Mitä jos kertoisin sinulle, että lapsen auttaminen kotitehtävissä moninkertaistaa tämän oppimistehokkuuden?

Oli lapsesi sitten ala- tai yläkoululainen, yksityisopetus iltaisin voi antaa hänelle paljon itseluottamusta ja paremman ymmärryksen oppiaineesta, joka mahdollisesti aiheuttaa hänelle päänvaivaa.

Yksityisopetus voi myös parantaa perhe-elämänne laatua, sillä saatte enemmän vapaa-aikaa, oli kyseessä sitten tukiopetus, viulutunti tai vieraan kielen oppitunti.

Tässä artikkelissa Superprof esittelee iltaisin tapahtuvan tukiopetuksen hyötyjä.

Pohditko, milloin yksityisopetusta kannattaa ottaa? Tutustu ehdotukseemme!

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Kysy, mikä koulussa on tänään tuntunut lapsesta hankalalta

Oliko lapsellasi haasteita matematiikassa, fysiikassa vai biologiassa? Ehkä englannin, espanjan tai saksan kielessä käsiteltiin hankalampaa kielioppiasiaa? Tätä kannattaa kysyä heiltä itseltään!

Koulussa hankalaksi jääneitä asioita kannattaa käsitellä uudelleen muutaman tunnin päästä illalla, jotta lapsesi on saanut hetken sulatella asiaa. Asia hahmottuu yleensä helpommin, kun sille on antanut hieman aikaa. Yksityisopetus on tähän hyvä ratkaisu.

Yksityisopettaja voi vauhdittaa lapsesi oppimista ja auttaa häntä keskittymään hankalaltakin tuntuviin asioihin oppitunnin aikana. Usein lapsi uskaltaa myös kysyä yksityisopettajalta selventäviä kysymyksiä helpommin kuin opettajalta muun ryhmän kuunnellessa luokkahuoneessa.

Haastavia asioita kannattaa sulatella yksityistunnilla vielä, kun ne ovat mielessä tuoreina. Tämä on paras tapa pysyä opetuksen tahdissa myös koulussa.

lapsi lukee kirjaa
Oppimisvaikeuden kanssa painiva lapsi voi hyötyä yksityisopettajan tuesta - pulmien kanssa ei kannata jättää lasta yksin! Kuva: Aaron Burden/Unsplash

Jos esimerkiksi opiskelet ylioppilaskokeita varten ja olet samaan aikaan hakemassa yliopistoon, seitsemästä kymmeneen iltatuntia yksityisopetuksessa voi olla täydellinen tapa kerrata vielä illalla asiat, jotka olet päivän aikana oppinut ja myös palata hankalampiin asioihin.

Perässä pysyminen on tärkeää, sillä oppi kertyy aina vanhan päälle: jos kerran jää jälkeen esimerkiksi matematiikkaan liittyvässä tärkeässä asiassa, on kahden viikon päästä aloitettavaa uutta asiaa jälleen vaikeampi hahmottaa!

Ylioppilaskokeet ovat todellakin haastavia ja tuottavat paineita, varsinkin kun tulokset vaikuttavat aiempaa enemmän korkeakouluun pääsyyn.

Sinun kannattaa harkita yksityisopetusta myös kokeisiin valmistautumisen tueksi.

Voit myös muodostaa opiskelijaryhmän ja etsiä ryhmällenne pätevän yksityisopettajan iltaopiskelua varten.

Vältä kärryiltä putoaminen

Tukiopetus on kiinnostava vaihtoehto, kun oppilaan motivaatio opintoja kohtaan on lakannut ja hän tarvitsee kertausta. Iltaisin tapahtuva yksityisopetus voi olla pelastava tekijä ja estää tilannetta luisumasta käsistä.

Myös online-tukiopetuspalvelut ovat mahdollisuus, ja siihen on monella oppilaalla matala kynnys. Kotoa ei tarvitse online-tuntia varten poistua, joten oppitunti jää hankalammin väliin!

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Haluatko oppia enemmän?

Yksityisopetus voi antaa lapsille paljon, vaikka heillä ei olisikaan pulmia opiskelumotivaatiossa tai missään tietyssä asiassa.

Tukiopetus voi auttaa jo paljon osaavaa lasta pääsemään opinnoissa ja taidoissa jopa ikäryhmän edelle, mikäli hänellä on esimerkiksi erityinen kiinnostus johonkin oppiaineeseen. Tukiopetus voi parantaa myös hänen arvosanojaan entisestään!

Kenties yksityisopetus espoo olisi hyvä idea?

koululaiset, luokka
Kaikenlaiset koululaiset hyötyvät yksityisestä tukiopetuksesta. Jo paljon osaavat oppivat vielä enemmän ja hankaluuksien kanssa painivat selvittävät hankaluutensa. Kuva: CDC/Unsplash

Hienosti pärjäävälle, ylioppilaskokeisiin valmistautuvalle lukiolaiselle, yksityisopetuksen saaminen voi olla viimeinen silaus laudaturin ja yliopistopaikan varmistamisessa.

Tämä pätee varsinkin korkean hakupaineen aloihin, kuten lääketieteeseen.

Yksityisopetus voi ratkaista, saako opiskelija pitkästä matematiikasta laudaturin vai eximian. Tällä voi olla valtava merkitys, kun haku kohdistuu matemaattisille tai tekniikan tai lääketieteen aloille. Fysiikan ja kemian aineiden yksityisopetus esimerkiksi lukion lomien aikana voi antaa oppilaalle paljon etumatkaa muihin hakijoihin.

Kotitehtäväapua yksityisopettajalta

Yksityisopetus takaa, että kotitehtävien tekeminen sujuu ripeämmin ja iltoihin jää enemmän vapaa-aikaa.

Lapsesi voi saada apua kotitehtävien tekoon ja aihepiirien ymmärtämiseen. Superprofin avulla voit löytää perheellenne sopivan tuutorin online-opetukseen tai kotiopetukseen.

Oppilas voi kerrata illalla yksityisopettajan kanssa oppituntejaan ja niiden avainkäsitteitä sekä oppia, kuinka eri käsitteitä sovelletaan aiemmin opittuun. Lisäksi yksityisopettaja voi auttaa myös projektitöiden valmistelussa.

Joissakin tapauksissa tehdyt kotitehtävät on mahdollista lähettää yksityisopettajalle, joka korjaa ne, ja lähettää takaisin sinulle. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi äidinkielen ainekirjoitukseen liittyvissä tehtävissä.

Yksityisopettaja voi myös opettaa sinulle opiskelutaitoja, kuten opiskelun organisointia ja itsearviointia.
On paljon tapoja, joilla oppimista ja kotitehtävien tekoa voi tehostaa.

Vanhempien kotitehtäväapu – onko siitä aina apua?

On mahdollista, että lapsensa koulunkäynnistä ja kotitehtävistä kiinnostuneiden vanhempien lapset pärjäävät tavallisesti koulussa muita paremmin.

Tämä ei kuitenkaan päde aina: varsinkin itsenäistymistä kaipaavat teini-ikäiset voivat kokea vanhempiensa tarjoaman avun kiusallisena ja näin heidän opiskelunsa voi jopa hidastua, jos vanhemmat puuttuvat siihen liikaa.

Vanhemman ei myöskään kannata sortua korjaamaan lapsensa kotitehtäviä siten, että lapsi ei oikeastaan tee niiden eteen itse mitään, eikä varsinkaan kertoa valmiita vastauksia. Tämä ei auta lasta.

Virheiden tekeminen ja niiden korjaaminen on osa oppimisprosessia. Lapsen tai nuoren on tultava itsenäiseksi oppijaksi ja opittava hallitsemaan omaa työntekoaan. Miltä siis vaihtoehtoisesti kuulostaisi yksityisopetus helsinki?

poika tekee kotiläksyjä
Kotitehtävien tarkoitus on myös opettaa koululaiselle itsenäisyyttä ja oman työskentelyn hallintaa. Kuva: Nicolo Canu/Unsplash

Toivoessaan lapselleen mahdollisimman hyvää koulumenestystä, moni vanhempi sortuu juuri valmiiden vastauksien kertomiseen ja kotitehtävien liikaan korjaamiseen, jolloin toiminnalla on pelkästään negatiivinen vaikutus lapsen oppimiseen.

Kotitehtävien tekeminen ja koulussa menestyminen voivat muodostua lapselle ja nuorelle myös suureksi, jopa liialliseksi stressin lähteeksi. Tämä korostuu nuoruusiässä. Liikojen paineiden asettaminen oppilaalle on myös huono asia. Myös peruskoululainen voi uupua.

Vanhemman kannattaa pyrkiä avustamaan ja kouluttamaan lastaan. Jos huomaat hänen olevan ongelmissa koulunkäynnin kanssa tai hänen motivaationsa näyttää olevan hukassa, älä epäröi ottaa yhteyttä yksityisopettajaan. Yksityistunnit iltaisin voivat olla hänen pelastuksensa.

Arvosanat nousevat ja oppiminen tehostuu!

Katso myös: Onko yksityisopetukselle ikärajaa?

Enemmän omaa aikaa – kiitos iltaopetuksen

Vanhemmat, on aika vapauttaa aikaa velvollisuuksilta!

Kiitos yksityisen tukiopetuksen, vanhempien ei enää tarvitse olla yksin vastuussa kotitehtäväavun antamisessa.

Palkkaamalla yksityisopettajan vanhemmat saavat merkittävästi lisää vapaa-aikaa. Voitte käyttää sen esimerkiksi elokuvissa käymiseen parina tai muiden lasten kanssa, ruoanlaittoon tai ystävien tapaamiseen.

Viikonloppuvapaalle!

Koulunkäynti syö usein paljon aikaa myös viikonlopuista, varsinkin jos jokin koulussa tuottaa vaikeuksia. Tämä on pois harrastuksilta ja ystävien kanssa vietetyltä ajalta.

Yksityinen iltaopetus osaavan opettajan johdolla jo kouluviikolla vapauttaa koululaisen aikaa viikonlopuista.

Näin koululainen on oppinut tärkeimmät asiat ja viimeistellyt kotitehtävänsä jo kouluviikon aikana, joten viikonloput voidaan pyhittää rentoutumiselle ja palautumiselle, kuten tarkoitus on.

Mitä muuta hyötyä viikolla tapahtuvasta yksityisopetuksesta on?

Opiskele iltaisin – älä ota töitä lomalle mukaan!

Kaikki tarvitsevat palautumista ja lepoa velvollisuuksista – niin myös koululaiset.

Yksityisen tukiopetuksen ansiosta saat mahdollisuuden todella käyttää koulujen loma-ajat rentoutumiseen ja palautumiseen. Sitä varten lomat ovat!

lapset, hiekkaranta, loma
Myös koululaisten lomat ovat ennen kaikkea palautumista varten. Kuva: Vidar Nordli Mathinsen/Unsplash

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että loma-ajan opiskelu olisi täysin kiellettyä. Jos opiskeluun liittyy vielä paljon kerrattavaa tai uutta opittavaa, yksityisopettajan voi palkata myös kesäloman tai joululoman aluksi. Opiskelun määrä lomalla kannattaa kuitenkin pitää hallittuna, jotta myös lomailulle jää aikaa.

Kukaan ei pysty opiskelemaan täydellä teholla vuosia yhtäjaksoisesti ilman lomia.

Älä unohda, että yksityisopetus ei ole vain ja ainoastaan tukiopetusta! Voit ottaa esimerkiksi myös laulu-, kitara-, piano- tai piirustustunteja!

Jos taas käytät iltasi kaikkein mieluiten rentoutumiseen, on toki mahdollisuuksia opiskella loma-aikoina enemmänkin – jos se on enemmän sinua varten!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Milla

Olen intohimoinen kirjoittaja-kääntäjä. Osaamiseni keskittyy vapaa-ajan aiheisiin, kuten taiteeseen ja kulttuuriin.