Oletko päättänyt ryhtyä englannin yksityisopettajaksi, mutta sinulta puuttuu kokemusta tuntien suunnittelusta? Ei hätää! Internet on pullollaan tietoa, jota aloitteleva englannin opettaja voi käyttää apuna, ja yksityisopetuksen räätälöinnissä kannattaa hyödyntää omaa visiotaan ja luovuuttaan.

Yksityisopetus tapahtuu useimmiten yksittäisen asiakkaan kanssa, toisinaan myös pienryhmissä. Opetukseen ei siis kohdistu samoja rajoitteita kuin tavalliseen luokkahuoneopetukseen, kuten suuria luokkakokoja. Yksityisopetuksessa englannin opetus räätälöidään aina kullekin oppilaalle. Keskiössä ovat asiakkaan tavoitteet yksityisopetukselle, hänen taitotasonsa sekä hänelle sopivat opetustavat.

Pidettävät tunnit ovat kuitenkin englannissa harvoin täysin koulumaailman ulkopuolella: eri luokka-asteilla on omat tavoitteensa ja yleiset taitotasot, jotka on hyvä ottaa huomioon myös yksityistuntien suunnittelussa. Käymme tässä artikkelissa läpi englannin kielen tuntien yleistä rakennetta ja niitä tavoitteita, joita Suomessa on koululaisille asetettu. Lopuksi esittelemme keinoja, joilla yksityistunneille saa lisää väriä ja vaihtelua.

Opettajan työ voikin olla hyvin palkitsevaa!

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Tuntien perusrakenne

Yksittäisten opetuskertojen välillä voi olla suuriakin eroja, mutta säännöllisessä opetuksessa seuraava kaava usein toistuu: kertaus, aiheeseen tutustuminen, harjoitukset ja lopetus. Jokaisen tunnin alussa voi käydä lyhyesti läpi sen, mitä tulette tekemään ja mikä tuntien tavoite on. Näin oppilas tietää, mitä tulevan pitää, eikä vastaan tule yllätyksiä.

Kertaus

Uuden oppiminen rakentuu vanhan tiedon päälle. Jos tunnin aihe jatkuu edelliskerralta, voitte käydä tunnin pääpiirteet uudelleen läpi, mieluiten oppilaan johdolla, ja tarkistaa mahdolliset tehtävät. Tässä kohtaa on myös hyvä varmistaa, että edelliskerralta ei jäänyt kysymyksiä.

Aiheeseen tutustuminen

Kertauksen jälkeen on uuteen aiheeseen tutustumisen vuoro. Perinteisesti kielen opettaja on esitellyt aiheen itsenäisesti, mutta uusi tieto jää paremmin mieleen, jos oppilas on myös aktiivinen. Oppilasta voi aktivoida yksinkertaisilla kysymyksillä tai esimerkiksi lyhyillä harjoituksilla.

Oppilas voi perehtyä tulevaan aiheeseen myös itsenäisesti, esimerkiksi kotitehtävien avulla. Hän voi lukea seuraavan kappaleen tai perehtyä epäsäännöllisiin verbeihin kotona vaikkapa videon avulla, mikä säästää tunneilla käytettävää aikaa. Yksittäinen opetustunti kestää tavallisesti 45 tai 60 minuuttia, ja tuntien pituus vaikuttaa suoraan opettajan palkkioon.

Hymyilevä tyttö mustat kuulokkeet päässä
Myös yksityisopetuksessa kannattaa painottaa oppilaan aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. (Kuva: Unsplash/Ben Mullins)

Harjoitukset

Kun aihe on tuttu, on harjoittelun aika. Yksityisopetuksessa harjoituksiin liittyen on vaikea antaa yleisiä ohjeita: jotkut oppivat hyvin kirjoittamalla, jolloin perinteinen kappaleen sanojen kirjoittaminen voi olla tehokasta. Toisille kirjoittaminen on puolestaan todella työlästä, jolloin kannattaa keskittyä esimerkiksi videoihin tai oppimispeleihin.

Suunnittelitpa millaisia harjoituksia tahansa, niiden tehtävä on auttaa oppilasta omaksumaan tietoa. Harjoituksia kannattaa suunnitella monenlaisia, jotta oppilaan mielenkiinto pysyy yllä.

Lopetus

Tunti kannattaa aina lopettaa kysymyksiin vastaamisella ja lyhyellä tiivistelmällä. Käy vaikeimmat kohdat oppilaan kanssa läpi ja varmista, ettei mikään jää askarruttamaan. Jos kaikki on hallussa ja aikaa riittää, voitte kerrata pääpiirteet nopeasti ja siirtää katseen kohti seuraavaa tuntia.

Yksityisopetuksessa tuntien välissä voi olla esimerkiksi viikko, mutta toisinaan kauemminkin. Oppilaan kanssa on siis hyvä asettaa välitavoitteita ja suunnitella, miten omaa aikaa kannattaa käyttää opiskeluun. Valtaosa oppimisesta tapahtuu tuntien ulkopuolella, joten toimivien harjoitusten suunnittelu ja toimivat materiaalit ovat yksityisopetuksessa todella tärkeitä.

Answers 1km -teksti kyltissä
Oppilaan kanssa on hyvä sopia kanavista, joilla oppilas voi kysyä kysymyksiä; erityisesti, jos oppituntien välissä on pidempiä taukoja. (Kuva: Unsplash/Hadija Saidi)

Opetuksen suuntaviivat

Opetussuunnitelma tarjoaa raamit englannin kielen opetukselle, ja sitä voi hyödyntää myös yksityistuntien suunnittelussa. Tuntien suunnittelu kannattaa tehdä tarkasti: mistä vaiheista tunti koostuu, miten kauan niihin menee ja mitä teette, jos jokin menee mönkään. Tehtävät voivat esimerkiksi osoittautua liian hankaliksi tai helpoiksi, tai sitten tekniikka pettää, jolloin varasuunnitelma on tarpeen.

Opintojen ensimmäiset askeleet

Englanninopiskelu aloitetaan tätä nykyä heti ykkösluokalla. Tässä vaiheessa oppijoiden välillä on suuria eroja: jotkut osaavat aakkoset ja lukea, toiset taas eivät, ja täysin uusi kieli tuo soppaan oman mausteensa.

Pienempien oppijoiden kohdalla keskeisin tavoite tulisi olla herättää kiinnostus englannin kieleen. Ensimmäiset luokat ovat kuin johdantokurssi kielen oppimiseen. Fokuksen ei tulisi olla pelkästään kielessä vaan myös kulttuureissa ja englannin kielen asemassa.

Jotta oppiminen on mielekästä, tunneilla kannattaa käsitellä aiheita, jotka aidosti kiinnostavat oppilasta. Tunneilla on hyvä käyttää myös oikeasti hauskoja opetustapoja, jotta oppilas oppii nauttimaan englannin kielen opiskelusta – jos siis opetuspankista löytyy riimejä, loruja, lauluja, pelejä tai leluja, ota ne kaikki käyttöön!

Kaksi elefanttia savannilla
Muun muassa kuunteluharjoitukset ja kirjoitustehtävät saavat lisämaustetta, kun ne käsittelevät oppilaan suosikkiaihetta, vaikkapa elefantteja! (Kuva: Unsplash/AJ Robbie)

Vaikka englanti olisi oppilaalle täysin hepreaa, opettajan olisi hyvä puhua sitä mahdollisimman paljon. Totta kai yleiset ohjeistukset pitää antaa suomeksi, mutta täydellinen kielikylpy on yksi tehokkaimmista tavoista oppia englannin kieltä. Puheen tukena voi käyttää esimerkiksi kuvia, videoita ja lauluja, joiden avulla oppilas voi päätellä, mistä on kyse.

Viimeinen vinkki pienille oppijoille on monipuolisten opetustapojen käyttö: mitä nopeammin kullekin sopivat ja mieluiset oppimistavat tunnistetaan, sitä mukavampia ja tehokkaampia tunnit ovat. Jos siis harkitset yksityisopettajaksi ryhtymistä, työkalupakista olisi hyvä löytyä avoimuutta ja kokeilunhalua!

Vakaan pohjan rakentaminen

Ala-asteella tavoitteena on luoda englannin oppimisella sellainen pohja, jonka päälle osaamista voidaan rakentaa. Ala-asteelta aina yliopistoon saakka englannin kielen opiskelu on pohjimmiltaan kuuntelemista, puhumista, lukemista ja kirjoittamista, mutta haastetta lisätään askel askeleelta.

Erilaiset leikit, laulut, pelit ja draama ovat kaikki hyviä keinoja nuorempien oppilaiden kanssa, ja käsiteltävät aiheet voivat keskittyä oppilaaseen itse, perheeseen, ystäviin, kouluun ja harrastuksiin. Pohjan rakentamiselle voi asettaa esimerkiksi seuraavat tavoitteet:

  • Oppilas ymmärtää englannin roolia maailmalla
  • tunnistaa englannin kielen rakenteita ja sanastoa ja ymmärtää helppoja viestejä
  • pärjää jokapäiväisissä viestintätilanteissa
  • pystyy kertomaan konkreettisista ja itselle tärkeistä asioista englanniksi.

Lukio- ja ammattikouluikäisten oppijoiden kohdalla oppilaan lähtökohdat korostuvat. Katsetta aletaan hiljalleen siirtämään kohti jatko-opintoja sekä työelämää, mutta perustaitojen kehitys jatkuu. Hyviä käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa matkustelu, terveys, ihmissuhteet, jatko-opiskelu ja työnteko. Oppilaan lähtökohdat ja tavoitteet korostuvat vielä enemmän yksityisopetuksessa, mikä kannattaa ottaa huomioon, kun harkitset englannin opettajaksi ryhtymistä!

Oppilas vaalessa farkkutakissa reppu selässä ja kirjat kädessä
Mitä pidemmälle opinnot etenevät, sitä enemmän ne keskittyvät tulevaisuuteen. (Kuva: Unsplash/Element5 Digital)

Lisäväriä opetukseen

Teoriapuolen tärkeyttä ei voi kiistää, mutta miten tunteja ja harjoituksia kannattaa lähestyä konkreettisesti? Perinteisempiä harjoituksia, kuten sanalistojen kirjoittamista, ei tarvitse unohtaa täysin, mutta niiden tekemiseen kannattaa etsiä uudenlaisia tapoja. Esimerkiksi erilaiset oppimispelit sopivat englannin opiskeluun hyvin, niin tunneille kuin itsenäiseen kertaukseenkin, ja niitä kannattaa hyödyntää erityisesti silloin, jos perinteiset tavat eivät toimi ja oppiminen on vaikeaa.

Oppimispelit

Oppimispelit eivät tuo tunnille pelkästään hupia vaan myös hyötyä. Ne tehostavat oppimista tutkitusti, ja monet oppilaat tykkäävät niistä, sillä ne tuovat englannin opiskeluun jotain uutta.

Kahoot ja Quizizz

Kahoot on hauska tietokilpailusovellus, jota voi pelata puhelimella tai tabletilla. Pelissä vastataan monivalintakysymyksiin tai järjestellään asioita oikeaan järjestykseen, joten sen avulla voi harjoitella ja kerrata muun muassa sanastoa ja rakenteita. Quizizzin tarjonta muistuttaa Kahootia, mutta se sopii paremmin itsenäiseen työskentelyyn.

Quizlet ja Gimkit

Quizlet ja Gimkit tarjoavat hyvän tavan oppia englantia, erityisesti sanastoa ja käsitteitä. Quizletissa niitä pystyy muun muassa kuuntelemaan, lukemaan, kirjoittamaan sekä yhdistelemään, ja Gimkit tuo harjoitteluun hauskan rahan keräys elementin. Tällaisten uudenlaisten opetustapojen käyttö voi auttaa erottumaan joukosta!

Wordwall

Wordwall on sivusto, jolla voi luoda monenlaisia pelejä parien yhdistämisestä monivalintaan, onnenpyörään ja lauseiden järjestykseen. Pelejä voi kätevästi tulostaa tai pelata netissä, joten niitä voi pelata oppitunneille tai tulostaa esimerkiksi itsenäisiksi harjoituksiksi.

Kielikylpy

Varsinaisten oppimispelien lisäksi englannin opetuksessa kannattaa hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa englanninkielistä materiaalia. Tunneilla ja niiden ulkopuolella voi katsoa videoita, kuunnella haastatteluita, lukea vieraskielisiä uutisia tai pelata videopelejä. Näiden lisäksi elokuvat, sanomalehdet, kirjallisuus ja musiikki ovat kaikki hyviä vaihtoehtoa.

Tärkeää olisi löytää materiaaleja ja aiheita, joista oppilas aidosti tykkää. Yksityisopetuksen tarve kumpuaa toisinaan vaikeuksista – yksityistunnin ei tarvitse olla viikon kohokohta, mutta opetus menettää äkkiä tehonsa, jos tunneilla ei viihdy.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.