Ohjelmoinnin ja koodauksen merkitystä kukaan voi tuskin vähätellä. Puhelimet, televisiot, kannettavat, pesukoneet ja älykellot olisivat kaikki pelkkiä koristeita ilman niiden takana toimivaa koodia. Harvoin sitä kuitenkin aktiivisesti ajattelee, miten tietty laite toimii ja kuka sen takana on – luonnollisesti keskitytään sen käytettävyyteen sekä siitä saataviin hyötyihin.

Pyrimme tässä artikkelipaketissa luomaan katsauksen ohjelmoinnin maailmaan. Käymme ensin läpi koodauksen aakkoset eli ne peruspalikat, joiden varaan koodaus rakentuu. Tarkastelemme sitten ohjelmoinnin opiskelua: miten alalle voi päätyä kouluopintojen tai yksityisopetuksen kautta ja mitä itseopiskelu vaatii? Lopuksi suuntaamme katseen ohjelmoijien työllisyysnäkymiin.

Yy, kaa ja koodaamaan!

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Koodaus
Miska
4,7
4,7 (2 arvostelua)
Miska
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Petri
Petri
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Niilas
Niilas
6€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Miska
4,7
4,7 (2 arvostelua)
Miska
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Petri
Petri
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Niilas
Niilas
6€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Koodaus pähkinänkuoressa

Koodauksen voi ajatella ihmisen ja tietokoneen välisenä viestintänä. Se on kuin legopalikoilla rakentamista: kun palikoita liittää yhteen, syntyy rakennelma – kun koodia kirjoitetaan allekkain, syntyy algoritmi.

Koodauksessa käytettäviä ohjelmointikieliä on satoja, ellei jopa tuhansia. Erilaiset tietokoneet eivät ymmärrä toisiaan, joten niiden kanssa pitää käyttää tietynlaista kieltä. Ensimmäiset ohjelmointikielet syntyivät lähteestä riippuen jo 1800-luvun puolella, ja ne ovat kehittyneet huomattavasti erityisesti tietokoneiden ja internetin yleistymisen myötä. Ykkösistä ja nollista on tultu pitkälle: tämän päivän korkean tason ohjelmointikielet muistuttavat jo ihmisten välistä viestintää.

Nykypäivänä yleisiä ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi JavaScript, Java, Python ja C#. Ohjelmointiin liittyy niin monia erilaisia käyttötarkoituksia, että eri kieliäkin on valtavasti. Jos tiedät jo, mitä koodaukselta haluat tai mihin haluat keskittyä, perehdy myös siihen, mikä kieli tilanteeseesi sopii parhaiten. Lähtökohtaisesti jokaiselle voi suositella monikäyttöistä ja alustariippumatonta kieltä, kuten Javaa tai Pythonia, jotka sopivat moniin eri tilanteisiin.

Ohjelmointiin liittyy monia stereotypioita, jotka on hyvä torpata heti alkuun. On totta, että IT-ala on miesvoittoinen, mutta ohjelmointi ja koodaus eivät ole sukupuoliriippuvaisia taitoja, eivätkä myöskään ikäriippuvaisia. Kuka tahansa voi oppia ohjelmointia, ja yleisellä tasolla aikuisen ongelmanratkaisu- ja loogiset päättelytaidot ovat lapsia parempia, mikä tukee oppimista.

Koodauksen maailmaan voi kuitenkin olla vaikea päästä sisään omatoimisesti, joten jokaisen aloittelevan koodaajan kannattaa harkita erillistä koodauskurssia tai yksityisopetusta.

Henkilö istumassa sohvalla kannettava sylissä ja vieressä ohjelmointia käsitteleviä oppikirjoja
Ohjelmointi sopii kaikille iästä ja sukupuolesta riippumatta. (Kuva: Unsplash/Christina @ wocintechchat.com)

Koodauksen opiskelu koulussa

Ohjelmoijan ammattiin ei ole vain yhtä polkua, vaan sinne voi päätyä monella tapaa. Vuodesta 2016 lähtien ohjelmoinnin perusteita on alettu opettaa ala-asteen ensimmäiseltä luokalta alkaen, mikä kuvastaa hyvin sen tärkeyttä nyky-yhteiskunnassa.

Jos ohjelmointia haluaa opiskella koulussa, yläasteesta seuraava luonnollinen askel on tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaminen ammattikoulussa. Perustutkinto-opiskelijat pystyvät erikoistumaan oppilaitoksesta riippuen esimerkiksi peliohjelmointiin, web-ohjelmointiin, kyberturvallisuuteen tai ICT-tukeen.

Työllistyminen pelkällä perustutkinnolla voi olla haastavaa, minkä takia monet suorittavat lisäksi vielä korkeakouluopintoja. Ohjelmointia voi opiskella sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa: monesta korkeakoulusta löytyy esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan oppiaine, joiden keskiöstä löytyy ohjelmointi.

Tutkinto-opinnot eivät kuitenkaan ole kaikki kaikessa, vaan myös kansanopistot tarjoavat noin vuoden kestäviä koulutuksia esimerkiksi pelien tekemisestä. Myös täydennyskoulutus ja koodauskurssit ovat keinoja, joilla on pyritty reagoimaan ohjelmointialan työttömyysvajeeseen.

Lisäksi ohjelmoijaksi voi päätyä ilman alan koulutusta – alalla arvostetaan omaa aktiivisuutta, motivaatiota ja kiinnostusta, joten esimerkiksi harrastusmielinen koodaus voi parhaassa tapauksessa antaa hyvät valmiudet tietynlaiseen ohjelmointiin ja siten täyttää työnantajan toiveet.

Henkilöitä kokoustilassa tapaamisessa
Kurssimuotoiset koulutukset ovat yleistyneet ohjelmoinnin saralla. (Kuva: Unsplash/Campaign Creators)
Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Koodaus
Miska
4,7
4,7 (2 arvostelua)
Miska
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Petri
Petri
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Niilas
Niilas
6€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Miska
4,7
4,7 (2 arvostelua)
Miska
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Petri
Petri
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Niilas
Niilas
6€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Netissä suoritettavat koodauskurssit

Koodauksen aloittelijat voivat harjoitella ohjelmointia myös verkossa. Koronapandemian myötä monet ovat joutuneet etätöihin, mutta tilanteesta on seurannut myös jotain hyvää – opiskelu- ja työkulttuurit ovat monipuolistuneet, ja nykyään lähes kaikkea voi tehdä etänä.

Verkko-opiskelun etuja ovat muun muassa

  • aikataulujen joustavuus
  • edullisuus lähiopetuksen rinnalla
  • kokeilemisen helppous.

Erinomaisia kurssivaihtoehtoja ovat esim. Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston tarjoamat kaikille ilmaiset ja avoimet verkkokurssit eli MOOC-kurssit. Ne vastaavat yksittäisiä korkeakoulukursseja ja tarjoavat opiskelijoille ohjelmoinnin perusteita kattavassa paketissa.

Jos kurssimuotoinen harjoittelu ei tunnu omalta, netti on pullollaan myös tietopankkeja, joiden avulla aiheeseen voi perehtyä täysin itsenäisesti. Yksi hyvä suomenkielinen vaihtoehto on Ohjelmointiputka, josta löytyy perustietoa, harjoituksia sekä vertaistukea kaikenlaisen ohjelmoinnin saralta.

Kannattaa myös muistaa, että ohjelmointia tarvitaan ympäri maailmaa, ja käytössä olevat ohjelmointikielet ovat kaikille yhteiset. Englanninkielisten materiaalien hyödyntäminen on siis hyvä vaihtoehto: esimerkiksi Codecademy tarjoaa erityisesti aloittelijoille sopivaa opiskelumateriaalia mukavan tiiviissä paketeissa.

Koodia tietokoneen näytöllä
Yksinkertainenkin koodi voi vaikuttaa heprealta aloittelijalle, mutta pelkällä alkeiskurssilla pääsee hyvin vauhtiin. (Kuva: Unsplash/Radowan Nakif Rehan)

Myös yksityisopetus on erinomainen vaihtoehto

Ohjelmoinnin opiskeluun sopii erityisen hyvin myös yksityisopetus. Tuutoreiden tarjoama räätälöity opetus ottaa huomioon opiskelijan taitotason sekä tälle sopivat oppimistavat, joten opetus tapahtuu aina asiakkaan ehdoilla.

Yksityisopetus sopii erityisesti opiskelijoilla ja työssäkäyville, jotka haluavat perehtyä aiheeseen ja vahvistaa omaa osaamistaan tavallisen työajan ulkopuolella.

Valtaosa Superprofin yksityisopettajista tarjoaa ensimmäisen tunnin ilmaiseksi, joten yksityisopetuksen kokeileminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. Lisäksi tuutorit saavat hinnoitella palvelunsa itsenäisesti, joten jokaisen budjettiin sopivaa opetusta on varmasti tarjolla.

Yksityisopetuksen kohdalla kannattaa miettiä, haluaako lähi- vai etäopetusta. Joillekin lähiopetus voi tuntua ainoalta oikealta vaihtoehdolta, mutta etäopetuksen tarjoama joustavuus ja helppous voivat myös viedä voiton.

Ohjelmointi ja etäopetus kulkevat käsi kädessä, sillä internet on pullollaan laadukasta materiaalia harjoittelun tueksi, ja aiheesta kiinnostuneilla on todennäköisesti tarvittavat laitteet koodaamiseen ja sitä kautta myös yksityisopetukseen.

Paperihahmo PHP:n echo-komennon edessä
PHP on yksi yleisistä ja monikäyttöisistä ohjelmointikielistä, josta löytyy paljon tietoa netistä. (Kuva: Unsplash/KOBU Agency)

Ohjelmoijien työpaikat

Entäpä sitten, kun koulun penkiltä, täydennyskoulutuksista tai yksityisopetuksesta on saatu tarvittava tietotaito työelämään siirtymistä varten?

Ei ole salaisuus, että ohjelmoijia tarvitaan koko ajan enemmän ja enemmän. Samaan aikaan ohjelmoijien joukossa on kuitenkin huomattava määrä työttömiä, ja kilpailu on kovaa – mistä siis johtuu, että työmarkkinoiden tarve ja työntekijävalikoima eivät täysin kohtaa?

Yksi keskeinen syy liittyy ohjelmointialan moninaisuuteen. Pätevä englannin aineenopettaja on mitä todennäköisemmin opiskellut yliopistossa englannin kieltä ja siihen päälle vielä pedagogiikkaa. Polku opinnoista työelämään on siis selkeä. Ohjelmoijien kohdalla tilanne on eri: alalle voi päätyä montaa eri polkua pitkin, ja lisäksi työmarkkinat ovat todella laajat.

Ohjelmointi- ja ohjelmointikehitys-termeillä voi lähteä kartoittamaan ohjelmoijille sopivia työpaikkoja. Lista avoimista paikoista on pitkä, ja työpaikkoja on tarjolla niin suomeksi kuin englanniksikin. Tarkempi selaus osoittaa sen, että pulaa tuntuu olevan etenkin kokeneemmista koodaajista. Miten puuttuvaa kokemusta voi sitten lähteä paikkaamaan? Portfoliolla.

Laadukas portfolio on erinomainen väylä havainnollistaa omaa osaamistaan, ja sillä voi yrittää kompensoida työkokemuksen tai koulutuksen puutetta. Monet yritykset etsivät juuri omiin tarpeisiinsa sopivaa tekijää, jolta ei välttämättä vaadita mittavaa työkokemusta tai vuosikymmenen osaamista vaan spesifimpiä taitoja. Portfoliossa kannattaa keskittyä juuri niihin projekteihin ja asioihin, jotka on tehty itsenäisesti alusta loppuun ja jotka kuvastavat omia mielenkiintoja.

Yksi työvaihtoehto on tietty myös oman osaamisen jakaminen yksityisopetuksen keinoin. Superprofin ovet ovat aina avoinna hyville yksityisopettajille, ja yksityisopetuksesta voi saada paljon irti:

  • Joustavuus mahdollistaa sivutoimisen tienaamisen.
  • Hinnat pystyy määrittelemään itse.
  • Opettaminen onnistuu mistä tahansa, milloin tahansa.
  • Opetustyö on usein palkitsevaa, ja siinä kehittyvät sekä oppilas että opettaja.
>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.