Pitkän matematiikan opiskelijoita pidetään tavallisesti älykkäinä. Todellisuudessa älykkyyttä on monenlaista ja se ilmenee eri tavoin; toiset ovat kirjaviisaita, toiset katuviisaita, eikä yhteiskunta toimisi, jos kaikki olisi valettu samasta muotista.

Meillä kaikilla on siis omat vahvuutemme, mutta matematiikan arvoa nykymaailmassa on vaikea sivuuttaa. Se on läsnä kaikkien arjessa tavalla tai toisella, joten sen osaamisesta on huomattavia hyötyjä.

Tämä on varmasti yksi syy siihen, miksi nimenomaan matematiikan yksityisopettajille on kotiopetuksen osalta eniten kysyntää.

Jos siis etsit matematiikan tukiopetusta, käymme tässä artikkelissa läpi, mistä sopivan opettajan etsiminen kannattaisi aloittaa.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Matematiikka
Mervi
4,9
4,9 (8 arvostelua)
Mervi
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
24€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pirjo
Pirjo
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Noora
5
5 (5 arvostelua)
Noora
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mervi
4,9
4,9 (8 arvostelua)
Mervi
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
24€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pirjo
Pirjo
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Noora
5
5 (5 arvostelua)
Noora
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Mikä tekee yksityisopetuksesta niin tärkeää?

Monet vanhemmat voivat miettiä, mistä omalle lapselleen löytäisi mahdollisimman tehokasta opetusta.

Matematiikka luo pohjan tieteelle sekä monille työelämän ammateille, joten perusteiden oppiminen nuorena on keskeistä akateemisen menestyksen ja mahdollisesti myös työllistymisen kannalta.

Yksilöllinen ja säännöllinen tukiopetus läpi eri kouluasteiden on erityisen hyödyllistä heille, jotka kamppailevat matematiikan kanssa, pelkäävät jäävänsä jälkeen tai kärsivät itseluottamuksen puutteesta.

Yksityisopettaja pystyy näyttämään, että matematiikan opiskelu voi olla hauskaa ja että meissä kaikissa piilee pieni matemaatikko – sen paljastaminen vaatii vain kullekin oppilaalle sopivaa opetusta oikeanlaisten harjoitusten ja esimerkiksi monipuolisten matematiikkasovellusten avulla.

Matematiikka perusopetuksessa

Englannin koulujen ylitarkastaja sekä Ofstedin (Englannin koulutusta tarkkaileva taho) johtajanakin toiminut Sir Michael Wilshaw on painottanut matematiikan opetuksen tärkeyttä:

Haluan, että kaikki oppilaat saavat parasta mahdollista opetusta, ja matematiikka on olennainen osa sitä. Se on keskeinen osa arkeamme sekä ympäröivän maailman ymmärtämistä. Liian monet eivät koskaan saavuta potentiaaliaan, eivät edes kaikista etevimmät meistä. Oppilaat, joille matematiikka tuottaa alusta pitäen ongelmia tai jotka jäävät heti jälkeen, eivät saa välttämättä koskaan muita kiinni.

Suomen uusi opetussuunnitelma keskittyy tarpeellisiin tietoihin ja taitoihin sekä oppimisen iloon; käytännössä se pyrkii korostamaan oppilaan aktiivisuutta, lisäämään opiskelun merkityksellisyyttä ja tarjoamaan jokaiselle oppilaalle onnistumisen kokemuksia. Yksi keskeisimmistä tavoitteista on huomioida oppilaiden yksilölliset tavat oppia ja rohkaista vastuun ottamista, mikä vaatii oppilaalta itseohjautuvuutta.

Tästä huolimatta opetuksessa on kunta-, koulu- ja opettajakohtaisia eroja, ja kaikki oppilaat eivät valitettavasti saa tarvitsemaansa apua ja tukea. Joillekin matematiikan tunnilla tehdyt tehtävät ovat liian helppoja ja tahti liian hidas, toisille taas ne ovat vaikeita ja he tippuvat kärryiltä. Näiden ääripäiden väliin mahtuu valtaosa opiskelijoista.

Lapsia kävelemässä reput selässä
Uusi opetussuunnitelma vaatii lapsilta enemmän itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta. (Kuva: Unsplash/note thanun)

Yksityisopetus on erittäin hyvä vaihtoehto heille, jotka tuskailevat matematiikan perusopetuksessa.

Matematiikan opetuksen ydinajatus on valaa pohja tieteelliselle tietotaidolle muun muassa murtolukujen, desimaalien, geometrian, todennäköisyyksien ja algebran kautta – käsitteitä, jotka auttavat meitä ymmärtämään maailmaa eri tavoin.

Matematiikkaa eri vuosiluokilla

Matematiikan perusopetuksen tehtävät voidaan jaotella kolmeen eri asteeseen: vuosiluokat 1–2, 3–6 ja 7–9. Opetuksen yleistehtävänä on kehittää oppilaiden loogista päättelyä, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua.

Kuten opintopolun perusteista käy ilmi, matematiikka nojaa kumulatiivisen tiedon varaan, eli perusasioiden hallinta on välttämätöntä uuden oppimisessa:

 • Vuosiluokilla 1–2 opetus pyrkii muodostamaan perustan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle monipuolisten kokemusten kautta.
 • Vuosiluokilla 3–6 opetus pyrkii tarjoamaan kokemuksia, joiden avulla matemaattisia käsitteitä ja rakenteita muodostetaan.
 • Vuosiluokilla 7–9 opetus pyrkii vahvistamaan matemaattista yleissivistystä ja syventymään matemaattisten käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämiseen.

Ongelmiin tulisi siis puuttua heti, erityisesti jos niitä ilmenee alkumetreillä.

Matematiikan yksityisopetus pyrkii

 • vahvistamaan oppilaan kykyä ymmärtää ympäröivää maailmaa.
 • herättämään oppilaan kiinnostus matematiikkaa kohtaan ja auttaa heitä ymmärtämään tieteellisen maailman ongelmia.
 • auttamaan oppilasta lähestymään ongelmia matemaattisesta perspektiivistä.
 • rohkaisemaan oppilasta hyödyntämään matemaattisia taitoja muissa aineissa.
 • rakentamaan oppilaan ajatteluprosessia.
 • kohottamaan oppilaan itseluottamusta.

Älä kuitenkaan lannistu, vaikka matematiikka olisi ollut vaikeaa jo pitkään. Koskaan ei ole liian myöhäistä hakea yksityisopetusta: se auttaa niin kotiläksyjen kanssa, perusteiden uudelleen oppimisessa kuin tenttikertauksessakin iästä ja taitotasosta riippumatta.

Matematiikan yksityisopetusta lähellä minua

Yksityisopettajien tarve on korkeampi kuin koskaan aiemmin. Erityisesti matematiikan opetukselle on kysyntää, sillä sekä oppilaat että vanhemmat ymmärtävät sen merkityksen tulevaisuuden kannalta.

Kuinka vaikeaa yksityisopettajan löytäminen sitten on? Koska yksityisopetuksen tarjoamiselle ei ole vaatimuksia, saatavilla voi olla monenlaisia opettajia: matematiikan yliopisto-opiskelijoita, päteviä matematiikan opettajia tai vaikkapa matematiikan tohtoreita – sinun tulee vain tietää, mistä etsiä.

Etsitkö tuutorointia askarruttaviin kysymyksiisi? Voit löytää sen esimerkiksi hakusanoilla: "matematiikan yksityisopetus Helsinki".

Ihmisiä ylittämässä suojatietä
Kuka tahansa voi ryhtyä oman alansa yksityisopettajaksi. (Kuva: Unsplash/Jacek Dylag)

Jos etsit kontaktimuotoista yksityisopetusta, etsintä kannattaa aloittaa lähiyhteisöstä: tarjoaako lähialueen oppilaitokset yksityisopetusta tai tietääkö joku tuttusi hyvää opettajaa? Ilmoituksia voi etsiä myös ilmoitustauluilta sekä lehtien palstoilta. Jos paikkakunnaltasi löytyy esimerkiksi matematiikan opetusta tarjoava korkeakoulu, sieltä löytää varmasti yksityisopetusta ja mahdollisesti vielä alennetuin hinnoin.

Nykypäivänä opetusta on kuitenkin helpoin löytää netistä, varsinkin jos on valmis etäopetukseen.

Matematiikan yksityisopetusta netissä

Internet on pullollaan yksityisopetusta tarjoavia sivustoja. Osa opettajista tarjoaa opetusta pelkästään tietyllä alueella lähiopetuksena, mutta nykyään etäopetus on todella yleistä. Taitotasostasi ja tarpeistasi riippuen opetusta voi tarjota esimerkiksi kemian- tai matematiikan opettaja tai vaikkapa insinöörit!

Kerta olet jo täällä, löydät laadukasta opetusta kätevästi Superprofilta: rullaa vain artikkelin alkuun ja klikkaa oikean yläreunan Tapaa opettajamme -painiketta. Superprof tarjoaa opetusta ympäri Suomen, ja opettajien selaaminen ja vertailu on tavattoman helppoa. Voit rajata hakua kotipaikkakuntasi perusteella, jos etsit yksinomaan kontaktiopetusta, mutta sen voi tehdä ilmankin.

Opettaja-näkymästä löytyy tarjolla olevien opettajien profiileja, heidän lyhyt tiivistelmä sekä opetuksen hinta. Osa on kokeneita aineenopettajia, toiset opiskelijoita ja jotkut muita matematiikan taitajia.

Tällaisesta hausta on monia hyötyjä:

 • Löydät lähellä olevaa opetusta: sivustolla voi rajata alueella tarjottavaa opetusta, mikä helpottaa valinnan tekemistä.
 • Oikeanlaisen opettajan löytäminen on helppoa: Superprofilla pystyt vertaamaan opettajien profiileja ja pätevyyksiä keskenään, jotta varmistut heidän osaamisensa tasosta sekä opetuskokemuksesta.
 • Pysyt budjettisi rajoissa: yksityisopetus voi olla kallista. Halutessasi voit rajata hakua budjettisi mukaan ja tarkastella vain sen raameihin osuvia opettajia.
 • Mahdollisuus kokeilla ennen lopullista päätöstä: hyväkään profiili ei aina takaa sitä, että opettaja sopii juuri sinulle. Superprofin kautta voit lähestyä useampaa opettajaa ennen kuin teet lopullisen päätöksen, sillä lähes kaikki tarjoavat ensimmäisen tunnin ilmaiseksi.

Ilmaista opetusta YouTubesta

Etäoppiminen ei aina vaadi yksityisopettajaa, sillä netti ja YouTube ovat täynnä ilmaista matematiikkamateriaalia. Opetusta on tarjolla monesta aiheesta ja monelta eri taholta, mutta esimerkiksi YouTubesta löytyy monia päteviäkin opettajia. Esimerkiksi Matikkavideot-kanava tarjoaa monipuolista opetusta yläaste- ja lukioikäisille.

Monet ovat ymmärrettävästi hieman epäileväisiä tällaiseen ilmaisopetukseen, mutta se voi toimia mukavana vaihteluna ja lisänä perinteiseen kouluopetukseen. Sitä ei tulisi lähestyä ensisijaisena opetusmuotona vaan ylimääräisenä tukena.

Mies YouTubessa tabletilla
Koska opetusvideoiden löytäminen ja katsominen on helppoa, niille kannattaa antaa mahdollisuus. (Kuva: Unsplash/CardMapr)

Opetusta voi etsiä yleisesti esimerkiksi hakusanoilla "matematiikan opetus" tai sitten aihealueittain, kuten "funktio". Näin löydät kattavan tarjonnan video-opetuksesta ja voit valita niiden joukosta itselle mieluisen videon. Jos aiheesta on tarjolla monia kanavia tai videoita, vertaile videoiden katselukertoja – korkeat luvut kertovat usein jotain videon laadusta, erityisesti opetuksen saralla.

Opetus.tv tarjoaa kattavan opetuspaketin yläkoulu-, lukio- ja yliopisto/AMK-tasolta sekä YouTube-kanavallaan että verkkosivuillaan, joten jos haluat esim. kerrata tietyn lukiokurssin sisältöjä uudenlaisella tavalla, Opetus.tv tarjoaa sille hyvän alustan.

Video-opetusta valitessa kannattaa aina huomioida julkaisuajankohta; matematiikassa ongelmanratkaisu ei muutu mihinkään, mutta esimerkiksi tietylle luokka-asteelle suunnatut tai kurssikohtaiset kokonaisuudet eivät välttämättä vastaa nykyistä opetussuunnitelmaa.

Vaikka video-opetus on jokseenkin epätavallinen opetusmuoto, se on ilmainen, monipuolinen ja usein myös täysin uusi oppimisympäristö. Videoita voi kätevästi pysäyttää, kelata tai nopeuttaa, joten oppiminen tapahtuu oppilaalle sopivassa tahdissa.

Matematiikan osaaminen avaa nyky-yhteiskunnassa monia ovia, joten sen osaamista ei koskaan tulisi vähätellä.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.