On olemassa yleinen käsitys, että koodareille riittää kysyntää tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien työpaikkojen muodossa. Tähän vajeeseen on pyritty vastaamaan muun muassa kurssimuotoisilla täydennyskoulutuksilla sekä laajemmilla tutkintokokonaisuuksilla. Tästä huolimatta kaikki alalle kouluttautuneet eivät löydä töitä. Mistä se johtuu?

Kohdistamme tässä artikkelissa katseen ohjelmoijien työmarkkinoihin sekä siellä vaikuttaviin muuttujiin. Mietimme myös sitä, miten suuresta hakijajoukosta voi erottua ja missä ohjelmointiosaamistaan voi vaihtoehtoisesti hyödyntää.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Koodaus
Miska
4,7
4,7 (2 arvostelua)
Miska
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Petri
Petri
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Niilas
Niilas
6€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Miska
4,7
4,7 (2 arvostelua)
Miska
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Petri
Petri
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Niilas
Niilas
6€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Alati muuttuva ala

Tänä päivänä ohjelmoinnin opinnot alkavat samaan aikaan kuin äidinkielen tai matematiikan eli ala-asteen ensimmäisellä luokalla. Tulevaisuuden osaajilla tulisi siis olla paremmat yleisvalmiudet toimia digiyhteiskunnassa ja ymmärtää ohjelmoinnin merkitystä kuin vanhemman opetussuunnitelman käyneillä. Jatkuva digitalisoituminen ja ohjelmointialan hurja kehitysvauhti takaavat kuitenkin sen, että valmiudet eivät aina täsmää työmarkkinoiden tarpeisiin, vaikka takataskusta löytyisi uunituore todistus ja paikkoja olisi avoinna.

Yhdeksäsluokkalaiselle ohjelmoinnin harrastajalle puhe koodaajien tarpeesta voi saada euron kuvat vilisemään silmissä, ja hakupaperit lähtevät kiireen vilkkaa paikallisen ammattikoulun tieto- ja viestintätekniikan perustutkintolinjalle. Tämä on täysin oikea ratkaisu, mutta olisi myös hyvä tiedostaa, että kaikkien koodaajien tulevaisuus ei ole yhtä ruusuinen kuin toisten. Todellisuudessa ammatillisella tutkinnolla voi olla vaikea löytää työtä ilman kokemusta, ja jos tulevaisuudessa siintävät jatko-opinnot, työmarkkinat voivat olla 8 vuodessa kovin erilaiset kuin hakupäivänä.

Perustutkinnolla hakevat joutuvat usein kilpailemaan samoista paikoista korkeakoulutettujen kanssa. Suuremmissa yrityksissä, kuten ohjelmistotaloissa, kokemus ja opiskelutausta nousevat jalustalle, ja perustutkinnosta valmistuneet keräävät usein kokemusta pienempien yritysten sisäisestä ohjelmoinnista. Tämä ei kuitenkaan ole kiveen kirjoitettua, vaan alalle voi päätyä montaa eri polkua pitkin.

Hakijoita harvoin arvioidaan pelkän todistuksen perusteella, vaan osaamista mitataan käytännön kokeella. Työnantajia ei aina kiinnosta se, mistä kokemus on peräisin, kunhan sitä löytyy. Oma harrastuneisuus, motivaatio ja potentiaali voivat nousta arvoon arvaamattomaan, ja tietyissä tilanteissa työnantaja voi etsiä nimenomaan aloittelevaa koodaajaa, jonka voi muovata ja kouluttaa yrityksen tarpeisiin.

Kannettava, jonka näytöllä koodaus-ohjelma
Teoreettinen tieto ei ole ohjelmoinnin keskiössä, vaan myös käytännön osaamisella voi vakuuttaa työnantajan. (Kuva: Unsplash/Arnold Francisca)

Työllisyysnäkymät

Ohjelmointi ja ohjelmointikehitys -termeillä pystyy hakemaan koodaajille sopivia avoimia työpaikkoja, joita on tarjolla valtavasti. Toistuvia työnimikkeitä ovat todennäköisesti sovelluskehittäjä sekä monet asiantuntijaroolit, kuten IT-, sovellus- tai järjestelmäasiantuntija. Vastaan tulee varmasti myös englanninkielisiä nimikkeitä, esim. software engineer tai software developer.

Osaajia tarvitaan siis paljon, ja ohjelmoijan papereilla voi työllistyä melkein mihin tahansa. Isoja työnantajia ovat teknologiayritykset, ja digitalisaation leviämisen myötä lähes kaikki tarvitsevat ohjelmointiosaamista, joko talon sisällä, osa-aikaisesti tai freelance-sopimuksella.

Jos takana on esimerkiksi tietotekniikan korkeakouluopintoja, työpaikka voi hyvin löytyä teollisuuden puolelta, kun taas tietojenkäsittelypaperit valmistavat hyvin muun muassa liike-elämän tarpeisiin. Karkeasti korkeakoulutettujen ohjelmoijien työpaikat voi jakaa ylläpito-, asiakaspalvelu-, tutkimus- ja kehittämistehtäviin – yliopistotutkinnot painottavat teoriaopintoja ja luovat sitä kautta tukevammat raamit tutkimuksen tekemiseen, kun taas ammattikorkeakouluissa keskitytään enemmän käytännöllisyyteen.

Vaihtoehtoja on siis monia, ja monelle vastavalmistuneelle voi iskeä valinnan vaikeus. Työpaikkoja tuntuu olevan paljon tarjolla, mutta valtaosissa vaaditaan aiempaa kokemusta. Samaan aikaan työvoimapula ei tunnu helpottavat huomattavista ponnisteluista huolimatta, joten vaikuttaa siltä, että alalla kaivataan eritoten spesifimpää osaamista ja kokemusta.

Henkilö valkoisessa takissa, stetoskooppi kaulassa ja puhelin kädessä
Jos kaikki kirjoitettu koodi menisi offline-tilaan edes hetkeksi, yhteiskunnan olisi liki mahdoton toimia. (Kuva: Unsplash/National Cancer Institute)
Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Koodaus
Miska
4,7
4,7 (2 arvostelua)
Miska
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Petri
Petri
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Niilas
Niilas
6€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Miska
4,7
4,7 (2 arvostelua)
Miska
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Petri
Petri
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Niilas
Niilas
6€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Ohjelmoijan ominaisuudet

Ohjelmointialan koulutus voi siis olla huomattava etu työnhakutilanteessa, mutta töitä voi saada pelkän käytännön osaamisen kautta. Entä jos unelmapaikasta joutuu kilpailemaan 150 muun hakijan kanssa, minkälaisia ominaisuuksia työnantajat etsivät ja miten joukosta voi erottua?

Pelkkä koodin kirjoittamisen taito ei vie itsessään pitkälle, vaan alalla menestyminen vaatii kokonaisvaltaisempaa osaamista. Ohjelmoinnin peruspalikoihin kuuluvat muun muassa matemaattiset taidot, looginen ajattelu, päättelykyky ja ongelmanratkaisutaidot. Lisäksi tarvitaan luovuutta ja innovointikykyä; ohjelmoinnissa on harvoin vain yhtä ja tiettyä toteutustapaa, vaan kaikki riippuu ohjelmoijasta sekä hänen näkemyksestään ja mielikuvituksestaan.

Uudessa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa painotetaan myös enemmän vuorovaikutus- ja projektitaitoja kuin aiemmin. Koodaus ei ole yksinäistä puurtamista pimeässä huoneessa, vaikka monet elokuvat niin asian esittävätkin, vaan työtä tehdään usein osana suurempaa tiimiä. Asiakkaat saattavat olla sellaisia, jotka eivät ymmärrä ohjelmoinnista mitään. Hyvän koodaajan tulee siis pystyä viestimään aiheesta sekä kollegojen että asiasta tietämättömien ihmisten kanssa.

Ohjelmoijat ovat tärkeässä roolissa ohjelmoinnin kansankielistämisessä.

Luonnollisesti alalla arvostetaan ohjelmointikielten ja työkalujen osaamista. Yksi paikka voi painottaa JavaScriptiä, toinen taas Pythonia, ja jossakin paikassa joutuu opettelemaan ja käyttämään itselle täysin vierasta kieltä. Halu oppia uutta ja motivaatio harjoitella ohjelmointia työelämän ulkopuolella ovat siis ominaisuuksia, jotka tukevat työllistymistä. Alati muuttuvan alan harjalla on hankala pysyä, jos ohjelmointia tekee vain työmielessä – lisäkoulutukset ja/tai vapaa-ajan harrastukset ovat siis usein tarpeen.

Lähikuva tummista silmälaseista, joiden takana kannettavan näyttö
Noviisin voi olla vaikea nähdä eroja ohjelmointikielissä, mutta niillä kaikilla on omat käyttötarkoituksensa. (Kuva: Unsplash/Kevin Ku)

Joukosta erottuminen

Jos hakijalta ei vielä löydy työkokemusta, sen puutetta voi lähteä paikkaamaan toisenlaisella kokemuksella. Ohjelmointi on luova ala, ja omaa harrastuneisuutta kannattaa tuoda mahdollisimman tehokkaasti esille. Tämä onnistuu esimerkiksi portfolion avulla; todistuspaperit eivät itsessään vie pitkälle, jos hakijalla ei ole mitään näyttöä osaamisestaan. Jos taas hakijalla on erinomainen portfolio, joka esittelee hänen omia luomuksiaan ja projekteja, todistukset voivat jäädä taka-alalle.

Portfoliossa kannattaa keskittyä eritoten niihin projekteihin, jotka on itse tehnyt alusta loppuun. Koulussa tehdyt projektit ovat lähtökohtaisesti harjoituksia, joiden ongelmat ja vastaukset ovat ohjaajien suunnittelemia. Pienetkin projektit ovat parempia kuin tyhjä portfolio, sillä ne osoittavat harrastuneisuutta, kiinnostusta ja yrittämistä. Jos projekti-ideoita on vaikea keksiä, hae inspiraatiota muiden portfolioista tai vaikkapa opasvideoista.

Käytännön työkokemusta saa hankittua todennäköisesti helpoiten tutkintoon sisältyvästä työharjoittelusta. Ne tarjoavat katsauksen yksittäiseen yritykseen ja isommassa kuvassa koko alaan, ja parhaimmillaan ne avaavat ovet tulevaisuuden työpaikkaan kyseisessä yrityksessä. Omaan harjoitteluun kannattaa siis panostaa. Vaikkei harjoittelu poikisi suoraa työpaikkaa, se voi kasvattaa verkostoja, joiden merkitystä ei voi vähätellä millään alalla.

Koodauksessa, kuten myös muilla aloilla, on ennen kaikkea kyse ihmisistä, ja verkostot voivat tehostaa työllistymistä huomattavasti. Alan ihmisiin tutustuminen ja keskusteluun osallistuminen opettavat alasta paljon, ja oikeat kontaktit voivat varmistaa sen, että työllistyt juuri sinne, minne haluat.

Käynnissä oleva kannettava ja iso tietokoneen näyttö sen takana
Portfoliolla voi havainnollistaa omaa osaamistaan ja omia kiinnostuksenkohteita. (Kuva: Unsplash/Joshua Aragon)

Koodauksen opettaminen

Jos ohjelmoijana ei työllisty tai ala ei olekaan käytännössä sitä, mitä ajattelit, kannattaa harkita oman osaamisen jakamista muille. Ohjelmointiosaaminen on voimavara, jota ei tulisi aliarvioida. Sitä on opetettu Suomessa perusopetuksessa verrattain vähän aikaa, joten vie oman aikansa ennen kuin ohjelmointiosaaminen leviää kunnolla ja vakiinnuttaa paikkansa yleistaitojen joukossa.

Nyt jos koskaan olisikin oiva tilaisuus ryhtyä ohjelmoinnin yksityisopettajaksi. Koodaus voi aiheuttaa joillekin oppijoille harmaita hiuksia koulussa, mikä saa heidät kääntymään yksityisopettajan puoleen. Toisaalta monet aikuisetkin ovat halukkaita kokeilemaan ohjelmointia ja vahvistamaan osaamistaan, mikä onnistuu hyvin yksityisopetuksessa.

Yksityisopettajuudessa on monia plussia:

  • Sitä voi tehdä sivutoimisesti päätyön rinnalla, jos haluaa kerryttää opetuskokemusta tai tienata lisää.
  • Superprofilla jokainen yksityisopettaja pystyy asettamaan hintansa itse, joten pystyt määrittämään oman työsi arvon vapaasti ja tienata hyvin.
  • Opettaminen onnistuu usein kotoa käsin ja joustavasti.
  • Oman osaamisen jakaminen on todella palkitsevaa, ja siinä samalla voi kehittää myös omaa osaamistaan.

Jos kiinnostus heräsi, Superprofille rekisteröityminen käy käden käänteessä, ja voit olla pitämässä ensimmäistä opetustuntia tuota pikaa.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.