Fysiikka on erinomainen vaihtoehto kaikille, jotka haaveilevat korkeakouluopinnoista, ja sen opiskelulle on monia hyviä perusteita. Jos tähtäät jo valmiiksi fysiikan tutkinto-opintoihin tai harkitset vaikkapa sivuainekokonaisuuksien tekemisestä, olet varmasti tietoinen fysiikan hyödyistä. Mikäli taas olet kahden vaiheilla, tämä artikkeli listaa keskeisimpiä syitä, miksi fysiikkaa kannattaa opiskella.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Fysiikka
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mika
Mika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pauli
5
5 (1 arvostelua)
Pauli
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jarmo
Jarmo
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Silja
Silja
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mika
Mika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pauli
5
5 (1 arvostelua)
Pauli
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jarmo
Jarmo
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Silja
Silja
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

1. Maailmankaikkeuden ymmärtäminen

Mikäli olet utelias ja tiedonjanoinen henkilö, olet taatusti jollain tasolla kiinnostunut fysiikasta. Yleensä ajatellaan, että fysiikka auttaa ymmärtämään ympäröivää maailmaamme, mutta todellisuudessa se tukee myös meidän sisäisen ja meistä riippumattoman, ulkopuolisen maailman ymmärtämistä.

Fysiikka luo myös pohjan tieteelle. Halusitpa ymmärtää planeettojen liikeratoja tai yleisiä lainalaisuuksia, fysiikka tarjoaa vastaukset niihin. Lisäksi se toimii porttina kehitykselle ja keksinnöille: autot, dynamot, lentokoneet, puhelimet, radiot, sähkövalot, televisiot ja tietokoneet ovat kaikki mullistaneet yhteiskuntaamme, ja vastaavanlaisia keksintöjä keksitään vielä tulevaisuudessakin fysiikan avulla.

2. Ongelmanratkaisutaidot

Kykyä analysoida tilanteita ja ratkoa ongelmia arvostetaan kaikilla elämän osa-alueilla, ja fysiikka nojaa juuri niihin. Sen opinnot kehittävät kriittistä ajattelua ja opettavat ajattelemaan laatikon ulkopuolelta.

Fysiikka on tieteenalana erittäin laaja, minkä ansiosta fyysikkojen osaaminen on todella monipuolista. Tutkinnoista saatavia taitoja voi siis hyödyntää monella eri alalla, mikä avaa monia tulevaisuuden ovia. Fysiikassa hyödynnetään muun muassa matemaattisia ja numeerisia sekä tietokoneavusteisia ratkaisumenetelmiä, joita tarvitaan ja hyödynnetään myös tieteen ulkopuolella.

Kenties fysiikan yksityisopetus olisi hyvä idea?

Keskeneräinen rubiikin kuutio
Fyysikot ovat monipuolisia ongelmanratkaisijoita. (Kuva: Unsplash/Olav Ahrens Røtne)

3. Työllistyminen

Joidenkin alojen tutkinnot tähtäävät tiettyyn ammattiin, mutta tämä ei päde fysiikkaan. Vaikka sillä on olennainen rooli tieteen tekemisessä, fysiikan maisterit voivat työllistyä myös sen ulkopuolelle.

Totta kai myös astrofyysikoille tai laboratorioteknikoille riittää kysyntää, mutta fysiikan tutkinnoilla on käyttöä myös hallituksen tai julkisen sektorin puolella, kaupankäynnin ja liiketoiminnan aloilla sekä teollisuudessa ja tekniikassa, muiden muassa.

Iso syy tähän on nimenomaan kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky, jotka eivät ole sidonnaisia vain tieteelliseen kontekstiin.

Usein työ ei valitse fyysikkoa, vaan fyysikko valitsee työnsä.

4. Avoimet ovet ulkomaille

Fysiikkaa puhutaan ympäri maailmaa, mikä avaa ovia myös kotimaan ulkopuolelle. Mikäli siis haluat tulevaisuudessa muuttaa ulkomaille, fysiikka luo sille hyvät mahdollisuudet. Tämä voi tapahtua jo opiskeluvaiheessa ulkomailla suoritettavan harjoittelun myötä tai sitten valmistumisen jälkeen.

Fyysikkoja työllistävät monet kansainväliset yritykset ja monikansalliset tutkimuslaitokset – lisäksi suomalainen osaaminen on korkeatasoisen ja arvostetun koulutuksen myötä todella haluttua.

Suomen lippu kerrostalon seinässä
Suomalaista osaamista arvostetaan maailmanlaajuisesti. (Kuva: Unsplash/Arttu Päivinen)
Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Fysiikka
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mika
Mika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pauli
5
5 (1 arvostelua)
Pauli
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jarmo
Jarmo
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Silja
Silja
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mika
Mika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pauli
5
5 (1 arvostelua)
Pauli
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jarmo
Jarmo
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Silja
Silja
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

5. Korkeat palkat

Kolmas ja viimeinen suoraan työelämään liittyvä syy on palkkataso. Vaikka työmarkkinat elävät yleisellä tasolla hitaasti, fyysikoille riittää kysyntää ja hyväpalkkaisia töitä.

Työnantajat ymmärtävät fysiikan tutkinnoista saadut hyödyt sekä taidot ja maksavat onneksi sen mukaan. Koska mahdollinen työllistymiskenttä on niin laaja, myös palkoissa on eroavaisuuksia, mutta halutessaan fysiikan tutkinnolla voi tehdä hyvän tilin.

6. Itsensä haastaminen

Fysiikka on tunnetusti oppiaineista haastavimpia. Opiskelutasosta riippumatta se kysyy opiskelijalta monia taitoja, kuten matemaattista osaamista, kykyä ymmärtää kaavoja sekä kykyä omaksua ja sisäistää uusia käsitteitä ja ideoita.

Fysiikka ei myöskään koskaan jymähdä tieteenalana paikoilleen; aika ajoin on helppo ajatella, että ihmisyys, ymmärrys ja teknologia ovat kaikki saavuttaneet huippunsa. Kun katsoo pelkkien uusien keksintöjen lukemattoman pitkää listaa viimeiseltä sadalta vuodelta, on helppo ymmärtää miksi.

Tilanteena tämä ei kuitenkaan ole uusi: historian saatossa on varmasti monesti uskottu siihen, että omana aikanaan on saavutettu tietty piste ja sen myötä huippu. Tämä johtuu siitä, ettei ihmisen ymmärrys pysty kuvittelemaan tai näkemään kaikkia mahdollisuuksia. Todellisuudessa jokainen keksintö ja läpimurto avaa uusia ovia ja sulkee samalla joitain vanhoja.

Voikin hyvin olla, että sadan vuoden päästä ihminen katsoo tähän päivään ihmetellen, miten paljon yhteiskunta on kehittynyt, ja fyysikot ovat varmasti olleet tämän muutosaallon harjalla.

Miltä fysiikan opiskelu netissä kuulostaa?

Henkilö seisomassa värikkään tähtitaivaan alla
Oman ja yleisen ymmärryksen haastaminen motivoi varmasti monia fyysikkoja. (Kuva: Unsplash/Greg Rakozy)

7. Muiden oppiaineiden täydentäminen

Fysiikasta on monia hyötyjä myös opiskelumielessä. Se liittyy olennaisesti muihin oppiaineisiin ja erityisesti matematiikkaan. Ilman matematiikkaa ei olisi fysiikkaa, sillä sitä tarvitaan muun muassa erilaisten kaavojen ratkaisuissa sekä kokeiden ja tutkimusten ymmärtämisessä ja analysoinnissa.

Tästä johtuen monet matematiikkaa opiskelevat pystyisivät opiskelemaan myös fysiikkaa, ja toisin päin. Suomessa on tarjolla monia tutkintoja, jotka yhdistävät fysiikkaa, matematiikkaa ja/tai kemiaa, koska ne linkittyvät niin tiivisti yhteen ja täydentävät toinen toisiaan.

Jos siis tähtäät terävimpään kärkeen, panosta sekä fysiikan että matematiikan opintoihin tasavertaisesti. Tämä onnistuu tehokkaiten yksityisopettajan valvovan silmän alla! Jos et ole vielä harkinnut yksityisopetusta, tee se nyt: sen suosio on yleistynyt Suomessa merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden sisällä, minkä takia hyvästä tuutorista ei tarvitse enää maksaa maltaita.

8. Teknologian ymmärtäminen ja arvostaminen

Kuten aiemmin tuli ilmi, fysiikka on ollut keskiössä monissa keksinnöissä ja niiden kehittämisessä. Nyky-yhteiskunta pyörii pitkälti teknologian varassa, ja ilman fysiikkaa ei olisi tietokoneita, kannettavia, kameroita, puhelimia tai elokuvia. Mikäli siis olet kiinnostunut teknologiasta ja haluat olla kehittämässä niitä tulevaisuudessa, fysiikka auttaa sinua ymmärtämään niitä ja puskemaan sitä kautta yhteiskuntaa eteenpäin.

Tulee muistaa, että fysiikan ja teknologian suhde ei liity pelkkään arjessa näkyvään ja usein viihdekäyttöiseen teknologiaan. Fysiikka on johtanut muun muassa ydinreaktoreiden ja ydinenergian keksimiseen ja mahdollistanut muun muassa avaruusmatkat. Se on myös keskeinen osa ihmisten terveyttä, sen hoitoa sekä kestävämpää tulevaisuutta esimerkiksi syöpähoitojen ja tuulienergian muodossa.

Valkoinen Asimo-robotti
Teknologia ja fysiikka kulkevat käsi kädessä. (Kuva: Unsplash/Possessed Photography)

9. Monipuoliset opiskelu- ja tutkimusvaihtoehdot

Fysiikassa voi erikoistua monelle eri alalle, ja sen opiskelu avaa myös monia tutkimukseen liittyviä ovia. Sekä ammattikorkeakoulut (n. 3,5–4 vuoden tutkinnot) että yliopistot (n. 5 v.) tarjoavat fysiikan opintoja; siinä missä yliopistot keskittyvät enemmän teoriaan, ammattikorkeakoulut painottavat käytäntöä esimerkiksi työelämäprojektien muodossa.

Yliopistojen fysiikan opinnoissa voi erikoistua esimerkiksi geofysiikkaan, joka tutkii maapallon ja lähiavaruuden rakenteita, meteorologiaan, joka tutkii maapallon ja muiden planeettojen ilmakehiä, tai tähtitieteeseen, joka keskittyy taivaskappaleisiin ja maailmankaikkeuteen. Käytännössä tarjonnat vaihtelevat opiskelupaikan mukaan, joten niihin kannattaa perehtyä jo hakuvaiheessa.

Ammattikorkeakouluissa opinnot ovat käytännönläheisempiä, mikä näkyy myös tarjolla olevissa koulutusohjelmissa: energiatekniikka, laboratorioanalytiikka ja ympäristöteknologia voivat kaikki olla fysiikan taitajien opintopolkuja.

Tiesitkö, että fysiikkaa voi päästä opiskelemaan pelkän yo-arvosanan perusteella, ilman pääsykoetta?

10. Työn merkityksellisyys

Kaikki edelliset kohdat yhteen nitova syy on fysiikan merkityksellisyys. Opiskelitpa mitä tahansa tutkintolinjaa tai koulutusohjelmaa, tiedät tekeväsi yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Fysiikka on avainasemassa maailmanymmärryksen kehityksessä ja teknologian etenemisessä, mikä jättää positiivisen jäljen yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen.

Joillain aloilla työn merkityksellisyys ei harmillisesti näy työllistymisessä tai siitä maksettavassa korvauksessa, mutta fysiikan kohdalla onneksi näkyy. Fysiikan tutkinnolla saa oikeasti vaikuttaa siihen, mitä työtä haluaa tehdä, ja työstä saatu palkka heijastaa sen tärkeyttä.

Suomalainen osaaminen on markkinavaluutta kaikkialla maailmassa, ja fyysikoiden osalta taivaskaan ei ole (kirjaimellisesti) rajana.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.