Jos haluaa ymmärtää meitä ympäröiviä asioita ja ilmiöitä, kannattaa opiskella kemiaa. Vastoin kliseistä käsitystä kemia ei pelkkää erilaisten liemien keittämistä tai ainesosien yhdistelemistä. Se ei myöskään pyri valmistamaan kultaa muista materiaaleista kuten edeltäjänsä alkemia, vaan tutkii monipuolisesti eri aineita monesta eri näkökulmasta ratkaisten nykypäivän ja tulevaisuuden ongelmia. Kemia sitä paitsi liittyy olennaisesti muihin luonnontieteisiin, joten kemian osaamisesta hyötyvät myös monien muiden alojen osaajat.

Kemiaa tarvitaan niin terveydenhoidossa, teollisuudessa kuin monilla muillakin aloilla, joten kemian opiskelu on tärkeää monille meistä. Jos kemian opiskelu kiinnostaa, kannattaa lukea tämä blogiartikkeli: annamme tässä artikkelissa vinkkejä kemian alan opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista. Vaikka jonkin kemian kurssi tai opiskelu ylipäätään tuntuisi haastavalta, ei kannata hätääntyä – yksityisopetus tarjoaa apua opiskeluun.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Kemia
Noora
5
5 (5 arvostelua)
Noora
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Krista
Krista
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Luukas
Luukas
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jenni
Jenni
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hanna
Hanna
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Noora
5
5 (5 arvostelua)
Noora
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Krista
Krista
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Luukas
Luukas
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jenni
Jenni
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hanna
Hanna
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Kemian opiskelu kannattaa

Se, miten kukin päätyy opiskelemaan juuri tiettyä alaa tai tietyn alan töihin, riippuu luonnollisesti henkilöstä. Kun jostakin asiasta innostuu toden teolla, ei perusteluja juuri kaivata, mutta niille, jotka vielä empivät, kemian opiskelun hyviä puolia ovat:

  1. Ymmärrät ympäröivää maailmaa paremmin. Kemia tutkii aineita, niiden koostumuksia ja niiden välisiä reaktioita. Toisin sanoen kemia auttaa ymmärtämään, mistä meitä ympäröivä maailma koostuu ja miksi tiettyjä, aivan arkipäiväisiäkin, ilmiöitä tapahtuu.
  2. Luonnontieteet liittyvät toisiinsa. Vaikka itse ei varsinainen kemisti olisikaan, on kemian osaamisesta hyötyä myös biologiassa ja fysiikassa. Joillakin tieteenaloilla eri tieteitä ei edes voi erottaa toisistaan: esimerkiksi biokemia yhdistää biologian ja kemian.
  3. Voit vaikuttaa tulevaisuuteen. Ympäristöasiat on tänä päivänä erittäin tärkeitä, joten työnsarkaa riittää muun muassa kierrätyksessä, uusiutuvissa raaka-aineissa ja kestävässä kehityksessä ylipäätään. Tässä työssä kemisteillä on aivan keskeinen rooli!
  4. Mahdollisuuksia on monia. Kemiaa opetetaan monissa korkeakouluissa, ja työpaikkoja on monilla eri aloilla. Täytyy siis vain valita oma erikoistumisala!
  5. Kemia on hauskaa. Kemia on oiva tapa sammuttaa omaa kyltymätöntä tiedonjanoa! Kemia ei suinkaan ole pelkkää teoreettista opiskelua ja kaavojen pyörittelyä, vaan se voi alasta riippuen olla hyvinkin käytännönläheistä. Käytännön kokeet ja tutkimukset ovat jokaisen tieteestä innostuneen unelma, eikö vain?
Jukisella paikalla rivi erivärisiä kierrätysastioita eri jätelajeille
Kemian tutkinto voi esimerkiksi antaa mahdollisuuden tehdä työtä ympäristön hyväksi (Kuva: Pixabay / imordaf)

Kemian opiskelu ja työt

Meillä kaikilla on kokemusta kemiasta, sillä kyseessä on pakollinen oppiaine peruskoulussa ja esimerkiksi lukiossa. Jos kiinnostus luonnontieteisiin on herännyt kouluaikoina, voi niihin syventyä entisestään toisella asteella: niin pakolliset kuin valinnaisetkin lukion kemian kurssit, nykyään moduulit, tarjoavat hyvät perustiedot ja taidot kemiassa. Niille, jotka haluavat jatkaa opiskelua ja luoda kemiasta työuran, löytyy Suomesta useita eri vaihtoehtoja: kemian tutkinto on mahdollista suorittaa niin yliopistossa kuin ammattikorkeakoulussakin. Kouluilla on opinto-ohjelmissaan erilaisia painotuksia, joihin kannattaa luonnollisesti tutustua jo etukäteen – jossakin paikassa painotetaan esimerkiksi materiaaleja, kun taas toisaalla prosesseja.

Jos rakastaa välittää tietoa ja osaamista muille, on kemian aineenopettajan pätevyys luonnollinen valinta. Kemian opettajaksi opiskellaan yliopistossa, ja opintoihin kuuluu paitsi monipuolisesti kemian eri osa-alueita, myös pedagogisia eli opettamiseen liittyviä opintoja. Työpaikkoja lienee eniten yläkouluissa, mutta opettajia tarvitaan toki toisella asteella ja jopa korkeakoulutasollakin.

Toinen oiva vaihtoehto kemian opiskeluun, erittäin käytännönläheinen sellainen, löytyy ammattikorkeakoulusta: kemiantekniikan insinööri. Insinöörit voivat toimia muun muassa erilaisissa prosessien valvonnan ja tuotteiden laadunvalvonnan tehtävissä. Työpaikkoja on esimerkiksi eri teollisuudenaloilla, kuten paperi-, elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuudessa.

Tehdasalue rautateineen iltavalaistuksessa
Eri teollisuudenalat tarjoavat työpaikkoja kemisteille (Kuva: Pixabay / Rudy & Peter Skitterians)

Kuinka löytää kemian yksityisopettaja?

Toisinaan voi tuntua siltä, että kemian opiskeluun tarvitsee lisäapua. Syy voi kaikessa yksinkertaisuudessaan olla se, että opiskeltavat asiat ovat olleet vaikeita, tai opiskelija on jossakin vaiheessa ikään kuin pudonnut kärryiltä. Tällaisissa tilanteissa kemian yksityisopetus on oiva valinta! Kannattaa toki muistaa, että yksityisopettajan kanssa opiskelusta on hyötyä myös silloin, kun tavoitteet ovat korkealla esimerkiksi ylioppilaskokeisiin tai korkeakoulun pääsykokeisiin valmistautuessa. Kilpailu opiskelu- ja työpaikoista on kaiken kaikkiaan kovaa, joten joskus voi olla hyvä idea parantaa mahdollisuuksiaan!

Yksityisopettajan mainoksen voi toki hyvällä tuurilla löytää oman oppilaitoksen tai paikallisen kaupan ilmoitustaululta, mutta ehdottomasti todennäköisin, helpoin ja nopein tapa on käyttää internetiä. Sieltä löytyy esimerkiksi Superprof, joka on muun muassa kemian yksityisopettajat ja oppilaat yhdistävä alusta.

Superprof-alustalle liittyneitä yksityisopettajia voi suodattaa opetettavien aihealueiden ja sijainnin mukaan. Kannattaa huomata, että perinteisen kasvokkain tapahtuvan opetuksen lisäksi monet opettajat pitävät tunteja myös etänä! Opetus erilaisten videopuhelusovellusten välityksellä on nykyään suosittua, eikä ihme, sillä nykypäivän työkalujen avulla etätunneilla saa tehtyä melkeinpä kaiken samana kuin kasvokkainkin. Esimerkiksi erilaisten kemian kaavojen harjoittelu yhdessä opettajan kanssa onnistuu vallan mainiosti virtuaalisella liitutaululla. Oli kyseessä muutaman tunnin kestävä intensiivinen paketti tai pidempiaikainen kokonaisuus, on yksityisopettajan suunnitteleman kemian kurssin sisältö aina räätälöity juuri kyseessä olevan opiskelijan tarpeisiin sopivaksi.

Mittapullossa sinistä nestettä, johon on sekoittumassa tummempaa nestettä
Kemian opiskelu on tehokasta yksityisopettajan avulla (Kuva: Pixabay / Bokskapet)

Näin valitset sopivan opettajan

Oli kiinnostuksen kohteena orgaaninen tai epäorgaaninen kemia, sidokset, reaktiot tai mikä tahansa aihekokonaisuus, tärkeää on, että itselle löytyy sopiva kemian yksityisopettaja. Tarjolla voi olla suuri määrä potentiaalisia opettajia, eikä opettajan valinta ole aina helppoa. On aina hyvä pitää mielessä, että ensimmäisenä vastaan tuleva vaihtoehto ei välttämättä ole se paras vaihtoehto. Sopiva opettaja riippuu luonnollisesti aina oppilaan henkilökohtaisista tarpeista, mutta on kuitenkin joitakin yleisiä seikkoja, jotka kaikkien on hyvä ottaa huomioon:

  1. Oma taso ja tavoitteet. Ennen yhteydenottoa opettajaan on hyvä pohtia omaa nykyistä tasoa ja tasoa, jolle haluaa päästä. Sanomattakin selvää on, että jos esimerkiksi kaipaa apua korkeakoulun pääsykokeisiin valmistautumisessa, kannattaa valita opettaja, jolla on kokemusta korkeakoulutason kemiasta. Jos taas haluaa perehtyä lukion kemian perusteisiin, ei välttämättä tarvita aivan yhtä kokenutta opettajaa, sillä lukion menestyksekkäästi suorittaneen kemian tuutorin osaaminen riittää hyvin.
  2. Opetustavat. Vaikka esimerkiksi Superprofissa opettajat kertovat profiileissaan omista tavoistaan opettaa, on niistä silti hyvä kysyä lisää jo etukäteen. Jos vaikkapa etäopetus ei ole itselle mieluisa tapa oppia, kannattaa selvittää, onko tunteja mahdollista pitää kasvokkain. Myös opettajan yleisistä opetusmetodeista ja esimerkiksi teknologian hyödyntämistavoista on hyvä kysyä jo etukäteen.
  3. Oma budjetti. Kemian yksityistunnit ovat aina rahallinen panostus, joten tuntien hintoihin on syytä kiinnittää huomiota. Budjettia kannattaa miettiä, sillä hyvien tulosten saavuttamiseksi tunteja voi olla hyvä pitää useita. Jos tavoitteena esimerkiksi on kerrata lukion kemian oppimäärä, ei pari kolme tuntia mitenkään riitä.
Kemian palikat rivissä
Yksityisopettajan kanssa voidaan luoda juuri itselle sopiva kemian kurssi (Kuva: Unsplash / David Ballew)

Itsenäiset yksityisopettajat päättävät itse hinnoistaan – näin ollen myös kemian opiskelun hinnat vaihtelevat opettajasta riippuen. Superprof-alustalla suomalaisille asiakkaille tarjottavien kemian tuntien hinnat ovat tyypillisesti olleet 15–50 euroa. Hinta voi riippua monesta tekijästä: esimerkiksi opettajan koulutustaustasta, kokemuksesta, opetuksen järjestämistavasta ja alueen kilpailutilanteesta. Yksittäisten tuntihintojen lisäksi kannattaa myös tutkia tarjouksia, kuten monien opettajien tarjoamaa mahdollisuutta ilmaiseen ensimmäiseen tuntiin. Mahdollista myöskin voi olla saada paljousalennusta, eli tilatessa useamman tunnin samalla kertaa saa yksittäisen tunnin hintaan alennusta.

Kemian yksityisopetus sopii monenlaisiin tavoitteisiin: se sopii yhtäältä niille, jotka kaipaavat kertausta ja toisaalta niille, jotka tähtäävät korkealle lähestyvissä tenteissä tai pääsykokeissa. Superprofista löytyy monenlaisia opettajia moneen eri budjettiin, joten hyppää rohkeasti mukaan ja tutustu opettajiin!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Aleksi

Itselläni on koulutustaustaa journalismin ja kielten parissa. Nykyään sisällöntuotannon tehtävissä.