Espanja on yksi suosituimmista opiskeltavista vieraista kielistä Suomessa pakollisen ruotsin ja kaikille tutun englannin kielen jälkeen. Monessa koulussa on mahdollista valita opiskeltavaksi muun muassa espanjaa, saksaa tai ranskaa. Muitakin vaihtoehtoja on koulusta riippuen, mutta edellä mainitut ovat kaikista yleisimpiä. Eikä espanjan opiskelu vielä siihen lopu. Mahdollisuuksia löytyy erilaisilta kielikursseilta, avoimilta espanjan kielen oppitunneilta sekä yksityisopettajien pitämästä opetuksesta.

Espanja on kaikkea muuta kuin katoava kieli. Sen suosio vieraana kielenä, äidinkielekseen sitä puhuvien ihmisten määrä sekä menestys kulttuurissa ja viihteessä, pitää huolen espanjan kielen osaamisen hyödyistä jatkossakin. Tässä vielä lukuja väitteiden tueksi:

 • Yli 450 miljoonaa natiivipuhujaa, ja sitäkin enemmän sujuvia vieraana kielenä sitä puhuvia.
 • Tasan 20 maata kansainvälisesti, jossa espanja on ainut tai yksi virallisista kielistä.
 • Toiseksi käytetyin kieli heti englannin jälkeen kansainvälisessä kaupankäynnissä.
 • Ja toiseksi puhutuin kieli Yhdysvalloissa yli 41 miljoonalla puhujalla sekä yli 13% osuudella koko väestöstä.

Lukuisat yksityisen ja julkisen puolen organisaatiot arvostavat espanjan kielen taitoa aina kansainvälisistä yrityksistä julkisiin kouluihin. Kielen yleisyys ja monet hyödyt nostavat kysyntää espanjan kielen opetukselle. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että espanjan kielen opettajille on alati kasvavaa kysyntää. Puhutko sinä espanjan kieltä tai oletko opiskellut sitä jo jonkun aikaa? Olisiko sinusta vastaamaan tähän suureen kysyntään?

Erilaisille opiskelijoille ja oppitunneille on erilaiset vaatimukset. Sinun ei välttämättä tarvitse olla tohtoritason kielen opettaja ja natiivi espanjan kielen opettaja voidaksesi toimia yksityisopettajana. Tämän artikkelin luettuasi hahmotat oman kielitasosi espanjan kielen yksityisopettajana sekä tiedät miten aloittaa oppituntien pitämisen. Olit sitten vasta espanjan kielen keskitason opiskelija tai natiivipuhuja - avaa tämä artikkeli sinulle uusia mahdollisuuksia.

Äidinkielen opettajaksi ryhtyminenkin on mahdollisuus?

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Minimivaatimukset espanjan opettamiseen

Mitään kieltä ei opi hetkessä, ja todelliset kielten taitajat ovatkin hioneet niin ääntämistä kuin kieliopin poikkeusten poikkeuksia vuosien ajan. Espanjan kielen, kuten minkä tahansa muun kielen, oppimisessa on tärkeää olla erinomainen opettaja tukena neuvomassa ja ohjaamassa kehitystä oikeaan suuntaan. Hyvät opettajat muistetaan (toki myös ne huonommat) jopa peruskoulun ajoilta vuosikymmenten ajaksi.

Kouluissa opettavat vain virallisen opettajan pätevyyden suorittaneita opettajia, mutta ei olisi ensimmäinen kerta, kun joku saa opetusta niin sanotun "valeopettajan" toimesta. Luonnollisesti tälle suurempi mahdollisuus on yksityistuntien puolella. Itsenäisesti toimivien kielten yksityisopettajien parissa ei ole virallisia kriteerejä. Samoin kuin personal trainer ei ole Suomessa suojattu ammattinimike, voi teoriassa kuka tahansa esiintyä myös yksityisopettajana ilman tarvittavia taitoja.

Tärkein minimivaatimus espanjan kielen opettamiseen olkoot siis päivän selvästi se, että todella osaat espanjaa. Natiivi ei tarvitse olla, mutta ainakin seuraavat osa-alueet tulisi olla hallussa:

 • Ymmärrät niin puhuttua kuin kirjoitettua espanjan kieltä.
 • Kykenet itse puhumaan espanjan kieltä luontevasti.
 • Ymmärrät espanjan kieliopin taivutuksista lausejärjestyksistä.
 • Olet saanut kiinni kielen kulttuurillisesta näkökulmasta.

On tärkeä hahmottaa itse se mitä tietää ja mitä ei tiedä. Kaikkea ei tarvitse tietää opettaakseen. Mutta pahin sudenkuoppa on se, kun ei itsekään tiedä mitä ei tiedä. Opettajan hyvistä ominaisuuksissa on yhteneväisyyksiä. Pidetään siis yhdessä lippu korkealla tämän suositun romaanisen kielen opetuksessa.

DELE ja YKI kielikokeet

Mikä olisi parempi tapa todistaa (itselleen ja muille) oma espanjan kielitaitonsa kuin hankkia siitä todistus virallisesta kielikokeesta. DELE eli Diplomas de Español como Lengua Extranjera on Espanjan tiede- ja opetusministeriön hyväksymä virallinen kielikoe, jonka järjestämisestä vastaa Cervantes instituution omat sivukonttorit ympäri maailmaa. Otathan kuitenkin huomioon, että tässä kokeessa testataan nimenomaan Euroopassa puhutun espanjan kielen taitoja.

Espanjan lippu taivaalla
Espanjan valtio edistää espanjan kielen opiskelua kansainvälisesti. Kuva: Unsplash / Max Harlynking

Vaikka DELE huutaa virallisuutta enemmän kuin mikään, on myös olemassa toinen loistava mahdollisuus kielikokeen suorittamiseen. Toinen eurooppalaisia kielikokeen viitekehyksiä vastaava virallinen kielikoe Suomessa on YKI eli yleinen kielitutkinto, joka on mahdollista suorittaa myös espanjan kielen osalta. YKI-todistusta voi hyödyntää niin taitonsa osoittamiseen myös työnantajalle, opiskeluita varten tai tässä tapauksessa mahdollisille espanjan kielen yksityisopetuksen opiskelijoille.

DELE kielikokeen voi suorittaa kuudella eri tasolla. YKI kielikokeen voi suorittaa kolmella eri tasolla, joiden arvosanat määräytyvät samalla tavalla kuin DELE kokeen tulokset. On sanomattakin selvää, että espanjan kielen opettamiseen vaaditaan enemmän kuin alkeistason kielikokeen suorittaminen. Kokeissa testataan kaikkia osa-alueita, ja jokaisesta on päästävä läpi onnistuneen todistuksen saamiseksi. Osa-alueita ovat puhuminen, kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen. Verkosta löytyy paljon harjoituksia näitä varten.

Hyvä muistisääntö espanjan kielen opettamiselle on, että sinun täytyy olla vähintään yhtä tasoa ylempänä kielitaidossa. Toisin sanoen alkeita voisit opettaa jo ollessasi itse vahvasti keskitasolla, keskitason opiskelijoita ollessasi ylimmällä tasolla ja niin edelleen. Voimme myös paljastaa, että yleensä mitä tarkemmin kohderyhmäsi on määritelty (esimerkiksi alkeiden opiskelijat) sitä helpompi sinun on saada uusia opiskelijoita. Sinun ei siis todellakaan tarvitse olla kaikkea kaikille.

Todistuksilla voit vakuuttaa potentiaaliset opiskelijat omasta espanjan kielen taidosta, mutta muista, että kokeet ovat ennen kaikkea sinua itseäsi varten. Niiden avulla voit löytää kaivatun varmuuden omaan opettamiseen ja luoton omiin taitoihin. Tämä jos mikä todella välittyy varmasti opiskelijoille ja auttaa opettamisessa. Aina voi sanoa, jos jostain asiasta ei ole varma, ja selvittää. Muistan omilta peruskouluajoilta, että opettaja lupasi usein selvittää jotain kieliasiaa tarkemmin - ja hänellä oli sentään virallisen kielen opettajan pätevyys!

Kaksikielisyyden hyödyt ja sudenkuopat

Jotkut ovat puhuneet espanjan kieltä niin kauan ja sujuvasti, että heitä voi jo nimittää kaksikielisiksi. Tällöin käytössä on aimo valttikortti eikä muiden vakuuttaminen luultavasti vaadi minkään sortin todistuksia tai kielitutkintoja. Ehkä olet asunut ulkomailla espanjaa puhuvassa maassa tai muuten vain puhunut aina kahta kieltä, joista toinen on espanjan kieli. Toisin sanoen espanjan kieli on kuin toinen luontosi.

Kaksikielisyydellä tarkoitetaan pääosin sitä, että puhut toista kieltä (lähes) yhtä hyvin kuin omaa äidinkieltäsi. Tämä on täydellinen pohja yksityisopettajan uran tai sivutoimisen opettamisen aloittamiselle. On vaikea määritellä tarkkaa kaksikielisyyden rajaa, mutta jos ajattelet tai voisit ajatella espanjan kielellä päivittäisen elämäsi läpi niin kuulut aika varmasti tähän ihmisryhmään. Tässä vaiheessa on myös hyvä ottaa huomioon puhutko Euroopassa puhuttavaa espanjaa vai kenties jotain muuta espanjaa. Näissä on eroja.

Chilen lippu Santiagon yllä
Espanjaa puhutaan hieman eri tavalla eri puolilla maailmaa. Kuva: Unsplash / Felipe Brayner

Osa meistä puhuu espanjaa äidinkielenään. On tärkeää muistaa, että äidinkielenään tai kaksikielisenä espanjaa puhuva ei välttämättä tee automaattisesti hyvää opettajaa. Samalla tavalla kuin moni meistä suomea äidinkielenään puhuva ei välttämättä olisi hyvä suomen kielen opettaja. Tämä onkin yksi suurista sudenkuopista mitä monet opettajista eikä opiskelijoista tajua ajatella. Esimerkiksi mieheni, joka puhuu äidinkielenään espanjaa, ei tosiaan auttanut minua saamaan täysiä pisteitä omista keskitason espanjan kielen kokeistani paristakin syystä:

 • Hän puhuu äidinkielenään "Chilen espanjaa", minä opiskelin Euroopassa puhuttua espanjaa.
 • Hän ei todellisuudessa ole koskaan opiskellut omaa äidinkieltään (esim. kielioppia) koulussa.

Tietenkin asiaan vaikutti myös se, että en ole itse mikään maailman motivoitunein opiskelija eikä hän ole pahemmin kiinnostunut opettamisesta. Mutta toisin on sinulla, joka haluat auttaa muita oppimaan tätä upeaa kieltä ja avaamaan uusia mahdollisuuksia opettamisen kautta. Sekä tietenkin täältä Superprofin kautta oikeasti motivoituneet opiskelijat löytävät yksityisille espanjan kielen oppitunneillesi.

Hyvä opettaminen on paljon muutakin kuin omaa kielitaitoa. Jos mietitään vaikkapa jääkiekkoa, niin eivät valmentajat itse yleensä ole kaikkien aikojen parhaita pelaajia (tai edes pelaa aktiivisesti missään joukkueessa). Opettajan tehtävä on keskittyä auttamaan opiskelijaa tämän yksilöllisten tarpeiden kautta. Oma kielitaito on tässä pohjalla, mutta joskus keskitason taitaja voi olla jopa parempi opettaja kuin äidinkielenään espanjaa puhuva. Älä siis turhaan aliarvioi itseäsi!

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Ammattina espanjan kielen opettaja

Jos espanjan kielen opettaminen on todella intohimosi ja elämäntehtäväsi, voit viedä sen seuraavalle tasolle tekemällä siitä kirjaimellisesti ammatin. Tämä ei tietenkään tee sinusta automaattisesti vain koulun kielten opettajaa ja voit edelleen valita vapaasti missä ja miten haluat auttaa muita löytämään espanjan kielen salat. Viralliseksi kielen opettajaksi voi hankkia pätevyyden opiskelemalla tutkinnon suomalaisessa yliopistossa.

Esimerkiksi Helsingin yliopistosta löytyy kielten kandiohjelma espanjan kielelle. Käytännössä sinusta siis tulee humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri, joka on erikoistunut espanjan kieleen kandidaattivaiheessa. Lisäksi opettajan pätevyyden saamiseksi opintoihin täytyy sisällyttää 60 opintopisteen edestä pedagogisia opintoja, joiden avulla voi hakea opettajan pätevyyttä. Myös muut yliopistot tarjoavat samaa mahdollisuutta.

Eikä tutkinnosta ole ainakaan haittaa, vaikka päätyisit myöhemmin jonnekin muulle alalle kuin opettajaksi. Kuten mainittua, espanja on yksi yleisimmistä kielistä kansainvälisessä kaupassa, joten monet yrityksen haluavat palkkalistoilleen espanjan kielen taitajia. Kaupallisen alan lisäksi mahdollisuuksia on esimerkiksi turismin alalla. Ja samalla aukeaa täysin uusia ovia uran rakentamiseen ulkomailla, espanjaa puhuvassa maassa. Ja opettamisen taitoa arvostavat kaikki.

Askeleet ensimmäisen oppitunnin pitämiseen

Oli kyse mistä tahansa, ensimmäinen kerta on aina ensimmäinen kerta. Mutta jokainen opettaja on uransa aikana pitänyt aivan ensimmäisen oppituntinsa, joten sitä on turha jännittää liikoja. Yksityisopettajana voi toimia erilaisten organisaatioiden kautta, mutta mikäli haluat joustavuutta aikatauluihin etkä halua sitoa itseäsi työsopimukseen, on Superprof sinulle on oikea paikka. Aloittaminen on helppoa ja voit tehdä sitä sivutoimisesti esimerkiksi muun päivätyön ohella.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Mitä yritämme tässä sanoa on se, että ensimmäiseen (toiseen, kolmanteen ja ihan jokaiseen) oppituntiin on tärkeä valmistautua ennakkoon. Näin varmistat sujuvan opetuksen, ja itselläsikin on varmempi olo espanjan kielen oppitunnin pitämisestä. Oppitunnin kulku, tarvittavat materiaalit ja opiskelijan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen tulee olemaan avainasemassa.

Espanjan kielen oppikirjoja pöydällä
Voit hyödyntää olemassa olevia oppikirjoja espanjan kielen opettamisessa. Kuva: Unsplash / Kirke Incorporated

Tässä ovat meidän vinkkimme (ensimmäisen) espanjan kielen oppitunnin pitämiseen:

 • Keskustelun avaaja, jota myös ice breakeriksi tai small talkiksi kutsutaan, on tärkeä osa oikean tunnelman luomiseksi heti alussa. Monella tämä tulee luonnostaan etenkin kasvokkain tavattaessa, mutta varsinkin etätuntien aikakaudella kannattaa valmistella jokin alustava keskustelun avaus tai kysymys heti tunnin alkuun. Paikan päällä olevalla oppitunnilla voit suomalaiseen tapaan tarjota alkuun esimerkiksi espanjalaista kahvia tai muuta naposteltavaa teemaan sopien.
 • Onnistunut kartoitus opiskelijan tavoitteista, tasosta ja toiveista voi määrittää koko opetussuhteen menestyksen. Jos et tiedä mitä opiskelija haluaa oppia, miten hän oppii parhaiten ja miksi, voi tuntien teemojen ja kulun suunnittelu olla aikamoista hakuammuntaa. Voi myös olla, että opiskelijasi on jo käynyt toisen yksityisopettajan luona, mutta ei saanut tarvitsemaansa. Nyt on siis aika kysymyksille ja tarkalle kuuntelulle.
 • Opeta tehtävien kautta. Kokeile erilaisia tehtäviä, pelejä ja keskusteluita opetuksessa. Muista, että sinun tehtäväsi ei ole vain antaa tehtävää ja katsoa vierestä sen suorittamista. Tarkoitus on valita sellaisia tehtäviä, joita voitte tehdä yhdessä tai jotka sopivat hyvin yhteen samanaikaisen opetuksen kanssa. Tehtävät eivät saisi olla liian lyhyitä eikä liian pitkiä. Ensimmäisillä oppitunneilla on hyvä samalla testata monipuolisesti opiskelijan taso espanjan kielen eri osa-alueilla.
 • Kertaa ja tuo uutta. Tulevilla espanjan kielen oppitunneilla on hyvä aina palata aikaisempaan aiheeseen esimerkiksi käymällä läpi antamasi kotitehtävät tai syventymällä aiheeseen ennestään. On tärkeää muistaa kysyä onko opiskelijalla kysymyksiä, sillä suomalaiseen tuttuun tapaan näitä ei välttämättä tuoda itse esiin. Yhtä tärkeää on edistyä jatkuvasti ja tuoda uusia osa-alueita sekä teemoja opiskeluun luontevana jatkumona aikaisemmin opetettuihin asioihin.
 • Käytä kieltä mahdollisimman paljon. On tärkeää, että opetussuhteessa tullaan hyvin juttuun ja henkilökemiat toimii. Älä kuitenkaan astu siihen sudenkuoppaan, että osa oppitunnista menee täysin kuulumisien vaihtamiseen suomen kielellä. Tätä tapahtuu paljon etenkin alkeistason opiskelijoiden kanssa. Sinun tehtäväsi on kuitenkin opettaa koko oppitunnin edestä, joten muista pysyä asiassa tai ainakin ohjata keskustelua käytäväksi espanjan kielellä. Mitä enemmän kieltä käytetään, sitä nopeampaa kehittyminen on.

Lisävinkki: älä ole se opettaja, joka näyttää mielenkiintoisia materiaaleja, mutta ei anna niitä opiskelijoidensa hyödynnettäväksi myöhemmin.

Positiivinen vahvistaminen kuuluu jokaisen yksityisopettajan työhön. Pidä oppimisympäristö kannustavana ja motivoivana. Tuo mukaan värikästä ja iloista espanjalaista kulttuuria. Tarinallista opetusta ja hyödynnä visuaalisuutta. Ja mikä tärkeintä; muista ottaa ylös muistiinpanoja jokaisesta opiskelijasta. Näin pystyt oikeasti varmistamaan laadukkaan ja yksilöllisiä tarpeita huomioivaa opetusta pitkällä aikavälillä.

Haluaisitko ryhtyä opettajaksi Superprofille?

Yksityisopetus vastaa aina yksilöllisiin tarpeisiin

Jokaisella opiskelijalla on omat tavoitteensa, kykynsä oppia ja motivaationsa. Erilaiset oppimistilanteet vaativat erilaisia ratkaisuja.

Tukiopetuksen tarve

Yksi syistä hakeutua yksityisopetuksen pariin on tukiopetuksen tarve. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että opiskelija opiskelee espanjan kieltä jo muualla, useimmiten koulussa, mutta kaipaa sen tueksi lisäopetusta. Tällöin on tärkeää, että tämän hetkiset haasteet on hyvin kartoitettu, jotta opetus osuu tarpeeseen. Lisäksi on tärkeää mukailla koulussa tapahtuvan opetuksen aikatauluja sekä sisältöjä. Yleensä koulussa opiskelevat eivät ole vielä kovin korkealla kielitasolla, mikä luonnollisesti helpottaa opetusta. Toisaalta taustalla on aina syy miksi tukiopetukseen hakeudutaan, joten tämä on erityisen tärkeää ottaa huomioon opetuksessa heti alusta alkaen.

Espanjan kielisiä lauseita
Syitä opiskella espanjaa on yhtä monta kuin opiskelijoita. Kuva: Unsplash / Leonardo Toshiro Okubo

Kielikokeeseen valmistautuminen

Toinen yleinen syy espanjan kielen yksityisopetukselle on valmistautuminen kielikokeeseen. Tässä kyseeseen voi tulla esimerkiksi jokin aikaisemmin esitellyistä kielikokeista tai vaikkapa lukion espanjan kielen ylioppilaskirjoituksista. Opiskelijalla on useimmiten tietty tavoite kuten haluttu arvosana. Tässä tapauksessa on tärkeä tuntea kyseessä olevan kielikokeen rakenne ja vaatimukset, sillä kielikokeeseen opiskelu poikkeaa aina jonkin verran normaalista espanjan kielen opiskelusta. Lisähaastetta voi tuoda tiukka aikataulu, ja helpotusta toisaalta opiskelijoiden korkea motivaatio.

Tavoitteena kielen hallinta

Lisäksi yksityisopetukseen hakeutuu paljon aikuisia, jotka ovat jo työelämässä eikä heillä ole mahdollisuutta opiskella espanjan kieltä osana opintoja. Tällöinkin on tärkeää selvittää syyt ja tavoitteet opiskelun taustalla. Onko tarkoitus ehkä avata uusia työmahdollisuuksia, nauttia enemmän lomamatkasta vai kenties edessä on muutto Espanjan auringon alle? Tämä opiskelijaryhmä on yleensä kaikista joustavin oppituntien suhteen, ja pääsette todella yhdessä suunnittelemaan niiden sisältöä. Muista kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota edistymiseen esimerkiksi omien vapaamuotoisten testien avulla opetussuhteen aikana.

Jos olet edelleen epävarma omasta espanjan kielen tasostasi opettajana, mieti pystyisitkö läpäisemään opiskelijasi tasoa vastaavan kielikokeen vaivattomasti? Jos vastaus on kyllä, olet valmis aloittamaan espanjan kielen opettamisen!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Emilia

Oman elämänsä generalisti, joka on aina oppimassa uutta ja tutustumassa uusiin kulttuureihin.