Monelle lapselle ja nuorelle matematiikka on kuin Mount Everest – vuori, jonka valloittaminen tuntuu täysin mahdottomalta. Joidenkin haasteet keskittyvät tiettyihin osa-alueisiin, kun taas toisille matematiikka on kaikin puolin hankalaa. Mikäli kuitenkin lapsi saa tarpeeksi tukea ja ohjausta nuoresta pitäen, hänellä on kaikki avaimet menestyä.

Jos siis joskus pohdit, voiko lapsesi koskaan oppia kertotaulut tai jakokulman käytön, vastaus on aina ”totta kai”! Matematiikkaan panostaminen myös kannattaa, sillä se kehittää monia yleishyödyllisiä taitoja, kuten ongelmanratkaisukykyä ja loogista ajattelua. Tästä on valtavasti hyötyä tavallisessa arjessa: mediaa on helpompi lukea, arkea on helpompi jäsennellä ja laskuja on helpompi maksaa, kun matematiikan perusteet ovat hallussa.

Jos matematiikkaa on lapselle vaikeaa, siihen voivat auttaa innokas opettaja, uudenlaiset opiskelutavat tai esimerkiksi matematiikan yhdistäminen käytäntöön. On kuitenkin tärkeä muistaa, että jokainen lapsi oppii omalla tavallaan. Kuten matematiikassa yleensä, tavoitteeseen (oikeaan ratkaisuun) on usein monia polkuja.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Matematiikka
Mervi
4,9
4,9 (12 arvostelua)
Mervi
29€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Annika
Annika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mika
5
5 (1 arvostelua)
Mika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mervi
4,9
4,9 (12 arvostelua)
Mervi
29€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Annika
Annika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mika
5
5 (1 arvostelua)
Mika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Pohja rakennetaan nuorena

Vaikka varsinainen matematiikan opiskelu alkaa kunnolla vasta koulumaailmassa, matemaattiset taidot alkavat kehittyä jo ennen syntymää. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vain muutaman kuukauden ikäiset pystyvät vertailemaan määriä ja erottamaan kaksi kuvaa, joissa yhdessä on 10 kirkasta kohtaa ja toisessa 20.

Ensimmäisen vuoden aikana vauva oppii muun muassa syy-seuraussuhteita – lelun painaminen tuottaa äänen – ja kehittää ymmärrystään suhteellisista koista: vauva on pieni, isä on iso. Toisena vuonna ympyrä- ja kolmiopalikat menevät jo oikeasta reiästä sisään ja sormet auttavat kertomaan oman iän. Päiväkodissa geometriaa voi puolestaan harjoitella Lego-palikkojen avulla, ja ne auttavat myös ymmärtämään jakamisen käsitettä.

Varhaiskasvatuksella ja vanhemmilla on toisin sanoen keskeinen rooli matematiikan perusteiden oppimisessa. Lego-tornien rakentaminen onnistuu myös kotona, ja pelkkä matematiikasta puhuminen on avuksi: ”Rakensitpa korkean tornin! Kuinkas monta palikkaa siinä on? Onko se yhtä korkea kuin sinä?”

Arki on matematiikkaa täynnä, jos siihen vain osaa tarttua. Netti on pullollaan erilaisia matematiikkapelejä ja sivustoja, joilla matemaattisia taitoja voi testata ja harjoitella, ja Ylen matkassa matematiikkaa voi harjoitella yhdessä ruoanlaiton kanssa.

Joillekin lapsille matematiikka on yksinkertaisesti vaikeampaa kuin toisille, mutta oikeanlaisella tuella ja kannustuksella tätä eroa saa kurottua kiinni!

Pieni lapsi lattialla leluauton kanssa
Matemaattisen ajattelun pohja rakennetaan jo hyvin varhain. (Kuva: Unsplash/Daiga Ellaby)

Innokkuus on iso apu

Hyvältä matematiikan opettajalta ei vaadita vain pätevyyksiä ja opetettavien aineiden hallintaa vaan myös innokkuutta. Mitä kiinnostuneempi opettaja on matematiikasta, sitä vahvemmin hän näkee matematiikan osana arkea ja inspiroi oppilaitaan.

Lapset ovat kuin emotionaalisia pesusieniä, ja jokaisen opettajan tulisi pyrkiä hyödyntämään sitä. Opettajan on hyvä käyttää eri opetusmetodeja, kattavaa tietopankkiaan ja motivaatiotaan ja luoda oppimisympäristö, jossa saa olla utelias, kysyä kysymyksiä ja osallistua opetukseen konkreettisesti.

Keskeiset matematiikan ongelmat on hyvä käydä läpi yksityiskohtaisesti ja käytännössä. Tässä käytännön esimerkki fysiikan puolelta – ilmanpaine jää varmasti paljon paremmin mieleen tähän tapaan kuin oppikirjan sivuilta:

https://www.youtube.com/watch?v=0pJlTzz5pDw&ab_channel=TAMUPhysics%26Astronomy

Intoa ja esikuvia voi löytyä myös kotoa! Vaikka vanhemmat eivät olisi matikkaneroja, he voivat auttaa lasta ymmärtämään matematiikan tärkeyden ja muovata siihen liittyviä mielikuvia. Jos aivopähkinöitä on vaikea keksiä itse, netti ja oppikirjat ovat niitä pullollaan.

Matikkatietoutta tärkeämpää on osoittaa kiinnostusta, kannustaa, olla läsnä ja puuhata yhdessä, sillä se parantaa tutkitusti lapsen suoritusmotivaatiota. Vanhemmat pystyvät vaikuttamaan myönteisesti lapsen matematiikkamenestykseen myös näillä keinoin:

 • positiivinen asenne
 • kehuminen ja palkitseminen
 • matematiikan liittäminen arkeen
 • monipuoliset toimintavälineet ja teknologiat
 • sujuva viestintä koulun kanssa
Henkilö pitämässä kelloa naamansa edessä
Lapsi pystyy kertaamaan ja harjoittelemaan numeroita esimerkiksi kellon avulla. (Kuva: Unsplash/RODOLFO BARRETO)

Positiivisuus merkitsee paljon

Olipa kyseessä lapsi tai aikuinen, asenteella ja suhtautumisella matematiikkaan kohtaan on valtava rooli oppimisessa. Lapset, jotka näkevät matematiikan myönteisessä valossa, ovat avoimempia ja uskovat omiin kykyihinsä kehittyä. He myös menestyvät koulussa paremmin kuin lapset, jotka suhtautuvat matematiikkaan tai opiskeluun kielteisesti tai neutraalisti.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että tytöt ja pojat ovat yhtä kiinnostuneita ja hyviä matematiikassa koulutaipaleen alussa. Tytöt kuitenkin kokevat matematiikka-ahdistusta ja epäilevät omia taitojaan poikia enemmän, mikä voi vaikuttaa oppimiseen ja ajaa kiinnostuksen ajan myötä muihin aineisiin. Usko omiin taitoihin onkin yksi merkittävimpiä matematiikan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Kaikkia lapsia pitäisi siis tasapuolisesti kannustaa ja tukea matematiikan opinnoissa. Kun oppilas uskoo pärjäävänsä, hän saavuttaa parempia tuloksia ja saa onnistumisen tunteita, mikä tekee matematiikasta mukavan oppiaineen. Jos taas matematiikka on vaikeaa tai sen tärkeyttä vähätellään, oppilas voi ajatella, ettei matematiikka sovi hänelle.

Asenteet kehittyvät ajan ja kokemusten myötä, mutta jos matematiikka ei kiinnosta opintotaipaleen alkupuolella, eroa voi olla vaikea lähteä kuromaan myöhemmin kiinni. Se on kuitenkin varma, että kuka tahansa pystyy oppimaan matematiikkaa, kunhan vain oikea lähestymistapa löytyy!

Lapsi pitelemässä kirjaa suu auki
Lapset oppivat vanhemmiltaan kaikenlaista, kuten matematiikkaan liittyviä asenteita! (Kuva: Unsplash/Ben White)

Käytännön opiskeluvinkkejä

Jos oppilas saa oikeanlaista tukea sekä innokasta opetusta ja hänellä on positiivinen mielenmaisema ja minäkäsitys, hän voi saavuttaa valtavasti – sekä matematiikassa että opinnoissa ylipäänsä. Matematiikassa kehittyy kuitenkin parhaiten laskemalla, ja alta löydät meidän vinkkimme käytännön harjoitteluun.

 1. Kertaus on opintojen äiti. Matematiikka rakentuu aiemmin opitun varaan, joten tarvittaessa on hyvä ottaa takapakkia ja vahvistaa pohjaa. Jos matematiikka on ollut vaikeampaa pidemmän aikaa, voi olla hyvä aloittaa ruohonjuuritasolta ja perusteista.
 2. Pienemmät palaset on helpompi sisäistää. Jos matematiikka on vaikeaa, harjoitukset kannattaa jakaa pienempiin osiin, jotta oppilas pysyy paremmin kärryllä. Myös yksittäiset tehtävät voi purkaa välivaiheisiin, jotta kokonaisuus on helpompi hahmottaa.
 3. Ongelmista on hyvä keskustella. Onnistumisen tunteet ovat matematiikassa tärkeitä, ja vaikean tehtävän ratkaiseminen voi olla todella palkitsevaa. Päätä on kuitenkin turha hakata seinään, vaan pulmia kannattaa ratkoa yhdessä kaverin, vanhemman tai opettajan kanssa.
 4. Läksyjen teko on kaiken A ja O. Kaikenlainen oppiminen vaatii säännöllisyyttä, ja läksyt palvelevat sitä tarkoitusta hyvin. Haastaviakin kotitehtäviä tulee aina yrittää; jos ei onnistu, ei se mitään, kunhan yrittää parhaansa.
 5. Lannistua ei kannata. Matematiikka on tiettävästi vaikeaa, mutta sen kanssa ei kannata lannistua. Pienikin oivallus tai uusi oppi voi avata monia uusia ovia, ja oikeanlaisen tuen kanssa kaikki pystyvät oppimaan matematiikkaa. Jos tehtävä tai harjoitus ottaa päähän, kannattaa pitää tauko ja yrittää myöhemmin uudestaan.
 6. Päässälasku on tärkeää. Nykyään laskin kulkee kaikilla mukana puhelimessa, mutta peruslaskutoimitukset on tärkeä pystyä tekemään päässä. Ne helpottavat arkea huomattavasti, ja on myös tilanteita, joissa apuvälineitä ei pysty käyttämään.
 7. Laskin on olennainen apuri mutta vain apuri. Tämä liittyy visusti edelliskohtaan: laskinta kannattaa opetella käyttämään perusteellisesti, jotta siitä saa kaiken mahdollisen avun irti. Loppupeleissä sitä kannattaa kuitenkin käyttää vain apurina, sillä sitäkin voi käyttää väärin tai huolimattomasti.
 8. Matematiikan ulkopuolisilla taidoillakin on merkitystä. Matematiikka nojaa paljon numeroihin ja laskukaavoihin, mutta muillakin taidoilla ja ominaisuuksilla on merkitystä. Vaikeudet avaruudellisessa hahmottamisessa, työmuistin käytössä tai lukutaidossa voivat kaikki tehdä matematiikasta työlästä, vaikka numerot olisivat hyvin hallussa.
>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.