Yksityisopettajaksi ryhtyminen avaa uusia uramahdollisuuksia.

Yksityisopettajana:

 • Opit opettaessasi itsekin
 • Ammatillinen verkostosi kasvaa nopeasti tavatessasi uusia ihmisiä
 • Keräät opettajakokemusta ja arvokkaita taitoja tulevaisuuden varalle.

Opit yksityisopettajana työelämän kannalta hyödyllisiä taitoja, kuten:

 • Luotettavuutta
 • Joustavuutta
 • Ihmissuhdetaitoja
 • Avoimuutta

Jokainen näistä piirteistä kuuluu olennaisesti rooliisi yksityisopettajana.

Kouluttajana voit suunnitella oman opetusohjelmasi oppilaidesi vahvuuksien ja heikkouksien mukaan. Tämä auttaa heitä kohti akateemista menestystä. Tämän vuoksi yksityisopetus on houkutteleva vaihtoehto myös jo ammattiin valmistuneelle opettajalle.

Opettajana olet yhtä aikaa myös oppilas, sillä olet vuorovaikutuksessa oppilaidesi kanssa. Tämä on kumppanuussuhde, jossa opettaja ja opetettava työskentelevät yhdessä. Sinä kehität hyödyllisiä työelämätaitoja ja keräät kokemusta, oppilaasi puolestaan saa käyttöönsä sinun asiatietosi ja taitosi.

Opi, miten yksityisopettajuus voi auttaa sinua menestymään!

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Miksi ryhtyä yksityisopettajaksi?

Onko muiden ihmisten opettaminen ja rohkaiseminen hyödyllistä oman tulevaisuutesi kannalta?

Yksityisopetuksessa on monia etuja.

Yksityisopettajana saat lisätuloja työskennellessäsi kotoa käsin. Tämä on ihanteellista, varsinkin jos olet vielä opiskelija itsekin tai esimerkiksi työnhakija.

Opettajuus ja tuutorointi on arvokasta kuitenkin myös henkilökohtaisella, ei ainoastaan ammatillisella tasolla, ja se on myös hyvä lisä ansioluetteloosi.

Voit antaa oppitunteja missä tahansa aineessa, josta olet itse kiinnostunut. Löydä tapoja voittaa taistelu algebra- ja laskentaongelmia vastaan, auta lapsia kehittämään luku- ja kirjoitustaitojaan, jotta he eivät jää koulussa jälkeen, opeta kieliä, historiaa, maantietoa tai vaikka pianonsoittoa!

On monia tapoja opettaa. Voit opettaa joko vain yhtä oppilasta kerrallaan tai kerätä pienen oppilasryhmän, jossa vertaisoppiminen on mahdollista.

Yksityisopetus voi olla hyödyllistä esimerkiksi lapsille, joilla on oppimisvaikeuksia, kuten dysleksiaa eli lukihäiriötä. Nämä oppilaat hyötyvät usein yksilöllisistä opetusmenetelmistä. He tarvitsevat usein myös rohkaisua ja onnistumisen kokemuksia, jotka luovat itsevarmuutta koulutielle.

Älä myöskään unohda, että tietämyksesi jakaminen vaatii sinulta ilmaisutaitoja, joita tulevaisuuden työnantajat rakastavat.

Tutustu yksityisopetuksen kasvaviin markkinoihin

Opeta rakkaudesta opettamiseen osana suurempaa kuvaa!

Yksityisen tukiopetuksen ja yksityisopetuksen markkinat kasvavat nopeasti.

Puun taimi, kolikoita, raha
Yksityisopetuksen markkinat kasvavat kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Kuva: Micheile/Unsplash

Monet yritykset ovat huomanneet voivansa hyötyä henkilökohtaisen opetuksen kysynnän kasvusta ja ryhtyneet näin tarjoamaan opetusta. Aiemmin opetus liittyi vahvasti koulumaailmaan, nyt kuka tahansa riittävillä taidoilla varustettu henkilö voi tarjota sitä, tarvitsematta tukeutua valmiisiin oppikirjoihin.

Nykyään onkin useita yksityisopetukseen keskittyviä yrityksiä, kuten Kumon ja Superprof. Mikset ryhtyisi esimerkiksi matematiikan opettajaksi?

Lue, miksi englannin kielen opettaminen on hyödyllistä!

Britanniassa ja Yhdysvalloissa yksityisopettajuus on vallannut markkinoita jo pidempään kuin Suomessa, minne ala on vasta rantautumassa.

Jo vuonna 2013 2,1 miljardia puntaa vaihtoi Britanniassa omistajaa 40 miljoonaa tarjottua yksityisopetustuntia vastaan.

The Guardian-lehden mukaan yksityisopetusta saavien koululaisten määrä on noussut 18 prosentista 25 prosenttiin eli neljäsosaan viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä johtuu muun muassa siitä, että koulutyö on pitkälti valmistautumista lukion pääsykokeita varten ja lukioon pääsy voi jopa käytännössä edellyttää yksityisopetuksen saamista. Myös Suomessa on hajontaa lukioiden laadun välillä, ja halutuimpien koulujen keskiarvorajat ovat jo yhdeksän tietämillä, jopa ylikin.

Suomessa koululaisten yksityisopetus on pitkälti oppilaalle hankalien oppiaineiden tukiopetusta ja harrastuksiin liittyvää opetusta. Kaikenikäisille yksityisopetusta on mahdollista tarjota esimerkiksi vieraissa kielissä, musiikissa, eri liikuntamuodoissa ja taideaineissa. Lisäksi esimerkiksi yliopiston pääsykokeisiin valmentautuva voi hyötyä paljon yksityisopetuksesta.

Useammat ja useammat ihmiset kaikkialla maailmassa ovat valmiita maksamaan yksityistunneista monissa oppiaineissa. Sinulle tämä tarkoittaa mahdollisuutta tienata rahaa ja kokemusta.

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Opeta opintojen ohella

Sijaisopettajana tai yksityisopettajana toimiminen on pitkään ollut korkeakouluopiskelijalle parhaita tapoja työskennellä opintojen ohella.

Opiskelija luokkahuoneessa.
Korkeakouluopiskelijat ovat usein erinomaisia yksityisopettajia. Kuva: MagnetMe/Unsplash

Opiskelija voi olla ihanteellinen yksityisopettaja jo siitä lähtökohdasta, että hän on opiskelija itsekin, kuten opetettavansa. Näin vertaisoppiminen tulee mahdolliseksi.

Opiskelijana olet varmasti jo kehittänyt itsellesi sopivia tapoja oppia, ja voit paremmin auttaa myös muita löytämään omiaan.

Korkeakouluopiskelijan opintoaikataulu on usein muuttuva ja joustava, mikä mahdollistaa omien oppituntien antamisen. Yksityisopettajana toimiminen voi antaa myös näkökulmaa omiin opintoihin ja näin auttaa menestymään niissä paremmin samalla, kun autat toista ihmistä saavuttamaan tavoitteensa.

Jos olet esimerkiksi matematiikan pääaineopiskelija yliopistossa, apusi voi olla korvaamatonta pitkän matematiikan lukiokursseja käyvälle tai ylioppilaskokeisiin valmistautuvalle lukiolaiselle.

Sama pätee muihinkin oppiaineisiin – esimerkiksi englannin kielessä menestynyt opiskelija voi olla hyvin kykenevä opettamaan englannin kielen kirjoitus- ja lukutaitoa.

Asiantuntemuksesi ja ymmärryksesi missä tahansa oppiaineessa voi olla korvaamatonta jollekulle, joka todella tarvitsee niitä.

Yksityisopettajuus voi myös tuoda helpotusta opiskelijabudjettiin. Opetustyö on takuulla kiinnostavampaa kuin monen muun tyypillisen opiskelijatyön tekeminen – opettajana et vain ansaitse palkkaasi, vaan myös henkistä pääomaa.

Opiskelijoille nykyinen koulutusjärjestelmä opiskelijan kannalta on myös tutumpi kuin kenellekään muulle. Näin he voivat auttaa uniikilla tavalla kokeisiin valmistautumisessa ja esseiden kirjoittamisessa.

Parasta yksityisopettajuudessa on se, että voit luoda oman työskentelyaikataulusi, joka sopii yhteen opintoaikataulusi ja muiden sitoumustesi kanssa. Monien muiden töiden kanssa aikataulujen yhteensovittaminen on paljon hankalampaa.

Hyvä palkka, tehokas ajankäyttö, henkilökohtainen kehittyminenyksityisopettajuudesta on monenlaista hyötyä!

Miksi opettajuuskokemus on hyvä merkki työnantajille?

Mitä muuta hyötyä yksityisopettajuudesta voi olla?

Yksityisopettajuus voi kohentaa ansioluetteloasi ja mahdollisuuksiasi tulevaisuuden työnhaussa.

Yksityisopettajana toimiessasi hankit ja kehität taitoja, jotka tekevät sinusta houkuttelevan kandidaatin.

Suomalaisen Työn Liiton kyselytutkimuksen (2016) mukaan tulevaisuuden työntekijän viisi tärkeitä ominaisuutta ovat taito kehittyä ja oppia uutta, joustavuus, muutosvalmius ja sopeutumiskyky, moniosaajuus ja yhteistyötaidot. Kaikki nämä ovat myös hyvän opettajan ominaisuuksia.

 • Taito kehittyä ja oppia uutta kehittyy jokaisen oppilaan kanssa yhteistyössä. Opit koko ajan uutta paitsi omasta aiheestasi, myös toimivista opetustavoista.
 • Joustavuus on yksityisopettajana tärkeää, sillä sovit itse aikataulut ja oppituntien sisällöt oppilaiden kanssa.
 • Sopeutumiskykyä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun oppilaasi edistyykin hitaammin tai nopeammin kuin laatimasi opetussuunnitelma. Joskus voidaan tarvita improvisointiakin.
 • Moniosaajuus on opetustyössä esimerkiksi sitä, että hallitset aihesisältösi ja kykenet löytämään tehokkaat tavat siirtää osaaminen oppilaallesi. Sinulla on hyvä yleissivistys ja kyky kytkeä aiheesi suurempaan kuvaan.
 • Yhteistyötaidot: opettaminen ei ole helppoa. Opettaminen on myös sosiaalinen taito ja tarvitset siinä avoimuutta toisia ihmisiä kohtaan.
Työtoverit keskustelevat, yhteystyötaidot, työelämä
Yksityisopettajuus opettaa yhteystyötaitoja, joita tarvitset läpi elämän työelämässä. Kuva: Docusign/Unsplash

Yksityisopettaja on projektijohtaja, jonka on osoitettava projektinhallinta- ja organisointikykynsä. Toisin sanoen opettajan on oltava kiinnostunut työstään, asetettava oppilaalle saavutettavissa olevat tavoitteet ja lopulta ohjattava tämä maaliin asti tavoitteissaan.

Mitä hyötyä yksityisopettajuudesta on urallesi?

Tähän mennessä olet varmasti tietoinen monista hyvistä syistä ryhtyä opettajaksi.

Olit sitten opiskelija, työssäkäyvä tai alanvaihtaja, yksityisopettajuuden etuja ei kannata jättää hyödyntämättä.

Voit jakaa tietämystäsi kotitehtäväavun muodossa isommille ja pienemmille koululaisille, auttaa ylioppilas- tai pääsykokeisiin valmistautumisessa, tai vaikkapa opettaa taideainetta, johon itse suhtaudut intohimoisesti.

Intohimoisuus opetettavaa asiaa kohtaan on usein laadukkaan opetuksen takana.

Yksityisopettajuus on myös hyvä tapa kerätä kokemusta opiskellessasi aineen- tai luokanopettajaksi tai esimerkiksi äidinkielen opettajaksi.
Mitä tahansa ainetta päädytkään opettamaan, yksityisopettajuus kehittää tietämystäsi ja ammatillista suoriutumistasi.

Esimerkiksi jos tulevaisuuden haaveesi on esimiestyö tai johtaminen, olet yksityisopettajana jo hankkinut paljon organisointi- ja johtamistaitoja.

Jos haluat perustaa oman yrityksen, olet oppinut myymään osaamistasi ja palveluitasi järkevällä hinnalla.

Jos tavoitteesi on työskennellä insinöörinä, ymmärrät paljon monimutkaisten asioiden esittämisestä ymmärrettävällä tavalla. Näin asiaasi vähemmän perehtynyt yleisösi, kuten esimerkiksi esimiehesi, asiakkaasi tai työkaverisi, voi ymmärtää kompleksisetkin asiat avullasi.

Minkä polun valitsetkaan, asiakaskohtaamiset eivät enää tunnu sinusta yhtä jännittäviltä.

Myös markkinoilla yksityis- ja tukiopetus ovat nousussa, joten ne eivät ole vain tapa tienata rahaa, vaan myös tulevaisuuden ala.

Auttaessasi peruskoululaisia pysymään luokkatovereidensa tahdissa, antaessasi lukiolaisille kertauskursseja tai tukiessasi opiskelijoita tenttiin valmistautumisessa huomaat heidän edistymisensä ja opintomenestyksensä – tästä on kiittäminen sinua!

Nainen kuvattu alaviistosta, osoittaa sormella eteenpäin, määrätietoisuus, itseluottamus
Opit yksityisopettajana itseluottamusta, joka kantaa läpi elämän. Kuva: Krakenimages/Unsplash

Harva työ antaa sinulle yhtä paljon itseluottamusta. Yksityisopettajana pääset osoittamaan olevasi osaava ja pätevä, ja ennen kaikkea työ antaa sinulle hyvän ponnahduslaudan ammattiurallesi.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Milla

Olen intohimoinen kirjoittaja-kääntäjä. Osaamiseni keskittyy vapaa-ajan aiheisiin, kuten taiteeseen ja kulttuuriin.