Laulaminen on monille aivan keskeinen osa elämää. Osa meistä harjoittelee määrätietoisesti tähdäten musiikkiuralle, jotkut toiset taas laulavat vain omaksi ilokseen suihkussa – rohkeimmat saattavat jopa tarttua mikrofoniin karaokessa. Tavoitteet, tavat ja paikat vaihtelevat, mutta laulaminen on ja pysyy. Laulamisen historia ulottuu takuuvarmasti esihistoriallisiin aikoihin, joten kyseessä on ilman muuta yksi aivan keskeisimmistä itseilmaisun tavoista.

Jokaisella on oma ääni, tekniikka, tyyli ja maneerit, jotka tekevät jokaisesta laulajasta omanlaisensa yksilön. Tunnettu fakta on, että valtaosa meistä ei laula kuin Luciano Pavarotti – kuten tiedämme, kaikki laulajat eivät ole samantasoisia. Toisinaan huomaa varsin helposti, jos joku ei laula kappaletta niin sanotusti oikein. Yksi hyvät laulajat ei-niin-hyvistä laulajista erottava tekijä on vireessä laulaminen, joka ei onneksi ole synnynnäinen ominaisuus, vaan harjoittelun kautta saavutettava taito.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Laulu
Saara
5
5 (4 arvostelua)
Saara
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Maria
5
5 (2 arvostelua)
Maria
40€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Janette
5
5 (3 arvostelua)
Janette
50€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Emilia
5
5 (5 arvostelua)
Emilia
65€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Olli-tapio
5
5 (2 arvostelua)
Olli-tapio
40€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Heidimaria
5
5 (2 arvostelua)
Heidimaria
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jenni
5
5 (3 arvostelua)
Jenni
40€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Arlene
Arlene
45€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (4 arvostelua)
Saara
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Maria
5
5 (2 arvostelua)
Maria
40€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Janette
5
5 (3 arvostelua)
Janette
50€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Emilia
5
5 (5 arvostelua)
Emilia
65€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Olli-tapio
5
5 (2 arvostelua)
Olli-tapio
40€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Heidimaria
5
5 (2 arvostelua)
Heidimaria
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jenni
5
5 (3 arvostelua)
Jenni
40€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Arlene
Arlene
45€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Sopiva ikä aloittaa laulutunnit

Perinteisesti vallalla on ainakin jossakin määrin ollut ajatus, etteivät yksityiset laulutunnit sovi nuorille lapsille. Yhtenä merkittävänä syynä tähän on mitä luultavimmin ollut murrosikä. Niin pojilla kuin tytöilläkin tapahtuva äänenmurros aiheuttaa erilaisia ääniongelmia, joihin lauluopettajat suhtautuvat vaihtelevasti. Äänenmurroksen aikana laulamisessa on omat haasteensa ja ongelmakohtansa, joten asiantuntevan lauluopettajan merkitys on suuri! Koulukuntia tämän asian suhteen on erilaisia, mutta nykyisin entistä enemmän ajatellaan, että äänenmurroksenkin aikana voi laulaa – kunhan sen tekee turvallisesti.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että melkeinpä missä tahansa asiassa mitä aiemmin aloittaa harjoittelun, sitä parempi. Oli kyseessä sitten urheilu, kieltenopiskelu tai musiikki, todelliset huiput ovat harjoitelleet jo nuoresta iästä alkaen. Tämä ei kuitenkaan missään nimessä tarkoita, että myöhemmin, esimerkiksi aikuisena, aloittaneiden peli olisi täysin menetetty. Vanhakin laulaja oppii uusia temppuja, joten nuotilleen laulaminen on mahdollista opetella varttuneemmalla iälläkin. Aikuisilla oppiminen on tunnetusti hitaampaa, joten asioiden opettelemiseksi on oltava valmis näkemään enemmän vaivaa.

Laulutunnit sopivat kaikenikäisille, joten koskaan ei pidä ajatella olevansa liian vanha oppimaan uutta! Lauluharjoittelulle tai laulutunneille menemiselle ei ole minkäänlaista ylärajaa. Myöskään laulajan urasta haaveilu ei ole koskaan liian myöhäistä. Esimerkiksi vuonna 2009 Britain's Got Talent -ohjelmaan osallistui muuan Susan Boyle, joka huikealla lauluesityksellään nousi suuren yleisön tietoisuuteen vasta 47-vuotiaana.

Edulliset laulutunnit Helsinki Superprofilla.

Mustavalkoinen kuva kahdesta lapsesta lukemassa laulun sanoja paperilta
Lauluharjoittelu sopii kaikenikäisille. (Kuva: Pixabay/GemmaRay23)

Musikaalisuus ja sävelkorva

Joskus kuulee ihmisten sanovan, että he joko ovat tai eivät ole musikaalisia. Tämä termi on ongelmallinen, sillä musikaalisuudella voidaan tarkoittaa hieman eri asioita, kuten lahjakkuutta, rytmitajua, sävelkorvaa tai yleistä kiinnostusta musiikkia kohtaan. Riippuu pitkälti käytetystä määritelmästä, onko kyseinen ihminen todellisuudessa niin epämusikaalinen kuin hän kokee olevansa.

Jos musikaalisuus ajatellaan kykynä erottaa erikorkuisia ääniä toisistaan, voidaan ajatella, että vain neljä prosenttia ihmisistä on epämusikaalisia. Joissakin tapauksissa kyse voi jopa olla neurologisesta häiriöstä, amusiasta, joka aiheuttaa kyvyttömyyttä erottaa eri sävelkorkeuksia. Hyvä uutinen kuitenkin on, että suurimmalla osalla ihmisistä vireessä pysyminen tai muukaan laulutaito ei ole kiinni luontaisesta kyvyttömyydestä, vaan pikemminkin harjoituksen puutteesta. Vaikka ei koskaan olisikaan ollut erityisen kiinnostunut laulamisesta tai instrumenttien soittamisesta, ei kannata automaattisesti sanoa, että on epämusikaalinen!

Löydä juuri itsellesi sopiva laulunopettaja Superprofilta.

Esiintyvä laulaja, jonka takana innokasta yleisöä
Vaikka musiikki harrastuksena ei kiinnostaisi, se ei tarkoita, että ihminen ei olisi musikaalinen. (Kuva: Unsplash/Kyle Smith)

Äänten erotuskykyä kuvataan usein termillä sävelkorva. Sitä tarvitaan, jotta oikein laulaminen onnistuu. Joillakin ihmisillä jopa on absoluuttinen sävelkorva, joka tarkoittaa, että ihminen osaa tunnistaa ja nimetä tietyn äänen korkeuden ilman apukeinoja, kuten toiseen ääneen vertaamista. Tällainen ominaisuus on harvinainen ja pitkälti synnynnäinen, eikä pidä missään nimessä käsittää niin, että se olisi minkäänlainen edellytys laulamiselle tai soittamiselle. Niin sanottua tavallista sävelkorvaa sen sijaan on täysin mahdollista harjoittaa.

Sävelkorvan harjoittelu vaatii toistoja. Musiikin teoriaan tutustuminen on tietenkin suotavaa, ja lisäksi hyvä käytännön tapa harjoittaa korvaa on yksinkertaisesti musiikin kuunteleminen. Harjoittelussa apuna voi käyttää niin musiikkikappaleiden laulamista ja kuuntelua samalla nuotteja seuraten kuin erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltuja harjoituksiakin. Mitä enemmän toistoja on takana, sitä paremmin eri sävelkorkeudet painuvat mieleen ja sitä paremmin niitä tunnistaa. Parhaassa tapauksessa ne osaa tietyllä soittimella niin hyvin ulkoa, että tunnistaminen tapahtuu melkeinpä absoluuttisen sävelkorvan tavoin.

Mustavalkokuva kuulokepäisestä laulajasta mikrofonin äärellä studiolla
Sävelkorva on synnynnäinen ominaisuus, mutta sitä voi myös harjoittaa. (Kuva: Pixabay/alisaapps)

Nuotilleen laulaminen vaatii harjoittelua

Käsite vireessä laulaminen tarkoittaa, että laulaja laulaessaan pysyy tarkasti oikeissa sävelkorkeuksissa. Jos tarkkuus kärsii, voidaan puhua epävireisestä laulamisesta, ja jos virheet ovat huomattavia, voidaan laulajan sanoa laulavan nuotin vierestä. Laulamista ja musiikkia vähemmän tuntevatkin tietävät varmasti mitä tällä tarkoitetaan, sillä niin sanotut maallikotkin yleensä pystyvät havaitsemaan, jos laulaja on selvästi epävireessä.

Nuotilleen laulaminen voi olla vaikeaa esimerkiksi siksi, ettei laulaja tunne kappaleen melodiaa tarpeeksi hyvin. Laulaja voi osata tuottaa ääntä teknisestä näkökulmasta mallikkaasti, mutta kyse on vain harjoittelun puutteesta. On tietenkin luonnonlahjakkuuksia, jotka pystyvät omaksumaan uutta erittäin nopeasti, mutta yleensä uuden melodian haltuun ottaminen vaatii harjoittelua.

Toisinaan kyse taas on siitä, ettei laulajalla ole riittävää laulukokemusta eikä tarpeeksi kehittynyttä musiikkikorvaa, jonka avulla huomata virheitä. Nuotilleen laulaminen vaatii taitoja niin musiikin kuuntelussa kuin käytännön laulutaidossakin, onhan laulaminen myös tekninen ja fyysinen suoritus, joka edellyttää oikeanlaista äänentuottoa. Ei siis riitä, että ihminen tietää, miten pitäisi laulaa tai tunnistaa sävelkorkeuden, sillä tämä teoria on osattava myös siirtää käytäntöön. Kyky tuottaa eri ääniä riippuu tietysti muun muassa omasta äänialasta, mutta kyse on kuitenkin pitkälti asiasta, jota vain täytyy harjoitella. Ihmisen tuottamaan ääneen vaikuttavat monet asiat, joskus jopa yllättävät sellaiset. Lopputulokseen vaikuttavat niin lauluasento, hengitystekniikka, suun asento, jännitys kuin jopa stressikin.

Yksityiset laulutunnit Tampere Superprofilta.

Naislaulaja esiintymässä lavalla mikrofoni kädessään
Hyvä laulutaito on pitkän harjoittelun tulos. (Kuva: Unsplash/Frank Alarcon)

Laulutunnit kehittävät laulajia

Taikatemppuja ei suinkaan tarvita, sillä nuotissa pysymisessä ja sävelkorvan kehittämisessä on yleensä kyse vain ahkerasta harjoittelusta. Toistoja, toistoja, toistoja on toimiva neuvo myös silloin, kun halutaan oppia laulamaan vireessä. Joillakin yksilöillä on luontaista lahjakkuutta, jonka ansiosta oppiminen on nopeaa, mutta monessa tapauksessa vireen puhtaus ja muut laulutekniset seikat vaativat runsaasti harjoittelua.

Varsinkin vasta-alkajille tehokkain tapa oppia on yksityiset laulutunnit. Asiantuntevan opettajan kanssa käydään läpi lauluharjoituksia, äänentuoton tekniikkaa, hengitystekniikkaa sekä tietysti myös musiikin teoriaa. Lisäksi yksi yleisimmistä varsinkin aloittelevien laulajien ongelmista lienee jännitys, jota myöskin päästään opettajan avustuksella purkamaan. Yksityisopetuksen hyvä puoli on, että opettaja pystyy keskittymään kokonaan yhden oppilaan harjoitteluun ja räätälöimään laulutunnit juuri kyseisen oppilaan tarpeiden mukaisiksi. Näin ollen tunneilla voidaan keskittyä juuri niihin asioihin, jotka oppilas kokee hankaliksi – lauluvire voi hyvinkin olla yksi niistä.

Yksityiset laulutunnit ovat merkityksellinen, mutta kuitenkin vain pieni osa harjoittelua, sillä niitä saattaa olla vain yksi tai kaksi viikossa. Puhtaasti ajassa mitattuna suurin osa harjoittelusta mitä todennäköisimmin tehdään itsenäisesti. Omatoimisen harjoittelun avuksi kannattaa siksi hyödyntää erilaisia internetin lähteitä, kuten YouTuben opetusvideoita.

Lopuksi on kuitenkin hyvä muistaa, että vireessä laulaminen ei ole taito, joka kerran opitaan ja josta ei sen jälkeen tarvitse murehtia. Kuten yleisesti tiedetään, edes ammattilaulajat eivät aina onnistu – heilläkin on huonompia ja parempia päiviä. Voidaan sanoa, että laulaminen on herkkä laji, johon olosuhteet, kuten vaikkapa vain hieman flunssainen olo, vaikuttavat. Täysin virheetön nuotilleen laulaminen on muutoinkin erittäin vaikeaa, joten asiasta ei missään nimessä kannata ottaa liikaa paineita. Laulamista vasta harjoittelevat eivät esiintyvien taiteilijoiden tavoin ole estradeilla yleisön arvioitavana, joten virheitä ei pidä pelätä! Ne kuuluvat asiaan, eikä laulamisessa loppujen lopuksi ole kyse virheiden määrästä vaan siitä, että itseään pääsee toteuttamaan rakastamallaan tavalla. Loppujen lopuksi laulaminen on hyvinvointia lisäävä harrastus, jossa oma viihtyminen on tärkeintä.

Jos siis lauluharjoittelu kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä laulunopettajaan. Kannattaa huomata, että nykypäivänä ei aina tarvitse matkustaa paikan päälle! Etäopetuksen suosio on viime vuosina kasvanut hurjasti, joten laulutunnit netin välityksellä ovat oiva vaihtoehto. Laulutunti voidaan nykyaikana pitää esimerkiksi Skypessä tai jossakin muussa videopuhelusovelluksessa.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Aleksi

Itselläni on koulutustaustaa journalismin ja kielten parissa. Nykyään sisällöntuotannon tehtävissä.