Mustavalkoisesti ajateltuna matematiikka on kuin mämmi: sitä joko rakastaa tai vihaa.

Myös sen osa-alueet voivat jakaa mielipiteitä: osa tykkää algebrasta ja laskuopista, toiset taas geometriasta ja trigonometriasta. Monet kuitenkin ymmärtävät sen arvon ja tärkeyden nyky-yhteiskunnassa ja opetussuunnitelmassa. Miksi se onkaan niin tärkeää?

Yleisesti ottaen tarvitsemme sitä ongelmanratkaisussa sekä ympäröivän maailman hahmottamisessa ja ymmärtämisessä.

Matematiikan osaaminen ja hallinta (esimerkiksi yksityisopetuksen ansiosta) avaavat monia ovia muun muassa tekniikan, kaupan ja luonnontieteiden alalta. Tästä syystä myös matematiikan opetus on todella monimuotoista, ja sen yksityisopetus voi vaihdella intensiivisestä todennäköisyyksien kertaamisesta pidempiaikaiseen YO-valmennukseen.

Etsitkö matematiikan yksityisopetusta? Voit esimerkiksi syöttää Googleen "matematiikan opettaja Oulu"!

Yleiset ongelmat matematiikan kanssa

Matematiikan ongelmat ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat oppilaiden välillä. Toisille tietyt osa-alueet ovat toisia vaikeampia, joillekin taas tietynlaiset tehtävätyypit aiheuttavat päänvaivaa.

Nainen, joka pitelee kirjaa kasvojensa edessä
Aiheuttaako matematiikka epätoivoa? (Kuva: Unsplash/Siora Photography)

Ongelmat voivat liittyä muun muassa

 • puuttuvaan tietoon: oppilas ei välttämättä hallitse matematiikan perusteita, minkä takia uuden tiedon oppiminen on haastavaa.
 • muistamiseen: matematiikka voi vaatia esimerkiksi kaavojen ja yhtälöiden ulkoa opettelua.
 • sanastollisiin ongelmiin: matematiikka sisältää erikoistermistöä, jonka hallinta on keskeistä kysymysten ymmärtämisessä.
 • sekaviin käsitteisiin: matemaattisiin ongelmiin löytyy lähtökohtaisesti yksi ja ainoa oikea vastaus, johon päädytään tietyllä tavalla; käsitteiden sekoittaminen keskenään voi tehdä tietyn tyyppisten ongelmien ratkaisemisesta hankalaa.
 • päättelyyn ja tiedon yhdistelemiseen: voi olla, että opetettavien käsitteiden taustalla olevia sääntöjä ja loogisuutta on vaikea ymmärtää.
 • havainnollistamiseen: rakenteet, muotojen yhdistäminen tai kaavion lopullisen muodon näkeminen voi aiheuttaa ongelmia.
 • matematiikka-ahdistukseen: joillekin matematiikka ei ole sisällöllisesti vaikeaa, vaan sen opiskelu tuottaa ongelmia oppiaineen ulkoisista syistä.
Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Matematiikka
Mervi
4,9
4,9 (8 arvostelua)
Mervi
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
24€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pirjo
Pirjo
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Noora
5
5 (5 arvostelua)
Noora
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mervi
4,9
4,9 (8 arvostelua)
Mervi
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
24€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pirjo
Pirjo
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Noora
5
5 (5 arvostelua)
Noora
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Miksi opiskella matematiikkaa?

Monet kohtaavat ongelmia jossain vaiheessa matematiikan opintoja, minkä takia yksityisopetus voi osoittautua erinomaiseksi tueksi opiskelun rinnalle.

Kuten on tullut jo ilmi, matematiikka on tärkeää niin opinnoissa, työelämässä kuin arjessakin.

Matematiikan yksityisopetuksella voi olla monenlaisia päämääriä:

 • koulussa läpikäytyjen aiheiden kertaaminen
 • puuttuvien tietoaukkojen täyttäminen ja ominaisuuksien kehittäminen
 • jo hankitun tiedon vahvistaminen
 • kokeisiin valmistautuminen
 • matematiikan tärkeyden ja hyödyn ymmärtäminen
 • matemaatikon ura

Oikeanlaisen matematiikan opettajan löytäminen

Minkälaisia piirteitä ja ominaisuuksia yksityisopettajalta pitäisi löytyä? Hyvä matematiikan opettaja pystyy arvioimaan oppilaan vahvuuksia ja heikkouksia ja räätälöimään niiden avulla opetussuunnitelman, joka sopii oppilaalle.

Jos et ole täysin varma yksityisopettajan valinnasta, mikset kääntyisi yksityisopetusta tarjoavan tahon puoleen? He pystyvät taatusti antamaan sinulle tarvittavan tietopaketin hyvän yksityisopettajan valitsemisesta sekä niistä vaihtoehdoista, joita sinulla potentiaalisena asiakkaana on.

Mies ja nainen nauramassa kahvilassa
Yksityisopetuksessa kemioiden kohtaaminen on keskeistä. (Kuva: Unsplash/Brooke Cagle)

Suomessa yksityisopettajuudelle ei ole lakisääteisiä vaatimuksia, vaan opetusta voi tarjota kuka tahansa. Löydät siis varmasti sinulle sopivaa opetusta, etsit sitten kotiläksyapua, geometriakertausta tai YO-valmennusta.

Yksityisopettajan kanssa matematiikkaan liittyviä ongelmia ei tarvitse kohdata yksin, sillä opettaja on läsnä pelkästään oppilasta varten; hän paikantaa ongelmien alkuperän, tunnistaa sopivat opetustavat ja ennen kaikkea palauttaa uskon oppilaan omiin kykyihin.

Miksi matematiikkaan kannattaa sitten panostaa niin paljon?

10 syytä matematiikan opiskeluun

1. Räätälöity opetus

Yksityisopetus pystyy keskittymään ongelmia aiheuttaviin aiheisiin ja voittaa ne oppilaalle räätälöidyn opetussuunnitelman avulla.

Ennen ensimmäistä tuntia oppilaan ja opettajan kannattaa keskustella yksityisopetuksen tarpeesta ja sen aiheuttajista. Mistä ongelmat kumpuavat? Tämä helpottaa opettajan tuntien suunnittelua, mikä taas tehostaa oppimista.

Jos kyseessä on motivaatio-ongelma tietotaidon puutteen sijasta, opetus voi keskittyä esimerkiksi uudenlaisiin opetusmuotoihin, kuten matematiikkapeleihin, mikä tekee oppimisesta hauskempaa.

Yksityisopetus siis tarjoaa opetusta, joka muovautuu oppilaalle; ei niin päin, että oppilaan tarvitsee muovautua opetukseen tai oppiaineeseen.

2. Ympäröivän maailman ymmärtäminen

Yksityisopetus kehittää järkeilytaitoa ja auttaa ymmärtämää ympäristöä paremmin. Se kehittää myös päätöksenteko- ja ongelmanratkaisukykyä, mistä on hyötyä kaikissa tilanteissa.

Yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolaskut sekä murtoluvut, desimaalit, pyöristykset, graafit ja todennäköisyydet ovat kaikki osa jokapäiväistä ongelmanratkaisua. Ilman niitä mittasuhteiden ymmärtäminen, osuuksien jakaminen ja tietoisten päätösten tekeminen on liki mahdotonta.

Yhteiskuntamme rakentuu monilta osin matematiikan varaan ja sen ymmärrys auttaa löytämään oman polun sekä viestimään muiden kanssa.

Lämpömittari puuseinällä.
Kuinka monta matematiikkaan liittyvää asiaa löydät kotoasi? (Kuva: Unsplash/Luis Aguila)

3. Paremmat työllistymismahdollisuudet

Matemaattiset taidot CV:ssä auttavat erottumaan joukosta monilla aloilla; matematiikkaa arvostetaan ja vaaditaan muun muassa tekniikassa, luonnontieteessä ja kauppatieteessä.

Matematiikan arvo nousee vuosi vuodelta korkeammalle, mikä näkyy myös ylioppilaskirjoituksissa. Vuonna 2020 voimaan astuneen korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen myötä pitkästä matematiikasta saa kaikissa jatko-opintopaikoissa enemmän pisteitä kuin mistään muusta aineesta. Toisin sanoen englannin kielen yliopistopaikkaa hakevien kannattaa kirjoittaa ennemmin pitkästä matematiikasta L kuin englannista, sillä se antaa huomattavasti enemmän pisteitä.

Muutos näkyy selkeästi korkeakoulupaikan saanneissa opiskelijoissa: vuonna 2019 yliopistoissa 13 % opiskelijoista ei ollut kirjoittanut matematiikkaa ollenkaan; vuonna 2020 vastaava luku oli 9,5%. Vastaavanlainen trendi on havaittu myös ammattikorkeakouluissa, kuten Aamulehden artikkelista käy ilmi.

4. Matematiikan tunneilla jaksaminen

Suuret luokkakoot vaikuttavat moneen oppijaan haitallisesti, eikä opetus pysty aina tarjoamaan kaikille heidän ansaitsemaa ja tarvitsemaa tukea. Puutteet matematiikassa voivatkin aiheuttaa oppilaalle ongelmia pidemmällä tähtäimellä juuri oppiaineen tärkeyden vuoksi.

Matematiikassa voi jäädä jälkeen lukuisista eri syistä: väsymys, motivaation tai kiinnostuksen puute, ulkoiset tai sisäiset paineet, yms.

Yksityistunneilla oppilas saa opettajan jakamattoman huomion.

Jos oppilaalla herää tunnin aikana kysymyksiä, ne voi kysyä rauhassa ilman muiden oppilaiden katseita.

5. Oppilaalle sopivat opetustavat

Koulun matematiikan opetus voi edetä toisille liian hitaasti, toisille taas liian nopeasti, jolloin jälkeen jääminen on mahdollista. Joidenkin kohdalla itselle sopivia oppimisstrategioita ei voi hyödyntää yleisessä opetuksessa, joka ei vielä opetussuunnitelman muutoksistakaan huolimatta pysty kohtaamaan jokaisen oppilaan tarpeita.

Järjestämällä opetusta henkilökohtaisesti tai pienryhmissä matematiikan yksityisopettaja voi säätää opetusta ja kohdata vastaan tulevia ongelmia oppilaan ehdoilla. Tämän ansiosta tuutorin opettama matematiikka voi tuntua oppilaalle helpotetulta, vaikka todellisuudessa kyse on vain toimivista opetusmetodeista.

Räätälöidyn opetuksen seuraaminen auttaa oppilasta ylittämään yksittäiset esteet ja saavuttamaan tuloksia joskus nopeastikin.

6. Itsetunnon ja -luottamuksen kohottaminen

Oppijalähtöisen lähestymistavan takia yksityisopetus voi valaa nopeasti uskoa oppilaaseen, mikä taas näkyy taitojen kehittymisessä. Itseensä uskominen voi viedä elämässä pitkälle, ja yksityistunneilla opittuja tapoja ja kerättyä luottamusta voi hyödyntää tulevaisuuden luokkaopetuksessa.

Yksityisopettajan avulla voi oppia, ettei olekaan niin kehno matematiikassa kuin saattoi kuvitella - parhaassa tapauksessa siitä voi oppia jopa tykkäämään.

7. Rahoille vastinetta

Yksityisopetuksen tarpeen ja opettajien määrän kasvun takia yksityisopetus ei enää rajoitu korkeatuloisiin perheisiin.

Kun selaat tarjontaa tuutorointia tarjoavilla sivustoilla, huomaat, ettei yksityisopetuksesta tarvitse maksaa maltaita. Voit löytää esimerkiksi Superprofista heti seuraavalle päivälle matematiikan yksityisopetusta niinkin halvalla kuin 12 € per tunti.

Kasvi, joka kasvaa kolikoista
Jokaisen budjettiin sopivaa yksityisopetusta on nykyään helppo löytää. (Kuva: Unsplash/Visual Stories || Micheile)

8. Pitkän tähtäimen hyödyt

Yksityisopetuksen teho riippuu pitkälti opettajan taidoista. Opettajalta odotetaan usein alan opintoja sekä opetuskokemusta, jotta tavoitteet voi saavuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Jos opettajalta ei löydy alan koulutusta tai minkäänlaista hyödyllistä kokemusta, opiskelija tuskin saa rahoilleen tarpeeksi vastinetta.

Superprofin kaltaiset sivustot tekevät potentiaalisten opettajien vertaamisesta tavattoman helppoa ja nopeaa, joten löydät varmasti sinun kriteereihisi sopivaa opetusta.

9. Suuri opetustarjonta

Jos oppilaan tuloksissa ei voi havaita parannusta 1–2 kuukauden yksityisopetuksessa, opetusmuodon tai jopa opettajan vaihtaminen voi olla kannattavaa. Valtaosa Superprofin opettajista tarjoaa ensimmäisen tunnin ilmaiseksi, joten opettajavalikoimaan tutustuminen on helppoa.

Monet matematiikan yksityistunnit ovat järjestettävissä henkilökohtaisesti, mutta myös pienryhmäopetus on vaihtoehto tietyissä tilanteissa. Jotkut tykkäävät työskennellä ryhmissä ja kaipaavat vertaistukea ja samanhenkisiä oppijoita; tämä voi olla erityisen tehokasta koe- tai tenttikertauksessa.

10. Apua monenlaisiin tilanteisiin

Koulun ulkopuolisen opetuksen voi jakaa karkeasti kolmeen osaan: yksityistunnit, intensiivikurssit ja työpajat.

Yksityinen kotiopetus tähtää säännöllisyyteen ja nostaa oppijan tarpeet jalustalle.

Intensiivikurssit tähtäävät usein lähitulevaisuuden päämäärään, esimerkiksi uusintakokeeseen tai ylioppilaskirjoituksiin. Intensiiviopetus tapahtuu nimensä mukaisesti säännöllisesti ja tiheään, ja siihen sopivat erityisesti lomat tai muut vapaat. Esimerkiksi kesälomalle voi järjestää erikseen opetusta, joka kertaa kattavasti edellisen lukuvuoden sisällöt, jotta opiskelija saa heti syksyllä opetuksesta kiinni.

Työpajat ovat nostaneet viime vuosinaan suosiotaan: tarkoituksena on tuoda samassa tilanteessa olevia opiskelijoita yhteen ja korostaa vertaistukea, yhteisöllisyyttä ja ryhmätyötä.

Matematiikalla on siis paljon painoarvoa nyky-yhteiskunnassa, ja sen opiskeluun on lukuisia hyviä syitä. Matematiikka rakentuu kumulatiivisen tiedon varaan, eli uusi tieto perustuu jo opittuun. Aikaisin valettu vahva pohja matematiikan osaamiselle on pitkän tähtäimen palvelus, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia.

Kaikenlaisen oppimisen keskiöstä löytyy itseluottamus. On tärkeää, että oppilaat uskovat itseensä, omiin taitoihinsa sekä mahdollisuuteen kehittyä, muuten oppiminen on pakkopullaa ja eteneminen hidasta.

Yksityisopetuksen puoleen kääntyminen ei ole noloa tai häpeällistä; todellisuudessa se osoittaa ainoastaan rehellisyyttä, suoraselkäisyyttä sekä halua kehittyä.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.