Kielioppi koetaan monesti uuden kielen opiskelun vaikeimmaksi osuudeksi. Kielioppi yhdessä sanaston kanssa on kuitenkin jokaisen kielen ydin, eikä ilman sitä kielen osaaminen onnistu. Siksi kouluissa opiskellaan oman äidinkielenkin kielioppia aina ensimmäiseltä luokalta korkeakoulututkintoihin asti. Kielestä riippuen on opeteltava erilaisia kielioppisääntöjä. Portugalin kielen kielioppiin kuuluu muun muassa seuraavia asioita:

 • Verbien taivutusmuodot ja aikamuodot.
 • Päälauseen ja sivulauseen sanajärjestys.
 • Kieliopin suvut; maskuliini ja feminiini.

Kielioppi on siitä helppoa, että useimmiten kun kerran säännön tajuaa niin sen hallitsee lopun elämäänsä. Esimerkiksi säännöllisten verbien taivutus on aina sama. Sama pätee sanajärjestyksen logiikkaan. Monissa kielissä on myös samat periaatteet kielioppisäännöille. Uuden kielen opiskelussa saattaa siis tulla vastaan kielioppisääntö, joka on sinulla täysin hallussa jo jonkin aikaisemmin opitun kielen kautta.

Kielioppisäännöistä ei kannata ahmia kaikkea kerralla. Kieliopin perusteilla pääsee jo pitkälle. Esimerkiksi verbien aikamuodoissa kannattaa aloittaa ihan vain nykyhetken eli preesensin taivutusmuodoista. Perusteiden päälle on helpompi myöhemmin opetella lisää kielioppisääntöjä ja siten monipuolistaa omaa kielitaitoa. Tässä artikkelissa tarkoituksemme on kattaa portugalin kielen opiskelun kannalta tärkeimmät kieliopit, joista on hyvä aloittaa harjoittelu.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Portugali
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Siru
Siru
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Rafael
Rafael
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Carolina
Carolina
17€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Julio
5
5 (35 arvostelua)
Julio
8€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inês
5
5 (16 arvostelua)
Inês
12€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Rafhael
5
5 (2 arvostelua)
Rafhael
3€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Gokhan
5
5 (1 arvostelua)
Gokhan
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Siru
Siru
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Rafael
Rafael
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Carolina
Carolina
17€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Julio
5
5 (35 arvostelua)
Julio
8€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inês
5
5 (16 arvostelua)
Inês
12€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Rafhael
5
5 (2 arvostelua)
Rafhael
3€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Gokhan
5
5 (1 arvostelua)
Gokhan
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Portugalin kieliopin perusteet

Jo muutamalla perusasialla pääsee portugalin kielessä hyvin alkuun. Voit edetä kieliopin harjoittelussa myös omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Ehkä pidät verbien taivutuksia itsellesi tärkeimmäksi taidoksi uuden kielen opiskelun aloittamisen osalta. Toisaalta voi olla hyvä aloittaa niistä kieliopeista, jotka oman kokemuksesi mukaan opit nopeiten ja sen jälkeen siirtyä itsellesi vaikeampiin aiheisiin.

Itselleni esimerkiksi sanajärjestyksen ja kieliopillisten sukujen oppiminen luonnistuu helpoiten. Eniten haastetta aiheuttaa epäsäännöllisten verbien taivutukset. Jollain toisella asia saattaa olla täysin päinvastoin. Opiskelussa on kuitenkin erityisen tärkeää pitää yllä omaa motivaatiota, joten säännöllisten onnistumisten tunne on merkittävässä osassa portugalin kieliopin harjoittelua. Mallia kannattaa ottaa aikaisemmin opiskelemistasi kielistä.

Katukuvaa Brasiliasta
Portugalia puhutaan myös Brasiliassa. Kuva: Unsplash / Denys Barabanov

On eräs merkittävä asia, josta moni haluaa tehdä päätöksen heti alkuunsa. Haluatko keskittyä portugalin kielen opiskelussa siihen portugaliin jota puhutaan Brasiliassa vai siihen jota puhutaan Portugalissa? Portugalin kieli on tietenkin sama, mutta erot ovat vastaavia kuin esimerkiksi englannin kielessä Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa puhutun englannin välillä. Toisin sanoen suurimmat erot liittyvät portugalin kielen ääntämiseen sekä pieniin sanojen kirjoitusasuihin liittyviin eroavaisuuksiin.

Pronominit

Uutta kieltä opiskeltaessa yksi ensimmäisistä kieliopin harjoituksista on persoonapronominien opettelu. Pronominien avulla voidaan viitata muihin ihmisiin oikeaoppisesti. Ne tulevatkin vastaan suurimmassa osaa niin puhuttuja kuin kirjoitettuja lauseita, joten ilman niitä ei päästä puusta pitkälle. Onneksi niitä ei ole montaa, ja ne on helppo oppia. Portugalin kielessä tarvitset muun muassa näitä pronomineja:

 • Minä – eu
 • Sinä / Te – tu / você
 • Hän (miespuoleinen) – ele
 • Hän (naispuoleinen) – ela
 • Me – nós
 • He – eles / elas

Pronominit ovat tärkeitä myös toisen kieliopillisen aiheen osalta: verbien taivuttaminen. Ilman pronomineja osaamista ei voida opetella verbien taivutusmuotoja. Verbin muodon täytyy täsmätä sen tekijän kanssa. Ota siis pronominit haltuun!

Verbitaivutukset

Alkuun riittää verbin taivutusten opettelu preesensissä eli nykyhetkeä kuvaavassa muodossa. Portugalin kielessä on säännöllisiä ja epäsäännöllisiä verbejä. Säännölliset verbit taipuvat saman säännön mukaisesti eli ne on kaikista helpoin opetella. Sen lisäksi portugalin kielestä löytyy saksan kielen tavoin epäsäännöllisiä verbejä, jotka taipuvat ilman selkeää sääntöä. Toisin sanoen säännöllisten verbien osalta sinun ei tarvitse muistaa kuin taivutussääntö, mutta epäsäännöllisten verbien taivutukset sinun täytyy opetella erikseen ulkoa.

Lause portugalin kielellä
Deve ser aqui eli sen täytyy olla täällä. Kuva: Unsplash / Thiago Cardoso

Sanojen suvut

Toisin kuin suomen kielessä, portugalin kielessä substantiiveilla on kieliopilliset suvut. Sukuja on kaksi: maskuliini ja feminiini. Yksikön lisäksi myös monikossa sanoja taivutetaan kieliopillisen suvun mukaisesti. Monelle saksan kieltä opiskelleelle sanojen kieliopilliset suvut ovat jo ennestään tuttuja. On kuitenkin tärkeää, että aina uuden sanan oppiessa painaa samalla mieleen kyseisen sanan suvun. Vaikka selkeää sääntöä jaotteluun ei ole, ajan kanssa monen opiskelijan intuitio osaa antaa oikean suvun uudelle opitulle sanalle.

Portugalin kielen sanasto ja aakkoset

Myöhemmällä iällä opitun kielen harjoittelu eroaa paljon esimerkiksi siitä miten olemme aivan syntymästä lähtien päässeet oppimaan omaa äidinkieltämme. Käy siis järkeen, että jo sanaston laajentaminen ja kielen kuuntelu auttaa meitä ymmärtämään kielioppisääntöjä. Samoin kun olemme itse oppineet ensin puhumaan ja sitten vasta "tietämään" kielioppisäännöt omasta äidinkielestämme. Samaa oppimisen logiikkaa voi hyödyntää itselle vieraan kielen opiskelussa.

Sanaston laajentamisessa kannattaa keskittyä ensin yleisimmin käytettyihin sanoihin ja ilmauksiin. On sanottu, että noin 800 sanan osaaminen riittää jo perusluontoisen keskustelun ylläpitämiseen. Ja toisaalta natiivitason puhumisenkaan sanavaraston määrä ei ole tieteilijöiden mukaan aivan mahdoton: yli 8000 sanaa. Yleisimpien sanojen lisäksi kannattaa hyödyntää omia kiinnostuksen kohteita. Ehkäpä oman alan tai harrastuksen sanaston harjoittelu on sinulle kaikista motivoivinta.

Seinään kirjoitettu portugalilainen teksti
Laaja sanavaraston tarve voi tulla vastaan missä tahansa. Kuva: Unsplash / Julie Ricard

Kaikki sanat muodostuvat kirjaimista, joten ethän ole unohtanut opetella portugalin kielen aakkosia? Aakkosten osaamisen tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. Tässä muutama pointti vakuuttamaan sinut asian tärkeydestä:

 • Opit tunnistamaan portugalin kielen sanoja ja kehittämään lukutaitoasi.
 • Voit kirjoittaa ja tavata portugalin kielellä niin uusia kuin vanhoja sanoja.
 • Hahmotat miten tietyt kirjaimet, kirjainten yhdistelmät ja sanat äännetään.

Säännöllinen kielen opiskelu

Kolme tärkeintä asiaa minkä tahansa uuden asian opiskelussa ovat; aika, kärsivällisyys ja harjoittelu. Vieraiden kielten opiskelu ei poikkea tästä lainkaan. Portugalin kielen opiskelussa parasta on se, että kaikki uusi opittava asia rakentuu aikaisemmin opitun päälle ja kehittyminen on aivan jatkuvaa. Lisäksi opiskelu on käytännönläheistä ja pääset hyödyntämään uusia taitoja pikimmiten esimerkiksi kuuntelemalla portugalin kielellä puhuttua podcastia tai keskustelemalla natiivipuhujan kanssa.

Kielitaidon kehittyessä pääset kokemaan uutta ja kokeilemaan erilaisia tapoja kielitaidon vahvistamiseksi. Kielen opiskelussa on erityisen tärkeää pyrkiä käyttämään kieltä joka päivä edes vähän. Sen ei tarvitse olla välttämättä erillistä opiskelua vaan esimerkiksi näkemäsi esineiden nimeämistä mielessäsi päivän aikana. On myös tapoja, jotka sopivat kaikille portugalin kielen taitotasosta riippumatta.

Sovellukset

On aika ottaa puhelimen selailuun käytetty aika hyötykäyttöön. Kielten opiskelun tueksi on olemassa monia ilmaisia sovelluksia, jotka löytyvät niin Android kuin iOS puhelimiin. Näistä suosituimpia Suomessa ovat muun muassa Duolingo ja Mondly. Niiden avulla voit harjoitella niin kielioppia kuin sanastoa. Harjoituksia voi tehdä muutaman minuutin ajan tai pidempään omien resurssien mukaisesti. Sovellukset ovat siitä hyviä, että niitä on helppo käyttää myös matkustaessa. Pelkän sovelluksen avulla koko kielen oppiminen ei kuitenkaan onnistu vaan ne ovat muun opiskelun tukena.

Katukuvaa Lissabonista Portugalista
Sovellukset kulkevat mukanasi aina Portugaliin asti. Kuva: Unsplash / Raimond Klavins

Superprof

Toinen tapa tehostaa omaa opiskelua on hankkia Superprofin kautta yksityinen portugalin kielen opettaja. Heidän kanssaan voit opiskella niin kielioppia kuin portugalin kieltä kokonaisuudessaan. Yksityisten tuntien lisäksi saat heiltä harjoituksia ja vinkkejä portugalin kielen opiskeluun itsenäisesti. Yksityisopettajan kanssa opiskelu onkin yhdistelmä itsenäistä opiskelua ja yhdessä pidettäviä yksityistunteja sinun tarpeisiin ja toiveisiin räätälöitynä.

Yksityisopettajaa valitessa kannattaa ottaa huomioon opettaako hän Brasilian vai Portugalin portugalia. Lisäksi opetustavoilla, koulutustaustalla ja persoonallisuudella on merkitystä. Tärkeintä on, että yksityisopettaja on juuri sinulle sopiva. Yksityistunneilla portugalin kielen kieliopin solmut avautuvat nopeammin ja sanavarastosi kehittyy entistä laajemmin.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Emilia

Oman elämänsä generalisti, joka on aina oppimassa uutta ja tutustumassa uusiin kulttuureihin.