Englannista on kasvanut globalisoitumisen ja internetin leviämisen myötä maailmankieli, eikä sen asema tule heikkenemään pitkiin aikoihin, ehkä koskaan. Tämän myötä myös englannin kielen osaaminen korostuu, ja oppimisen tueksi etsitään yhä useammin yksityisopetusta.

Vielä kymmenen vuotta sitten yksityisopetus ja valmennuskurssit keskittyivät lähinnä pääsykokeisiin, mutta nykyään ei ole epätavallista löytää lukio- ja yläastelaisia, jotka ovat käyneet yksityisopetuksessa. Englanti on matematiikan jälkeen yksi suosituimmista yksityisopetuksen aineista – lapset ja vanhemmatkin siis ymmärtävät englannin kielen tärkeyden ja ovat valmiita panostamaan sen opiskeluun. Englannin yksityisopettajille riittää siis kysyntää!

Oletko koskaan miettinyt, kuinka paljon englannin yksityisopettajana voisi tienata? Ehkä olet jo päättänyt ruveta yksityisopettajaksi, mutta mistään ei tahdo löytyä tietoa yksityisopettajien tienesteistä. Olet löytänyt oikeaan paikkaan! Tämän artikkelin luettuasi olet perillä englannin aineenopettajan yleisestä palkkatasosta sekä siitä, minkälaiset tienestit yksityisopettajalla voi olla.

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Aineenopettajan lähtöpalkka

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n sivuilta löydät kaiken tarvittavan tiedon opettajien palkoista ja palkkioista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Keskeisimmät vaikuttavat seikat ovat tässä:

 • tehtävät ja niiden vaativuus
 • työkokemus
 • henkilökohtaiset lisät (hyvät tulokset, monitaitoisuus ja luovuus, oma-aloitteisuus, yms.)

Näiden lisäksi palkkaan voivat vaikuttaa työyksikön tai henkilökohtainen tulospalkkio, muut lisät ja ylityökorvaukset. Muuttujia siis riittää, mutta koska me humanistit olemme kehnoja numeroiden kanssa, yksinkertaistamme tilannetta ja keskitymme seuraavaksi pätevän päätoimisen aineenopettajan lähtöpalkkaan.

Kielten opettajan oppivelvollisuus on 19 tuntia viikossa – kuukaudessa opetettavia tunteja kertyy siis vähintään 76. Englannin kielen aineenopettajan kuukausipalkka osuu ilman ylityötunteja ja kokemuslisiä noin 3 000 euron tienoille kuukaudessa, peruskoulussa hieman alle, lukiossa hieman yli. Kokemuslisät nostavat palkkaa 3–5 vuoden välein noin 150–200 eurolla kuussa. Palkka on kasvanut 2,3% vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Suomalaisten palkansaajien mediaaniansio on reilut 3 200 euroa kuussa. Vastavalmistunut englannin kielen opettaja voi siis tienata ensimmäisessä työssään tätä vähemmän, mutta kokemuskuukausilla ja muilla lisillä luku voi ylittyä reilustikin. Todellisuudessa alkupalkka on myös usein hieman enemmän kuin työehtosopimuksessa, jossa palkka on laskettu työtuntien minimimäärän mukaan.

Tai voit esimerkiksi ryhtyä äidinkielen opettajaksi?

Hymyilevä opettaja taulun edessä
Englannin opettajan työ on samaan aikaan vaativaa ja palkitsevaa, ja sillä voi myös tienata hyvin. (Kuva: Unsplash/ThisisEngineering RAEng)

Yksityisopettajan palkkiot

Yksityisopettajien kohdalla tilanne on toinen: palkkaa tai palkkioita ei ole määritelty työehtosopimuksessa, vaan hinnat ovat niin sanotusti vapaata riistaa. Hinnan määrittää siis aina yksityisopetusta tarjoava taho eli tavallisimmin yritys tai yksittäinen opettaja. Tämä vapaus tarkoittaa sitä, että jokainen yksityisopettaja voi hinnoitella oman työnsä täysin vapaasti.

Yksityisopetusta tarjoavilla yrityksillä yhden tunnin hinnat alkavat tavallisesti 50–60 eurosta. Etätunnit voivat olla hieman tavallisia tunteja halvempia, ja myös pidempiaikainen opetus eli tuntipaketit ajavat hintaa alas. Jos yksityisopettajana tekisi viikossa 19 tuntia (kielten opettajan oppivelvollisuus) 50 eurolla, kuukausipalkka olisi 3 800 euroa.

Yksityisopetusta voi hankkia myös yksittäisten opettajien kautta, jolloin tuntihinnat ovat keskiarvoltaan matalammat. Esimerkiksi Superprofilla kuka tahansa voi tarjota yksityisopetusta, keskihinta englannin yksityistunnille on 20 euroa, ja ensimmäisen tunnin saa ilmaiseksi. Tavallisesti englannin tuntien hinnat osuvat 10 ja 50 euron välimaastoon – 20 eurolla ja 19 viikkotunnilla kuukausipalkka olisi 1520 euroa.

Tässä kohtaa on hyvä miettiä oman työnsä arvoa, mitä voi lähestyä seuraavien kysymysten avulla:

 • Kuinka paljon olet nähnyt vaivaa sen eteen, että voit tarjota yksityisopetusta?
  • Kuuden vuoden maisterikoulutus toimii tietynlaisena takeena opettajan taidoista – ainakin siitä, että on panostanut alalle kouluttautumiseen. Pätevä opettaja voi siis perustellusti pyytää opetuksesta enemmän kuin ylioppilas.
 • Kuinka paljon yhden opetuskerran suunnittelu ja toteutus vievät aikaa?
  • Yksityisopettajan on hyvä määrittää omalle ajalleen arvo. Kuinka paljon työstä tulisi saada korvausta, jotta se on kannattavaa?

Nyt kun aivot on saatu aktivoitua, käydään seuraavaksi läpi niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuntihintoihin ja sitä kautta yksityisopettajan tienesteihin. Opettajan työ voi nimittäin olla hyvinkin palkitsevaa itselleen.

Englanninkielisiä kirjoja pinossa
Koulutus ja työkokemus eivät ole kaikki kaikessa yksityisopetuksessa, mutta ne vaikuttavat vääjäämättä opetuksen hintaan. (Kuva: Unsplash/Clarissa Watson)

Hintoihin vaikuttavat tekijät

 • Pätevyydet. Koulutuksesta saatu tietotaito englannin kielestä ja mahdolliset pedagogiset taidot ovat iso apu opettamisessa.
 • Kokemus. Yksityisopettajien joukosta voi erottua esimerkiksi kaksikielisyydellä tai esiintymiskokemuksella, mikä voi näkyä hinnoissa.
 • Palveluiden sisältö. Haluat todennäköisesti hinnoitella palvelusi eri tavalla, jos tarjoat sekä säännöllistä kotiläksyapua että intensiivisempää pääsykoekertausta; englannin pääsykoemateriaalit vaativat opettajalta huomattavasti enemmän kuin kielen alkeet. Myös erikoispalvelut, esimerkiksi lukivaikeuksista kärsiville, voivat vaikuttaa hintoihin.
 • Opetusmuoto. Etäopetus säästää opettajan ja oppilaan aikaa, joten näkyykö se myös hinnoissa?
 • Kilpailu. Jos yhtä pätevät ja kokeneet opettajat tarjoavat yksityistunteja 30 euron tuntihinnalla, haluatko erottua joukosta tarjoamalla edullisempia tunteja?

Opetuskertojen hinnoittelu ei siis ole niin yksinkertaista kuin aluksi saattoi ajatella. Äkkiseltään 20 euron tuntihinta vaikuttaa todella paljon 40 euroa halvemmalta, mutta entä jos kyseisen tunnin suunnittelee kaksi kertaa nopeammin? Näin päivään voi mahtua yksi ylimääräinen opetuskerta, ja päivän lopputienestit voivat olla jotakuinkin samat.

Tämän artikkelin luvut ja esimerkit ovat toki yksinkertaistettuja, mutta ne kuvastavat hyvin sitä värikästä kenttää, millainen yksityisopetus todellisuudessa on. Opettajat saavat hinnoitella työnsä vapaasti, ja asiakkailla riittää vaihtoehtoja. Eritasoiselle ja -hintaiselle opetukselle on myös kysyntää – monet yhdistävät korkeammat hinnat parhaaseen opetukseen, mutta 15 euron tuntihinnallakin voi saada jo omaan tai lapsen tilanteeseen sopivaa ja hyvää opetusta. Hinnoittelu on kuin onkin olennainen osa omien palveluiden markkinointia!

Suunnataan katse lopuksi osittain pois hinnoista. On selvää, että englannin yksityisopettajan tienestit voivat olla säännölliset ja hyvät. Raha ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa, ja yksityisopetuksen tarjoaminen voi olla kannattavaa muussakin mielessä.

Kahvikuppi avoimen kalenterin päällä
Itsensä pomona toimiminen on yksi yksityisopettajuuden parhaista puolista. (Kuva: Unsplash/Estée Janssens)

Miksi ryhtyä yksityisopettajaksi

Yksityisopetusmarkkinoilla liikkuu rahaa, ja kuten edellä on käynyt ilmi, sieltä voi tehdä hyvän tilin. Raha ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa, vaan yksityisopettajaksi ryhtymiselle on monia muitakin hyviä syitä, joista yksi on joustavuus.

Voit olla yksityisopettajana itsesi pomo ja tehdä töitä juuri niin paljon kuin haluat. Voit halutessasi panostaa siihen täysillä, tarjota vaativampia palveluita (kuten pääsykoevalmennusta) ja tehdä sitä täyspäiväisesti. Toisaalta voit myös tehdä päivätyönä jotain aivan muuta ja tarjota kevyempiä palveluita sivutoimisesti.

Yksityisopettajaksi ryhtyminen ei myöskään aina vaadi mittavia koulutuksia. Toki markkinoilla on myös päteviä aineenopettajia, ja heille riittää kysyntää, mutta yksityisopetusta voi tarjota kuka tahansa. Kaikki eivät etsi itselleen tai lapselleen Suomen pätevintä opettajaa vaan rauhallista kotiläksyapua; tällöin kemioiden kohtaaminen voi mennä pätevyyksien ja kokemusten edelle.

Lisäksi yksityisopettajana voi hyvin hankkia kokemusta. Oletko esimerkiksi opiskelija, ja haluat saada lisäkokemusta opettamisesta ennen ensimmäistä varsinaista työpaikkaa? Joustavuuden takia voit pitää tunteja opintojen ohella tai työtuntien ulkopuolella ja saada maistiaisen työmaailmasta.

Viimeinen hyvä syy on se, että hyvälle yksityisopetukselle riittää kysyntää. Englanti on matematiikan jälkeen kysytyimpiä aineita, ja asiakkaat ymmärtävät sen osaamisen tärkeyden. Euroopassa yksityisopetus on huomattavasti Suomea yleisempää, mutta se on koko ajan kasvussa myös meillä.

Mikset siis liittyisi joukkoomme ja kokeilisi yksityisopetusta? Opetuksen tarjoaminen on helppoa, siihen on monia väyliä, eikä se vaadi pitkäaikaista sitoutumista, jos tulet katumapäälle.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.