Kemian opiskelu on jo itsessään mielenkiintoista, sillä jos osaa kemiaa, osaa selittää monia arkipäivän ilmiöitä. Hieman käytännönläheisemmästä näkökulmasta ajateltuna kemia on tuiki tarpeellinen oppiaine, jota tarvitaan monilla eri ammattialoilla työskennellessä. Niin kuin mikään muukaan aine, helppoa ei kemiakaan tietenkään aina ole, joten on luonnollista, että joskus saattaa tarvita lisätukea opiskeluun.

Kun tukea tai lisäopetusta tarvitsee, on kemian yksityisopetus ja kemian opettaja oiva vaihtoehto. Kemian yksityistunnit sopivat kaikille, sillä asiantunteva opettaja räätälöi opetuksen juuri kyseessä olevalle oppilaalle ja tämän tavoitteille sopivaksi. Vaatimuksia yksityistunneille osallistumiselle ei ole – tarvittaessa opiskelu aloitetaan vaikka aivan alkeista. Voidaan jopa sanoa, että etäopetuksen ansiosta kemian opiskelu on tänä päivänä helpompaa kuin koskaan!

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Kemia
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jarmo
Jarmo
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hanna
Hanna
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kristiina
Kristiina
14€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jasmine
Jasmine
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Lilian
Lilian
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jarmo
Jarmo
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hanna
Hanna
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kristiina
Kristiina
14€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jasmine
Jasmine
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Lilian
Lilian
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Miksi opiskella kemiaa?

Tiivistettynä kemia tarkoittaa aineiden ja niiden välisten reaktioiden tutkimusta. Mielenkiinnon kohteena on siis oikeastaan kaikki se, josta meitä ympäröivä maailma koostuu. On siis monia hyviä syitä opiskella kemiaa! Vaikka haaveena ei kemistin tai kemian aineenopettajan ura varsinaisesti olisikaan, on kemian osaaminen monessa tapauksessa välttämätöntä. Kemia liittyy läheisesti muihin luonnontieteisiin, kuten biologiaan ja fysiikkaan, joten jos tulevaisuudessa haluaa toimia niiden parissa, on kemian perusteiden tuntemisesta suurta hyötä. Jos haluaa tulevaisuudessa vaikkapa fysiikan aineenopettajaksi, on toissijaisiksi opetettaviksi aineiksi helppo valita muita luonnontieteitä, kuten kemian.

Kemiaa yleisesti ottaen tarvitaan monessa ammatissa. Selvää esimerkiksi on, että lääkäreiden ja muiden terveydenhoidon ammattilaisten on ymmärrettävä ihmiskehon toimintaa paitsi biologisesta, myös kemiallisesta näkökulmasta. Myös esimerkiksi erilaisissa prosessi- ja materiaalitekniikan insinöörikoulutuksissa kemian opiskelu on vahvasti läsnä. Monessa tapauksessa kemian osaamista karttuu aivan huomaamattakin: esimerkiksi taitavat kokit ja siivoojat tietävät paljon erilaisten aineiden välisistä reaktioista, vaikka eivät kovinkaan tarkasti osaisikaan selittää niitä tieteellisestä näkökulmasta.

Jos siis itse on vielä peruskoulussa tai toisella asteella ja tulevaisuuden haaveena on työt lääketieteen, tekniikan tai teollisuuden alalla, kannattaa ahkera kemian opiskelu ehdottomasti. Tulevissa opinnoissa takuuvarmasti käsitellään kemiaa, ja joihinkin koulutuksiin hakiessa kemian arvosanasta saa jopa pisteitä. Riippuen alasta kemian opiskelu voi siis olla erittäinkin tärkeä panostus tulevaisuutta ajatellen.

Laboratoriotyöntekijä tutkimassa käsissään olevaa näytettä
Kemian opiskelu on tarpeellista monessa ammatissa (Kuva: Pixabay/jarmoluk)

Miksi hankkia kemian yksityisopettaja?

Joskus voi käydä niin, että kemian opinnot eivät ole edenneet aivan kuten olisi toivonut. Opiskeltavat asiat ovat saattaneet olla vaikeita, tai aiheesta on kiinnostunut vasta silloin, kun kouluajat ovat jo takana päin. Kemian yksityisopettaja voi toki olla harkinnassa siksikin, että tulevaisuuden tavoitteet ovat korkealla.

Oli seuraavana etappina sitten peruskoulun päättötodistus, ylioppilaskoe tai korkeakoulun pääsykoe, on yksityisopetus erinomainen mahdollisuus varmistaa hyvät oppimistulokset, kun tavoitteena on kemistin ura. On monia syitä, miksi kemian yksityisopetus on oiva lisä muihin omiin opintoihin. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei yksityisopetus ole suunnattu vain opiskelijoille – siitä voi olla hyötyä myös esimerkiksi niille jo työelämässä oleville, jotka tarvitsevat kemian osaamista nykyisessä ammatissaan. Aina ei edes tarvitse olla mitään varsinaista syytä opiskeluun, sillä kemiaa voi tietenkin opiskella myös puhtaasta mielenkiinnosta!

Selkeä yksityisopetuksen etu on, että oppilas saa opettajan jakamattoman huomion. Moni meistä saattaa muistaa kouluajoilta tilanteita, joissa opettajalla ei kerta kaikkiaan ole ollut tunnilla aikaa auttaa jokaista oppilasta. Yksityistunnilla tällaista ongelmaa ei ole! Yksittäisillä tunneilla ja pidempien opetusjaksojen suunnittelussa voidaan keskittyä täysin juuri kyseisen opiskelijan tarpeisiin, joten opiskelija saa tukea juuri itselle tärkeissä asioissa.

Monille tärkein syy yksityisopetuksen harkitsemiseen on yksinkertaisesti arvosanojen korottaminen tai ylipäätään tärkeiden kokeiden lähestyminen. Esimerkiksi ylioppilaskokeilla on suuri merkitys tulevaisuuden kannalta, joten on luonnollista, että niihin haluaa panostaa täysillä. Kilpailu korkeakoulupaikoistakin on kovaa, joten apua pääsykokeisiin valmistautumisessakin saattaa tarvita. Opettajan kanssa voidaan harjoitella juuri niitä asioita, joiden hallitsemista pääsykokeissa edellytetään.

Lisäksi yksityisopetuksen etuna on joustavuus. Opettajalla ja oppilaalla on nimittäin täysi vapaus laatia juuri itselle sopiva aikataulu: tunteja voi pitää vaikka iltaisin tai aikaisin aamulla. Myös opetuksen määrä riippuu täysin oppilaan tarpeista. Oppilas voi pyytää opettajalta muutaman täsmätunnin jostakin tietystä aiheesta tai halutessaan vaikkapa pidemmän opetusjakson.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Kemia
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jarmo
Jarmo
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hanna
Hanna
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kristiina
Kristiina
14€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jasmine
Jasmine
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Lilian
Lilian
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jarmo
Jarmo
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hanna
Hanna
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kristiina
Kristiina
14€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jasmine
Jasmine
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Lilian
Lilian
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Superprof yhdistää kemian opettajat ja oppilaat

Superprof on alusta, joka kokoaa eri alojen opettajat, kuten kemian yksityisopettajat, yhteen paikkaan. Opettaja luo palveluun käyttäjäprofiilin, jossa hän esittelee omaa osaamistaan ja kertoo hinnoittelustaan. Suomalaisia kemian opettajia on perinteisesti ollut hyvä määrä, joten opiskelusta kiinnostuneilla on valinnanvaraa.

Superprof-palveluun liittyneet opettajat määrittelevät itse tuntihintansa. Suomalaisasiakkaille suunnattujen tuntien hinnat ovat tyypillisesti olleet 20–40 euroa. Hinta riippuu monesta tekijästä, kuten opettajan koulutuksesta ja kokemuksesta. Tällaisen vaihtelun ansiosta jokaisella on mahdollisuus löytää omiin tavoitteisiin ja budjettiin sopiva kemian yksityisopettaja! Jos itse on vielä opintojen alkutaipaleella ja lähinnä kemian alkeet ovat ajankohtaisia, ei opettajaa välttämättä vielä ole pakko valita kokeneimmasta päästä – alkuun pääsee hyvin myös alaa vasta opiskelevan hieman edullisemman opettajan opetuksessa.

Kemisti tarkkaavaisena tutkimassa käsissään olevia näytteitä
Superprof on alusta, jolta löytää useita vaihtoehtoja omaksi kemian opettajaksi (Kuva: Unsplash/CDC)

Löydä kemian opettaja läheltä

Perinteinen tapa yksityistuntien pitämiseen on tapaaminen opiskelijan luona, opettajan luona tai vaikkapa kirjastossa. Suomessa valtaosa ihmisistä asuu suurten kaupunkien lähistöillä, joten siellä suurin osa opettajistakin fyysisesti sijaitsee. Pääkaupunkiseudulla asuu paljon ihmisiä, joten opettajiakin on siellä paljon. Tyypillisesti myös muut suuret kaupungit, kuten Turku, Tampere ja Oulu, ovat olleet hyvin edustettuja. Superprof-palvelussa opettajien etsinnässä voi käyttää hakutoimintoa, joka etsii automaattisesti omaa sijaintia mahdollisimman lähellä olevat opettajat. Kasvokkain tavatessa on hyvä huomioida, että opettajalle voi syntyä matkakuluja, jotka veloitetaan oppilaalta.

Jos tunneilla haluaisi päästä tekemään pieniä käytännön kokeita, kuten vaikkapa saippuan valmistamista itse, kannattaa sellaisen mahdollisuudesta kysyä potentiaaliselta opettajalta. Yleensä kemian yksityisopetus on lähtökohtaisesti teoreettista, ja riippuu pitkälti opettajasta, onko pienimuotoisiin käytännön kokeisiin mahdollisuutta. Kannattaa joka tapauksessa muistaa, että käytännön toimintaan tarvitaan asianmukaiset ja ennen kaikkea turvalliset tilat.

Joukko kemistejä, joista yksi katsoo mikroskooppiin ja muut tutkivat papereita
Kemian yksityistunnit kasvokkain ovat perinteinen tapa opiskella (Kuva: Unsplash/Trust "Tru" Katsande)

Kemian yksityisopetus etäyhteydellä

On mahdollista, ettei sopivaa opettajaa vain kerta kaikkiaan löydy omalta lähialueelta. Näin voi käydä erityisesti Suomessa, joka tunnetusti on laaja, mutta harvaan asuttu maa. Vaikka juuri omalta alueelta ei löytyisikään opettajaa, ei ole syytä huoleen – etäopetus on aina toimiva vaihtoehto!

Kemian etäopetus toimii aivan yhtä hyvin kutin mikä tahansa muukin etäopetus tai kemian kurssi ylipäätään. 2020-luvun alusta alkaen etäopetuksen suosio on sattuneesta syystä kasvanut räjähdysmäisesti, ja siitä onkin monille tullut arkipäivää. Jos viime vuosina on opiskellut, ovat verkkokameran välityksellä toteutettavat oppitunnit tulleet väkisinkin tutuiksi.

Etäopetuksen suuri etu on, että se häivyttää etäisyydet ihmisten väliltä. Enää ei siis opettajan tarvitse matkustaa oppilaan luo eikä toisin päin, vaan molemmat voivat osallistua kätevästi kotoa käsin. Näin ollen säästyy sekä aikaa että rahaa – opettajan ei tarvitse veloittaa matkakustannuksia.

Kemian yksityisopetus etäyhteydellä sopii mainiosti erilaisten teoreettisten asiakokonaisuuksien, kuten laskukaavojen tai molekyylien muotojen, käsittelyyn. Käytännössä kaikissa videopuhelusovelluksissa on mahdollista jakaa oman tietokoneen näyttö, joten opiskelumateriaalin yhteinen käsittely onnistuu vallan mainiosti.

Henkilö keskustelmassa toisen henkilön kanssa tietoneen verkkokameran välityksellä
Kemian yksityisopetus onnistuu tänä päivänä näppärästi videoyhteydellä (Kuva: Unsplash/Dylan Ferreira)

Superprof toimii monessa maassa, joten etäopiskelun mahdollisuudet eivät tietenkään rajoitu vain Suomeen. Jos vaikkapa englanti sopii itselle opiskelukieleksi, on potentiaalisten opettajien määrä jo erittäin suuri – opettajan voi nimittäin valita muistakin maista kuin Suomesta. Aikavyöhykkeiden kanssa on toki syytä olla tarkkana, jotta tunteja ei tule sopineeksi keskelle yötä!

Kemian verkko-opetus on nykyaikainen ja ennen kaikkea kätevä tapa oppia kemiaa. Se sopii erityisen hyvin niille, joilla muutoin on kiireistä esimerkiksi lähestyvien pääsykokeiden takia. Kemian opiskelu sopii kaikille lähtökohdista ja tavoitteista riippumatta, joten jos aihe kiinnostaa, hyppää mukaan rohkeasti!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Aleksi

Itselläni on koulutustaustaa journalismin ja kielten parissa. Nykyään sisällöntuotannon tehtävissä.