Kemia on tieteenala, joka tutkii aineita sekä niiden koostumuksia ja reaktioita. Kyse on siis varsin perustavanlaatuisista meitä ympäröivän maailman ominaisuuksista, joiden ymmärtämistä tarvitaan monessa eri ammatissa. Kemia ei suinkaan ole vain kemian aineenopettajan tai laboratoriossa työskentelevän tutkijan heiniä, sillä kemian osaamista tarvitaan myös lääketieteessä, rakennusalalla sekä monilla eri teollisuudenaloilla.

Kilpailu työ- ja opiskelupaikoista on tänä päivänä kovaa, joten on aivan luonnollista, että monet haluavat varmistaa mahdollisimman hyvät tulokset opinnoissa. Kun muiden opintojen oheen kaipaa lisäopetusta, ovat kemian yksityistunnit loistava vaihtoehto! Yksityistunteja harkitsevia luonnollisesti kiinnostaa opetuksen hinta, ja tähän asiaan pureudummekin tämänkertaisessa blogiartikkelissamme.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Kemia
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jarmo
Jarmo
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hanna
Hanna
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kristiina
Kristiina
14€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jasmine
Jasmine
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Lilian
Lilian
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jarmo
Jarmo
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hanna
Hanna
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kristiina
Kristiina
14€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jasmine
Jasmine
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Lilian
Lilian
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Miksi kemian yksityisopetus?

Kemian yksityisopetus voi hyödyttää monia erilaisia opiskelijoita. Siitä hyötyvät erityisesti ne, joiden kemian opiskelu ei syystä tai toisesta ole sujunut aivan odotusten mukaan. Syy voi olla yksinkertaisesti se, että opiskeltavat asiat ovat olleet vaikeita. Voi myös olla, että opiskelija on jossakin vaiheessa opintoja pudonnut kärryiltä, mikä on ikävää, sillä tulevat kemian kurssit ja niillä opiskeltavat asiat yleensä aina rakentuvat aiemmin opitun päälle.

Toisaalta kemian yksityisopetus voi tulla kyseeseen silloinkin, kun tavoitteet ovat korkealla. Yksityistunneista voi olla suurta hyötyä, kun lähestyvistä tärkeistä kokeista tavoittelee korkeaa arvosanaa. Tällaisia kokeita ovat esimerkiksi ylioppilaskokeet ja korkeakoulujen pääsykokeet.

Kyseessä on kaiken kaikkiaan keskeinen luonnotiede, joten kemia on aina järkevä valinta. Hyviä syitä sen opiskeluun ovat esimerkiksi nämä:

  • Kemiaa tarvitaan monessa ammatissa. Muun muassa terveydenhoidon ja teollisuuden ammattilaiset tarvitsevat kemian osaamista.
  • Luonnontieteet liittyvät läheisesti toisiinsa, ja joillakin tutkimusaloille ne limittyvät toisiinsa. Vaikka oma ala olisikin esimerkiksi biologia, on kemian osaamisesta takuuvarmasti hyötyä.
  • Korkeakouluihin hakiessa eri oppiaineiden, kuten kemian, arvosanoista saa pisteitä. Varsinkin jos tuleva opiskeluala liittyy jollakin tavalla kemiaan, on hyvä kemian arvosana erityisen tärkeää.
  • Kemian tuntemusta voi hyödyntää aivan arkipäiväisissäkin asioissa, kuten ruoanlaitossa ja siivoamisessa.
Taiteellisesti väritetty alkuainetaulukko
Kemian opiskelu on tehokkaampaa yksityistuntien avulla (Kuva: Pixabay/Elchinator)

Kemian opiskelun hinnat

Kun mielessä on kemian yksityisopetus, kiinnostaa luonnollisesti sen hinta. Yhtä yksiselitteistä vastausta ei tässä kohtaa voi antaa, sillä kemian yksityisopetuksen hinnat vaihtelevat. Hinnat riippuvat muun muassa siitä, tarjoaako opetusta siihen erikoistunut yritys vai itsenäinen kemian yksityisopettaja. Itsenäistenkin opettajien hinnoissa on eroja, jotka selittyvät esimerkiksi opettajan koulutuksella, kokemuksella, alueella ja opetusmenetelmillä. Hyvä yleinen nyrkkisääntö on, että tunti maksaa joitakin kymmeniä euroja. Yleensä hinnat ovat suurimmillaan jonkin verran yli 50 €, mutta useimmiten tunnin hinta on muutaman kympin ja 50:n välissä.

Opettajan koulutus ja kokemus ovat keskeisiä tunnin hintaan vaikuttavia tekijöitä. Karkeasti voidaan sanoa, että mitä koulutetumpi ja kokeneempi opettaja, sitä korkeampi kemian yksityistunnin hinta todennäköisesti on. Yksityisopettajilla on erilaisia taustoja, joten kannattaa jo etukäteen miettiä, millainen opettaja olisi juuri itselle paras. Jos esimerkiksi on valmistautumassa lääketieteen pääsykokeeseen, kannattaa valita koulutettu opettaja, jolla on kokemusta paitsi lukiotason kemiasta, myös pääsykokeisiin valmistautumisesta. Peruskoulutason tai lukion oppimäärän perusteisiin tutustumiseen puolestaan voi hieman kokemattomammankin opettajan tietämys hyvinkin riittää.

Pöydällä erilaisia mittapulloja, joissa erivärisiä nesteitä
Kemian opintojen hinnat riippuvat aina opettajasta, joten vertailu kannattaa (Kuva: Pixabay/bdyczewski)

Pelkän tuntikohtaisen hinnan lisäksi on syytä miettiä, kuinka pitkäaikaisesta yhteistyöstä on kyse. On nimittäin tärkeää, että yksitystunteja on oikea määrä. Jos opiskeltavat asiakokonaisuudet ovat laajoja tai niitä on useita, ei pari kolme tuntia mitenkään riitä niiden kunnolliseen opiskeluun. Kun tarkoituksena esimerkiksi on kerrata lukion kemian oppimäärä, ei kaikkea ehdi käymään läpi muutamassa tunnissa. Toisaalta jos apua tarvitsee jossakin tietyssä yksittäisessä asiassa, ei liian suurikaan tuntimäärä ole hyvä asia – silloin kemian opiskelu ei ole tehokasta, eikä rahoilleen saa parasta vastinetta. Asiantunteva kemian opettaja osaa tarvittaessa arvioida, kuinka monta tuntia minkäkin asiakokonaisuuden opiskeluun kuluu. Etukäteissuunnittelu on joka tapauksessa tärkeää, jotta opetuksesta saadaan räätälöityä juuri kyseessä olevalle opiskelijalle hyödyllinen kemian kurssi tai kokonaisuus. Tästäkään asiasta ei kuitenkaan kannata ottaa liikaa paineita, sillä opettajat osaavat kyllä kertoa, mitä asiakokonaisuuksia peruskoulun tai lukion kemian opinnoissaa käsitellään ja mitä kaikkea korkeakoulun pääsykokeisiin mennessä kannattaa ottaa huomioon.

Yksityisopettajan hinnasto ei useinkaan ole kiveen hakattu, sillä saatavilla voi olla erilaisia tarjouksia. Esimerkiksi Superprof-palveluun liittyneiden opettajien keskuudessa yleinen tarjous on ensimmäinen tunti ilmaiseksi. Tämä on merkittävä kädenojennus, johon kannattaa tarttua! Jos ja kun tavoitteena on pidempiaikainen yhteistyö, kannattaa myös kysellä paljousalennuksen mahdollisuudesta: käytännössä se tarkoittaa, että tilatessa usean tunnin paketin samalla kertaa laskee tuntikohtainen hinta pienemmäksi. Lisäksi potentiaaliselta opettajalta voi tiedustella ryhmätuntien mahdollisuudesta – voi hyvinkin olla, että jos samalle tunnille osallistuu useampi henkilö, hinta opiskelijaa kohden on matalampi.

Tutkija kaatamassa läpinäkyvää nestettä mittalasista toiseen
Yksityistunnin hinta voi vaihdella erilaisten tarjouksien ansiosta (Kuva: Unsplash/Talha Hassan)

Superprof auttaa löytämään opettajan

Superprof on alusta, joka yhdistää kemian yksityisopettajat ja oppilaat. Kemian opiskelusta kiinnostunut voi selata tarjolla olevien opettajien käyttäjäprofiileja ja valita juuri itselle sopivan opettajan! Luonnontieteet liittyvät läheisesti toisiinsa, eikä ole ollenkaan tavatonta, että kemian yksityisopettaja hallitsee myös matematiikkaa ja fysiikkaa – samalta opettajalta voi parhaassa tapauksessa saada opetusta monessa eri aineessa!

Superprof-alustalla suomalaisille asiakkaille tarjottavien kemian yksityistuntien hinnat ovat perinteisesti olleet 15–50 euroa. Tavallisesti hinta asettuu parin kolmen kympin tienoille, mutta vaihtelua on: edullisimmillaan tunteja voi saada jopa 10–20 eurolla. Palveluun liittyneet kemian opettajat määrittelevät itse hintansa, joten opetusta löytyy moneen eri budjettiin.

Hinnaston lisäksi profiilista löytyy lyhyt esittely opettajasta. Se kannattaa ehdottomasti lukea, sillä sen avulla saa selville opettajan kokemuksen ja vahvuudet. Parhaassa tapauksessa esittelystä käy ilmi, että opettaja on erikoistunut juuri itselle tärkeisiin aiheisiin oli kyseessä sitten lukion oppimäärä, pääsykokeisiin valmistautuminen, kemian opiskelu korkeakoulussa tai jokin tietty tutkimusala, kuten orgaaninen tai epäorgaaninen kemia. Lisäksi profiilissa pääsee lukemaan muiden oppilaiden kokemuksia opettajasta.

Henkilö työskentelemässä kannettavan tietokoneen äärellä
Kemian yksityisopettaja löytyy nykyään helposti netistä (Kuva: Pixabay/StartupStockPhotos)

Kemian opiskelu kasvokkain ja netissä

Perinteinen kemian yksityisopetus tapahtuu kasvokkain: opettaja matkustaa oppilaan luo tai toisin päin – mahdollista myöskin on tavata vaikkapa kirjastossa. Opettaja on hyvä valita läheltä omaa aluetta, jotta matkustamiseen ei kuluisi liikaa aikaa tai rahaa. Kannattaa muistaa, että jos opettaja matkustaa, voi hän joutua lisäämään matkakulut tunnin hintaan!

Yksityisopetus etäyhteydellä erilaisten videopuhelusovellusten, kuten Skypen tai Zoomin kautta on tänä päivänä yhtä pätevä vaihtoehto kuin kasvokkain opetus. Nykyaikaisten työkalujen, kuten oman näytön jakamisen ja virtuaalisen liitutaulun ansiosta etänä pystyy tekemään melkeinpä samat asiat kuin paikan päälläkin. Näiden ominaisuuksien ansiosta esimerkiksi laskutoimitusten tekeminen yhdessä samaa tiedostoa muokaten onnistuu vallan mainiosti.

Etäopetuksen ehkäpä suurin etu kuitenkin on, että se ei sido ketään maantieteellisesti: opettaja ja oppilas voivat sijaita fyysisesti missä tahansa. Etätunneille kenenkään ei tarvitse matkustaa, joten ne ovat lähtökohtaisesti edullisempia kuin perinteiset tunnit!

Valitsipa sitten kasvokkain opetuksen, etäopetuksen, yksityistunnin tai ryhmätunnin, on kemian yksityisopetus hyvä keino tehostaa omaa oppimista. Yksityistunnit sopivat monissa eri tilanteissa oleville opiskelijoille, joten niistä voivat hyötyä niin hyvin kuin hieman heikomminkin menestyneet. Aina ei tietenkään tarvitse olla akateemisia tavoitteita, sillä kemia on jo itsessäänkin kiehtova aine – sitä voi siis opiskella vain puhtaasta mielenkiinnostakin!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Aleksi

Itselläni on koulutustaustaa journalismin ja kielten parissa. Nykyään sisällöntuotannon tehtävissä.