Kilpailu matematiikan yksityisopettajien välillä on kasvamassa.

Tämä on ilouutinen kaikille yksityisopetusta etsiville, joilla on mistä valita opettajien suhteen, mutta miten isosta opettajamassasta tunnistaa parhaat vaihtoehdot?

Insinöörit, yliopisto-opiskelijat ja muut aiheen taitajat tarjoavat yhä enemmän yksityisopetusta.

Yksityisopetus vaatii aina vähintään sen, että opettajalla on tarvittava tietotaito käsiteltävästä aiheesta. Tämä ei kuitenkaan aina riitä, sillä pedagogisilla taidoillakin on suuri merkitys, ja ne voivat vaihdella opettajien välillä. Sopivan opettajan löytäminen vaatii siis oppilaan tilanteen ja tavoitteiden tunnistamista sekä opettajaan kohdistuvien vaatimusten asettamista.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Matematiikka
Mervi
4,9
4,9 (8 arvostelua)
Mervi
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
24€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pirjo
Pirjo
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Noora
5
5 (5 arvostelua)
Noora
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mervi
4,9
4,9 (8 arvostelua)
Mervi
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
24€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pirjo
Pirjo
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Noora
5
5 (5 arvostelua)
Noora
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Miksi etsiä yksityisopetusta?

Miksi yksityisopetusta tulisi etsiä? Mikä sen todellinen arvo on?

Oletko yo-kirjoituksiin pänttäävä lukiolainen, kotiläksykertausta kaipaava yläastelainen vai lapsen matematiikkaopinnoista huolestunut vanhempi? Oli tilanteesi mikä tahansa, yksityisopetuksesta voi saada paljon irti, ja pelkästään sen harkitseminen osoittaa, että välität.

Syitä matematiikan opiskeluun

Vaikkei matematiikasta tykkäisi, sen arvoa on vaikea kiistää tänä päivänä.

Matematiikka on yksi opetussuunnitelman peruspilareista, jonka opettaminen aloitetaan niin aikaisin kuin mahdollista. Tiesitkö, että alle 3-vuotiaat ovat jo aktiivisia havainnoijia ja luokittelevat asioita niiden koon, värin ja muodon mukaan?

Kuten aiemmista artikkeleistamme on käynyt ilmi, matematiikalla on huomattava rooli niin opiskelupaikan saamisessa kuin työllistymisessäkin; tavoitteista riippumatta jokaisen oppilaan kannattaisi opiskella lukiossa pitkää matematiikkaa, sillä se antaa opiskelijavalinnoissa huomattavasti eniten pisteitä, haki sitten opiskelemaan matematiikkaa, suomen kieltä tai vaikka kulttuurintutkimusta.

Kolme valmistunutta nostamassa lakkia koululle.
Jos matematiikka itsessään ei kiinnosta, tulevaisuuden koulu- tai työpaikka voi toimia motivaattorina. (Kuva: Unsplash/Leon Wu)

Matematiikka luo myös pohjan monenlaiseen ongelmanratkaisuun ja maailman hahmottamiseen, eikä sen läsnäoloa arjessa voi vähätellä.

Monet oppiaineet hyödyntävät matematiikassa keskeisiä taitoja, joten työnantajan silmissä matemaattinen osaaminen voi kuvastaa yleistä akateemista osaamista. Se antaa ymmärtää, että hakija pystyy päättelemään loogisesti ja perustelemaan päätöksiään.

Töiden saanti ei kuitenkaan nojaa yksin matematiikkaan, ja on myös olemassa aloja, joilla pärjää pelkillä perusteilla, mutta matemaattiset taidot ovat eittämättä valtti nyky-yhteiskunnassa.

Vinkkejä vanhemmille yksityisopettajan valintaan

Onko yläasteelta lukioon siirtyminen näkynyt matematiikan numeroissa tai onko lapsen keskiarvo piirun verran liian alhainen unelmien koulupaikan saamiseen? Oli miten oli, yksityisopettaja pystyy tarjoamaan henkilökohtaista ja räätälöityä tukea juuri teidän lapsellenne.

Mitä aikaisemmin ongelmat paikannetaan ja hyväksytään, sitä parempi. Ongelmat voivat liittyä yksittäisiin matemaattisiin käsitteisiin, motivaation puutteeseen tai vaikkapa ahdistukseen, mutta tärkeää on, että paikannatte ne yhdessä.

Jutelkaa asiasta lapsen kanssa

Ongelmien ilmetessä ei kannata vetää liian nopeita johtopäätöksiä, vaan keskustelkaa avoimesti lapsenne kanssa. Yleisesti ottaen matematiikka herättää voimakkaita tunteita; yhdelle se on yksinkertaisesti vaikeaa, toista se ei vain kiinnosta, kolmatta numerot ja symbolit ahdistavat ja neljäs kokee liikaa painetta vanhempien suunnalta.

Monelle ongelmiin löytyy yksinkertainen syy, mutta joidenkin kohdalla se voi olla monen syyn summa. Yksittäinen huono koenumero voi lannistaa lasta ja laskea itseluottamusta, joillekin kaiken takana on opettaja: tunneilla käytettävät opetustavat eivät välttämättä sovi lapselle, minkä takia matematiikkaa tulisi lähestyä uudelta kantilta.

Avoin keskustelu matematiikkaan liittyvistä ongelmista ja mahdollisista ratkaisuista voi helpottaa päätöksen tekoa, sillä mitä aktiivisempi lapsi prosessissa on, sen parempi. Nykyinen opetussuunnitelma tähtää pitkäaikaiseen ja itseohjautuvaan oppijuuteen. Se vaatii samalla myös oppilaalta aikaisempaa enemmän, erityisesti itseohjautuvuutta. Lisäksi yksityisopetus harvoin toimii, jos oppilas ei ole siinä täysillä mukana, joten olisi hyvä, jos aloite sen etsimiseen tulisi lapsen puolelta.

Nuori tummatukkainen poika opiskelemassa kuulokkeet päässä.
Oppilaan aktiivisuus ja sen merkitys ovat korostuneet viimeisen 10 vuoden aikana koulumaailmassa. (Kuva: Unsplash/Compare Fibre)

Keskustelkaa opettajan kanssa

Lapsen lisäksi asiasta kannattaa luonnollisesti keskustella - matematiikan opettaja auttaa mielellään. Hän voi tarjota oman näkemyksensä tilanteesta ja antaa palautetta oppilaan tasosta. Mitä nuorempi oppija, sitä epätodennäköisempää on, että hän osaa paikantaa ongelmiensa juuret. He saattavat liioitella tilannetta ja kokea, että kokonainen aihealue tai matematiikka itse on tympeää ja hankalaa, vaikka todellisuudessa kyseessä on pienempi kokonaisuus.

Myös oppimisvaikeuksien mahdollisuutta ei kannata poissulkea; oppimisvaikeudet ovat yleisellä tasolla huonosti tunnettuja, ja niitä hävetään ja piilotellaan. Tästä syystä niiden tunnistaminen harmillisesti venyy, ja siitä aiheutuvan tietämättömyyden takia oppimisvaikeuksista henkilöä voidaan pitää tyhmänä tai laiskana. Todellisuudessa Suomessa on noin 600 000 työikäistä ihmistä, joilla on puutteita perustaidoissa, ja arviolta yhdellä kymmenestä suomalaisesta on oppimisvaikeuksia.

Miettikää matematiikan tärkeyttä tulevaisuuden kannalta

Vaikka jatkuvasti matematiikan tunneilla kärvistelevä oppilas ei ole kenenkään eduksi, heti alkuun ei kannata mennä ja palkata kalleinta tarjolla olevaa yksityisopettajaa, vaan ottakaa askel taakse päin ja tarkastelkaa tilannetta rauhassa.

Perusopetuksessa matematiikasta pitää päästä läpi päättötodistusta varten, mutta mihin nuori tähtää tulevaisuuden osalta? Jos tähtäimessä on ura tai mahdollisuus uraan, joka vaatii pitkää matematiikkaa, pätevän yksityisopettajan palkkaaminen on selviö. Jos taas tähtäimessä ei ole korkeakouluopinnot alkuunkaan tai sitten kiinnostus löytyy humanistiselta puolelta, (kalliille) yksityisopetukselle ei välttämättä ole niin suurta tarvetta.

Mikäli selkeää suuntaa ei vielä löydy, kannattaa yksityisopetusta harkita. Vain harva pystyy vielä lukioikäisenäkään sanomaan varmasti, mitä tulevaisuudeltaan haluaa. Vielä pienempi on se joukko, joka pystyy siihen ja vielä työllistyy opintojen jälkeen kyseiselle alalle. Toisin sanoen suunnitelmat ja mielipiteet muuttuvat 5–10 vuoden aikana suunnattomasti, ja yläasteella tehty päätös olla ottamatta yksityisopetusta voi kaduttaa tulevaisuudessa.

Tiesitkö, että tarjolla on myös edullista yksityisopetusta?

Poliisi takaa päin kuvattuna.
Jos matematiikka ei ota luonnistuakseen kovien ponnistelujen jälkeenkään, ei hätää – on olemassa lukuisia ammatteja, joissa se ei ole keskiössä. (Kuva: Unsplash/King's Church International)

Yksityisopettajan valinta heidän kokemuksensa perusteella

Varmin tapa varmistua yksityisopettajan sopivuudesta on heihin yhteyden ottaminen. Pätevän profiilin voi kirjoittaa moni, mutta se ei vielä takaa hyvää opetusta. Ennen ensimmäisiä tunteja voi siis haastatella opettajakandidaatteja, olethan maksavan asiakkaan roolissa. Yksityisopetus eroaa perinteisestä luokkahuoneopetuksesta paljon, joten perusteellinen taustatyö takaa sen, että rahoille saa varmasti vastinetta.

Jos päädyt etsimään yksityisopetusta esimerkiksi Superprofista, voit selata potentiaalisten opettajien profiileja rauhassa ja vertailla heidän kokemuksiaan ja pätevyyksiä. Jos yksityisopetuksen hinnat vaikuttavat ensisilmäyksellä korkeilta, muista, mitä olet etsimässä: laadukasta opetusta, joka voi parhaimmillaan taata koulupaikan ja työllistymisen. Kuinka paljon niitä varten on valmis satsaamaan?

Yksityisopettajien monet polut

Kun selaat yksityisopettajien laajaa kirjoa, törmäät eritasoisiin ja -taustaisiin opettajiin. Yksi on korkeasti koulutettu aineenopettaja, toinen fysiikan yliopisto-opiskelija ja kolmas pitkän opetuskokemuksen omaava opettaja ilman tutkintoja. Toiset erittelevät opetuksensa eri tasoihin: jotkut keskittyvät ala-asteelle, toiset taas yo-valmennukseen tai varhaiskasvatukseen.

Opetusta voi etsiä myös aihealueittain, esimerkiksi:

 • geometria
 • todennäköisyydet
 • talousmatematiikka

Tavoitteistasi ja kriteereistäsi riippuen lopullinen opettajatarjonta voi siis olla kohtalaisen suppea, mikä ei ole kuitenkaan ongelma. Se tarkoittaa, että saat juuri sinulle sopivaa opetusta, ja onhan 4 opettajan vertailu huomattavasti helpompaa kuin 40.

Opetuksen moninaisuus onkin yksi yksityisopetuksen vahvuuksista: siellä perinteisen opetussuunnitelman ja koulumaailman ennalta asetetut raamit eivät päde, vaan kaikilla on mahdollisuus tarjota erinomaista opetusta.

Älä siis sivuuta automaattisesti itseoppineita, opiskelijoita tai vastavalmistuneita, sillä yksityisopetusyhteisö on täynnä tietotaitoa ja osaamista, joka ei puhkeaisi kukkaan tavallisessa opetusympäristössä.

Toinen toista parempi?

Kannattaako omalle lapselle sitten valita opettajaopiskelija vai pitkänlinjan rutinoitunut opettaja? Riippuu tilanteesta.

Nuoremmilla opettajilla on lähtökohtaisesti raikkaammat lähestymistavat, ja he voivat olla paremmin ajan hermolla. Puuttuva tai vähäinen opetuskokemus voi motivoida heitä työskentelemään entistä paremmin, ja oppilaan voi olla helpompi samaistua heihin pienemmän ikäeron takia. Yksityisopetuksessa kemioiden kohtaaminen on tärkeää, eikä opetuksessa tulisi vallita perinteinen eriarvoisuus oppilaan ja opetettavan välillä. Opiskelijat voivat myös tarjota halvempia hintoja, mikä voi olla painava tekijä pienemmällä budjetilla. He todennäköisesti hallitsevat myös korkeakoulujen pääsykoetilanteet ja -materiaalit hyvin ja pystyvät sitä kautta tarjoamaan ajankohtaisia vinkkejä.

Nuori nainen pitämässä valmistujaislakkia kasvojensa edessä.
Hyvä opetus ei katso aina ikää. (Kuva: Unsplash/Evan Mach)

Kokemus koulumaailmasta ja opettamisesta on harvoin kuitenkaan haitaksi. Pahimmillaan jotkut toki ovat uupuneita, kyllästyneitä työhönsä tai kaavoihin kangistuneita, mutta juuri tällaisia ennakkoajatuksia pitäisi välttää yksityisopetuksen suhteen. Kokeneet opettajat ovat rutinoituneita ongelmanratkaisijoita, joilta löytyy monipuolista kokemusta erilaisista opetustilanteista. Myös vanhemmilla opettajilla on mahdollisuus ja heitä kehotetaankin kehittämään osaamistaan, joten nuorempi opettaja ei automaattisesti hyödynnä nykyaikaisempia opetustapoja.

Jos siis tavoitteena on tarjota ala-asteikäiselle kotiläksyapua, matematiikan opiskelija voi hyvinkin olla paras ja halvin vaihtoehto. Jos taas tavoitteena on esimerkiksi tietyn lukiokurssin läpäiseminen, kokeneemman ja mahdollisesti kyseistä kurssia joskus opettaneen yksityisopettajan valitseminen vaikuttaa hyvältä.

Lähestykää tilannetta siis avoimin mielin ja puntaroikaa vaihtoehtoja tosissaan.

Kysymykset matematiikan tuutorille

Kuten aiemmin tuli ilmi, opettajakandidaatteja kannattaa haastatella ennen viimeisen valinnan tekemistä.

Listaamme siksi lopuksi lyhyen muistilistan, jonka avulla saa otettua huomioon yleisimmät muuttujat yksityisopettajien valinnassa:

 • Kuinka kauan yksityisopettaja on toiminut yksityisopettajana?
 • Onko hänellä suosituksia?
 • Mitä pätevyyksiä hänellä on?
 • Kuinka paljon hän veloittaa opetuksesta?
 • Erikoistuuko hän tiettyyn osa-alueeseen?
 • Opettaako hän muita aineita?
 • Tapahtuuko opetus kontakti- vai etäopetuksena?
 • Onko hän opettanut vastaavanlaisessa tilanteessa olevaa oppilasta?
 • Pystyykö hän takaamaan arvosanojen nousun?

Avoin keskustelu on tärkeää kullekin sopivan opettajan löytämisessä.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.