Tiesitkö, että 20 hengen luokassa noin 4 lapsella on ongelmia matematiikan kanssa? Joillekin ongelmat keskittyvät vain tiettyihin matematiikan osa-alueisiin ja ovat lieviä, toisille matematiikka on taas kaikin puolin hankalaa.

Noin 10–15 prosentilla suomalaislapsista on lieviä vaikeuksia oppia matematiikkaa, kun taas 5–7 prosentilla on suuria vaikeuksia, jolloin on kyse dyskalkuliasta eli laskemiskyvyn häiriöstä.

Keskitymme tässä artikkelissa matematiikan oppimisvaikeuksiin ja esittelemme niiden yleispiirteitä. Tarjoamme myös vinkkejä siihen, miten oppimisvaikeuksien kanssa painivaa lasta saa tuettua, ja artikkelin lopusta löytyy resursseja, joista matematiikan oppimisvaikeuksista saa lisätietoa.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Matematiikka
Mervi
4,9
4,9 (12 arvostelua)
Mervi
29€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Annika
Annika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mika
5
5 (1 arvostelua)
Mika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mervi
4,9
4,9 (12 arvostelua)
Mervi
29€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Annika
Annika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mika
5
5 (1 arvostelua)
Mika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Matematiikan oppimisvaikeudet

Vaikeudet matematiikan opiskelussa voivat näkyä monella tapaa. Joillekin peruslaskutoimitukset voivat olla vaikeita, eli 3+2 tai 4x5 eivät tule ulkomuistista, vaan ne pitää laskea aina mekaanisesti uudestaan. Oppimisvaikeuksia esiintyy keskimäärin yhtä paljon pojilla ja tytöillä.

Myös laskuvaiheet ja -järjestykset voivat aiheuttaa tavallista enemmän ongelmia, eli allekkainlasku tai jakokulmaa ei tahdo jäädä päähän. Lapsen voi olla myös vaikea ymmärtää lukujen suuruuksia eli esimerkiksi sitä, miksi 401 on suurempi kuin 399. Toisille puolestaan matematiikan kieli on vaikeaa, eli tehtävänantoa voi olla vaikea ymmärtää.

Matematiikan oppimisvaikeudet niputetaan usein lukihäiriön kanssa yhteen, mikä on ymmärrettävää, sillä laskemisen sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet kulkevat monilla käsi kädessä; laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia on kuitenkin tästä irrallinen ilmiö. Matematiikan oppimisvaikeuksien takana voi olla myös esimerkiksi seuraavat:

 • puutteet kielitaidossa
 • työmuistin heikkous
 • avaruudellisen hahmottamisen vaikeudet
 • hahmottamis- tai keskittymiskyvyn vaikeudet

Tutkimukset ovat osoittaneet, että joillekin lapsille matematiikka on yksinkertaisesti vaikeaa, eikä se johdu ympäristöstä tai motivaation puutteesta vaan aivojen toiminnan ja/tai rakenteen poikkeamasta. Koska matematiikan oppimiseen liittyy niin monenlaisia ongelmia, oppimisvaikeuksien diagnosointi ei ole helppoa. Taustalla voi olla dyskalkulia tai sitten ongelmat johtuvat perhetilanteesta, opetuksen puutteesta, neurologisista häiriöistä tai lievimmistä matemaattisen oppimisvaikeuksien muodoista.

Oli ongelman juurisyy mikä tahansa, se on tärkeä tunnistaa varhain, jotta oppilas saa tarvittavaa tukea. Matemaattiset taidot ovat tavan arjessa niin vahvasti läsnä, että siitä voi tulla nopeasti työlästä, jos ongelmat jatkuvat. Matemaattisia taitoja tarvitaan myös monessa eri oppiaineessa, jolloin vaikeudet heijastuvat myös matematiikan tuntien ulkopuolelle.

Voit perehtyä oppimisvaikeuksien tunnistamiseen tarkemmin Kuntoutussäätiön sekä Erilaisten oppijoiden liiton kotisivuilta.

Englanninkielinen sanakirja-artikkeli
Matematiikan oppimisvaikeuksiin liittyy usein haasteita vieraiden kielten ja luetun ymmärtämisen kanssa. (Kuva: Unsplash/Rob Hobson)

Oppimaan oppiminen

Koska eri ihmisillä on erilaisia ongelmia matematiikassa, yleisiä ja kaikille toimivia ohjenuoria ei ole olemassa. Tärkeä ensimmäinen askel onkin tunnistaa, miltä osin oppiminen on vaikeaa ja hankkia tarvittaessa diagnoosi. Diagnoosi ei itsessään vielä muuta mitään, mutta se voi auttaa saamaan tarvittavaa apua ja muovaamaan niin omia kuin muidenkin asenteita.

Tässä muutamia vinkkejä, joilla matematiikan oppimisvaikeuksia voi kuitenkin yrittää tukea:

 1. Sopivien oppimistapojen paikantaminen. Jokainen oppilas on yksilö, ja oppimisvaikeuksien kanssa on erityisen tärkeä paikantaa oppilaalle sopivat oppimis- ja työskentelytavat. Yhdelle voi auttaa eri aistien aktivointi, toiselle taustamusiikki tai rauhallinen työympäristö, kolmannelle harjoituksen pilkkominen pieniin osiin ja tarkka aikataulutus. Tuskin löytyy tapaa, joka toimii kaikissa tilanteissa, joten pelkkä oppimistilanteiden pohtiminen voi auttaa lähestymään eri tilanteita eri tavoin.
 2. Motivaation ylläpitäminen. Jos motivaatio on nollassa eikä harjoittelusta nauti, oppiminen on tehotonta. Motivaatiota voi ylläpitää esimerkiksi onnistumisilla, sopivien oppimistapojen löytämisellä tai matematiikan tärkeyden ymmärtämisellä.
 3. Sinnikkyys harjoittelussa. Oppimisvaikeuksista kärsivät joutuvat ponnistelemaan koulun penkillä tavallista enemmän, mutta taidot eivät kehity ilman säännöllistä ja sinnikästä harjoittelua. Kun motivaatio on kohdallaan, lapsi uskoo, että omat taidot voivat kehittyä ja että oppimisvaikeuksien kanssa voi tulla hyvin toimeen, mikä puskee harjoittelussa eteenpäin.
 4. Sopivien tavoitteiden asettaminen. Oppimisvaikeuksien kanssa voi olla vaikea löytää kultaista keskitietä: jotkut harjoitukset ja tehtävät tuntuvat liian vaikeilta, toiset taas liian helpoilta, mutta olisi tärkeä löytää harjoituksia, jotka haastavat oppijaa sopivasti – ei liian paljoa eikä liian vähää.
 5. Tarkkaavaisuuden huomiointi. Jos matematiikka on työlästä, opiskeluun turhautuu helposti ja huomio siirtyy muualle. Oppimistilanteessa olisikin tärkeä optimoida lapsen tarkkaavaisuus, ja sitä on myös hyvä harjoitella. Joillekin voi toimia rauhallinen työtila ja vastamelukuulokkeet, toiselle hyvin nukuttu yö ja kolmannelle harjoituksen jakaminen sopivan pieniin osiin.
 6. Riittävän tuen tarjoaminen. Oppimisvaikeudet voivat aiheuttaa oppilaassa monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Oppilas saattaa pitää itseään tyhmempänä tai laiskempana kuin muut, tai muut oppilaat voivat ajatella niin hänestä, vaikka taustalla on oppimisvaikeus. Tämä voi tehdä kouluun menemisestä tukalaa ja aiheuttaa itsetunnontuskia, stressiä, ahdistusta ja masennusta, joiden kanssa kenenkään ei tulisi painia yksin.

Tuen suunnittelu riippuu myös pitkälti siitä, onko ruudun toisessa päässä vanhempi vai esimerkiksi yksityisopettaja. Vanhempien tärkein rooli on olla vanhempia ja tarjota ymmärrystä, kärsivällisyyttä ja tukea – matematiikan opettaminen on koulun ja opettajien tehtävä.

Matematiikan lasku
Lähes kaikki painivat matematiikan ongelmien kanssa jossain vaiheessa koulutaivalta. Oppimisvaikeudet liittyvät pääasiassa matematiikan perusteiden oppimiseen. (Kuva: Unsplash/Antoine Dautry)

Mistä apua matematiikan oppimisvaikeuksiin?

Epäilyt matemaattisista oppimisvaikeuksista heräävät usein koulutaipaleen alussa, jos lapsen matemaattiset taidot kehittyvät muita samanikäisiä lapsia hitaammin. Vanhemmat voivat huomata vaikeudet esimerkiksi kotitehtävissä, mutta aloite voi tulla myös koulun puolelta luokanopettajan tai erityisopettajan kautta. Seuraava askel on usein psykologin konsultointi, jonka avulla selvitetään oppimisen vaikeuksien laajuus ja syyt.

Vuoropuhelu vanhempien ja koulun tukimuotojen välillä on oppimisvaikeuksien kanssa todella tärkeää: koulu saa tietoa siitä, miten lapsi käyttäytyy koulumaailman ulkopuolella, ja vanhemmat oppivat, miten lasta saa parhaiten tuettua kotioloissa. Kouluissa on tarjolla kolmentasoista tukea, yleistä, tehostettua ja erityistä. Näiden välillä on kunta- ja koulukohtaisia eroja.

 • Yleinen tuki voi olla matematiikan kanssa esimerkiksi tukiopetusta, lisäaikaa kokeeseen tai läksymäärän mitoittamista.
 • Tehostettu tuki on suunnitelmallisempaa ja säännöllisempää tukea.
 • Erityinen tuki on jälleen askel vahvempaa ja kokonaisvaltaisempaa tukea, joka seuraa yksilöllistä opetussuunnitelmaa.
Lapsia istumassa luokassa
Oppimisvaikeuksien tukeminen on pääasiallisesti koulun vastuulla, mutta vanhempien aktiivisuudesta ja tuesta voi olla myös valtavasti apua. (Kuva: Unsplash/Taylor Flowe)

Matemaattisten taitojen harjoittelu kotona

Varsinaisen opetuksen vastuu on siis ensisijaisesti koululla, mutta matemaattisten taitojen harjoittelua voi tukea myös kotioloissa. Pelkkä lukujen ja numeroiden tunnistaminen kotona on hyvä startti: kellotaulu on jaettu 12 tuntiin, digikello 24:ään ja kalenterikuukaudestakin löytyy kolmisenkymmentä päivää.

Matematiikkaa voi harjoitella myös kauppareissuilla tai ostoslistaa suunnitellessa, ja monet pelit tarjoavat myös hyvän ja hauskan keinon harjoitteluun. Noppien silmäluvut tarjoavat hyvää toistoa monessakin eri peleissä, ja Monopolissa tai Afrikan tähdessä pääsee lisäksi laskemaan valuuttoja. Useasta kodista löytyy myös Domino- ja Yatzy-pelit tai korttipakka!

Tärkeintä on kuitenkin tarjota lapselle ymmärrystä ja tukea. Lapsen voi olla vaikea ymmärtää oppimisvaikeuksia, ja ne voivat saada lapsen tuntemaan itsensä muita tyhmemmäksi. Välillä on siis hyvä vain ottaa etäisyyttä matematiikkaan, ladata akkuja ja tehdä jotain muuta mielekästä, jolloin harjoittelu maistuu taas paljon paremmalta.

Vaikka matematiikka ympäröi meitä arjessa, kaikista ei tarvitse kasvaa matikkaneroja, ja on monia opintopolkuja ja ammatteja, joissa matematiikkaa ei juuri tarvita! Alta löydät tässä artikkelissa hyödynnettyjä lähteitä, joista saat lisätietoa matematiikan oppimisvaikeuksista ja niiden tukemisesta.

Lähteet

1. Järviluoma, E., Paananen, M., Kaila, S. ja kumppanit (2014). Niilo Mäki Instituutin Opas Matematiikan oppimisvaikeuksista lasten vanhemmille

2. Lukimat.fi – tietoverkkovälitteinen peruslukutaidon sekä matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö

3. Kuntoutussäätiö – Oppimisen tuen keskus

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.