Kiinnostaako kemian opiskelu? Jos vastaus on kyllä, se ei ole mikään ihme: kemia on kiehtova tieteenala, joka käsittelee ympärillämme olevan maailman perustavanlaatuisia ilmiöitä. Kemia on alana varsin laaja, joten se kattaa monenlaisia opintoja ja ammatteja. Kun opiskelu kiinnostaa, kiinnostaa tietysti myös elämä opintojen jälkeen. Olemme koonneet tähän artikkeliin esimerkkejä kemian opinnoista ja mahdollisista työpaikoista, joista jokin saattaa hyvinkin kiinnostaa juuri sinua!

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Kemia
Noora
5
5 (5 arvostelua)
Noora
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Krista
Krista
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Luukas
Luukas
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jenni
Jenni
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hanna
Hanna
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Noora
5
5 (5 arvostelua)
Noora
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Krista
Krista
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Luukas
Luukas
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jenni
Jenni
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hanna
Hanna
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Kemian kurssit ovat monipuolisia

Me kaikki olemme opiskelleet kemiaa, sillä kyseessä on peruskoulussa kaikille pakollinen aine. Peruskoulun penkillä saa hyvän käsityksen siitä, mitä kemia ylipäätään on ja mitä se tutkii, ja tätä osaamista aletaan entisestään syventää toisella asteella esimerkiksi lukion kemian tunneilla. Lukion kemian kurssit, tai tänä päivän oikeastaan moduulit, sisältävät kemian perustiedot ja taidot, joiden päälle on hyvä rakentaa myöhemmissä opinnoissa. Tällaisia perusasioita ovat muun muassa jaksollinen järjestelmä, yhdisteet, seokset, sidokset ja reaktiot.

Kun perusteet ovat hallussa, voi kemian maailmaan toden teolla sukeltaa korkeakoulutasolla. Kemian alan opintoja järjestetään Suomessa niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissakin, joten aiheesta kiinnostuneilla on hyvin valinnanvaraa. Kemia on käsitteenä erittäin laaja, ja se kattaa hyvin monenlaisia suuntauksia ja opintoja. Korkeakoulutasoisilla kemian kursseilla pääseekin perehtymään moniin eri kemian osa-alueisiin, kuten orgaaniseen, epäorgaaniseen, fysikaaliseen ja biologiseen kemiaan.

Pöydällä runsaasti erilaisia mittapulloja ja muita laboratoriotarvikkeita
Kemian opinnot aloitetaan perusteita, minkä jälkeen voi syventyä tarkemmin tiettyihin alueisiin (Kuva: Pixabay / Bokskapet)

Luonnontieteet, kuten matematiikka, fysiikka, kemia ja biologia, liittyvät läheisesti toisiinsa eikä niitä tietyillä tutkimusaloilla edes ole mielekästä erottaa toisistaan, joten myös niiden opiskelu on usein kemiasta kiinnostuneille luonnollinen valinta. Esimerkiksi biokemia on tieteenhaara, joka tutkii elävien organismien kemiallista rakennetta – on siis selvää, että sekä biologiaa että kemiaa tarvitaan. Muiden luonnontieteiden osaamisesta siis on aina hyötyä!

Kuten mitkä tahansa muutkin opinnot, myös kemian kurssit voivat toisinaan tuntua haastavilta. On myöskin hyvä todeta, että kemian tutkinto on haluttu, joten kilpailua opiskelupaikoista on. Vaikka kemian opinnot menisivätkin hyvin, voi esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten tai korkeakoulun pääsykokeiden lähestyessä tuntua siltä, että kaipaa lisäapua hyvien tulosten varmistamiseksi. Tällaisissa tilanteissa juuri omiin tarpeisiin räätälöity kemian yksityisopetus on oiva valinta!

Superprof on oikea osoite, sillä se on alusta, jonka kautta omaan tasoon ja budjettiin sopiva yksityisopettaja löytyy: opiskelija voi tutustua palveluun liittyneiden opettajien profiileja ja valita itselleen sopivimman! Opettajia voi halutessaan suodattaa muun muassa sen mukaan, opettavatko he kasvotusten vai etäyhteydellä. Videopuhelun välityksellä järjestettävät kemian yksityistunnit ovat oiva vaihtoehto, sillä näytön jakamisen ja virtuaalisten liitutaulujen ansiosta etänä pystyy tänä päivänä tekemään melkeinpä kaiken saman mitä paikan päälläkin – merkittävänä etuna on, ettei kenenkään tarvitse matkustaa minnekään! Yksityisten kemiantuntien hinnat riippuvat aina opettajasta, joten moneen budjettiin sopivaa opetusta on saatavilla.

Laboratorioasuinen tutkija kaatamassa nestettä mitta-astiasta toiseen
Ei ole olemassa vain yhtä tietynlaista kemiaa, joten kemian opiskelu voi olla hyvinkin monipuolista (Kuva: Unsplash / CDC)

Kemian aineenopettajan pätevyys

Opettaja on monien lapsuuden haaveammatti. Jos tiedon jakaminen muille on intohimo, on kemian aineenopettajaksi ryhtyminen luonnollinen valinta. Tie kemian aineenopettajaksi käy yliopiston kautta: opintoihin kuuluu niin kemiaa kuin pedagogisia eli opettamiseen liittyviä opintojakin. Suomen yliopistoissa suoritetaan yleensä samana jatkumona kaksi tutkintoa, jotka tässä tapauksessa ovat luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri. Ensin mainitun opiskelu kestää yleensä noin kolme ja jälkimmäisen kaksi vuotta. Suomessa melkeinpä kaikki yliopisto-opiskelijat automaattisesti suorittavat nämä molemmat tutkinnot, joten työllistymismahdollisuuksien näkökulmasta myös maisterin paperit kannattaa ilman muuta hankkia.

Kemian aineenopettajan pätevyyden hankkinut voi toimia opettajana niin peruskoulussa, lukiossa kuin muillakin tasoilla muissa oppilaitoksissa. Selvää on, että kemian perusteet on oltava tarkkaan hallussa, jotta muiden opettaminen onnistuu. Yliopistosta riippuen on mahdollista ottaa erilaisia kemian kursseja ja siten erikoistua tiettyihin aihekokonaisuuksiin. Pelkän kemian opiskelun lisäksi opintoihin kuuluu runsaasti opettajakoulutusta, jonka kursseja on suoritettava kokonaisen sivuaineen verran. Ei siis pelkästään riitä, että osaa kemiaa – on myös tiedettävä kuinka opettaa kemiaa.

Hyvä vinkki kemian opettajan urasta haaveileville on, että työllistymisen kannalta on hyvä hallita useampia opetettavia aineita kuin vain yksi. Luonnontieteet tunnetusti liittyvät toisiinsa, joten kemian opiskelijan on luonnollista valita itselleen myös muita luonnontieteitä. On jopa varsin tavallista, että koulussa työskentelevä kemian opettaja opettaa myös matematiikkaa ja fysiikkaa.

Pöydällä rivissä erilaisia suurikokoisia mittapulloja, joissa erivärisiä nesteitä
Kemian opettaja on hyvä ammatti niille, jotka haluavat jakaa tietoa ja osaamista muille (Kuva: Unsplash / Pawan Parihar)

Kemistejä tarvitaan monilla aloilla

Jos kaipaa opettajaa käytännönläheisempää lähestymistapaa kemiaan, on ammattikorkeakoulussa opiskeltava kemiantekniikan insinöörin tutkinto varteenotettava vaihtoehto. Tällaisen tutkinnon suorittaminen kestää noin neljä vuotta, ja se vertautuu yliopistossa opiskeltuun alempaan korkeakoulututkintoon. Insinöörikoulutuksessa pääsee tutustumaan paitsi teoriaan, myös käytäntöön laboratorio-olosuhteissa. Eri kouluilla voi olla erilaisia painotuksia ja suuntautumisvaihtoehtoja, joten niihin kannattaa tutustua jo hyvissä ajoin ennen hakemista. Mahdollisia painotuksia voivat esimerkiksi olla materiaalit, prosessit tai biotuotteet. Kemia on mielenkiintoista, eikö vain?

Kemiantekniikan insinööreille on tarjolla monia erilaisia työtehtäviä esimerkiksi teollisuuden eri aloilta: osaajia tarvitaan niin kemian-, elintarvike-, paperi- kuin lääketeollisuudessakin. Kaikkea tätä löytyy aivan kotimaastakin, joten mahdollisuudet ovat toden totta auki! Mahdollisia tehtävänimikkeitä on runsaasti: tuotantoinsinööri, prosessi-insinööri, laadunvalvontainsinööri, tutkija, tutkimusasiantuntija ja niin edelleen.

Kemian osaajille voi löytyä töitä myös esimerkiksi poliisin palveluksessa. Suositut rikossarjat, kuten CSI, eivät ehkä anna realistista kuvaa rikoslaboratoriossa työskentelystä, mutta ajatus on kuitenkin sama. Myös esimerkiksi Puolustusvoimissa on tutkimustehtäviä kemian tutkinnon suorittaneille. Kemistejä tarvitsevat muutkin viranomaistahot, kuten tulliviranomaiset ja elintarvikkeiden turvallisuudesta vastaavat viranomaiset.

Henkilö suojavarusteissa pitelemässä astiaa laboratoriossa
Kemiantekniikan opinnoissa on eri suuntautumisvaihtoehtoja (Kuva: Unsplash / CDC)

Kemian tutkinto parantaa maailmaa

Ilmasto-, ympäristö- ja luontoasiat saavat nykypäivänä erittäin suurta huomiota, eikä suotta – jotta planeetta säilyy elinkelpoisena vielä tulevaisuudessakin, on meidän kiinnitettävä huomiota siihen, miten kohtelemme ympäröivää ilmaa, maaperää ja meriä. Tässä kemisteillä on aivan keskeinen rooli!

Ympäristön näkökulmasta kestävien ratkaisujen kehittämisessä riittää työnsarkaa. Kemian tutkinto on täydellinen vaihtoehto niille, jotka haluavat tulevaisuudessa olla mukana esimerkiksi kehittämässä entistäkin parempia biohajoavia muoveja tai muita uusiutuvia raaka-aineita. Ratkaisua vailla olevia paikallisia ja maailmanlaajuisia pulmia, kuten saasteet, kestävät materiaalit ja kierrätys, on monia, joten taitaville kemisteillä on takuuvarmasti kysyntää tulevaisuudessakin.

Vaikka uusien kestävämpien materiaalien kanssa ei suoranaisesti työskentelisikään, vaan vaikkapa opettajana, voi kemian osaaja silti vaikuttaa tulevaisuuteen! Opettaja paitsi opettaa kestävästä kehityksestä, on myös mukana luomassa tulevaisuuden osaajia, joten hyvä ja osaava kemian opettaja voi innostaa alalle uusia huippuja. Yhtä lailla suuri merkitys on eri teollisuudenalojen kemisteillä, sillä heidän tehtävänään on varmistaa, että prosessit ja lopputuotteet ovat parhaita mahdollisia myös ympäristönäkökulmasta.

Valitsipa sitten yliopiston tai ammattikorkeakoulun, tarjoaa kemian tutkinto mahdollisuuden päästä tekemään tärkeää työtä niin muiden ihmisten kuin ympäristönkin hyväksi. Sellaisen hankkiminen ei kuitenkaan ole aina helppoa, sillä opinnot itsessään ja jopa niihin pääseminen voi toisinaan olla haastavaa. Työpaikkoihinkin on usein tunkua, joten kannattaa pyrkiä varmistamaan, että itsellä on paras mahdollinen koulutus tulevia tehtäviä ajatellen. Ahkeraa työskentelyä haaveiden saavuttamiseksi tarvitaan, mutta mielenkiintoisiin työtehtäviin päästyä kaikki työ osoittautuu sen arvoiseksi. Juuri itselle sopivan kemian yksityisopettajan löytäminen ei aina ole helppoa, mutta onneksi siihenkin on tarjolla apua!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Aleksi

Itselläni on koulutustaustaa journalismin ja kielten parissa. Nykyään sisällöntuotannon tehtävissä.