Onko yksityisopetuksen saaminen mahdollista vain tietyssä iässä? Milloin yksityinen tuutori kannattaa palkata?

Kannattaako lapselle hankkia opettaja niin aikaisin kuin mahdollista ja antaa hänelle paras mahdollisuus kehittyä musiikilliseksi ihmelapseksi? Ovatko tuutoripalvelut oikea ratkaisu?

Onko yksityisopetukselle ikärajaa?

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Kotiopetus ja musiikkitunnit

Aloitetaan musiikinsoitosta ennen siirtymistä akateemisiin oppiaineisiin, sillä moni etsii juuri musiikinopettajaa itselleen tai lapselleen. Opettajilla ei ole tapana antaa vähimmäisikää musiikintuntien aloittamiselle. On kahdenlaisia oppilaita: heitä, jotka aloittavat uuden instrumentin soittamisen ja joilla on muuta musiikillista taustaa ja heitä, jotka vasta aloittelevat musiikin parissa.

Onko yksityisopetukseen osallistumiselle alaikärajaa?

lapsi soittaa pianoa
Musiikkiharrastus aloitetaan usein nuorena. Kuva: Paige Cody/Unsplash

Kuutta ikävuotta voi pitää hyvänä ajankohtana aloittaa musiikin yksityistunnit. Keskimäärin musiikkiharrastus aloitetaankin tässä iässä. Ennen kuutta ikävuottakin on mahdollista yrittää opettaa musiikkia lapselle, mutta se ei välttämättä onnistu. Kovin pienillä lapsilla ei välttämättä ole keinoja tai kykyä ymmärtää ja lukea musiikkia.

Seurauksena voi olla se, että oppilas kyllästyy, eikä halua enää soittaa lainkaan. Ennen kuutta ikävuotta onkin hyvä osallistua esimerkiksi musiikkileikkikouluun, jos lapsen musikaalisuutta haluaa herätellä. Tästä on luontevaa siirtyä pianonsoiton, viulun, kitaran ja muiden instrumenttien oppitunneille. Siispä kannattaa harkita yksityisopetus pori tai jokin muu kaupunki.

Musiikkileikkikoulussa opitaan jo rytmiä ja melodiaa. Myöhemmin, kun musiikintunnit alkavat, kannattaa testata useampaa instrumenttia, jolloin lapsi voi osata itse kertoa, mitä haluaa erityisesti ryhtyä soittamaan.

Lapsen on oltava vakavamman musiikkiharrastuksen alkaessa sen ikäinen ja sen verran kypsä, että hän pystyy keskittymään pidempiä aikoja ja vastaanottamaan opetusta. Tämän vuoksi monet tuutorit suosittelevat aloittamista 6- tai 7-vuotiaana. Ideaali aloitusikä on seitsemän ja kymmenen ikävuoden välissä. Jokainen lapsi kuitenkin kypsyy eri aikaan, joten oman lapsesi optimaalinen musiikinsoiton aloitusikä voi olla myös aivan muuta.

Musiikin opiskelu aikuisena

Kun meille karttuu ikää, haaveilemme usein siitä, että olisimme aloittaneet kitaran, pianon tai jonkun muun soittimen soiton nuorena.

Monet ajattelevat, että taito soittaa musiikkia on saavutettava ensimmäisten 20 ikävuoden aikana, minkä jälkeen oppiminen ei enää onnistu. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus – myös vanhemman henkilön on mahdollista oppia musiikinsoittoa. Hän on hankkinut oppimisen vaatimia taitoja jo elämänsä muilla osa-alueilla.

vanha piano
Pianonsoiton opettelu ei ole myöhäistä vanhempanakaan! Kuva: Ian Barsby/Unsplash

Itse asiassa musiikinsoiton aloittaminen myöhemmin elämässä ei ole lainkaan huono idea. Aikuisella on usein lasta tai nuorta parempi keskittymiskyky ja hän ymmärtää haastavampia konsepteja paremmin. Musiikinkin oppiminen on siis täysin mahdollista.

Älä unohda, että musiikinsoiton voi aloittaa aikuisena myös vain hauskanpidon merkeissä, eikä sen kannata välttämättä ajatella johtavan uuteen ammattiin – vaikka se voi johtaa siihenkin. Siinä missä lapsi aloittaa musiikkiharrastuksen usein vanhempien aloitteesta, se on aikuiselle aina oma valinta.

Tämä voi nopeuttaa aikuisen oppimista.

Opiskeletko konservatoriossa tai musiikkiakatemiassa? Lue, miksi yksityistunnit ennen koetta ovat hyvä idea.

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Mikä on täydellinen ajankohta palkata yksityinen tuutori koululaiselle?

Kannattaako lapselle palkata yksityinen tuutori jo mahdollisimman varhain koulun alettua? Koulu pitää lapset ja nuoret kiireisinä usein myös kouluajan ulkopuolella, mihin he voivat tarvita osaavan aikuisen tukea.

Entä yksityisopetus kesällä tai muina loma-aikoina? Kannattavatko online-oppitunnit? Mistä voin löytää yksityisopettajan?

Nämä kaikki ovat hyviä kysymyksiä. Yleensä vanhemmat ovat hyvin tyytyväisiä päätökseensä palkata yksityisopettaja. Kotiopetustunnit joko henkilökohtaisesti oppilaan kotona tai verkon välityksellä eivät välttämättä tunnu oppilaasta samalla tavalla arkiselta velvollisuudelta kuin koulun oppitunnit. Niistä on yleensä aina apua ja ne voivat auttaa oppilasta läpi kouluvuosien.

Itse asiassa monet vanhemmat palkkaavat yksityisen tuutorin lapselleen, kun lapsilla on meneillään kehityksellisesti ja oppimisen kannalta kriittinen ikävaihe.

Useimmiten yksityisen tuutorin tehtäviin kuuluu avustaa lasta kotitehtävissä ja oppituntien kertaamisessa.

lapsi laskee
Matemaattisten taitojen perusta luodaan jo alakoulussa. Kuva: Annie Spratt/Unsplash

Ikävuoden 6–10 eivät välttämättä ole kovin ratkaisevia lapsen akateemisen tulevaisuuden tai koemenestyksen kannalta, mutta heitä kannattaa ehdottomasti auttaa juuri tuolloin. Jotkut yksityisopettajat ovat erikoistuneet jo esikoululaisten tuutorointiin.

Tässä iässä lasten koulunkäynti koostuu usein lukemis- ja kirjoitustehtävistä ja yksinkertaisista matematiikan ongelmista. Nuorilla lapsilla onkin useimmiten lukemista tai kirjoittamista tukeva yksityisopettaja, joka erikoistuu juuri lasten opettamiseen.

Matemaattiset taidot, lukutaito ja kirjoitustaito ovat erittäin tärkeitä lapsen tulevaisuudelle ja kokonaisymmärrykselle maailmasta. Näiden pohja luodaan jo alakoulussa.

Lasta ei kannata ylityöllistää, minkä vuoksi yksityisopettajan palkkaaminen voi olla hyvä ajatus. Yrittäessään ymmärtää hankalampaa asiaa yksin lapsi usein turhautuu. Myös yksityistuntien hinta on monesti edullisempi, kun opetettava on nuori lapsi.

Yksityisopettajan palkkaaminen aikuisena

Ei ole mitään estettä vastaanottaa yksityistunteja myös aikuisena. Oppiminen on ikuista – halusi sitten oppia uutta huvin ja harrastuksen tai ammatillisen kehittymisen vuoksi!

On yleistä, että yritykset esimerkiksi kehottavat työntekijää opettelemaan vierasta kieltä. Kielten yksityisopettajille onkin paljon kysyntää.

Onko työnantajayrityksesi tarkoitus aloittaa liiketoiminta ulkomailla tai odottaako sinua ulkomaan työkomennus? Ratkaisu tähän voi olla esimerkiksi opiskella kieltä iltaoppitunneilla tai henkilökohtaisen tuutorin johdolla.

Toisinaan uuden kielen opiskelua edellytetään työntekijältä, jolloin työnantajan järjestämä intensiivikurssi on ilmiselvä ratkaisu. Yksityisopetus voi auttaa tässäkin tapauksessa niin uuden asian mieleenpainamisessa kuin siinä kehittymisessäkin.

Näissä tilanteissa yksityisopetukselle luonnollisesti ei ole yläikärajaa!

Työssäkäyvät ovat usein kiireisiä, joten kannattaa pohtia, osallistuuko yksityistunneille mieluiten viikon aikana esimerkiksi iltaisin vai vaikkapa viikonloppuisin.

Kuvataiteen yksityistunnit ja vapaa-ajan aktiviteetit

Vaikka akateemiset aineet ja musiikki ovat suosituimpia yksityisopetuksessa opiskeltavia aineita, myös taiteet ja erilaiset harrastukset ovat suosittuja aikuisten keskuudessa.

On paljon yksityisopetusta tarjoavia yrityksiä, kuten Superprof, joiden kautta voit löytää yksityisopettajan taiteille ja vapaa-ajan aktiviteeteille.

Piirtäminen

Taiteen ja harrastusten yksityistunneille on myös mahdotonta määritellä ala- tai yläikärajaa. Piirtäminen on yksi suosituimmista aineista ja se sopii harrastukseksi kaikenikäisille. Se voi olla harrastus, intohimo ja jopa tulevaisuuden ammatti. Piirtämisen oppitunteja tarjoavalle yksityisopettajalle se on kaikkea tätä.

Piirtäminen nuorella iällä kehittää monia lapsen visuaalisia perustaitoja, kuten:

  • ymmärrys väreistä
  • muotojen taju
  • mittasuhteet
  • avaruudellisuus
  • mielikuvitus
  • luovuus
  • perspektiivi.

Yksityisopettaja voi olla todella tärkeä apu näiden taitojen hallinnan opettelemisessa kaikenikäisille. Esimerkiksi lapsen tulevat piirustustaidot kehittyvät näiden perustaitojen päälle.

Usein yksityisopettaja pystyy ohjaamaan lasta paremmin kuin vanhempi, sillä hän on aiheen asiantuntija. Lapsi myös suhtautuu harrastukseen eri tavalla, kun ohjaajana on muu aikuinen kuin äiti tai isä.

Ruoanlaitto ja arkkitehtuuri

On olemassa hyvin monenlaisia tuutorointiohjelmia. Niin ruoanlaitto kuin arkkitehtuurikin, niin erilaisilta kuin ne kuulostavatkin, mahtuvat kumpikin taiteiden ja harrastusten kategoriaan.

Ruoanlaittotaitoja voi toki opiskella missä iässä tahansa ja niistä on aina päivittäistä hyötyä. Yksityistunnit tai yksityisopetus oulu voivat avata oven esimerkiksi kokin opintoihin ja myös tukea näissä opinnoissa. Kenelle tahansa ruoanlaitto kuitenkin on erittäin hyödyllinen harrastus, jossa taidot pääsevät käyttöön joka päivä.

ruoanlaitto
Ruoanlaitto on kenelle tahansa hyödyllinen harrastus ja joillekin jopa ura! Kuva: Edgar Castrejon/Unsplash

Arkkitehtuurin opiskelusta taas hyötyvät kaikkein eniten taideteolliseen korkeakouluun pyrkivät ja siellä jo opiskelevat ihmiset sekä he, jotka mahdollisesti tietävät jo varhain haluavansa arkkitehdin uralle. Mitään estettä vaikkapa arkkitehtipiirustuksen opettelulle vaikka jo yläasteella ei varsinaisesti ole, mikäli se on oppilaan intohimo.

Arkkitehtuuri on hyvin tekninen aine ja ennen kaikkea sen opiskelusta on hyötyä heille, jotka haluavat tehdä siitä uran ja ammatin. Ruoanlaittoharrastuksen puolestaan ei tarvitse johtaa ammattikokin uraan, vaan se voi olla puhdas harrastus.

Heille, jotka haluavat arkkitehtuurista uran, on varmasti hyötyä esimerkiksi lukioaikana otetuista yliopistojen pääsykokeisiin valmentavista yksityistunneista. Niistä on toki hyötyä myös yliopiston sisäänpääsyn jälkeen opintojen tukena.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Milla

Sosiaalipsykologian opiskelija, intohimoinen tanssiharrastaja ja lukutoukka. Osaamiseni keskittyy vapaa-ajan aiheisiin, kuten taiteeseen ja kulttuuriin.