Yksityisopettajuus on kiinnostava ja palkitseva tapa saada lisätuloja. Menestyvä opettaja on kuitenkin aidosti intohimoinen myös tiedon jakamista kohtaan.

Tiedon jakamisen tulee olla innostavaa jokaiselle, joka tarjoaa tukiopetusta. Innostuksellasi on tärkeä rooli myös silloin, kun etsit sinulle sopivia oppilaita.

Taitosi voivat auttaa:

  • Ala-asteikäistä oppilasta kotitehtävissä tai muun luokan matkassa pysymisessä
  • Yläastelaista, jotka harjoittelevat kertaustekniikoita
  • Opiskelijoita, joille matematiikka tuntuu hankalalta
  • Opiskelijoita, jotka tarvitsevat apua pääsykokeisiin tai ylioppilaskokeisiin valmistautumisessa
  • Nuoria aikuisia, jotka haluavat oppia puhumaan vierasta kieltä tai soittamaan musiikki-insrumenttia

Jos uskot olevasi oikea henkilö opettajaksi ja haluat jakaa intohimoasi ja tietoasi muille, olet oikeassa paikassa!

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Jos rakastat aihettasi, osaat puhua siitä innostavasti

Jokaisella on jotakin, mitä he rakastavat.

Jotkut ovat historiallisten henkilöiden faneja, toiset rakastavat matematiikkaa. Sinulla voi olla tapana viettää lomasi matkustellen ja oppien vieraita kieliä. Kaikkea tätä yhdistää yksi tekijä: intohimo.

Mikset yhdistäisi intohimoasi työhösi ja ryhtyisi ranskan tai äidinkielen opettajaksi?

kirjainlaatat
Parhaat opettajat tekevät työtään aidolla intohimolla opettamista ja ainettaan kohtaan. Kuva: Brett Jordan/Unsplash

Yksityisopettamisella on kasvavat markkinat, ja myös online-oppituntien pitäminen on mahdollista. Online-opettaminen tarkoittaa sinun kannaltasi joustavaa elämää, sillä voit ottaa työn mukaasi minne menetkin. Opettajuus on uuden teknologian ansiosta hyvin helppoa – voit luoda omat aikataulusi ja olla oma pomosi.

Opettajan innostuneisuus ainettaan kohtaan on tärkeää ja se auttaa siirtämään saman intohimon myös oppilaisiin. Opettaminen ei ole ainoastaan tiedonsiirtoa, vaan se voi myös antaa oppilaalle aidon kipinän alaa tai aihetta kohtaan.

On olemassa esimerkiksi ihmisiä, jotka tienaavat elantonsa videopelimentoreina – tämä jos jokin on todiste siitä, että sinäkin voit tehdä harrastuksellasi elannon.

Blogien ja videotutoriaalien aikakaudella tieto siirtyy eteenpäin mitä moninaisimmilla tavoilla. Tietyt ihmiset ovat ymmärtäneet näiden järjestelmien potentiaalin ja päättäneet hyötyä siitä.

Katso esimerkiksi tubettajia, joista on tullut hyvin tienaavia julkisuuden henkilöitä vain sillä, että he puhuvat siitä, mitä rakastavat. Eikö se ole jokaisen unelma?

Parhaat yksityisopettajat ovat alalla siksi, että he rakastavat työtään ja sitä, että he saavat sen kautta nähdä myös toisten menestyvän.

Opettamisessa on kyse yleisön valloittamisesta. Jos pystyt auttamaan ihmisiä löytämään kutsumuksensa, työsi on onnistunut! Tietenkin yksityisopettajuus näyttää myös hyvältä ansioluettelossa, mutta ennen kaikkea se on väline toteuttaa sitä, mitä rakastat.

Mikset sinäkin ryhtyisi esimerkiksi matematiikan opettajaksi?

Toinen työ voi olla palkitseva

Mitä enemmän työntekijällä on valtaa päättää omasta työstään, sitä tyytyväisempi hän on, vaikka työ olisi ajoittain kuormittavaakin.

Itsenäisen työn hyödyt ovat ilmeiset, kun taas työssä, jossa työntekijällä ei ole juuri päätäntävaltaa, on jopa terveysriskejä. Liian kuormittava työ voi johtaa sairastumiseen.

Itsenäisyys työssä on siis hyvä asia. Ei olekaan ihme, että moni rakastaa yksityisopettajan työtä!
Entä sinä?

Oletko harkinnut toisen työn ottamista päivätyön rinnalle?

Naisopettaja
Yksityisopettajana saat olla oma pomosi ja olet kontrollissa omasta työstäsi. Kuva: Leon Oalh/Unsplash

Yksityisopettajana tunnet myös olevasi tarvittu. Jos kaikki sujuu hyvin, opettajuus voi avata myös uusia urapolkuja.

Joka tapauksessa toinen työ voi myös auttaa sinua selviämään palkkapäivään asti, jos päivätyösi palkka on pieni. Sinulla tulee olemaan enemmän mahdollisuuksia nauttia lomistasi, käydä ulkona ystäviesi kanssa ja panostaa myös esimerkiksi vaatevalikoimaasi.

Yksityisopettajuuden edut pätevät kaikkiin: yliopisto-opiskelijoista ja lukiolaisista työssäkäyviin, tällä hetkellä työttömänä oleviin ja eläkeläisiinkin.

Iästä tai asemasta riippumatta jokainen voi olla hyvä yksityisopettaja.

Kaikilla on hallussaan tietoa, josta voi olla hyötyä jollekulle toiselle. Jos olet esimerkiksi englannin kielen opiskelija, voit ryhtyä englannin yksityisopettajaksi ja auttaa koululaisia lukemis- sekä kirjoitusharjoituksissa sekä parantaa heidän ymmärrystään kieliopista.

Jos taas opiskelet kemiaa, voit auttaa esimerkiksi lukiolaisia algebrassa, geometriassa, trigonometriassa ja jakolaskuissa heidän valmistautuessaan kokeisiin. Yksityisopettajan työ on joustavaa ja palkitsevaa! Lisäksi se on hyvä lisä ansioluetteloon. 

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Opettamisen ilo

Opettajat ovat yleisesti arvostettuja ammattilaisia.

Koulujen opettajien työhön liittyy paljon etuja, kuten pitkät loma-ajat, mutta myös paljon paineita ja vastuuta. Opettajuuteen kuuluu käytännössä aina työajan ulkopuolella tehtävää työtä, kuten kokeiden ja tehtävien korjaamista, mikä ei kuitenkaan näy palkassa. Lisäksi koulujen suuret ryhmäkoot ja yleisesti kaiken aikaa kasvavat vaatimukset uuvuttavat monia opettajia. 

Opettajilta myös vaaditaan kouluissa paljon. Opetussuunnitelmat vaihtuvat usein, eikä pysyvyyttä välttämättä ole. Työsuhteet ovat usein määräaikaisia ja kesäaika saattaa mennä työttömänä.

Yksityisopettajan ei kuitenkaan tarvitse noudattaa esimerkiksi usein vaihtuvia opetussuunnitelmia, sillä suunnitelma räätälöidään yksilöllisesti kunkin oppilaan mukaan. Voit itsenäisessä työssä myös itse päättää, milloin teet töitä ja milloin taas olet lomalla.

Jos koskaan olet tuntenut vetoa yksityisopettajuuteen ja taitojesi jakamiseen muiden hyödyksi, nyt on hetkesi – erityisesti, jos olet syntynyt opettamaan, mutta sinulla ei ole vielä ollut mahdollisuutta hankkia muodollista pätevyyttä, tai olet vasta hankkimassa sellaista.

Joskus ajatus luokan edessä puhumisesta voi olla myös jännittävä.

Pelkoon ei ole syytä: oppilailla on tapana katsoa opettajaansa ylöspäin. Yksityisopettajana opetat useimmiten suuren ryhmän sijaan vain yhtä oppilasta tai vaihtoehtoisesti pienryhmää.

Ryhdy englannin opettajaksi jo tänään!

luentosali
Luokan edessä puhumista ei kannata jännittää. Oppilailla on tapana katsoa opettajaansa ylöspäin. Kuva: Nathan Dumlao/Unsplash

Älä unohda sitä, että oppilaat ovat kiinnostuneita opettamastasi aiheesta ja valinneet opiskella sitä avullasi. Tämän vuoksi heidän voi odottaa olevan motivoituneita ja haluavan edetä sekä oppia asian, jonka tunnilla opetat.

Jos olet vielä opiskelija itsekin ja pohdit, onko opettaminen sinun juttusi, yksityisopettajuus on mahtava tapa kokeilla!

Yksityisopettajuus on hyvä alku orastaville opettajille. Työstä on hankala löytää miinuspuolia, ja sillä on paljon etuja!

Jaa tietämystäsi sitä tarvitseville

Varmasti tiedät, miten hyvältä tuntuu olla hyödyksi.

Tunne siitä, että asiat etenevät ja olet saanut aikaan positiivisen muutoksen.

Tätä yksityisopettajat rakastavat työssään opittuaan ymmärtämään, millaista apua opiskelijat kaipaavat ja onnistuttuaan tukemaan heidän itseluottamustaan.

Kohtaa ongelmat ja selvitä ne ylpeydellä.

Yhtä ainoaa malliratkaisua ei ole. Muista nauttia niiden opiskelijoiden auttamisesta, jotka tarvitsevat erikoistaitojasi (esimerkiksi ala-asteikäinen oppilas, joka kamppailee tulevan kokeen kanssa), ja näe tulokset itse.

Yksityisopettajana sinun kannattaa tähdätä:

  • Hyvän opintosuunnitelman luomiseen
  • Opintosuunnitelman tehokkaaseen käyttämiseen
  • Oppilaiden edistymisen seuraamiseen

Nämä perusasiat takaavat, että toimit järjestelmällisesti ohjatessasi oppilaitasi akateemiseen menestykseen. Autat heitä asettamaan omat, realistiset tavoitteensa ja tavoittelemaan unelmiaan. Teet töitä oppilaidesi pidemmän aikavälin menestyksen eteen – kyse ei koskaan ole ainoastaan yhdestä kokeesta. Tämä teettää paljon työtä, mutta on sen arvoista!

Tue koululaisia, jotta he eivät jää jälkeen

Suomenkaan kouluissa ei ole harvinaista, että oppilas ei täysin saavuta luokkatason tavoitteita lukukaudessa tai lukuvuodessa. Monesti kyse on siitä, että hänen luokkansa opettajalla ei valitettavasti ole mahdollisuutta keskittyä yksitellen jokaiseen oppilaaseen.

Oppilaan henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on valtavasti väliä, mitä tulee koulumenestykseen. Luokkaa opettava henkilö opettaa käytännössä aina keskiarvo-oppilasta, jolloin syystä tai toisesta hitaammin etenevät ja myös nopeammin etenemään kykenevät jäävät liian vähälle huomiolle.

Opettajilla on valtava paine käydä vuoden opetussuunnitelma läpi vuoden loppuun mennessä. Luokkakoot ovat myös erittäin suuria, jolloin on valitettavaa mutta väistämätöntä, että joukossa on aina oppilaita, jotka jäävät muista jälkeen.

Yksityisopetuksesta voi olla valtava hyöty näille oppilaille. Se voi auttaa heitä menestymään paremmin koulussa ja myös nostaa heidän itsetuntoaan, millä on valtava merkitys loppuelämälle.

Oli kyse sitten kemiasta, englannin kielestä, matematiikasta tai äidinkielestä, myös jokaisen vanhemman kannattaa harkita yksityisopettajan palkkaamista lapselle tai nuorelle heti nähdessään merkkejä siitä, että oppiaine tuottaa paljon hankaluuksia. Näin oppilaat voivat saada riittävän tuen hankaluuksien selättämiseen ja he pysyvät paremmin luokkatason mukana.

pieniä koululaisia, lapsia
Yksityisopetuksesta voi olla valtava hyöty jo pienelle, lukemaan opettelevalle koululaiselle. Kuva: Zoo Monkey/Unsplash

Tulevien oppivuosien asiat kerrostuvat aina aikaisemmin opittujen päälle, joten havaitut hankaluudet kannattaa aina selvittää. Näin tulevista opiskeluvuosista tulee helpompia.

Monet hahmotusongelmista, kuten dysleksiasta sekä keskittymisongelmista, kuten ADHD:sta kärsivät oppilaat hyötyvät paljon yksityisopettajan tuesta. He oppivat hänen avullaan opiskelutaitoja, joita voivat hyödyntää koulussa.

Ei ole koskaan myöhäistä parantaa opintomenestystä ja arvosanoja riippumatta luokka-asteesta ja opintojen tasosta. Sinun on pyrittävä ymmärtämään, mistä oppilaan hankaluudet johtuvat, jotta voit löytää toimivan tavan selättää ne.

Tämän vuoksi yksityisopettaja on yhtä paljon myös psykologinen mentori kuin opettaja.

Valitsemasi opetusohjelma voi perustua yhtä paljon opetusmetodiin kuin oppilaan erityistarpeisiinkin.

Tämä tarjoaa sinulle mahdollisuuden käyttää räätälöityjä oppimismenetelmiä.

Jakamisen ja auttamisen ilo on kaikkien parhaiden opettajien erottamaton ominaisuus – mikset antaisi sille mahdollisuutta?

Monet lapset toivovat voivansa parantaa ymmärrystään tietyistä aineista ja osaavansa kehittää parempia opiskelu- ja organisointitaitoja. Tässä voi auttaa yksityisopettaja.

Motivaatio, kehittyminen, sitoutuminen – nämä ovat kolme ydinarvoa, jotka jokaisen lisäkoulutusta antavan kannattaa pitää lähellä sydäntään.

Luo profiili ja ryhdy yksityisopettajaksi!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Milla

Olen intohimoinen kirjoittaja-kääntäjä. Osaamiseni keskittyy vapaa-ajan aiheisiin, kuten taiteeseen ja kulttuuriin.