Espanja on yksi maailman puhutuimmista kielistä. Maailmassa on noin 440 miljoonaa espanjaa äidinkielenään puhuvaa ihmistä Euroopassa, Afrikassa sekä Amerikassa.

Tämän vuoksi espanjan kielen puhuminen on hyvä taito ja yksi merkittävistä syistä sille miksi se on yksi eniten opiskelluista kielistä ympäri maailmaa.

Mutta miksi pitäisi odottaa siihen, että lapsesi pääsee opiskelemaan espanjaa koulussa? Espanjan kielen opettaminen lapselle nuoresta saakka asettaa lapsesi etulyöntiasemaan koulussa. Mitä nuorempana kielen opiskelun aloittaa, sitä nopeammin sen oppii, sillä nuorilla aivot ovat kuin pesusieni jotka imee itseensä uutta tietoa paljon tehokkaammin kuin vanhempana.

Mutta milloin on hyvä aika aloittaa opettamaan lapselle espanjaa? Mitä asiantuntijat sanovat? Pitäisikö sinun jo kaivaa vanhat oppikirjat varastosta pölyyntymästä?

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Espanja
Carito
5
5 (3 arvostelua)
Carito
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Cynthia
5
5 (3 arvostelua)
Cynthia
28€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Sebastian
Sebastian
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meeri
Meeri
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Julia aran
Julia aran
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Karla
Karla
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elsa
Elsa
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Carito
5
5 (3 arvostelua)
Carito
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Cynthia
5
5 (3 arvostelua)
Cynthia
28€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Sebastian
Sebastian
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meeri
Meeri
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Julia aran
Julia aran
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Karla
Karla
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elsa
Elsa
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Espanjan kielen opettamiseen ei ole minimi-ikää

Monet vanhemmat kyselevät, että koska on hyvä aika alkaa opettamaan lapselle uutta kieltä.

Monet ovat huolissaan siitä, että tekeekö kahden kielen samanaikainen opiskelu lapselle hankalaksi erottaa ne toisistaan. Vaikuttaako espanjan opiskelu siihen, kuinka hyvin lapsi oppii toista äidinkieltään ja oppiiko hän erottamaan kahden eri kielen sanaston toisistaan?

Tässä artikkelissa käymme vastaukset näihin kysymyksiin. Aloitamme ensimmäisestä, johon kielitieteilijät ovat vastanneet yksinkertaisesti, että espanjan kielen opiskeluun ei ole minimi-ikää. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että kieltä voi opettaa lapselle heti hänen syntymänsä jälkeen.

Lapsi opiskelemassa
Jos haluat, että lapsesi oppii puhumaan sekä suomea että espanjaa äidinkielenään, kannattaa kielen opettaminen aloittaa heti lapsen syntymän jälkeen. Kuva: Unsplash/Stephen Andrews

Ensimmäisten vuosien aikana kun lapsi ei vielä osaa itse puhua, hän osaa kuitenkin kuunnella ja poimia espanjankielistä sanastoa. On tärkeää totuttaa lapsen korvat kuuntelemaan espanjalaista aksenttia. Kaikki espanjan kielen oppaat aloittelijoille alkavat samoilla neuvoilla, kieleen totuttelu on täysin sama prosessi aikuisilla ja lapsilla.

Tätä rataa lapsesta tulee sujuva espanjan kielen puhuja. Jos molemmat vanhemmat puhuvat sujuvasti kahta kieltä, esimerkiksi espanjaa ja suomea, olisi hyvä että toinen vanhemmista puhuisi lapselle espanjaa ja toinen puolestaan suomea.

Tämä edesauttaa sitä, että lapselle voi opettaa kahta kieltä samanaikaisesti. Kielioppia ei tarvitse alkaa opettamaan kun vasta kun lapsi on jo hieman vanhempi. Riittää, että lapsen kanssa puhuu vierasta kieltä ja ennen kuin huomaatkaan, lapsi alkaa oppia puhumaan sitä.

Jos et itse puhu espanjaa, niin on myös mahdollista palkata espanjan opettaja joka voi puhua espanjan perusteita lapsesi kanssa, esimerkiksi hyödyllisiä verbejä ja opettaa tätä laskemaan espanjaksi.

Opi espanjaa kotona: Kaksikieliset perheet

Jos kotitaloudessa ei ole espanjan puhujaa, on tärkeä noudattaa kaksikielisten perheiden ohjeita. Lapsi voi oppia puhumaan espanjaa, vaikka perheessä ei olisi yhtäkään espanjankielistä henkilöä. Tässä tapauksessa sinun pitää hyödyntää entistä laajempaa joukkoa erilaisia metodeja ja resursseja sen lisäksi, että palkkaisit yksityisopettajan puhumaan espanjaa lapsesi kanssa.

Tavoitteena on loppujen lopuksi tiedonsiirto. Tätä kaksikieliset perheet tekevät heti lapsen syntymän jälkeen. Vanhemmat päättävät yhdessä, mitä kieltä kumpikin heistä alkaa lapselle puhumaan, ja näin lapsi pääsee kasvamaan kaksikielisessä ympäristössä.

Jos perheessä kukaan ei osaa puhua espanjaa, niin sitten on hyvä käyttää aikaa ilmaisten verkossa tehtävien espanjan tuntien kartoittamiseen sekä lapsille tarkoitettujen espanjan kielen tuntien selvittämiseen (tai kielikylpypäiväkotiin). Lapselle mielekkäitä opetusmetodeja on monia.

Me kaikki tunnemme varmasti yhden ihmisen jonka toinen vanhemmista on ulkomaalainen ja osaa siksi puhua useampaa kieltä äidinkielenään. Näissä tapauksissa vanhemmat ovat päättäneet tutustuttaa lapsen kumpaankin kieleen nuoresta saakka.

Lapset oppivat jo neljävuotiaana erottamaan kaksi kieltä toisistaan. Tämä johtuu siitä, että sen ikäisenä lapset alkavat enemmän sosialisoitumaan muiden ikäistensä kanssa ja oppivat sen myötä, mitä kieltä puhutaan muiden lasten kanssa ja mitä kieltä puhutaan kotona.

Ei ole yhtä vastausta siihen, kuinka pitkään kestää oppia espanjan kieli, mutta jos lapsesi alkaa opiskelemaan nuoresta saakka ja altistuu kielelle jatkuvasti, hän myös oppii sen paljon nopeammin.

Lapset leikkimässä päiväkodissa
Jos perheessä ei ole muita espanjaa puhuvia, niin lapsen voi laittaa esimerkiksi kielikylpypäiväkotiin, missä oppiminen tapahtuu pelejen ja leikkien kautta! Kuva: Unsplash/BBC Creative
Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Espanja
Carito
5
5 (3 arvostelua)
Carito
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Cynthia
5
5 (3 arvostelua)
Cynthia
28€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Sebastian
Sebastian
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meeri
Meeri
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Julia aran
Julia aran
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Karla
Karla
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elsa
Elsa
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Carito
5
5 (3 arvostelua)
Carito
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Cynthia
5
5 (3 arvostelua)
Cynthia
28€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Sebastian
Sebastian
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meeri
Meeri
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Julia aran
Julia aran
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Karla
Karla
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elsa
Elsa
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Opeta espanjaa lapsillesi: aloita heti syntymästä

Oppimisen voi rajata kahteen päävaiheeseen, joista ensimmäinen on lapsen syntymä. Vanhemmat voivat alkaa puhumaan lapselleen espanjaa heti lapsen syntymän jälkeen. Tämä auttaa lasta oppimaan kuuntelemaan kieltä ja sen ääntämistä, mikä antaa hyvän pohjan espanjan kielen opiskelulle. Neljävuotiaana lapsi oppii erottamaan kaksi eri kieltä toisistaan, eikä sekoita niitä enää toisiinsa.

Toinen vaihe on noin seitsemän vuoden iässä, kun toisesta kotona puhutusta kielestä on tullut lapselle äidinkieli. Tutkijat ja kielitieteilijät ovat todenneet, että noin seitsemän vuoden iässä aivot saavuttavat tason, jonka jälkeen kielen oppiminen hidastuu.

Lapsi ei voi enää oppia espanjaa samalla tavalla kuin suomea. Avataksemme tätä ajatusta, selitämme "kriittisen ikäkauden hypoteesin" hieman myöhemmin.

Neuvomme, että ei kannata odottaa siihen, että lapsi oppii puhumaan suomea, että hänelle voi alkaa opettamaan espanjaa. Jos haluat, että lapsesi oppii täysin kaksikieliseksi, pitää toista kieltä alkaa opettamaan heti lapsen syntymän jälkeen. Kaksikielisyyden lisäksi toisen kielen oppimisesta nuorena on paljon muitakin hyötyjä.

Espanjan opiskelu netissä voi olla myös hyvä vaihtoehto alkuun.

Kirjapino pöydällä
Kielitaidosta on hyötyä lapselle myös vanhempana. Uusien vieraiden kielien oppiminen helpottuu ja lapselle voi aueta paljon uusia uramahdollisuuksia myöhemmin elämässä. Kuva: Unsplash/Element5 Digital

Vieraan kielen opiskelu kolme vuotiaasta ylöspäin

On olemassa monia kouluja ja opetuskeskuksia, joissa vieraita kieliä opetetaan, joista useimmat löytyvät isommista kaupungeista. Vaikka vieraiden kielten opetus on suunnattu lähinnä kouluikäisille, korkeakouluopiskelijoille sekä aikuisopiskelijoille, yhä nuoremmille suunnattua opetusta löytyy entistä enemmän.

On olemassa esimerkiksi espanjan kielisiä kielikylpypäiväkoteja, joissa lapsi oppii puhumaan espanjaa. Lähestymistapa kielen opettamiseen kielikylpypäiväkodissa on hyvin erilainen, sillä oppilaat ovat hyvin nuoria. Opetus tapahtuu esimerkiksi erilaisten leikkien ja pelien kautta, eikä tyypillisen kielen opetuksen kautta.

Lapsesi oppii ensimmäiset espanjan sanansa hyvin nuorena. Tämä on hienoa vanhemmille, jotka kokevat, että heidän oma espanjansa ei ole tarpeeksi hyvää, jotta he voisivat keskustella lapsensa kanssa heidän varhaisina vuosina. Tämä tarkoittaa myös sitä, että lapsesi alkaa oppia espanjaa noin neljän vuoden iässä, eli juuri silloin kun lapsi alkaa oppimaan erottamaan kielet toisistaan.

Tämän vuoksi kielikylpypäiväkodit ovat paras tapa opettaa lapsi rakastumaan kielten opiskeluun, oppimalla ja pitämällä samalla hauskaa.

Kuinka puhua espanjaa lapsille: Mikä on “kriittinen ikäkausi”?

Mainitsimme aikaisemmin seitsemän vuoden iän saavuttamisen. Siinä iässä lapsi saavuttaa “kriittisen ikäkauden”. Tämä idea on esitetty ensimmäisen kerran 1960 -luvulla, ja käsityksen mukaan ihmisen kehityksessä on tietty kausi, jolloin kielen oppiminen on huomattavasti helpompaa.

Tämä ajatus pohjautuu kielitieteilijä Eric Lennebergin tutkimuksiin, joiden mukaan paras aika lapselle oppia toinen äidinkieli on kahden vuoden ja varhaisen puberteetin välillä.

Lapset opiskelemassa
Jos haluat opettaa lapselle useamman kuin yhden äidinkielen, kannattaa toisen kielen opsikelu aloittaa ennen kriittistä ikäkautta. Kuva: Unsplash/Andrew Ebrahim

Suuri etu pitkässä juoksussa

Kuten aikaisemmin mainittu, on paljon hyviä syitä alkaa opiskelemaan espanjaa mahdollisimman varhain. Sinun tulee kuitenkin tehdä päätös, haluatko itse opettaa kieltä lapsellesi vai palkata siihen jonkun itseäsi pätevämmän. Joka tapauksessa sinun tulee tehdä suunnitelma espanjan kielen opiskelusta, sillä ilman sitä, tehtävä voi käydä raskaaksi. Espanjan kielen opiskeluun ei kuitenkaan ole ylärajaa.

Loppupeleissä sillä ei ole väliä, millaisia opetusmetodeja valitset itse käyttää, kunhan et jää odottelemaan liian pitkäksi aikaa. Toisen kielen puhuminen on iso etu nykypäivänä.

Kun päätät alkaa opettamaan lapsellesi espanjaa, annat hänelle samalla ison hyödyn tulevaisuuteen. Lapsen on helpompi oppia kolmaskin kieli helpommin myöhemmällä iällä.

Mitä aikaisemmin alat opettaa lapsellesi espanjaa, sitä helpommin lapsi ajattelee espanjan olevan hänen toinen äidinkielensä eikä vain vieras kieli. Lapsi saattaa alkaa näkemään unia espanjaksi!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Milla

Sosiaalipsykologian opiskelija, intohimoinen tanssiharrastaja ja lukutoukka. Osaamiseni keskittyy vapaa-ajan aiheisiin, kuten taiteeseen ja kulttuuriin.