy kaikista ikäluokista, ja oikeastaan miltä tahansa alalta. Yritykset ovat myös valmiita maksamaan konsultoinnista ja opetuksesta paljon, sillä espanjan kielen taidosta on paljon hyötyä yritysmaailmassa. Eikä tämä jää vain kielen opetukseen, sillä yritykset haluavat myös ymmärtää paremmin tiettyjen maiden kulttuuria pärjätäkseen yritysneuvotteluissa.

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Espanjan kielen yksityisopettajan velvollisuudet

Mainitsimme aikaisemmin, ettei espanjan kielen yksityisopettajille ole virallisia säännöksiä koulutuksen osalta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että yksityisopettajana toimiessa ei tarvitsisi perehtyä minkään sortin sääntöihin tai lakeihin. Riippuen siitä missä ja miten toimit espanjan kielen opettajana, on hyvä huomioida muutama tärkeä asia. Esimerkiksi palkansaajilla ja yrittäjillä on täysin eri asiat vastuullaan.

Yrittäjänä toimiessa tärkeintä on pitää huolta omasta kirjanpidosta sekä pakollisista vakuutuksista. Yrittäjänä monien eri verojen ja vakuutusten hoitaminen ajallaan on täysin sinusta itsestäsi kiinni eikä kukaan kysele perään - kunnes tullaan korkojen kera vaatimaan jotain. Mikäli YEL, ALV ja veroilmoitus eivät kirjanpidon ohella kuulosta helpolta niin suosittelemme lämpimästi hyvän kirjanpitäjän hankintaa. Hyvä kirjanpitäjä pitää huolen näistä, neuvoo tarvittaessa, ja sinä pääset keskittymään itse opetukseen.

Palkansaajana toimiminen on kohtuullisen yksinkertaista: työnantaja hoitaa omat velvoitteensa ja sinä toimitat verokortin palkanmaksua varten sekä huolehdit veroprosentin riittävyydestä. On muutama sudenkuoppa, johon palkansaajanakin voi sortua. Ensinnäkin on tärkeä tehdä työsopimus aina kirjallisena. Suomessa harvinaisempi mutta kuitenkin kielten yksityisopettajana mahdollinen sudenkuoppa on työllistyä suoraan kotitaloudelle niin, että kotitalous maksaa pimeänä suoraan käteen palkan. Myös kotitalouksille kuuluu työnantajan velvollisuudet, joten tällaiseen ei tule suostua.

Olit sitten yrittäjä, freelancer tai palkansaaja, espanjan kielen yksityisopettajana tärkein velvollisuutesi on asiakkaitasi kohtaan. Opiskelija on tullut sinun opetettavaksi tiettyjen tavoitteiden kera, ja sinä opettajana olet luvannut auttaa näiden saavuttamisessa. Älä siis ikinä lupaa sellaista mitä et pysty espanjan kielen opetuksella "toimittamaan". Jos esimerkiksi opiskelija haluaa saavuttaa espanjan kielen keskitason kuukaudessa ilman mitään aikaisempaa osaamista, on sinun velvollisuutesi kertoa tilanteen realiteetit.

Yleisimmät taustat espanjan kielen opettajilla

Kuka tahansa voi ryhtyä espanjan kielen opettajaksi, mutta yleensä suurin osa istuu johonkin yleisimpään ryhmään taustansa perusteella. Näitä ovat opiskelijat, natiivipuhujat ja ulkomailla kieltä oppineet. Jokainen opettaja on ainutlaatuinen omalla taustallaan, kokemuksellaan ja tietotaidollaan. Siinä missä yksi sopii jollekin opiskelijalle parhaiten, jollakin toisella sujuu opiskelut paremmin toisen opettajan kanssa.

Espanjan kielen tunti Chilessä
Espanjan kielen opettajaksi voi ryhtyä monella eri taustalla. Kuva: Unsplash / Antenna

Opiskelijat ovat hyviä opettajia. Ensinnäkin siksi, että he ovat yleensä itse käyneet juuri opetusta läpi ja tietävät miltä opiskelijasta tuntuu. He pystyvät myös omaa opetustyötä silmällä pitäen ottaa mallia omissa opiskeluissa käytetyistä opetustekniikoista. Espanjan kielen yksityisopettajina toimivat usein espanjan kielen opiskelijat sekä opettajan tutkinnon opiskelijat. Tämä on heille täydellinen tapa samalla kerätä työkokemusta jo ennen valmistumista ja hyödyntää oppimaansa käytännössä.

Natiivipuhujilla on espanja kieli hallussa. Enää puuttuu opettamisen taidot, ja ne on helppo kenen tahansa opettamisesta kiinnostuneen hankkia. Natiivipuhujat erottuvat edukseen erityisesti kielen lisäksi laajalla tietämyksellään kulttuurista, historiasta ja omasta toisesta kotimaastaan. Opetuksesta kiinnostuneille natiivipuhujille suosittelemme erityisesti kielioppisääntöjen kertausta, sillä monesti me suomea äidinkielenäkin puhuvat vain "tiedämme" luonnostaan miten jokin asia menee tietämättä itse oikeaa sääntöä.

Ulkomailla kieltä oppineet ovat mielenkiintoinen joukko yksityisopettajien seassa. He saattavat olla kielitasoltaan hyvin lähellä espanjan kielen natiivipuhujia, mutta ymmärtävät hyvin myös vieraan kielen opiskelun ilot ja surut. Jos kuulut espanjan kielen yksityisopettajana juuri tähän joukkoon, kannattaa erityisesti ottaa opiskelijoiksi heitä, joilla on samanlaiset tavoitteet mitä sinulla on joskus ollut. Ehkä olet ollut opiskelemassa ulkomailla tai työskennellyt espanjaa puhuvassa yrityksessä.

Monet espanjan kieltä opettavat hyödyntävät verkosta löytyviä resursseja.

Erotu eduksesi ja aloita yksityisopettajana

Ainut mihin ilman opettajan pätevyyttä ei pääse on vakituinen opettajan virka julkisessa koulussa. Mutta onneksi tämä ei ole se ainut vaihtoehto. Yksityisopettajana sinun on joka tapauksessa etsittävä omat opiskelijasi, toisin kuin koulujen opettajien ei tätä tarvitse tehdä. Oman osaamisen todistaminen on tärkeässä osassa espanjan kielen yksityisopettajan "asiakashankintaa" oli kyse sitten yksittäisistä opiskelijoista tai opetuspalveluista yrityksille.

Hola kyltti Espanjassa
Kiinnittämällä huomiota yksityiskohtiin tulet erottumaan eduksesi. Kuva: Unsplash / Jon Tyson

Ansioluetteloon kannattaa merkitä ainakin (mitä sinulta löytyy):

  • Koottuna kaikki käymäsi espanjan kielen kurssit hyvine arvosanoineen sekä mahdolliset suoritetut kielikokeet.
  • Aikaisempi kokemus opettamisesta. Jos sinulla ei ole vielä kokemusta espanjan kielen opettamisesta, voit hyödyntää muita elämän osa-alueita; oletko esimerkiksi opettanut jotain muuta tai valmentanut urheilulajissa?
  • Suositukset aikaisemmilta asiakkailta (tai esimerkiksi espanjaa äidinkielenään puhuvan tuttavasi kirjoittama referenssi).

Yksityiskohdilla on merkitystä. Yritä tarinallistaa osaamisesi sekä kertoa miksi olet kiinnostunut espanjan kielestä sekä opettamisesta. Nämä ovat niitä asioita, jotka suuremmalla todennäköisyydellä saavat sinut erottumaan muista espanjan kielen yksityisopettajista. Muista olla aina totuudenmukainen, sillä valheella (tai toisin sanoen, liioittelulla) on lyhyet jäljet. Opetuksen tulee vastata lopulta sitä mitä lupaustesi ja kertomasi perusteella voi opiskelija odottaa.

Paras tapa aloittaa espanjan kielen yksityisopettajana on rekisteröityä ja luoda profiili Superprofin palveluun, jonne pääset lisäämään kaikki yllä mainitut asiat. Superprofin digitaalisen alustan avulla saat näkyvyyttä juuri sieltä missä espanjan kielen yksityistunteja etsivät opiskelijat ovat. Superprofissa voit määritellä palkkiosi osaamisesi ja kokemuksesi mukaan, hoitaa espanjan kielen yksityistunnit laadukkaasti ja kerätä kokemusta sekä hyviä arvosteluita, joten asiakkaat kyllä löytävät luoksesi jatkossakin!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Emilia

Oman elämänsä generalisti, joka on aina oppimassa uutta ja tutustumassa uusiin kulttuureihin.