Mikäli harkitset fysiikan korkeakouluopintoja tai olet jo niitä suorittamassa, on luonnollista miettiä tulevaa ja valmistumisen takana häämöttävää työelämää.

Fysiikan opinnoista jää käteen monia arvokkaita taitoja. Yksi keskeisimmistä on eliittiluokan ongelmanratkaisutaito sekä kyky hyödyntää sitä monipuolisesti. Toinen on kyky ajatella kriittisesti sekä oppia ja luoda uutta tietoa. Kolmas vahvuus on taito työskennellä niin yhdessä kuin yksin, sekä kirjallisesti että suullisesti.

Opinnot tarjoavat siis kaikki tarvittavat avaimet esimerkiksi tutkimustyöhön ja ”perinteisiin” ammatteihin, jotka yleensä yhdistetään fysiikan tutkintoon. Valmiudet ovat kuitenkin sellaiset, joille riittää kysyntää läpi työmarkkinoiden. Tästä syystä oman tulevaisuuden hahmottaminen ja suunnittelu voi olla vaikeaa, ja tämä artikkeli pyrkii auttamaan siinä. Se luo siis katsauksen niihin työpaikkoihin, joihin fysiikan tutkinnolla voi päästä sekä työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Fysiikka
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mika
Mika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pauli
5
5 (1 arvostelua)
Pauli
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jarmo
Jarmo
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Silja
Silja
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mika
Mika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pauli
5
5 (1 arvostelua)
Pauli
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jarmo
Jarmo
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Silja
Silja
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Yleiset työllistymismarkkinat

Monet Suomen korkeakoulut takaavat sen, että alan opiskelijat voivat valmistua vaikka minkälaisiksi fyysikoiksi. Esimeriksi yksin Turun yliopistossa pystyy erikoistumaan kokeelliseen fysiikkaan, teoreettiseen fysiikkaan, tähtitiede ja avaruusfysiikkaan, materiaalifysiikkaan, lääketieteellisen tekniikan fysiikkaan tai teollisuusfysiikkaan. Kun tähän lisätään vielä ammattikorkeakoulujen tarjoamat lukuisat koulutusohjelmat, työllistymiskenttä on luonnollisesti kirjava. Tästä syystä artikkeli ei keskity pelkästään yksittäisiin tehtävänimikkeisiin vaan kartoittaa työllistymismahdollisuuksia yleisemmällä tasolla.

Tutkimustyö

Iso osa fyysikoista työllistyy luonnollisesti yliopistoihin ja erilaisiin tutkimuslaitoksiin. Työ voi liittyä perus- tai soveltavaan tutkimukseen taikka esimerkiksi ajan ja avaruuden filosofiseen perustutkimukseen. Mahdollisuuksia on niin monta kuin tutkimuskohteitakin. Tutkimustyö koostuu muun muassa suunnittelusta, mittauksista, tulosten käsittelystä ja tutkimusartikkelien kirjoittamisesta.

Sovelletussa fysiikassa tutkimustuloksista saatavaa tietoa valjastetaan käytännön sovelluksiin ja arkipäivän tarpeisiin. Mahdollisia ammattinimikkeitä ovat muun muassa tutkija ja professori.

Teollisuus ja kehitystyö

Fysiikka luo perustan teknologiayhteiskunnallemme, joten on ymmärrettävää, että myös teollisuus ja teknologiayritykset työllistävät fyysikkoja. Fysiikka, tutkimustyö ja teollisuus liittyvät kaikki olennaisesti tuotekehitykseen, jossa pyritään tarjoamaan markkinoille uusia tuotteita tai parannella jo tarjolla olevia tuotteita.

Erityisesti teknologiateollisuudessa ja energiateollisuudessa on kysyntää fyysikoille.

Nappaa fysiikan yksityisopetus Superprofilta!

Valkoinen teollisuuskypärä roikkumassa koukussa
Muun muassa teollisuusalalla riittää fyysikoille kysyntää. (Kuva: Unsplash/Ümit Yıldırım)

Opetussektori

Opettajakoulutuksen käyneet työllistyvät monipuolisesti peruskouluihin, lukioihin, ammattikorkeakouluihin sekä muihin ammatillisiin oppilaitoksiin. Jälleen omien opintojen erikoistuminen ja/tai sivuaineet vaikuttavat pitkälti siihen, mitä käytännössä päätyy opettamaan, mutta yleisimpiä aineyhdistelmiä ovat luonnollisesti matematiikka, fysiikka ja kemia.

Kuten Jyväskylän yliopiston raportista käy ilmi, matematiikan, fysiikan ja kemian opettajista alkaa olla huutava pula – 2010-luvulla opettajiksi valmistuneiden määrä laski liki 40 % Suomen yliopistoissa. Jos siis haluat työmielessä vakaapohjaisen tulevaisuuden, harkitse pedagogisia opintoja fysiikan kylkeen.

Konkreettisia nimikkeitä ovat muun muassa aineenopettaja ja lehtori.

Kaupalliset ja hallinnon tehtävät

Koulutuksen tarjoamat ongelmanratkaisutaidot tarjoavat hyvät edellytykset myös kaupallisiin ja hallinnollisiin tehtäviin, joissa pitää pystyä hahmottamaan monimutkaisia kokonaisuuksia. Fyysikko on kuin joka paikan höylä, joita tarvitaan kaikenlaisissa organisaatioissa.

Ekonofysiikka kuvastaa tutkimusalana hyvin talouden ja fysiikan suhdetta, sillä siinä taloutta tutkitaan juuri fysiikan menetelmillä. Työ voi keskittyä esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden analysointiin.

Terveydenhuolto

Fyysikoita työskentelee paljon myös terveydenhuollossa, esimerkiksi sairaalafyysikkoina. Työ voi liittyä esimerkiksi säteilyyn ja sen biologisiin vaikutuksiin, kuten säteilyturvallisuuteen, sädeannoslaskelmiin sekä laadunvarmistukseen. Käytännössä sairaalafyysikot siis varmistavat, että tutkimustulokset ovat varmasti oikeita ja laadukkaita ja että säteilyä käytetään turvallisesti sekä potilaan että henkilökunnan kannalta.

Kuten tästä pikakatsauksesta käy ilmi, työelämä tarvitsee fyysikon osaamista monellakin tapaa. Työllistymismahdollisuuksia on edellä mainittujenkin alojen ja nimikkeiden lisäksi monia, eikä tarkoituksena ollut listata kaikkia mahdollisia tai parhaita työpaikkoja – siihen ei yhden artikkelin raamit riitä, ja paremmuuskin on kovin subjektiivista.

Stetoskooppi ja lääkkeitä
Tehokas terveydenhuolto perustuu pitkälti fysiikan ja kemian osaamiseen. (Kuva: Unsplash/
Julia Zyablova)

Miten nostaa työllistymisen todennäköisyyksiä?

Vaikka fyysikko ennemmin valitsee oman työnsä kuin kärsii työttömyydestä, kilpailu voi silti olla kovaa. Monet opinnoista saadut taidot avaavat ovia lukuisilla aloilla, mutta hakijoiden joukosta on silti hyvä erottua. Alta löytyy muutamia keinoja siihen.

Mitä taitoja työnantajat arvostavat?

Työnantajat eivät etsi päivästä toiseen yhtä ja samaa taitopankkia, vaan ideaali työntekijä vaihtelee työnimikkeen ja työnantajan mukaan. Fysiikan tutkinnot tarjoavat kuitenkin tietyt perustaidot, joita tuskin kukaan työnantaja voi sivuuttaa:

  • kommunikaatiotaidot
  • analyysi- ja tutkimuksenteko taidot
  • ongelmanratkaisukyky
  • IT-taidot, mukaan lukien ohjelmointi

Jos vaikka haet sijoitusanalyytikon paikkaan, työnantaja kiinnostuu varmasti numeerisista - ja tiedonkäsittelytaidoistasi, sillä työ keskittyy varmasti pitkälti tietomalleihin. Teollisuusalalla työnantaja voi painottaa taas toisenlaista osaamista. Laaja-alaiset taidot ovat vain yksi syy, miksi fysiikan opiskeluun kannattaa panostaa.

Miten erottua joukosta?

Koska fysiikan tutkinnot tarjoavat jotakuinkin samanlaiset yleistaidot valtaosalle opiskelijoista, hakuprosessissa voi erottua työkokemuksen avulla. Asianmukainen työkokemus osoittaa, että olet kiinnostunut kyseisestä alasta ja hankkinut siitä jo kokemusta.

Tässä tulee painottaa asianmukaista työkokemusta: jos haluat työllistyä tieteen ja tutkimuksen alalla, työkokemus tutkimuslaitoksesta tai laboratoriosta on varmasti valtti.

Ehkä se helpoin keino hankkia kokemusta on tutkintoon sisältyvä työharjoittelu. Opintoihin sisällytettävä työharjoittelu suoritetaan tavallisesti alemman korkeakoulututkinnon jälkeen; harjoittelupaikkoja voi löytyä laitoksen omista tutkimusryhmistä tai ulkopuolisilta työnantajilta.

Oppilaitoksen ulkopuolisille harjoitteluille voi saada rahallista tukea, joka toimii usein etuna työnharjoittelijaa etsivän yrityksen silmissä. Toisin sanoen harjoituksesta maksetaan palkkaa, ja lisäksi siitä voi saada opintopisteitä.

CERNin innovaation ja tieteen pallo
CERN on yksi maailman suurimmista hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksista, joka etsii säännöllisesti uusia harjoittelijoita. (Kuva: Pixabay/12019)

Totta kai harjoittelupaikkoja voi löytyä myös opintojen ulkopuolelta, esimerkiksi alan yritysten kesäharjoitteluiden muodossa. Tällaisten työharjoitteluiden kohdalla voi olla yleistä, että yritykset etsivät opiskelijoita, jotka ovat opintojensa loppu puolella, mikä tukee työelämään siirtymistä.

Oli kyseessä minkälainen harjoittelu tahansa, siihen kannattaa panostaa täysillä. Alalla kuin alalla verkostot ovat kaikki kaikessa, ja hyvin tehty työharjoittelu voi taata tulevaisuuden työpaikan kyseisessä yrityksessä.

Mikäli tämä sai sinut innostumaan fysiikan opinnoista, mutta arvosanoja pitäisi vielä hieman korottaa, se onnistuu parhaiten yksityisopettajan johdolla. Toisin kuin aiemmin, yksityisopetus ei rajoitu enää pelkästään varakkaisiin perheisiin, minkä takia yhä useammalla on mahdollisuus tehostaa omaa osaamistaan maksua vastaan. Maksun ei kuitenkaan tarvitse olla suuri, vaan tuutorin voi löytää myös edullisesti!

Tutkinnon arvo työllistymisessä

Kuten tästäkin artikkelista on käynyt ilmi, fysiikan papereilla voi työllistyä likipitäen mihin tahansa. Työmahdollisuudet ovat niin laajat, että yksittäiseen rooliin voi hakea monella eri tutkinnolla. Kuinka paljon tutkinto ja sen arvosanat vaikuttavat sitten työllistymiseen? Riippuu täysin tavoitteista ja alasta.

Mikäli mielit akateemiselle uralle, opintomenestyksellä on hyvinkin paljon merkitystä. Esimerkiksi yliopistoissa on tavallista, että jatko-opintoihin ei pääse, ellei pro gradu -tutkielman arvosana ole vähintään 3/5. Kilpailu tutkijan paikoista on usein kovaa, joten kaikki, millä voi erottua edukseen, on plussaa. Tämä pätee myös erityisesti ensimmäistä työpaikkaa hakiessa, jolloin hyvä opintomenestys voi varmasti auttaa.

Mikäli taas tähtäät korkeakoulujen ulkopuolelle, arvosanoilla ei ole yhtä suurta merkitystä kuin verkostoitumisella – joissain tapauksissa niiden merkitys on yllättävänkin alhainen. Tutkinnon yksittäiset rakennepalaset, kuten erikoistumiset, sivuaineet ja gradun/lopputyön aihe, ovat huomattavasti olennaisempia.

Kannattaa siis miettiä heti opintojen alku vaiheessa, mitä tulevaisuudeltaan haluaa. Kukaan tuskin tarkoituksella haluaa kehnoja arvosanoja, mutta toisille ne ovat tärkeämpiä kuin toisille. Jos esimerkiksi saat hyvän harjoittelupaikan opintojen oheen, opiskelupanos ja sitä kautta arvosanat saattavat kärsiä; tämä voi olla kolaus tulevaisuuden tutkijanuran kannalta mutta toisaalta avata työelämäovet sepposen selälleen.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.