Joillekin kieltenopiskelu on helppoa ja mukavaa muttei suinkaan kaikille. Arviolta 10–20 prosentilla suomalaisista on jonkinlainen oppimisvaikeus, eli yhteen koululuokkaan mahtuu useampi oppilas, joille oppiminen on työlästä.

Oppimisvaikeuksia on monenlaisia. Yleisimmin ne yhdistetään lukemiseen tai kirjoittamiseen, mutta ne voivat liittyä myös matematiikkaan, pelkkiin vieraisiin kieliin, keskittymiseen tai digitaalisiin laitteisiin.

Vieraiden kielten osalta lukivaikeus on yksi yleisimmistä oppimisvaikeuksista. Ongelmat voivat liittyä lukemiseen, kirjoittamiseen tai tekstin ymmärtämiseen, ja niiden kaikkien taustalta löytyy usein vaikeus erottaa äänteitä toisistaan.

Tämä artikkeli auttaa sinua tunnistamaan lukihäiriöitä paremmin ja tukea lukihäiriöistä oppilasta englannin opiskelussa. Se tarjoaa vinkkejä ja resursseja heille, joilla on lukihäiriö tai joille kieltenoppiminen on muuten vain vaikeaa.

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Lukivaikeuden ilmeneminen ja tunnistaminen

Lukivaikeus voi ilmetä monella tapaa ja eri tasoilla, ja siihen on hyvä perehtyä ennen yksityisopettajaksi ryhtymistä. Joillekin suurin päänvaiva liittyy lukemiseen, toisille taas kirjoittamiseen, mutta usein luki- ja kirjoitusvaikeudet kulkevat käsi kädessä. Lukihäiriötä esiintyy yleisimmin alle 10-vuotiailla lapsilla.

Lukihäiriö liittyy useimmiten kielen äänteisiin: niitä on vaikea tunnistaa ja erottaa, mikä tekee lukemisesta hidasta ja virheellistä. Esimerkiksi samankaltaisia äänteitä voi olla vaikea erottaa toisistaan (p ja b tai t ja d), lyhyt vokaali (a) voi kuulostaa pitkältä (aa) ja kaksoiskonsonantti (tt) voi sekoittua yksittäiseen (t).

Nämä ovat kielten kohdalla yleisimpiä ongelmia, mutta lukihäiriö voi ilmetä myös muilla tavoin. Esimerkiksi työmuisti voi olla tavallista kapeampi, tarkkaavaisuus voi olla lyhytkestoista ja aikaa voi olla vaikea hahmottaa.

Jos epäilet, että oppilaallasi saattaa olla lukihäiriö tai muu oppimisvaikeus, voit käyttää apuna oppimisvaikeuksien tunnistuslistaa. Se sisältää 22 kysymystä luki- tai oppimisvaikeuksista, ja ne liittyvät muun muassa lukunopeuteen, tekstinymmärtämiseen, vieraisiin kieliin, puheen seuraamiseen ja huolimattomuuteen.

Jos yli puoliin kysymyksistä vastaa myönteisesti, jonkinlainen oppimisvaikeus on todennäköinen. Muutamakin myöntävä vastaus voi kertoa lukivaikeudesta, mutta silloin vaikeus voi olla kapea-alaisempi tai siitä ei ole niin paljoa haittaa. Lukivaikeudet ovat niin yleisiä, että niihin perehtymisestä ja niiden opiskelusta on varmasti yksityisopettajan työssä hyötyä; lukivaikeuksiin erikoistuminen voi näkyä myös hinnoittelussa.

America-kyltti mustalla taustalla
Lukivaikeuteen liittyy ongelmia, jossa kirjaimet muun muassa vaihtavat suuntaa ja paikkaa. (Kuva: Unsplash/Sophie)

Lukihäiriöisen oppilaan tukeminen

Englannin kielen yksityisopettaja törmää hyvin todennäköisesti jossain vaiheessa uraansa oppilaaseen, jolla on lukihäiriö. Yksityisopetuksessa voidaan haluta nostaa hyvä arvosana vielä parempaan, mutta taustalla voivat olla myös oppimisen vaikeudet ja heikompi menestys.

Kaksi yleisvinkkiä, joilla lukihäiriöistä oppilasta voi tukea, ovat monipuoliset opetustavat ja positiivinen ilmapiiri. Eri opetustavat sopivat eri oppilaille, oli heillä lukihäiriö tai ei. Oppimisvaikeuksien kanssa ero sopivien ja vähemmän sopivien oppimistapojen välillä on suurempi.

Positiivinen oppimisilmapiiri liittyy siihen, että lukihäiriö tunnistetaan ja hyväksytään. Oppilasta olisi siis hyvä rohkaista itse kertomaan oppimisvaikeuksistaan, sillä niiden piilottelu vie paljon energiaa. Lukivaikeuksista muodostuu helposti kehä: vaikeus tekee oppiaineesta ärsyttävän, sitä alkaa jännittämään, ahdistus kasvaa ja lopulta ainetta välttelee viimeiseen asti.

Kokemus lukihäiriön kanssa painivista oppilaista voi olla markkinavaltti, ja tässä vielä konkreettisia keinoja, joilla lukihäiriöistä oppilasta saa tuettua:

 • Luo rauhallinen oppimisympäristö. Lukihäiriöön liittyy usein vaikeuksia keskittyä, joten turhat ärsykkeet kannattaa karsia pois.
 • Pidä tunnit oppilaan vireystilan mukaan. Kaikkien on vaikea keskittyä väsyneenä, joten oppitunnin voi ajoittaa esimerkiksi ruokatunnin jälkeen tai muuhun kohtaan, jolloin oppilas on virkeä.
 • Ohjeista selkeästi. Kerro tunnin alussa, mihin tähtäätte ja mitä tunti pitää sisällään. Vältä myös vaikeita tai vierasperäisiä sanoja aina kun mahdollista ja avaa niitä tarvittaessa.
 • Keskity yhteen aiheeseen kerrallaan. Jos sekä kirjoittaminen että lukeminen ovat työlästä, keskittykää aluksi vain toiseen.
 • Suosi lyhyitä ja helppoja harjoituksia. Tunnit ja niiden tehtävät on hyvä suunnitella niin, että yksittäiset tehtävät eivät vie liikaa voimavaroja ja energiaa.
 • Varaa tarpeeksi aikaa haastaviin osuuksiin. Kiireentuntu ei koskaan helpota oppimista, mutta tunneilla ja tehtävillä tulisi silti olla selkeä alku ja loppu.
 • Aseta sopivia välitavoitteita. Välitavoitteet motivoivat ja auttavat seuraamaan kehitystä. Välitavoite voi olla vaikka uuden ja mielekkään oppimistavan löytäminen.
 • Nauhoita oppitunnit. Muistiinpanojen tekeminen voi olla lukihäiriöiselle oppilaalle vaikeaa, joten nauhoite helpottaa asioiden kertaamista tai muistiinpanojen tekemistä myöhemmin.
 • Tarjoa vaihtoehtoja kirjallisille tehtäville. Jos kirjoittaminen ja lukeminen yksinkertaisesti tökkii ja paljon, sitä on turha harjoitella loputtomiin yhdellä kertaa.
 • Osallistu harjoituksiin tarvittaessa. Lukihäiriöisen voi olla helpompaa työskennellä ryhmässä kuin yksin, erityisesti luetun ymmärtämisen kohdalla. Yksityisopetuksessa ryhmätyöt eivät kuitenkaan aina ole vaihtoehto, joten voit opettajana osallistua harjoituksiin ja keskustella oppilaan kanssa yhdessä tekstistä.
Silmälasit vihkon päällä
Lukihäiriö vaatii usein myös opettajalta mukautumiskykyä. (Kuva: Unsplash/Sigmund)

Monipuoliset opetustavat

Minkälaisia vaihtoehtoja kirjallisille tehtäville voi sitten olla, ja mitä apuvälineitä tunneilla kannattaa hyödyntää? Vastaus riippuu täysin oppilaan taitotasosta sekä lukivaikeudesta, mutta ainakin seuraavia kannattaa harkita:

 • Kirjoittaminen voi olla helpompaa koneella kuin käsin, ja oikolukuohjelmat voivat helpottaa virheiden paikantamista.
 • Puhelin. Puhelinta voi käyttää monipuolisesti apuna: sillä voi nauhoittaa tunteja, äänittää puhetta tai ottaa kuvat muistiinpanoista. Puhelimella voi myös pelata erilaisia oppimispelejä.
 • Äänikirjat. Lukeminen on iso osa kieltenopiskelua, ja äänikirjat tarjoavat hyvän vaihtoehdon heille, jotka tuskailevat lukemisen kanssa.
 • Toiminnalliset harjoitukset. Kieltenopiskelun ei tarvitse olla vain lukemista ja kirjoittamista, vaan tunneilla voi leikkiä roolileikkejä ja improvisoida, tai puulajeja voi mennä opiskelemaan luontoon.
 • Arkiset ja konkreettiset harjoitukset. Lyhyen esseen kirjoittamisen sijaan voitte kokeilla Facebook- tai WhatsApp-viestien kirjoittamista, tai vaikkapa blogipäivityksiä tai tekstiviestejä.
 • Kuvat, videot ja animaatiot. Tehtävänantoa voi selkeyttää kuvien tai videoiden avulla.

Oppilas kannattaa ottaa tuntien suunnitteluun mukaan. Mitä vanhempi oppilas, sitä todennäköisemmin hän osaa kertoa, mikä toimii ja mikä ei. Tehtävät voivat myös olla mielekkäämpiä ja helpompia silloin, kun ne käsittelevät ennalta tuttua ja mielenkiintoista aihetta. Näinpä opettajan työ voi olla hyvinkin palkitsevaa.

Valkoharmaa tietokoneen näppäimistö
Näppäimistöllä kirjoittaminen voi osoittautua kynällä kirjoittamista helpommaksi. (Kuva: Unsplash/Clay Banks)

Lukihäiriö ei ole este oppimiselle

Kaikki voivat oppia lukemaan vaikeuksista huolimatta! Joidenkin kohdalla oppimisvaikeudet helpottavat iän ja harjoituksen myötä, kaikilla eivät, mutta niiden kanssa voi oppia elämään. Lukivaikeuksia on kuitenkin vaikea voittaa ilman tarvittavaa tukea. Erityisesti nuorten kohdalla lukihäiriöinen oppilas voi pitää itseään tyhmänä tai laiskana, mikä voi heijastua negatiivisesti myös koulun ulkopuolelle. Englannin yksityisopettajaksi ryhtymällä voit tarjota tukea näihin ja moniin muihin ongelmiin.

Ensimmäinen askel on tunnistaa ja hyväksyä lukihäiriö: mitkä asiat ovat helppoja, mitkä vaikeita, ja miten niitä tulisi lähestyä? Opiskeluvaiheessa tenttien lisäajat, osatentit tai korvaavat suoritustavat ovat apu, kuten myös äänikirjat tai oikolukuohjelmat. Muistiinpanoja voi halutessaan pyytä videomuodossa tai niitä voi lainata kavereilta.

Oikeanlainen tuki helpottaa opiskelua tai työskentelyä, mikä laskee tehtyjen virheiden määrää. Sopivat apuvälineet, tavoitteet ja oppimismenetelmät auttavat parhaimmillaan paljon, ja työelämässä voi suuntautua aloille, joissa lukihäiriöstä ei ole juurikaan haittaa. Jos oma tulevaisuus mietityttää, opinto- tai ammatinvalintapsykologit voivat auttaa opintojen ja uran suunnittelussa.

Erilaisten oppijoiden liitto tarjoaa myös paljon hyödyllistä tietoa lukivaikeuksista. Se on hyvä tietopankki sekä opettajalle että oppilaalle, jolla lukivaikeus. Sivustolta löytyy muun muassa perustietoa eri oppimisvaikeuksista sekä neuvontapalveluita, jotka tarjoavat ammattiapua ja tietoa oppimisvaikeuksiin liittyen.

Sivustolta voi etsiä myös vertaistukea kokemustarinoista! Esimerkiksi Spotifysta löytyy oppimisvaikeuksia käsitteleviä kertomuksia. Tärkein anti lienee kuitenkin apuvälinekeskus, josta löytyy jos jonkinlaista tukea oppimiseen. Etsipä oikeanlaisia lukemisstrategioita, keskittymisvinkkejä, tukimateriaaleja tai sopivia opiskelutekniikoita, löydät ne liiton sivuilta!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (2 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.