Mikään ei tunnu paremmalta kuin uuden kielen oppiminen ja sen käyttäminen ihan oikeassa elämässä. Silloin tietää todella tehneensä ahkerasti töitä ja onnistuneensa omien tavoitteiden saavuttamisessa. Portugali on loistava kieli opeteltavaksi. Sillä on yli 200 miljoonaa puhujaa kansainvälisesti ja se on myös yksi kymmenestä suosituimmasta kielestä koko maailmassa. Puhumattakaan siitä kuinka upealta tämä kieli kuulostaa.

Portugalin kielen opiskelu ei ole sen haastavampaan kuin esimerkiksi sen sukulaiskielien kuten ranskan, espanjan tai italian kielen opiskelu. Toki jokaisella kielellä (ja kulttuurilla) on omat erikoispiirteensä. Portugalin kielessä suurimmiksi haasteiksi kuvataan yleensä ääntämisen vaikeudet sekä eroavaisuudet Portugalin ja Brasilian portugalin välillä. Mistään ylitsepääsemättömistä haasteista ei kuitenkaan ole kyse.

Koskaan ei ole myöhäistä aloittaa, ja portugalin lisääminen omaan kielivarastoon sopii jokaiseen elämäntilanteeseen. Olit sitten vasta harkitsemassa portugalin kielen opiskelua tai jo vuosien ahkeran harjoittelun kautta kielitaitosi saavuttanut, tarjoaa tämä artikkeli sinulle hyvän katsauksen portugalin kielen opiskeluun. Kertaus on opintojen äiti emmekä voi liiaksi käsitellä portugalin kieltä aina aakkosista kieliopin perusteisiin ja ääntämisestä kirjoittamiseen.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Portugali
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Siru
Siru
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Rafael
Rafael
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Carolina
Carolina
17€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Julio
5
5 (35 arvostelua)
Julio
8€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inês
5
5 (16 arvostelua)
Inês
12€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Rafhael
5
5 (2 arvostelua)
Rafhael
3€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Gokhan
5
5 (1 arvostelua)
Gokhan
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Siru
Siru
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Rafael
Rafael
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Carolina
Carolina
17€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Julio
5
5 (35 arvostelua)
Julio
8€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inês
5
5 (16 arvostelua)
Inês
12€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Rafhael
5
5 (2 arvostelua)
Rafhael
3€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Gokhan
5
5 (1 arvostelua)
Gokhan
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Portugalin aakkosten opettelu

Kaikki alkaa portugalin kielen aakkosista. Aakkosten perusteellinen harjoittelu on helppo sivuuttaa. Kukapa ei osaisi kirjaimia? Niiden harjoitteluun on kuitenkin syynsä. Moni sujuva englannin kielen taitajakin kompastelee tavaamisessa. Tai suomalaiset erityisesti sotkevat puhuessa englannin kielen E, I ja A kirjaimet, vaikka kyllä teoriassa tietävät miten tavaamansa sana kirjoitetaan. Sama pätee portugalin kieleen, joten aakkoset kannattaa ottaa haltuun heti alkuvaiheessa.

Aakkosten harjoittelussa on tärkeää kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin asioihin:

 • Kirjainten nimet
 • Kirjainten ääntäminen
 • Kirjainyhdistelmien ääntäminen
Portugalin kielen aakkoset
Portugalin kielestä löytyy meille jo ennestään tutut kirjaimet. Kuva: Unsplash / Surendran MP

Portugalin aakkosten opetteleminen on onneksi helppoa. Ensinnäkin heillä on käytössä vähemmän kirjaimia kuin suomen kielen aakkosissa. Ja toisekseen, sinun ei tarvitse opetella ainuttakaan uutta kirjainta. Kirjaimilla on toki omat nimensä sekä ääntämisensä, jotka tulee painaa mieleen tarkasti. Tämä tulee auttamaan sinua uusien sanojen opiskelussa sekä tavaamisessa. Portugali ei ole foneettinen kieli eli sanoja ei lausuta samalla tavalla kuin ne kirjoitetaan.

Jos olet jo opiskellut portugalin kieltä pidempään, mutta ohittanut aakkosten opiskelun aiemmin, nyt on täydellinen hetki korjata asia. Jos taas olet vasta aloittamassa portugalin kielen opiskelua, on tämä luonteva tapa aloittaa uuden kielen opiskelu. Tästä voit sitten edetä yleisimpien kirjainyhdistelmien tunnistamiseen ja ääntämiseen. Tässä vielä portugalin kielen aakkoset kokonaisuudessaan:

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z

Ääntämisen harjoittelu

Ääntämisen harjoittelu on meille suomalaisille tuttua jo monista muista kielistä. Ja mitä pidempään uutta kieltä opiskelee, sitä luontevammaksi myös täysin uusien sanojen ääntäminen kehittyy. Tietyillä muistisäännöillä, kuten kirjainyhdistelmien ääntämisen harjoittelulla, pääsee jo todella pitkälle. Ääntämisen taidon kehittämisessä auttaa myös natiivipuhujien puheen kuunteleminen ja tietenkin itse portugalin puhuminen.

Säännöllinen portugalin kielen käyttäminen keskustellen natiivipuhujien kanssa on parasta ääntämisen harjoittelua mitä on olemassa:

 • Opit kuuntelemalla miten natiivipuhujat ääntävät sinulle jo entuudestaan tuttuja sanoja.
 • Voit pyytää korjausta ja vinkkejä omaan ääntämiseen portugalia äidinkielenään puhuvalta.
 • Portugalin kielen ymmärtämisen taitosi kehittyy kokonaisvaltaisesti.
Brasilialaisia ihmisiä
Natiivipuhujan kanssa keskustelu on parasta harjoitusta. Kuva: Unsplash / Ingrid Vasconcelos

Ota kuitenkin huomioon, että Portugalin portugalia ja Brasilian portugalia puhutaan hieman eri tavalla. Mistään suurista eroavaisuuksista ei ole kyse, ja tilannetta voidaankin verrata englannin kieleen, jossa eroavaisuuksia löytyy muun muassa Australiassa, Briteissä ja Yhdysvalloissa puhuttavan englannin kielen välillä. Kannattaa päättää jo alussa kumpaan haluaa keskittyä opiskelussa, sillä molempien samanaikainen opiskelu ei ole järkevää etenkään alkuvaiheessa.

Superprofista löydät molempiin sekä Brasilian portugaliin että Portugalin portugaliin erikoistuneita yksityisopettajia.

Kieliopin perusteiden hallinta

Monella meistä on viha-rakkaussuhde kielioppiin oli kyse sitten mistä tahansa uudesta (tai jopa omasta) kielestä. Valitettavasti kielioppi on jokaisen kielen ydin, varsinkin nykypäivänä suuri osa kielestä on myös kirjoitetussa muodossa. Kielioppia on hyvä harjoitella yksi asia kerrallaan, koska siihen liittyy paljon muistamista. Toisaalta suurin osa kieliopin säännöistä on sellaisia, että ne tarvitsee vain kerran ymmärtää.

Portugalin kielessä tärkeitä kieliopin perusteita ovat muun muassa seuraavat asiat:

 • Säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien taivuttaminen preesens-muodossa.
 • Päälauseen ja sivulauseen järjestyksen sekä lauserakenteen ymmärtäminen.
 • Persoonapronominit sekä substantiivien kieliopilliset suvut (maskuliini vai feminiini).
Portugalin kielen sana
Lopussa kiitos seisoo - jopa kieliopin kanssa. Kuva: Unsplash / Etienne Girardet

Kun kieliopin perusteet ovat kunnossa, on niiden päälle helppo opiskella lisää kielioppisääntöjä. Esimerkiksi verbin taivutusten hallitseminen preesens-muodossa on erityisen tärkeää ennen kuin voi siirtyä harjoittelemaan esimerkiksi imperfektiä, futuuria tai jopa konditionaalitaivutuksia. Samalla opit taivuttamaan uusia sanoja aikaisemmin opitun perusteella. Se on hyvä silti pitää mielessä, että epäsäännöllisten verbien taivutukset on opeteltava aina ulkoa.

Jotta kieliopin harjoittelu pysyisi motivoivana, kannattaa aloittaa niistä aiheista, jotka kiinnostavat sinua jo ennestään. Vaikka et olisi kieliopin ystävä ollenkaan, on varmasti aiheita, jotka ovat vähintään ei-niin-ikäviä kuin toiset. Kieliopin harjoittelun voi aina yhdistää uuden sanaston opiskeluun, joten ainakin tähän keksit varmasti sinua kiinnostavan aihepiirin. Kielioppi tulee olemaan osa portugalin kielen opiskelua aina alkeista kielen "täydelliseen" hallintaan.

Jos kieliopin kanssa tulee seinä vastaan eivätkä säännöt aukea millään, voi yksityisestä portugalin kielen opettajasta olla suuri apu. Superprofin portugalin kielen yksityisopettajat voivat räätälöidä yksityistunnit juuri sinun tarpeiden mukaisesti. Voit myös toivoa sinulle sopivia harjoituksia itsenäiseen opiskeluun. Tärkeintä on, että olette yksityisopettajan kanssa samalla kartalla siitä mitkä tavoitteesi ovat ja mihin haluat keskittyä yksityisopetuksen tunneilla portugalin kielen opiskelussa.

Kirjoittamisen harjoittelu

Uuden kielen opiskelussa tulee keskittyä neljään eri oppimisen osa-alueeseen. Joskus nämä kehittyvät samanaikaisesti, mutta jokaista tulee silti harjoitella myös yksinään (niin että harjoituksen pääpaino on selkeästi vaihdellen jokaisessa). Kielen opiskelun neljä osa-aluetta ovat:

 • Kirjoittamisen taito
 • Puhuminen ja ääntäminen
 • Lukeminen ja luetun ymmärtäminen
 • Kuunteleminen ja kuullun ymmärtäminen
Taidetta Portugalin kadulla
Kirjoittamisen taitoa voi hyödyntää myös taiteessa. Kuva: Unsplash / Uriel Soberanes

On tärkeää tiedostaa omat vahvuudet ja heikkoudet. Moni kokee varsinkin puhumisen taidon omaksi heikkoudeksi. Yleensä tämä johtuu siitä, että sen harjoittelua tehdään vähiten. Syy voi olla esimerkiksi siinä, ettei omasta lähipiiristä löydy keskustelukaveria portugalin kielellä. Suomessa kun on hieman vaikea laittaa itseään tositilanteeseen harjoittelemaan. Siksi lomamatka kannattaa suunnata Portugaliin ja Brasiliaan, jotta pääset hyödyntämään portugalin kieltä sen luontaisessa ympäristössä.

Portugalin kielellä kirjoittamista voi harjoitella monella eri tavalla omasta kielitasosta riippumatta. Perinteisten oppikirjojen kirjoitusharjoitusten lisäksi voit kirjoittaa omia tekstejäsi, kääntää suosikkilaulujesi sanoja tai vaikka kirjoittaa päiväkirjaa portugalin kielellä. Vasta-alkajalle voi sopia paremmin tekstien kääntäminen, ja oman kielitaidon edetessä voi kokeilla luovaa kirjoittamista portugalin kielellä. Lukemalla muiden tekstejä saa hyvää inspiraatiota omaan tekemiseen.

Lopulta uuden kielen opiskelussa ratkaisee aika, kärsivällisyys ja säännöllinen harjoittelu. Kielen opiskelu on ennen kaikkea sinua itseäsi varten, joten pidä huolta motivaatiostasi ja aseta itsellesi sopivat tavoitteet. Tässä apuna voi käyttää Superprofin kautta portugalin kielen yksityisopettajia. Yksityisopettajan kanssa voit opiskella uutta kieltä pitkäaikaisesti tai hyödyntää muutamaa yksityistuntia tietyn haasteen ylittämiseen.

Vamos, portugalin kielen ilot odottavat!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Emilia

Oman elämänsä generalisti, joka on aina oppimassa uutta ja tutustumassa uusiin kulttuureihin.